ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peregrines

P EH1 R AH0 G R IY2 N Z   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peregrines-, *peregrines*, peregrine
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา peregrines มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *peregrines*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peregrine[ADJ] ต่างแดน, See also: ต่างชาติ, ต่างด้าว
peregrine[ADJ] ซึ่งท่องเที่ยวไป, See also: ซึ่งเดินทางไป, ซึ่งอพยพไป, Syn. mobile, wandering
peregrinate[VI] เดินทาง, Syn. travel, journey, roam, fare
peregrinate[VT] เดินทาง, Syn. travel, journey, roam, fare
peregrination[N] การเดินทางด้วยเท้า, Syn. journey, walk

English-Thai: Nontri Dictionary
peregrination(n) การเดินทางด้วยเท้า
peregrine(adj) แปลก,ต่างแดน,ต่างถิ่น,ต่างด้าว,ต่างประเทศ
peregrine(n) เหยี่ยวนกเขาใหญ่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Meriadoc Brandybuck and Peregrin Took.เมอเรียด็อค แบรนดี้บั๊ค กับเพเรกริน ทู้ค The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Knock your head against these doors, Peregrin Took!เอาหัวเจ้าโขกประตูนี่กระมัง เพริกริน ทู๊ค! The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Do not fear, young Peregrin Took.อย่าได้กลัวสิ่งใดเลย เพริกริน ทู๊คน้อย The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Did you know there's a peregrine falcon nestคุณรู้ไหมมันมีรังนกเหยี่ยวเขาใหญ่ Today Is the Day: Part 2 (2009)
The swabs from the glancing blow to the ulna contain concrete aggregate, traces of dried algae and peregrine falcon feces.ผ้าก็อซซับแผลจากที่ระเบิด ตรงกระดูกปลายแขน ประกอบด้วย ส่วนผสมของคอนกรีต ร่องรอยของสาหร่ายแห้ง และอุจจาระของเหยี่ยวเพเรกริน The Blood from the Stones (2013)
And peregrine falcons are quite rare, so that must be a clue.และเหยี่ยวเพเรกรินค่อนข้างพบยากมาก ดังนั้นจะต้องมีเงื่อนงำแน่ The Blood from the Stones (2013)
The only local pair of peregrine falcons are nesting here underneath the Benjamin Banneker, um,มีเหยี่ยวเพเรกรินเพียงคู่เดียว ทำรังที่นี่ อยู่ใต้เบนจามิน แบนเนเกอร์ เอิ่ม The Blood from the Stones (2013)
Ms. Peregrine...มิสเพเรกริน Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
The Headmistress, Miss Peregrine...ครูใหญ่ในบ้านนั้น มิสเพเรกริน Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
"With admiration, Alma Peregrine."ด้วยความชื่นชม เอ็มม่า เพเรกริน อืม.. Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
That's a peregrine falcon.เหยี่ยวเพเรกริน Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Peregrine, like the Headmistress?เพเรกริน เหมือนชื่อครูใหญ่ของปู่เลย Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
"Hey Ms. Peregrine, Its me Jake I am Abe Portman's grandson.เฮ้.. คุณเพเรกริน นี่ผมเจคนะ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Please Jake Ms. peregrine's waiting.ได้โปรดแจ๊ค... มิสเพเรกรินรออยู่ เขาแห็นเธอตอนอยู่บนเรือ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Ms. Peregrine. Delighted to meet you.ฉัน เพเรกริน ยินดีที่เจอเธอน่ะ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Sorry Ms. Peregrine. How many carrots you need for supper?โทษค่ะมิสเพเรกริน เย็นนี้ใช้แครอททั้งหมดกี่หัวค่ะ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Ms. Peregrine there's a policemen at the door. He says it's about the pub.มีสเพเรกริน ตำรวจมาที่หน้าบ้าน เกี่ยวกับเรื่องที่ร้านเหล้าค่ะ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Ms. Peregrine guessed and she's always right.มิสเพเรกรินทายไว้ เธอทายถูกเสมอ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
The fact we are not all eight years of old's seems to have eluded Ms. Peregrine.เราไม่ใช่เด็กเล็กๆ ที่คอยหาทางหลบ ไม่กินมื้อเย็นน่ะ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Who is she? Mrs. Peregrine, you know her?เธอเป็นใคร มิสเพเรกรินรู้จักเธอไหม Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Dearest Peregrine:ถึงมิสเพเรกริน Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
I need to see to Ms. Peregrine first.พี่ต้องไปหามิสเพเรกรินก่อน Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Ms. Peregrine, if my grandpa was involved with dangerous peopleมิสเพเรกริน ถ้าคุณปู่ของผมเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนอันตราย Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Between Ms. Peregrine rules and my ******* not to scare you off.เป็นเพราะกฎมิสเพเรกริน และเพื่อนตัวน้อยในบ้าน ที่ไม่อยากให้นายกลัวจนหนีไป Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
If it really was one, you have to tell Ms. Peregrinee.ถ้าเป็นพวกนั้น เธอต้องไปบอกมิสเพเรกริน Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
But Ms. Peregrinee .. had to make this one in a rush.แต่มิสเพเรกริน ต้องเร่งรัดสร้างวังวนนี้ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Miss Peregrine! Come quickly!มิสเพเรกรินมาเร็วเข้า มิสอโวเซ๊ทฟื้นแล้ว Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Oh Miss Peregrine!โอ้.. Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
