ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

Occasionally [...] shortcomings

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -Occasionally [...] shortcomings-, *Occasionally [...] shortcomings*, Occasionally we've been forced to accept candidates with minor shortcoming

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Occasionally ( AO0 K EY1 ZH AH0 N AH0 L IY2) we've ( W IY1 V) been ( B IH1 N) forced ( F AO1 R S T) to ( T UW1) accept ( AE0 K S EH1 P T) candidates ( K AE1 N D AH0 D EY0 T S) with ( W IH1 DH) minor ( M AY1 N ER0) shortcomings ( SH AO1 R T K AH2 M IH0 NG Z)

 


  

 
Occasionally
 • บางครั้งบางคราว: บางที, บางครั้ง, บางโอกาส [Lex2]
 • (adv) บางโอกาส,เป็นครั้งคราว [Nontri]
 • /AO0 K EY1 ZH AH0 N AH0 L IY2/ [CMU]
 • (a) /'ək'ɛɪʒənəliː/ [OALD]
we've
 • abbr. we have [Hope]
 • /W IY1 V/ [CMU]
 • (v) /wiːv/ [OALD]
been
 • เป็น: อยู่, คือ [Lex2]
 • (บีน) pp. ของ be -Conf. gone [Hope]
 • (vt) pp ของ be [Nontri]
 • /B IH1 N/ [CMU]
 • /B AH0 N/ [CMU]
 • (v) /biːn/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
forced
 • ที่ถูกบังคับ: ที่ไม่เต็มใจ [Lex2]
 • ฝืนใจ: ไม่เป็นธรรมชาติ [Lex2]
 • (ฟอร์ซฺทฺ) adj. ซึ่งถูกบังคับ,ซึ่งถูกบีบบังคับ,ใช้แรง,ฝืนใจ,ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ. ###SW. forcedly adv. ness n. [Hope]
 • (adj) ฝืน,ยัดเยียด,ถูกบังคับ,หักโหม,ขับเคี่ยว [Nontri]
 • /F AO1 R S T/ [CMU]
 • (v) /f'ɔːst/ [OALD]
  [force]
 • กำลัง: แรง, กำลังแรง, พลัง [Lex2]
 • คนหรือสิ่งที่มีอำนาจหรืออิทธิพล[Lex2]
 • หน่วยวัดความแรงของลม[Lex2]
 • อำนาจในการชักจูง: อำนาจในการโน้มน้าว [Lex2]
 • ความรุนแรง: การบังคับ, การข่มขู่บังคับ [Lex2]
 • บังคับ: บีบคั้น, บีบบังคับ, ยัดเยียด [Lex2]
 • กองทหาร: กองทัพ, กองกำลัง [Lex2]
 • งัด: บิด, กระชาก, ดึง [Lex2]
 • ฝืน: ฝืนใจ [Lex2]
 • ยัดเยียด: บังคับให้รับ [Lex2]
 • (ฟอร์ส) n. กำลัง,แรง,พลัง,อำนาจ,อิทธิพล,ผลบังคับทางกฎหมาย,พลังจิต,กองกำลัง,กองทัพ,กลุ่ม,คณะบุคคล -Phr. (in force ซึ่งปฏิบัติการอยู่,มีผล) . vt. บังคับ,ผลักดัน,บีบบังคับ,รุน,ดัน,ยัด,เร่ง. vi. บากบั่น,บุกเบิก,ไปด้วยกำลัง. ###SW. able adj. force [Hope]
 • (n) แรง,อำนาจ,การบังคับ,กำลัง,พละกำลัง,กองทัพ,อิทธิพล [Nontri]
 • (vt) บังคับ,ขับเคี่ยว,คาดคั้น,ฝืนใจ,ดัน,รุน [Nontri]
 • /F AO1 R S/ [CMU]
 • (v) /f'ɔːs/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
accept
 • เชื่อ: ยอมรับว่าจริง [Lex2]
 • ต้อนรับ: ยอมรับเข้ากลุ่ม [Lex2]
 • ทำให้ผ่านกระบวนการ[Lex2]
 • ยอมทน[Lex2]
 • ยอมรับการตำหนิ: รับผิดชอบ [Lex2]
