Search result for

osages

(130 entries)
(0.03 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -osages-, *osages*, osage
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา osages มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *osages*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dosage[N] ปริมาณยาที่ใช้ต่อหนึ่งครั้ง, See also: ขนาดยา, Syn. dose, posology

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dosageขนาดใช้ (ยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Administration & dosageการใช้และขนาด [TU Subject Heading]
Dosage formsรูปแบบยา [TU Subject Heading]
Radiation dosageปริมาณการแผ่รังสี [TU Subject Heading]
Radiotherapy dosageปริมาณรังสีที่ใช้รักษา [TU Subject Heading]
Dosage ปริมาณจ่ายสาร, ปริมาณป้อนสาร
ดู Dose (Dose หมายถึง ปริมาณของสารที่ใช้ต่อหน่วยของน้ำที่ต้องการ บำบัด ) [สิ่งแวดล้อม]
Dosageขนาดยา [การแพทย์]
Dosage Formsรูปแบบยาเตรียม [การแพทย์]
Dosage Forms, Liquidยาเตรียมประเภทของเหลว,รูปแบบของยาน้ำ [การแพทย์]
Dosage Forms, Pharmaceuticalยาเตรียมรูปต่างๆ [การแพทย์]
Dosage Forms, Semi-Solidยาเตรียมประเภทกึ่งแข็ง [การแพทย์]
Dosage Forms, Solidรูปแบบของยาเม็ด,ยาเตรียมประเภทของแข็ง [การแพทย์]
Dosage Intervalช่วงระยะเวลาของการให้อินซูลินแต่ละครั้ง,ระยะระหว่างการให้ยาแต่ละครั้ง [การแพทย์]
Dosage Regimenรับประทานยาให้ถูกวิธี,หลักการให้ยา [การแพทย์]
Dosage Regimen, Dividedการจัดแบ่งขนาดยา [การแพทย์]
Dosage Scheduleตารางการให้ยา [การแพทย์]
Dosage, Fractionatedขนาดย่อยๆ [การแพทย์]
Dosage, Optimumขนาดยาที่เหมาะสม [การแพทย์]
Dosage, Single Dailyขนาดยาเหมาะที่จะใช้วันละครั้ง [การแพทย์]
Dosage, Therapeuticขนาดที่ใช้ในการรักษา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We've gradually reduced your dosage.เราเสร็จการรักษาแล้ว Adverse Events (2008)
Dr. Bravenec is one of the few surgeons in the country performing lobectomies after full-dosage radiation.คุณหมอบาร์เวนเนส เป็นหนึ่งในศัลยแพทย์ในประเทศไม่กี่ท่าน ผู้ทำการตัดกลีบปอด หลังจากการฉายรังสีครบทุกขั้นตอน Mandala (2009)
Hopefully a small dosage of the venom will do it.ฉันหวังว่าคุณจะได้มันมาในประมาณนิดนึง Time (2009)
We believe he's taken the full dosage of anthrax vaccinesเราเชื่อว่าเขาได้ใช้วัคซีนเต็มโดส Amplification (2009)
Can anyone tell me the proper dosage of ceftriaxone for a pediatric patient?ใครบอกฉันได้บ้างว่าจะให้ยาceftriaxoneกับผู้ป่วยเด็กเท่าไร Invest in Love (2009)
Well, that's-that's quite a high dosage.นั่น--นั่นเป็นปริมาณยา มากทีเดียว Grey Matters (2009)
Tinzaparin is lethal in the wrong dosage.เราหมายถึง "preferatii" และฉันจะเสียสละใน altars วิทยาศาสตร์ Angels & Demons (2009)
The cure, there's still testing to be done, and it could take all night to find the correct dosage.การรักษา ยังอยู่ในช่วงการทดสอบ และมันจะต้องใช้เวลาทั้งคืนเพื่อหาปริมาณยาที่ถูกต้อง Peter (2010)
Listen, I wanted to let you know, Pierce, it's okay to exceed the recommended daily dosage.ฟังนะ ผมอยากบอกให้คุณรู้เอาไว้ ว่ามันไม่เป็นไร ถ้าคุณจะกินยาเกินปริมาณที่แนะนำต่อวัน Aerodynamics of Gender (2010)
If it's okay, I was thinking about lessening the dosage of the medicine.ถ้าหากว่าไม่เป็นไร ชั้นกำลังคิดว่าจะลดจำนวนยาลง One (2010)
Don't lessen the dosage. I'm nervous.อย่าลดลงนะ ผมต้องเป็นบ้าแน่ๆ One (2010)
I won't increase your dosage.ฉันจะไม่สั่งยาให้เธอสักเม็ด Episode #1.4 (2010)
Make sure the dosage is right.เช็คปริมาณยาให้ถูกต้อง.แล้วใส่เข้าไปในซิก้า The A-Team (2010)
I'll need a blood test, a scan and the dosage ... carefully monitored.อย่างแรกต้องตรวจเลือด และสแกนสมอง จำนวนยา.. ต้องติดตามดูอาการอย่างใกลิชิด Rise of the Planet of the Apes (2011)
