ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pearlstein

P ER1 L S T AY2 N   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pearlstein-, *pearlstein*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pearlstein มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pearlstein*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then you could tell us where you put Yakov Pearlstein's head.Danach sagen Sie uns, wo Yakkov Pearlsteins Kopf ist. Righteous Kill (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
PEARLSTEIN    P ER1 L S T AY2 N
PEARLSTEIN    P ER1 L S T IY2 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top