 • รับ: ยอมรับ, รับเอามา [Lex2]
 • รับคำเชิญ[Lex2]
 • รับภาระ: รับช่วง, รับเอา [Lex2]
 • เห็นด้วย: เห็นด้วยกับ, ยอมรับ, ยินยอม [Lex2]
 • (แอคเซพทฺ') vt.,vi. รับ, ยอมรับ, ตกลง, สนอง, เห็นด้วย. -accepter n. ###S. agree) [Hope]
 • (vt) ยอมรับ,รับ [Nontri]
 • /AE0 K S EH1 P T/ [CMU]
 • /AH0 K S EH1 P T/ [CMU]
 • (v) /'əks'ɛpt/ [OALD]
candidates
 • /K AE1 N D AH0 D EY0 T S/ [CMU]
 • /K AE1 N AH0 D IH0 T S/ [CMU]
 • (n) /k'ændɪdəts/ [OALD]
  [candidate]
 • ผู้ท้าชิง: ผู้แข่งขัน [Lex2]
 • ผู้สมัคร[Lex2]
 • (แคน'ดิเดท) n. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง,ผู้ได้รับการเลือกให้เข้าแข่งขัน ###SW. candidature,candidacy n. [Hope]
 • (n) ผู้สมัคร,ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง [Nontri]
 • /K AE1 N D AH0 D EY0 T/ [CMU]
 • /K AE1 N AH0 D IH0 T/ [CMU]
 • (n) /k'ændɪdət/ [OALD]
with
 • ต้าน: ถอน [Lex2]
 • กับ: ร่วมกับ, พร้อมด้วย, ประกอบด้วย [Lex2]
 • กิ่งไม้ที่เหนียวที่สามารถนำมาผูก มัด หรือพันได้[Lex2]
 • ผูก มัด หรือพันด้วยกิ่งไม้ที่เหนียว[Lex2]
 • (วิธ) prep. กับ,ร่วมกับ,เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) ###S. accompanied by,in regard to [Hope]
 • (pre) ด้วย,กับ,ต่อ,ตาม,โดย,เพราะ,อย่าง,แม้,เกี่ยวกับ,พร้อมกับ [Nontri]
 • /W IH1 DH/ [CMU]
 • /W IH1 TH/ [CMU]
 • (in) /wɪð/ [OALD]
minor
 • เล็กน้อย: ไม่สำคัญ, เป็นรอง [Lex2]
 • รุนแรงน้อย: อันตรายน้อย [Lex2]
 • ที่มีช่วงระหว่างโน้ตหลักกับโน้ตตัวที่สามห่างกันน้อยกว่าในเมเจอร์สเกลอยู่ครึ่งเสียง (ทางดนตรี): ลำดับเสียงต่ำ (ในเครื่องดนตรี) [Lex2]
 • ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ซึ่งยังไม่เป็นผู้ใหญ่ [Lex2]
 • ซึ่งเป็นวิชารอง[Lex2]
 • ผู้เยาว์: เด็ก, เยาวชน, ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ [Lex2]
 • วิชารอง (เสริมหรือรองจากวิชาเอก)[Lex2]
 • (ไม'เนอะ) adj. น้อย,เกี่ยวกับผู้เยาว์,เกี่ยวกับชนหมู่น้อย. n. ผู้เยาว์,ผู้มีการศึกษาน้อย,ชนชาวหมู่น้อย,วิชารอง vi. เลือกวิชารอง ###S. subordinate [Hope]
 • (adj) เล็กกว่า,น้อย,รอง,เยาว์ [Nontri]
 • (n) เด็ก,เยาวชน,ผู้เยาว์,วิชารอง [Nontri]
 • /M AY1 N ER0/ [CMU]
 • (n) /m'aɪnər/ [OALD]
shortcomings
 • /SH AO1 R T K AH2 M IH0 NG Z/ [CMU]
 • (n) /ʃ'ɔːtkʌmɪŋz/ [OALD]
  [shortcoming]
 • จุดอ่อน: ปมด้อย [Lex2]
 • (ชอร์ท'คัมมิง) n. ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,จุดอ่อน,ปมด้อย ###S. imperfection,defect [Hope]
 • (n) จุดอ่อน,ข้อบกพร่อง,ปมด้อย,ความล้มเหลว [Nontri]
 • /SH AO1 R T K AH2 M IH0 NG/ [CMU]
 • (n) /ʃ'ɔːtkʌmɪŋ/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top