Search result for

pep

(122 entries)
(0.0415 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pep-, *pep*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
pepper with (vt ) เผชิญกับ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pepperoni[pĕp'ə-rō'nē] (n) อาหารประเภทไส้กรอกมีรสจัดของอิตาลี มักทำจากเนื้อหมูหรือเนื้อวัว ปนกับเครื่องเทศ เวลารับประทานอาจหั่นเป็นชิ้นบางๆ หรือใช้เป็นหน้าของพิซซ่าได้
peptide (n ) ลูกโซ่โมเลกุลของโปรตีนขนาดยาว (Chain molecule, Poly molecular chain)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pep    [N] ความฮึกเหิม, See also: ความห้าวหาญ, Syn. liveliness, verve, vim, Ant. lethargy
peppy    [ADJ] กระชุ่มกระชวย, See also: ฮึกเหิม, มีชีวิตชีวา, Syn. active, lively
pep up    [PHRV] ทำให้ร่าเริง, See also: ทำให้กระชุ่มกระชวย
pepper    [N] พืชจำพวกพริกไทย, See also: พริกไทย, พริกป่น, Syn. paprika, habanero
pepper    [VT] โรยพริกไทย, See also: ใส่พริกไทย, Syn. spatter, sprinkle
pepper    [VT] ระดมยิง, See also: ระดมขว้าง, โจมตี
pepsin    [N] เอนไซม์เพ็บซินใช้ย่อยโปรตีนให้เป็น peptides
peptic    [ADJ] เกี่ยวกับการย่อย, Syn. digestive
peppery    [ADJ] เกี่ยวกับพริกไทย
peppery    [ADJ] เผ็ดร้อน, See also: มีกลิ่นหรือรสพริกไทย, Syn. hot, pungent, piquant, spicy, Ant. insipid

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pepoผลแบบแตง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pepsic; peptic-เพปซิน, -การย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pepsinเพปซิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pepsiniferous-หลั่งเพปซิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pepsinogenเพปซิโนเจน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pepsinogenous-ให้เพปซิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pepsinuriaปัสสาวะมีเพปซิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peptic ulcerแผลเปื่อยเพปติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peptic; pepsic-เพปซิน, -การย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peptoneเพปโทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pepper (Spice)พริกไทย (เครื่องเทศ) [TU Subject Heading]
Pepper (Spice) industryอุตสาหกรรมพริกไทย [TU Subject Heading]
Peppermintเป็บเปอร์มินท์ [TU Subject Heading]
Peppermint oilน้ำมันเป็ปเปอร์มินต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Peppersพริก [TU Subject Heading]
pepsin [pepsinogen]เพปซิน, เอนไซม์ที่กระเพาะอาหารสร้างขึ้นสำหรับย่อยโปรตีนให้เป็นโพรติโอสและเพปโทน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pepsinogenเพปซิโนเจน, ดู pepsin [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Peptic ulcerแผลเพ็ปติก [TU Subject Heading]
peptideเพปไทด์, สารที่อยู่ระหว่างการย่อยเพปไทน์ไปเป็นกรดอะมิโน ประกอบด้วยกรดอะมิโน ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปต่อกันเป็นสายด้วยพันธะเพปไทด์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
peptide bondพันธะเพปไทด์, พันธะที่ยึดระหว่างคาร์บอนของหมู่คาร์บอกซิลในกรดอะมิโนตัวหนึ่งกับไนโตรเจนของกรดอะมิโนอีกตัวหนึ่งในเพปไทด์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pepAfter you with the pepper.
pepAdd salt and pepper to taste.
pepPlease pass me the pepper.
pepYou put far too much pepper in it.
pepMay I trouble you for the pepper?
pepMay I trouble you to pass me the pepper?
pepMay I trouble you to pass me the pepper?
pepWe've just run out of salt and pepper.
pepPut a little more pepper.
