ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

partially

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -partially-, *partially*, partial
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
partially(adv) บางส่วน, Syn. uncompletely, Ant. completely

English-Thai: Nontri Dictionary
partially(adv) เพียงบางส่วน, ไม่สมบูรณ์, ไม่ทั้งหมด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partially ordered setเซตอันดับบางส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partially transferred arcอาร์กถ่ายโอนบางส่วน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The height and weight of the victim can only be estimated from the partial remains.ส่วนสูงเเละนํ้าหนักของเหยื่อ ต้องประเมินจากชิ้นส่วนที่เหลือ Jaws (1975)
Partially denuded bone remaining. This was no boat accident.มืกระดูกโผล่ให้เห็นบางล่วน นี่ไม่ใช่อุบัติเหตุทางเรือ Jaws (1975)
Discovery has been partially revived.ดิสคัเฟอรีที่ได้รับการฟื้นฟู บางส่วน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Hey, I was present at the time of creative inspiration... which entitles me to partial ownership... in this criminalistic endeavour.ฉันเป็นผู้ให้แรงบันดาลใจ ฉันจึงควรมีส่วนในอาชญากรรมนี้ ไปซะ Nothing to Lose (1997)
I wouldn't have the heart to just cut down something if it wasn't partially mine, which, of course, it was.ชั้นไม่สนหรอกว่าจะตัดต้นมะเดื่อของใคร ซึ่งจริงๆมันก็เป็นของชั้น # เสียงเพรียก # American Beauty (1999)
Actually, I'm kind of partial to dancing'. Me and this gal--ที่จริงผมนิยมการเต้นรำ มีผู้หญิงบอก... The Legend of Bagger Vance (2000)
Colonel Forster did own he suspected some partiality on Lydia's side, but nothing to give him any alarm.พันเอกฟอสเตอร์ก็สงสัยอยู่บ้าง สำหรับทางฝั่งของลิเดีย แต่ก็ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นสัญญาณบอกเหตุ Episode #1.5 (1995)
Partially polarized moving pulses, amplitude modulated. We're locked.บางส่วนพัเคลื่อนไหว ขั้วกว้างมอดูเลต Contact (1997)
Me, I'm sort of partial to the penguins.ชั้นคนหาบางส่วนของนกเพนกวิ้น AVP: Alien vs. Predator (2004)
'They were partial prints that trace back to Treadstone.'(รอยนิ้วมือทำให้สาวไปถึงเทรดสโตน พวกนั้นถึงรู้ว่าเป็นคุณ) The Bourne Supremacy (2004)
A piece for Gretchen Wieners, a partial Spring Fling Queen.ชิ้นนึงให้เกรทเช่น วีเนอร์ส Mean Girls (2004)
Well, if you go to the registrar's office, you might be able to get a partial refund on your tuition.อ้อ ถ้าเธอจะไปแจ้งแผนกฝ่ายทะเบียน เธออาจจะได้รับเงินค่าเรียนคืนบางส่วน Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
partiallyHis story is partially true.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครึ่งๆ กลางๆ(adv) partially, See also: unfinished, incompletely, Example: การเรียนรู้อะไรอย่าเรียนรู้เพียงครึ่งๆ กลางๆ ต้องเรียนรู้ให้หมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครึ่ง ๆ กลาง ๆ[khreung-khreung klāng-klāng] (adv) EN: partially ; unfinished ; incompletely
เผยอ[phayoē] (v) EN: open partially ; raise slightly ; lift slightly ; be slightly part  FR: entrouvrir ; écarter
ตาฟาง[tā fāng] (v) EN: have a blurred vision ; have a poor eyesight ; be partially blind
เที่ยงธรรม[thīengtham] (adv) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly
ยุติธรรม[yutitham] (adv) EN: fairly ; impartially ; honestly ; neutrally
ยุติธรรม[yuttitham] (adv) EN: fairly ; impartially ; honestly ; neutrally

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
partially
partially

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
partially

WordNet (3.0)
partially(adv) in part; in some degree; not wholly, Syn. part, partly, Ant. wholly

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Partially

adv. 1. In part; not totally; as, partially true; the sun partially eclipsed. Sir T. Browne. [ 1913 Webster ]

2. In a partial manner; with undue bias of mind; with unjust favor or dislike; as, to judge partially. Shak. [ 1913 Webster ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erwerbsbehindertpartially disabled [Add to Longdo]
teilmöbliert { adj }partially furnished; partly furnished [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふ, fu] (adj-no, adj-na, n, n-pref) (1) raw; uncooked; fresh; (2) natural; unedited; unprocessed; crude; (3) (col) unprotected (i.e. not wearing a condom); (4) live (i.e. not recorded); (5) inexperienced; unpolished; green; (6) (abbr) (See 御生, 生意気) impudence; sauciness; (7) (abbr) (See 生ビール) unpasteurized beer; draft beer; draught beer; (pref) (8) partially; somewhat; half-; semi-; (P) #547 [Add to Longdo]
あんぽ柿[あんぽがき, anpogaki] (n) (See 干し柿) partially-dried Japanese persimmon [Add to Longdo]
メレナ;メレーナ[merena ; mere-na] (n) melena (melaena) (stool containing partially digested blood) [Add to Longdo]
飲みかけ;飲み掛け;飲掛け[のみかけ, nomikake] (n, adj-no) partially consumed drink; partially consuming a drink [Add to Longdo]
飲みかける;飲み掛ける;飲掛ける[のみかける, nomikakeru] (v1, vt) to start to drink; to try to drink; to partially drink [Add to Longdo]
緩む(P);弛む[ゆるむ, yurumu] (v5m, vi) (1) to become loose; to slacken (e.g. rope); (2) to become less tense; to relax; to let one's guard down; (3) to slacken (e.g. coldness, supervision); to become lax; (4) to become softer (e.g. ground, facial expression); (of ice) to partially melt; (5) to decrease (e.g. speed); (6) (of a market price) to go down slightly; (P) [Add to Longdo]
見せパン[みせパン, mise pan] (n) pants (underwear) to be (partially) shown; (partially) showing one's pants (underwear) [Add to Longdo]
自棄気味[やけぎみ, yakegimi] (n) partially out of despair; partly in desperation; somewhat out of frustration [Add to Longdo]
半順序集合[はんじゅんじょしゅうごう, hanjunjoshuugou] (n) { math } partially ordered set; poset; semi-ordered set [Add to Longdo]
半搗き[はんつき, hantsuki] (n) (See 玄米) light-brown rice; half-polished rice; partially polishing rice [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
部分実装[ぶぶんじっそう, bubunjissou] partially populated (a-no) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top