ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pearle

P ER1 L   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pearle-, *pearle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pearlescent[ADJ] คล้ายไข่มุก, See also: ซึ่งมีผิวเหมือนไข่มุก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pearlescentadj. คล้ายไข่มุก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was like this shiny, white pearlescent.ที่ประดับตกแต่งเงาวับคล้ายไข่มุก Mandala (2009)
And then my next-door neighbour Pearleen snitched.แล้วพอลลีนเพื่อนบ้านผมแอบเห็น Episode #18.1 (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
PEARLE    P ER1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pearled    (v) pˈɜːʳld (p @@1 l d)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top