pepPass me the salt and pepper, please.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pep(เพพ) n. ความฮึกเหิม,ความห้าวหาญ,กำลังวังชา,ความเผ็ดร้อน,ความคึกคัก, Syn. fervour
pep pilln. ยากระตุ้นจิตประสาท,ยาเอ็มเฟทตามิน
pepper(เพพ'เพอะ) n. พืชประเภทพริกไทย,พริกขี้หนู,พริกชี้ฟ้า,พืชจำพวก Capsicum,ความฮึกเหิม,ความห้าวหาญ. vt. ใส่พริกไทย,ใส่พริก,ระดมยิง,ขว้างปา
pepper milln. กระปุกบดพริกไทย
peppercorn(เพพ'เพอะคอร์น) n. พวกเม็ดพริกไทย,สิ่งเล็กที่ไม่มีค่า,เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ค่าเช่าที่มีแต่ตัวเลขแต่ไม่มีนาม. adj. เป็นพวง,เป็นกลุ่ม
peppermint(เพพ'เพอมินทฺ) n. สะระแหน่,น้ำมันสะระแหน่
peppery(เพพ'พะรี) adj. คล้ายพริก,มีกลิ่นหรือรสพริกไทย,เผ็ด,เผ็ดร้อน,ฉุน,โกรธง่าย,โมโห, Syn. quick-tempered,hot-tempered
peptic(เพพ'ทิค) adj. เกี่ยวกับการย่อย
peptic ulcern. โรคแผลกระเพาะอาหาร
cayenne peppern. (ไคอีน') n. พริกป่น, See also: cayened adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
pepper(n) พริกไทย
pepper(vt) โรยพริกไทย,ระดมยิง,ขว้างปา
peppermint(n) สะระแหน่
peppery(adj) เผ็ดร้อน,ฉุน,เจ้าโทสะ,โมโหโทโส
pepsin(n) น้ำย่อย,ยาย่อยอาหาร
CAYENNE cayenne pepper(n) พริกป่น
dyspepsia(n) โรคธาตุพิการ,อาการอาหารไม่ย่อย
dyspeptic(adj) เป็นโรคธาตุพิการ,เกี่ยวกับอาหารไม่ย่อย
dyspeptic(n) คนเป็นโรคธาตุพิการ,คนเป็นโรคท้องอืด,คนเป็นโรคอาหารไม่ย่อย
HOT hot pepper(n) พริกไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พริกไทย    [N] pepper, Syn. ต้นพริกไทย, Example: อาหารฝรั่งมีรสกลมกล่อม อาจมีรสเผ็ดที่ได้จากพริกไทย และมัสตาร์ดบ้าง, Count unit: เม็ด, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิด Piper nigrum Linn. ในวงศ์ Piperaceae ผลมีรสเผ็ดร้อน ใช้ปรุงอาหารและทำยา
สะระแหน่    [N] mint, See also: peppermint, Example: สะระแหน่ เป็นพืชที่ใช้ปรุงอาหารประเภทยำ ลาบ พล่า ต้มยำ อาหารที่มีรสจัด และช่วยปรุงแต่งกลิ่นให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกในวงศ์ Labiatae ใบมีกลิ่นฉุน กินได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีปลี [n.] (dīplī) EN: Indian long pepper ; Javanese long pepper ; Java long pepper ; long pepper   
เฟื่องฟ้า[n.] (feuangfā) EN: bougainvillea ; Paper flower ; Peper Flower ; Kertas   FR: bougainvillée [f] ; bougainvillier [m]
ขวดพริกไทย [n.] (khūat phrik thai) EN: pepper shaker   FR: poivrière [f] ; poivrier [m]
กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน[org.] (Klum Prathēt Phūphalit Nāmman) EN: Organization of Petroleum Exporting Countries ( OPEC )   FR: Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP)
กระสัง [n.] (krasang) EN: Pellucoid-leaved Pepper   
กรอบเค็ม [adj.] (krøp khem) EN: peppered and fried   
เหล้าสะระแหน่[n. exp.] (lao saranaē) EN: peppermint oil   FR: extrait de menthe [m] ; essence de menthe [f]
เล็กพริกขี้หนู[xp] (lek phrik khīnū) EN: small like a chilli pepper   
เมล็ด[n.] (malet) EN: seed ; grain ; pit ; stone ; kernel ; pip   FR: graine [f] ; semence [f] ; grain [m] ; pépin [m] ; noyau [m]
เม็ด[n.] (met) EN: seed ; stone ; kernel ; grain   FR: pépin [m] ; noyau [m] ; grain [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PEP    P EH1 P
PEPI    P EH1 P IY0
PEPE    P EH1 P IY0
PEPPI    P EH1 P IY0
