ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

osman

AA1 S M AH0 N   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -osman-, *osman*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่อมาลี[n.] (chǿmālī) EN: Osmanthus ; Parameria barbata Schum.   FR: Osmanthus ; Parameria barbata Schum.
กุมาริกา[n.] (kumārika) EN: Osmanthus ; Parameria barbata Schum.   FR: Osmanthus ; Parameria barbata Schum.
สร้อยสุมาลี[n.] (søisumālī) EN: Osmanthus ; Parameria barbata Schum.   FR: Osmanthus ; Parameria barbata Schum.

CMU English Pronouncing Dictionary
OSMAN AA1 S M AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
桂花[guì huā, ㄍㄨㄟˋ ㄏㄨㄚ, ] osmanthus flowers; Osmanthus fragrans, #16,581 [Add to Longdo]
[, ㄒㄧ, ] Osmanthus fragrans, #167,394 [Add to Longdo]
木犀[mù xi, ㄇㄨˋ ㄒㄧ˙, ] osmanthus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オスマン朝[オスマンちょう, osuman chou] (n) Ottoman (Osmanli) dynasty [Add to Longdo]
金木犀[きんもくせい;キンモクセイ, kinmokusei ; kinmokusei] (n) (uk) fragrant olive (Osmanthus fragrans var. aurantiacus) [Add to Longdo]
銀木犀[ぎんもくせい;ギンモクセイ, ginmokusei ; ginmokusei] (n) (uk) tea olive (Osmanthus fragrans); fragrant olive; sweet olive [Add to Longdo]
柊;疼木[ひいらぎ;ひらぎ(柊);ヒイラギ, hiiragi ; hiragi ( hiiragi ); hiiragi] (n) (1) (uk) holly olive (Osmanthus heterophyllus); false holly; (2) (uk) (common mistranslation) (See 西洋柊) holly; (3) (uk) (also written as 鮗) spotnape ponyfish (Leiognathus nuchalis) [Add to Longdo]
木犀[もくせい, mokusei] (n) fragrant olive; sweet olive; Osmanthus fragrans; Olea fragrans [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top