ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

odessa.

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -odessa.-, *odessa.*
Possible hiragana form: おでっさ.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา odessa. มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *odessa.*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uncle Boris was from Odessa.คุณลุงบอริสจากโอเดสซี Anastasia (1997)
I found you in Odessa.Hello? Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
This will be taken to the Primatech facility in Odessa.นี่จะถูกเอาไปไว้ที่หน่วยงานของ ไพรมาเทค ใน โอเดสซ่า Chapter Ten 'Truth & Consequences' (2007)
Odessa. Texas.โอเดสซ่า เท็กซัส Chapter Eleven 'Powerless' (2007)
We have to go to Odessa.เราต้องไปที่โอเดสซา Chapter Four 'The Kindness of Strangers' (2007)
Odessa.เมืองโอเดสซ่า No Country for Old Men (2007)
Then I will see you tomorrow, in Odessa.ฉันจะไปพบพวกคุณที่ Odessa ในวันพรุ่งนี้ Transporter 3 (2008)
It's good change. I prefer Odessa.เปลี่ยนก็ดีนะ ฉันชอบโอเดสซ่ามากกว่า Transporter 3 (2008)
I told her not to go to Odessa.ผมบอกให้เธอไปที่โอเดสซา Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
But Texas originally, Odessa.แต่บ้านชั้นอยู่ที่เท็กซัส โอเดสซ่า Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Of the homecoming massacre back in odessa.จากการฆาตกรรมหมู่ที่โอเดสซ่า Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
As of 1025 hours, the cargo vessel Aral Sea is hereby ordered to reverse course and return to port in Odessa.เรือบรรทุกสินค้า อารัล ซี มาที่นี่โดย... ให้เปลี่ยนเส้นทางกลับไปยังท่าเรือที่ Odessa X-Men: First Class (2011)
Hey, Odessa.เฮ้! โอดีสสา Tower Heist (2011)
Yeah, Odessa.แน่นอน โอดีซา Tower Heist (2011)
I went from my home in Lugansk to a contest in Odessa.ฉันจากบ้านในลูกังส์มา เพื่อประกวดในโอเดสซ่า The Three Bears (2012)
It's near Odessa.มันอยู่ใกล้โอเดสซา. 2 Guns (2013)
Somebody shot out my tyres near Odessa.ใครบางคนยิงออกยางของฉันอยู่ใกล้โอเดสซา Captain America: The Winter Soldier (2014)
My name is Dimitri from Odessa.ฉันชื่อดิมิทรี จากโอเดสซ่า The Balloonman (2014)
fire raining down and the twins saving the world under a clock tower in Odessa.ท้องฟ้าลุกเป็นไฟ และเด็กแฝดกอบกู้โลก ใต้หอนาฬิกาในโอเดสซา Project Reborn (2016)
You know, I dream about Odessa. And, Odessa-Odessa!Ich freue mich schon auf Odessa. Striped Trip (1961)
Marishenka, I implore, driving them into the cells.Ich flehe dich an! Sperr die Tiere ein! Da hinten ist schon Odessa. Striped Trip (1961)
Go to the Odessa estuary.Am Haff in Odessa.The Commissar (1967)
Nor got involved with the agents of Israel or with the sinister and deadly men behind the Odessa.Hätte weder mit den israelischen Agenten zu tun bekommen, noch mit den gefährlichen Männern der Organisation Odessa. The Odessa File (1974)
- Not an ordinary passport. A forged passport for someone in the Odessa.- Ja, aber das ist natürlich kein echter Pass, sondern ein gefälschter für irgendeinen Angehörigen der Odessa. The Odessa File (1974)
- Information about the Odessa.- Neue Informationen über die Odessa. The Odessa File (1974)
The Odessa.Die Odessa. The Odessa File (1974)
Failure in Odessa.Ein Zusammenbruch in Odessa. The Promised Land (1975)
Frumkin in Bialystok, Lichaczew in Rostow... and in Odessa, Alpatow.Frumkin in Bialystok, Lichaczew in Rostow. Alpatow in Odessa. The Promised Land (1975)
Odessa.Odessa. Teil 1 (1984)
O... dess... a.Odessa... (Peter) Ach, die Odessa! Länge: 136,3 m, Teil 1 (1984)
Odessa.Odessa. Playing Possum (1984)
Some said they were back in Russia. They had a store in Little Odessa.Einige sagten, sie seien in russland‚ wegen des Ladens in little Odessa. Maximum Risk (1996)
It's in Odessa.Es ist in Odessa. Tin Cup (1996)
It's in Odessa.Es ist in Odessa. Tin Cup (1996)
I'm from Odessa.Ich bin aus Odessa. Tin Cup (1996)
It was Odessa.Es war in Odessa. Tin Cup (1996)
Uncle Boris was from Odessa.Onkel Boris kam aus Odessa. Anastasia (1997)
Reminds 'em of Odessa.Es erinnert sie an Odessa. Maranatha (1997)
They're not Aerotech, they're ODESSA.Das ist nicht Aerotech, sondern ODESSA. Roosters (1998)
Hitler's secretary, Martin Bormann, he began a project known as ODESSA.Hitlers Sekretär, Martin Bormann, begann ein Projekt namens ODESSA. Roosters (1998)
- ODESSA.- ODESSA. Roosters (1998)
He picked them up in Little Odessa.Er traf sie in Little Odessa. The Thomas Crown Affair (1999)
Rumor is you're the most ruthless hitman in Little Odessa.Gerüchten zufolge, bist du der skrupelloseste Killer von little Odessa. Cruel and Unusual Punishments (1999)
The most brutal hitter in Little Odessa.Der brutalste Schläger von ganz little Odessa. U.S. Male (1999)
Fairport Convention, Liege Lief. Bee Gees, Odessa.Fairport Convention, Liege Lief, Bee Gees, Odessa. Nick & Nora/Sid & Nancy (2001)
I miss Odessa.Ich vermisse Odessa. Lord of War (2005)
- and I am from Odessa.- ich bin aus Odessa. Everything Is Illuminated (2005)
I'm not from Kiev, I'm from Odessa.Ich bin nicht aus Kiew, ich bin aus Odessa. Everything Is Illuminated (2005)
I have never been to Odessa.Ich war noch nie in Odessa. Everything Is Illuminated (2005)
Tell him about Odessa.Erzähl ihm von Odessa. Everything Is Illuminated (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top