Search result for

pai

(138 entries)
(0.0051 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pai-, *pai*. Possible hiragana form: ぱい
Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
painlessly (adv ) อย่างไม่เจ็บปวด (ไม่ใช่อย่างเจ็บปวด อันเดิมแปลผิด) อย่างสะดวก ตัวอย่าง You can creat a simple questionnaire that can be filled out painlessly. ให้ทำแบบสอบถามที่สะดวก (ถ้าทำอย่างเจ็บปวดแล้วใครจะตอบแบบสอบถาม)

English-Thai: Longdo Dictionary
impairment(n) การด้อยค่าของสินทรัพย์, S. fall in value

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
paid byจ่ายโดย, ชำระเงินโดย
paisley tie[เพซฺลี ไท] (n ) เนกไทลายลูกน้ำ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paid    [VI] กริยาช่องที่ 3 ของ pay, Ant. unpaid
paid    [VT] กริยาช่องที่ 3 ของ pay, Ant. unpaid
pail    [N] ถัง, See also: ถังรูปทรงกระบอก, Syn. bucket
pail    [N] ปริมาณหนึ่งถัง, See also: จุหนึ่งถัง, Syn. bucket
pain    [N] ความเจ็บปวด, See also: ความเจ็บ, ความปวด, Syn. ache, discomfort, hurt
pain    [N] ความทุกข์, See also: ความเศร้า, ความเสียใจมาก, Syn. suffering, sorrow, Ant. pleasure, joy
pain    [VT] ทำให้เสียใจ, See also: ทำให้ปวดร้าว, Syn. distress, agonize
pain    [VI] รู้สึกเจ็บ, See also: เจ็บ, Syn. hurt
pain    [VT] ทำให้เจ็บปวด, Syn. burn, hurt, Ant. soothe, assuge
pair    [N] คู่, See also: ของที่เป็นคู่, สิ่งที่เป็นคู่กัน, Syn. double, couple, dyad, twins

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paid-up additionการเพิ่มใช้เงินสำเร็จ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
paid-up capitalทุนที่ชำระแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paid-up policyกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
paid-up policyกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paid-up stockหุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paid-up valueมูลค่าใช้เงินสำเร็จ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pain๑. อาการเจ็บปวด๒. ความเจ็บปวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
painทุกขารมณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pain and sufferingความเจ็บปวดและทุกข์ทรมาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pain center; pain centreศูนย์บำบัดอาการเจ็บปวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Painความเจ็บปวด [TU Subject Heading]
Pain, Postoperativeความเจ็บปวดหลังศัลยกรรม [TU Subject Heading]
Paining, Spanishจิตรกรรมสเปน [TU Subject Heading]
Paintสีและการทาสี [TU Subject Heading]
paintสีทา, ของเหลวที่ได้จากการผสมตัวสีตัวกลาง ตัวทำละลาย และสารอื่น ๆ ซึ่งเมื่อทาบนพื้นผิววัตถุใด  ตัวสีจะเกาะติดอยู่กับผิววัตถุนั้น ส่วนตัวทำละลายจะระเหยไป ตัวกลางที่ใช้มักจะเป็นสารที่ช่วยให้ตัวสีเกาะติดกับผิววัตถุได้ดีขึ้นหรือช่วยทำให้สีแห้งเร็วขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Paint industry and tradeอุตสาหกรรมสี [TU Subject Heading]
Paint materialsวัสดุที่ใช้ในการทาสี [TU Subject Heading]
Paint program โปรแกรมระบาย [คอมพิวเตอร์]
Paint removersน้ำยาลอกสี [TU Subject Heading]
Paint shop proเพนท์ ช็อป โปร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
paiI have a sharp pain in the chest.
paiNauseating pain.
paiWas the money actually paid?
paiI will do it on condition that I am paid.
paiIt's so painful. Stop it!
paiNo gains without pains.
paiNo pain, no gains.
paiHis face is distorted by pain.
paiI cannot bear the pain any more.
paiNo gain without pains.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pai(ไพ) n. ชนชาติผิวขาว,
pai-hua(ไพ'ฮัว) n. ภาษาจีนธรรมดา
paid(เพด) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ pay
pail(เพล) n. ถัง,ถังรูปทรงกระบอก
pailfuln. ปริมาณหนึ่งถัง
paillasse(แพลแยส'แพล'แยส) n. ฟูกฟาง
paillete(แพลเยท'พะเลท) n. แผ่นโลหะประดับเครื่องแต่งกาย
pain(เพน) n. ความเจ็บปวด,ความทุกข์ทรมาน, See also: pained adj. painful adj.
pained(เพนด) adj. เจ็บปวด,บอบช้ำ
painful(เพน'ฟูล) adj. เจ็บปวด,ทุกข์ทรมาน,ยาก