If Ms. Peregrine's not here to reset the loop tomorrow night...ไม่กลับ ถ้ามิสเพเรกรินไม่อยู่ฉันกังวลเพียงพรุ่งนี้ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Don't cry, Miss Peregrine will find you another lovely house... somewhere else.อย่าร้องไห้ มิสเพเรกรีนจะหาบ้านใหม่ให้หนูได้แน่ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Ms. Peregrine's address from him, but alas... my traveling companion got to him before I did... and as you know, there's no stopping a hungry Hollowgasts.และอย่างที่รู้ ไม่มีอะไรหยุดความหิว ของพวก "ฮอลโลว์กาสต์" ได้ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Miss. Peregrinee what a pleasure to meet you, at last!มิสเพเรกริน ดีใจจัง ในที่สุดก็ได้เจอกัน Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Peregrine keep her weapon?ในนั้น ไปกัน Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Now I can't talk long, so just tell Miss Peregrine that I'm at the airbase, and I'm fine.ตอนนี้ฉันพูดนานไม่ได้ บอกมิสเพเรกริน ฉันอยู่ที่ฐานทัพอากาศ ฉันปลอดภัยดี Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Peregrinee? - Gone.ไม่มี Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
All I needed was a few minutes to get the location of Miss. Peregrine's loop from him.ทั้งหมดที่ฉันขอเพียงเวลาไม่กี่นาที หรือเอาที่อยู่ของมิสเพเรกริน จากเขา Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Save the Ms. Peregrine.ช่วยมิสเพเรกริน Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Death for your beloved Jake and Miss Megan Peregrinee... and everlasting life for me.ความตายของคนที่แกรัก เจค และมิสเพเรกริน และฉันจะมีชีวิตอยู่ตลอดกาล Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
You've lost Miss. Peregrine.แกเสียมิสเพเรกริน Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
I'll go find Miss. Peregrinee.ฉันจะไปหามิสเพเรกริน Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
No, I promised Miss Peregrine that I'd look after you all and with her injured and you without a loop...ไม่... ฉันสัญญากับมิสเพเรกรินว่า ฉันจะดูแลทุกคน แม้นว่าเธอบาดเจ็บ และไม่มีวังวน Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Jonathan Peregrine Danvers. Born in Bootle. Took elocution lessons.Jonathan Peregrine Danvers, geboren in Brough, Unterricht in Rhetorik. Living in Harmony (1967)
Well, the brilliant Peregrine Devlin.Ah, der brillante Peregrine Devlin. Theater of Blood (1973)
Long-range sensors are detecting a modified Peregrine-class courier ship lightly armed, one-man crew, bearing 268 mark 301.Laut Sensoren ist es ein modifiziertes Kurierschiff der Peregrine-Klasse mit leichter Bewaffnung, ein Mann Besatzung, Kurs 268,301. Heart of Stone (1995)
The Maquis use Peregrine-class courier ships.Die Maquis benutzen Kurierschiffe der Peregrine-Klasse. Heart of Stone (1995)
Meriadoc Brandybuck and Peregrin Took.Meriadoc Brandybock und Peregrin Tuk. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Knock your head against these doors, Peregrin Took!Deinen Kopf gegen diese Türen schlagen, Peregrin Tuk. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Do not fear, young Peregrin Took.Hab keine Angst, junger Peregrin Tuk. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Peregrin Took!Peregrin Tuk! The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)
Of all the inquisitive Hobbits, Peregrin Took, you are the worst.Von allen naseweisen Hobbits, Peregrin Tuk, bist du der schlimmste! The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดอกน้ำผึ้ง[N] flowers of Schoutenta peregrina, Syn. รวงผึ้ง, น้ำผึ้ง, Example: ดอกน้ำผึ้งออกดอกปีละสองครั้ง, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด Schoutenia glomerata King ในวงศ์ Tiliaceae ใบออกเรียงสลับกัน ใต้ใบขาว ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อสั้นๆ ตามง่ามใบ ปลูกเป็นไม้ประดับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปัตตาเวีย [n.] (pattāwīa) EN: Cotton leaved jatropha ; Peregrina ; Spicy jatropha   
เหยี่ยวเพเรกริน[n. exp.] (yīo phērēkrin) EN: Peregrine Falcon   FR: Faucon pélerin [m] ; Faucon des perdrix [m] ; Gros Émouchet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PEREGRINE P EH1 R AH0 G R IY2 N
PEREGRINES P EH1 R AH0 G R IY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peregrination (n) pˌɛrɪgrɪnˈɛɪʃən (p e2 r i g r i n ei1 sh @ n)
peregrinations (n) pˌɛrɪgrɪnˈɛɪʃənz (p e2 r i g r i n ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sǔn, ㄙㄨㄣˇ, ] falcon; peregrine falcon (Falco peregrinus), #20,827 [Add to Longdo]
周游列国[zhōu yóu liè guó, ㄓㄡ ㄧㄡˊ ㄌㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] to travel around many countries (成语 saw); peregrinations; refers to the travels of Confucius [Add to Longdo]
游隼[yóu sǔn, ㄧㄡˊ ㄙㄨㄣˇ, / ] peregrine falcon [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wanderung {f}peregrination [Add to Longdo]
Wanderschaft {f} | Wanderschaften {pl}peregrination | peregrinations [Add to Longdo]
wandernto peregrinate [Add to Longdo]
Wanderfalke {m} [ornith.]Peregrine Falcon (Falco peregrinus) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
駒草[こまくさ;コマクサ, komakusa ; komakusa] (n) (uk) dicentra (Dicentra peregrina) [Add to Longdo]
[はやぶさ(P);ハヤブサ, hayabusa (P); hayabusa] (n) (uk) falcon (esp. the peregrine falcon, Falco peregrinus); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top