ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

obsessed.

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obsessed.-, *obsessed.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
People get obsessed.มันทำให้หมกมุ่น Signs (2002)
Obsessed.งมงาย National Treasure (2004)
The guy became obsessed.เขากลายเป็นคนบ้าคลั่ง Saw (2004)
- You're obsessed.- คุณหมกมุ่นเกินไปแล้ว Dex, Lies, and Videotape (2007)
- You're obsessed.- เธอหมกมุ่นเกินไปแล้ว - ฉันเปล่า That Night, a Forest Grew (2007)
He's obsessed. He's drinking more than usual.เขาหมกมุ่น เขาดื่มหนักกว่าที่เคย All in the Family (2008)
He's obsessed.เขาหมกมุ่น Turning Biminese (2008)
Ramon's obsessed.ราโมน หมกมุ่น Sí se puede (2008)
You were obsessed.คุณถูกครอบงำ Complications (2008)
So you sleep with a guy,he comes back for seconds,for thirds,eventually he becomes obsessed.เธอนอนกับผู้ชายคนนึง เขากลับมาเป็นหนที่สอง ที่สาม ในที่สุด เขาก็เริ่มคิดเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ Cheating Death (2008)
I'm obsessed with her. I'm totally obsessed.ฉันหลงใหลแต่เรื่องเธอ หลงใหลสุดๆ Julie & Julia (2009)
She's totally obsessed.เธอหลงใหลจริงๆนะ Julie & Julia (2009)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 obsessed \obsessed\ adj.
   1. having or showing excessive or compulsive concern; -- used
    with with.
 
   Syn: haunted, preoccupied, taken up(predicate).
     [WordNet 1.5]
 
   2. influenced or controlled by a powerful force such as a
    strong emotion.
 
   Syn: possessed(predicate).
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top