English-Thai: Nontri Dictionary
pail(n) ถังน้ำ
pain(n) ความเจ็บปวด,ความปวด,ความเจ็บแสบ
pain(vt) ทำให้เจ็บปวด,ทำให้ปวด,ทำให้เจ็บแสบ
painful(adj) เจ็บปวด,ปวด,เจ็บแสบ,ทุกข์ทรมาน
painstaking(adj) อุตสาหะ,เพียร,พยายาม,เอาเป็นธุระ
paint(n) สี,สีย้อม,การระบายสี,การทาสี
paint(vt,vi) เขียนรูป,ทาสี,เขียนภาพ,ระบายสี,วาดภาพ,แต่งหน้า
painter(n) จิตรกร,ช่างเขียน,ช่างทาสี
painting(n) ภาพเขียน,การเขียนภาพ,การทาสี,การระบายสี
pair(n) คู่,ชุดหนึ่ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระบายสี    [V] paint, See also: colour, daub, Example: พ่อแม่ควรฝึกให้ลูกมีจินตนาการโดยให้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น วาดภาพ ระบายสี เป็นต้น, Thai definition: ป้ายหรือแต้มสีบนพื้นวัตถุ
ช่างทาสี    [N] painter
ภาพเขียน    [N] painting, See also: drawing, Syn. รูปภาพ, ภาพลายเส้น, Example: ในอดีตภาพเขียนของจิตกรค่าย Impressionism ถูกโจมตีว่าเป็นศิลปะที่แหกคอก แต่ปัจจุบันกลับได้รับความนิยมอย่างมาก, Count unit: ภาพ, Thai definition: ภพาที่เกิดจากการขีดเขียนขึ้น
ช่างทาสี    [N] painter, Syn. ช่างสี, Example: ช่างทาสีกำลังปีนบันไดเพื่อทาสีชั้น 2 ของบ้าน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอาชีพการทาสี
วาดรูป    [V] paint, See also: sketch, draw, Syn. วาดภาพ, Example: แม่ของเขาเป็นจิตรกร วาดรูปขายได้ทีละเป็นแสน, Thai definition: เขียนให้เป็นภาพ ลายเส้นหรือลวดลายต่างๆ
ช่างวาดภาพ    [N] painter, Syn. ช่างเขียนภาพ, Example: ร้านนี้เปิดรับสมัครช่างวาดภาพที่ต้องมาทำประจำทุกวัน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความชำนาญในการวาดลวดลายหรือรูปภาพ
ระบาย    [V] paint, Example: หากระบายสีเขียวเข้าไป ภาพนี้ก็คงจะเหมือนจริงขึ้นอีก, Thai definition: ใช้พู่กันป้ายหรือแต้มสีบนพื้นวัตถุ
เข้าคู่    [V] pair, See also: become partners, join, couple, match, mate, Syn. จับคู่, Example: เด็กที่เล็กเกินไปจะไม่รู้ว่าภาพไหนจะเข้าคู่กับภาพไหน, Thai definition: เอาของสิ่งหนึ่งไปเกี่ยวข้องกับของอีกสิ่งหนึ่งให้เป็นคู่กัน
คู่    [N] pair, Syn. ข้าง, Example: คู่ของรองเท้าสีดำนี้หายไป, Thai definition: ของ 2 สิ่งที่สำหรับกันหรือใช้กำกับกันอย่างช้อนส้อม
คู่    [CLAS] pair, See also: couple, brace, two, Example: กระดูกลำตัวประกอบด้วยกระดูกสันหลัง กระดูกอก กระดูกซี่โครง 12 คู่, Thai definition: ลักษณนามหมายถึงของที่มีลักษณะเป็น 2 เช่น ตะเกียบคู่หนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันตราย[v.] (antarāi) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize   FR: mettre en péril
ใบรับเงินเดือน[n. exp.] (bairap ngoendeūoen) EN: salary statement ; pay slip   FR: fiche de salaire [f] ; bulletin de paie/paye [m]
บากบั่น[adj.] (bākban) EN: hard-working ; painstaking ; assiduous   FR: volontaire ; assidu ; travailleur
บรรจง[v.] (banjong) EN: take pains ; be careful ; be meticulous ; elaborate   FR: fignoler ; s'appliquer ; soigner
บรรเทา[v.] (banthao) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce   FR: soulager ; apaiser ; diminuer
บัตรเติมเงิน[n. exp.] (bat toēm ngoen) EN: calltime refill card; prepaid card ; top-up card   FR: carte prépayée [f] ; carte rechargeable [f]
บินสองชุด[n. exp.] (bin søng chut) FR: deux paires d'ailes [fpl]
เบิกไม้[v. exp.] (boēkmāi) EN: perform rites to appease the spirits of the forest   FR: accomplir les rites destinés à apaiser les esprits de la forêt
บวงสรวง[v. exp.] (būangsūang) EN: appease a spirit ; appease a deity ; worship a spirit ; worship a deity   FR: apaiser un esprit ; apaiser une déité ; adorer un esprit ; adorer une déité
บูรณ = บูรณะ[v.] (būrana) EN: restore ; repair ; mend ; renovate   FR: restaurer ; réparer ; rénover

