ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peart

P ER1 T   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peart-, *peart*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peart(เพิร์ท) adj. ร่าเริง,มีชีวิต, See also: peartiness n.

CMU English Pronouncing Dictionary
PEART P ER1 T

Japanese-English: EDICT Dictionary
スピアートゥース・シャーク;スピアートゥースシャーク[, supia-tou-su . sha-ku ; supia-tou-susha-ku] (n) speartooth shark (Glyphis glyphis, species of fresh water requiem shark from the western Pacific known only from the original description of 1839) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peart \Peart\ (p[=e]rt), a. [A variant of pert, a.]
   Active; lively; brisk; smart; -- often applied to
   convalescents; as, she is quite peart to-day. [O. Eng. &
   Colloq. U. S.]
   [1913 Webster]
 
      There was a tricksy girl, I wot, albeit clad in gray,
      As peart as bird, as straight as bolt, as fresh as
      flowers in May.             --Warner
                          (1592).
   [1913 Webster]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top