PEPER    P EH1 P ER0
PEPPY    P EH1 P IY0
PEPIN    P EH1 P IH2 N
PEPSI    P EH1 P S IY0
PEPPEL    P EH1 P AH0 L
PEPLOW    P EH1 P L OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pep    (v) (p e1 p)
peps    (v) (p e1 p s)
pepped    (v) (p e1 p t)
pepper    (v) (p e1 p @ r)
pepsin    (n) (p e1 p s i n)
peptic    (j) (p e1 p t i k)
peppers    (v) (p e1 p @ z)
peppery    (j) (p e1 p @ r ii)
pepping    (v) (p e1 p i ng)
peppered    (v) (p e1 p @ d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オピオイドペプチド[, opioidopepuchido] (n) opioid peptide [Add to Longdo]
カイアシ類;橈脚類[カイアシるい(カイアシ類);かいあしるい(橈脚類);とうきゃくるい(橈脚類);じょうきゃくるい(橈脚類), kaiashi rui ( kaiashi rui ); kaiashirui ( tou ashi rui ); toukyakurui ( tou ashi ru] (n) copepods (small crustaceans of subclass Copepoda) [Add to Longdo]
カイエンペッパー[, kaienpeppa-] (n) cayenne pepper [Add to Longdo]
コッペパン[, koppepan] (n) bread roll (wasei [Add to Longdo]
シャブ[, shabu] (n) stimulant; pep-pill; upper; speed [Add to Longdo]
ジペプチド[, jipepuchido] (n) dipeptide [Add to Longdo]
スポッテッドバタフライフィッシュ;スポッティドバタフライフィッシュ[, supotteddobatafuraifisshu ; supotteidobatafuraifisshu] (n) peppered butterflyfish (Chaetodon guttatissimus); spotted butterflyfish [Add to Longdo]
タバスコ[, tabasuko] (n) Tabasco; jalapeno sauce; pepper sauce [Add to Longdo]
チペピジン[, chipepijin] (n) tipepidine [Add to Longdo]
チリペッパー[, chiripeppa-] (n) chili pepper [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiāo, ㄐㄧㄠ, ] pepper [Add to Longdo]
百事可乐[Bǎi shì kě lè, ㄅㄞˇ ㄕˋ ㄎㄜˇ ㄌㄜˋ, / ] Pepsi [Add to Longdo]
[tài, ㄊㄞˋ, ] peptide [Add to Longdo]
肽单位[tài dān wèi, ㄊㄞˋ ㄉㄢ ㄨㄟˋ, / ] peptide unit (on protein chain) [Add to Longdo]
肽基[tài jī, ㄊㄞˋ ㄐㄧ, ] peptide group; peptide unit [Add to Longdo]
肽聚糖[tài jù táng, ㄊㄞˋ ㄐㄩˋ ㄊㄤˊ, ] peptidoglycan (PG) or murein (polymer of sugars and amino acids forming cell wall) [Add to Longdo]
肽键[tài jiàn, ㄊㄞˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] peptide bond (chem.); peptide linkage; bond in protein between carboxyl radical and amino radical [Add to Longdo]
肽链[tài liàn, ㄊㄞˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] peptide chain (chain of amino acids making up protein) [Add to Longdo]
胡椒[hú jiāo, ㄏㄨˊ ㄐㄧㄠ, ] pepper [Add to Longdo]
胡椒薄荷[hú jiāo bò he, ㄏㄨˊ ㄐㄧㄠ ㄅㄛˋ ㄏㄜ˙, ] peppermint [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pep
   n 1: liveliness and energy; "this tonic is guaranteed to give
      you more pep" [syn: {pep}, {peppiness}, {ginger}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PEP
     Packetized Ensemble Protocol (Telebit)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PEP
     Personal Employee Portal (IBM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PEP
     Personal Exam Prep (MS, ATEC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PEP
     Python Enhancement Proposal (Python)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PEP
     Polymer Electronic Printing
     

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Pep [pəp] (n) , s.(m )
   pep
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top