CMU English Pronouncing Dictionary
PAI    P AA1 IY0
PAIT    P EY1 T
PAIR    P EH1 R
PAIZ    P EY1 Z
PAIS    P EY1 Z
PAIN    P EY1 N
PAIL    P EY1 L
PAIK    P EY1 K
PAID    P EY1 D
PAINO    P EY1 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paid    (v) (p ei1 d)
pail    (n) (p ei1 l)
pain    (v) (p ei1 n)
pair    (v) (p e@1 r)
pails    (n) (p ei1 l z)
pains    (v) (p ei1 n z)
paint    (v) (p ei1 n t)
pairs    (v) (p e@1 z)
pained    (v) (p ei1 n d)
paints    (v) (p ei1 n t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
europäisch(Adj. Adv.) เกี่ยวกับยุโรป เช่น europäische Kultur วัฒนธรรมแบบยุโรป

French-Thai: Longdo Dictionary
copain(n) |m, f copine| แฟน, คู่รัก

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy [Add to Longdo]
おっぱい(P);オッパイ[, oppai (P); oppai] (n) (1) (chn) breasts; boobies; tits; (2) (chn) breast milk; (P) [Add to Longdo]
おっぱいアイス[, oppai aisu] (n) (See おっぱい・1,アイス) soft icecream sold in a balloon [Add to Longdo]
お腹いっぱい[おなかいっぱい, onakaippai] (exp) (1) (col) full up; (2) to have had enough of something (both good and bad nuance) [Add to Longdo]
きめ細か;木目細か;肌理細か[きめこまか, kimekomaka] (adj-na) (1) smooth; (2) meticulous; painstaking; detailed [Add to Longdo]
けい秀画家;閨秀画家[けいしゅうがか, keishuugaka] (n) (accomplished) woman painter [Add to Longdo]
ご心配なく;御心配なく[ごしんぱいなく, goshinpainaku] (exp) don't worry; never mind [Add to Longdo]
しくしく[, shikushiku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See しくしく泣く) weeping; sobbing; crying; (2) with a dull pain; prolonged dull pain [Add to Longdo]
じいんと;ジーンと;ジンと;じーんと;じんと[, jiinto ; ji-n to ; jin to ; ji-nto ; jinto] (adv) (1) (on-mim) extremely cold feeling that makes one feel numb; sharp pain that is almost numbing; (2) heartrending; touching the heart [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丹青[dān qīng, ㄉㄢ ㄑㄧㄥ, ] painting [Add to Longdo]
互文[hù wén, ㄏㄨˋ ㄨㄣˊ, ] paired phrases (poetic device) [Add to Longdo]
[pái, ㄆㄞˊ, ] irresolute; not serious; variety show [Add to Longdo]
俳句[pái jù, ㄆㄞˊ ㄐㄩˋ, ] haiku [Add to Longdo]
创痛[chuāng tòng, ㄔㄨㄤ ㄊㄨㄥˋ, / ] pain from a wound [Add to Longdo]
涂家[tú jiā, ㄊㄨˊ ㄐㄧㄚ, / ] painter; artist [Add to Longdo]
涂装[tú zhuāng, ㄊㄨˊ ㄓㄨㄤ, / ] painted ornament; livery (on airline or company vehicle) [Add to Longdo]
对子[duì zǐ, ㄉㄨㄟˋ ㄗˇ, / ] pair [Add to Longdo]
对幺[duì yāo, ㄉㄨㄟˋ ㄧㄠ, / ] pair of aces (in dominoes); double one [Add to Longdo]
帛画[bó huà, ㄅㄛˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] painting on silk [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
より対線[よりついせん, yoritsuisen] twisted pair cable [Add to Longdo]
クロスコンパイラ[くろすこんぱいら, kurosukonpaira] cross compiler [Add to Longdo]
クロック分配[クロックぶんぱい, kurokku bunpai] clock (signal) distribution [Add to Longdo]
コンパイラ[こんぱいら, konpaira] compiler [Add to Longdo]
コンパイラー[こんぱいらー, konpaira-] compiler [Add to Longdo]
コンパイラー言葉[コンパイラーことば, konpaira-kotoba] compiler language [Add to Longdo]
コンパイラによる最適化[コンパイラによるさいてきか, konpaira niyorusaitekika] compiler optimization [Add to Longdo]
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] compiler-directing statement [Add to Longdo]
コンパイル[こんぱいる, konpairu] compile (vs) [Add to Longdo]
コンパイルエラー[こんぱいるえらー, konpairuera-] compiler error [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PAI
     Process After Input (R/3)
     

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 pai
   father
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top