Start with a low dosage, and that'll help you hold on to the serotonin that your brain naturally makes anyway.เริ่มจากขนาดต่ำๆก่อน มันจะช่วยคงระดับ ของซีโรโตนินในสมอง ของคุณให้อยู่ในระดับปกติ Born This Way (2011)
So we either up his dosage, or go into his head and get the clot out.ดังนั้นเราทั้งเพิ่มประมาณ หรือ ผ่าหัวเขาเพื่อที่จะเอาก้อนอุดตันออกมา Bombshells (2011)
Then, once he's stable, you walk back the dosage, bring him in for a soft landing.ทันทีที่เขาอาการคงที่ คุณค่อยๆลดยาลง นำเขากลับมาอย่างนุ่มนวล Prisoner of War (2011)
The dosage is different but it is still the same as human medicine.ถึงแม้จำนวนโดสจะแตกต่างกัน แต่ว่ามันก็เป็นยาที่ใช้ในคนเหมือนกัน Episode #1.8 (2011)
Don't worry, that thing in the cafeteria freaked me out, so I talked to my shrink, and she doubled my dosage.ไม่ต้องห่วงนะ จากเรื่องที่โรงอาหาร ผมคุยกับจิตแพทย์แล้ว เธอเลยเบิ้ลยาให้ผม อะไรนะ? Contemporary Impressionists (2012)
Yes, which Bailey does not have, but he had 50 times the normal dosage in his system.ใช่ ซึ่งเบลีย์ไม่ได้เป็น แต่เขามียาเกิน ขนาดปกติ 50 เท่าในตัว Til Death Do Us Part (2012)
But he does so without killing them, which means he's knowledgeable about dosages.แต่เขาใช้ยาโดยที่ไม่ได้ฆ่าพวกเขาตาย ซึ่งหมายความว่าเขามีความรู้ เกี่ยวกับปริมาณยาที่ใช้  ()
The problems seem to start when the dosage drops.ดูเหมือนว่าปัญหามันเริ่ม เมื่อปริมาณยาที่ใช้ต่ำลง Big Feet (2012)
Osage CountyOsage County August: Osage County (2013)
Now, if he so much as twitches, you let me know immediately, and we'll up his dosage.ทันทีและเราจะขึ้นปริมาณของเขา. Nurse 3D (2013)
JeffreyDosage,alsoSeniorpartner,wasin the office at the time of the shooting and is now gone missing.เจฟฟรี่ โดเสจ หุ้นส่วนอาวุโสอีกคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุ หายตัวไป Mama (2013)
- Hey, buddy, you want to get behind the tape? - I'm family. I'm Lucas Dosage.นี่ คุณต้องไปอยู่หลังเทป ผมเป็นญาติ ผม ลูคัส โดเสจ Mama (2013)
..JeffreyDosageapparentlyshot2ofhis partners to death before going on to murder his estranged wife....เจฟฟรี่ โดเสจ ยิงหุ้นส่วน 2 คนตาย ก่อนจะฆ่าภรรยาตาย Mama (2013)
Your Honour, Victoria and Lilly Dosage were found in deplorable conditions.ใต้เท้า วิคตอเรียและลิลลี่ โดเสจ ถูกพบในสภาพเลวร้าย Mama (2013)
Good morning, Your Honour. Jeffrey Dosage murdered my niece. And abandoned his daughters in the forest.อรุณสวัสดิ์ ใต้เท้า เจฟฟรี่ โดเสจ ฆาตรกรรมหลานสาวของฉัน และทอดทิ้งลูกไว้ในป่า Mama (2013)
Mr.Dosage,is yourbrotherstillalive ?คุณโดเสจ พี่ชายคุณยังมีชีวิตอยู่มั้ย? Mama (2013)
Dosageโดเสจ Mama (2013)
- Yes, after we upped the dosage. - Okay, let's keep him on that.โอ้พระเจ้า Insidious: Chapter 2 (2013)
Double the dosage.เพิ่มขนาดยา Bitchcraft (2013)
Dosage will be tricky but considering the time we lost...ปริมาณยาที่ต้องใช้ยังไม่ชัวร์ แต่เทียบกับเวลาที่เราเสียไปแล้ว... Indifference (2013)
I lowered his dosage yesterday so he'd be healthy enough to turn himself in.ฉันลดยาของเขาลงเมื่อวาน งั้นเขาก็แข็งแรงมากพอที่จะมอบตัว Mercy (2013)
The proper dosage for someone their age is...ปริมาณที่เหมาะสม สำหรับคนที่อายุของพวกเขาคือ ... Scary Movie 5 (2013)
- We'll lower the dosage next time.- คราวหน้าฉันจะลดปริมาณ Incarnate (2016)
- Can't lower the dosage.- ผมลดปริมาณไม่ได้ Incarnate (2016)
The idea that the protagonists of this coup are a weird mix of PMDB and PSDB, with high dosages of evangelicalism.ไอเดียที่ว่าแกนนำในการรัฐประหารครั้งนี้ เป็นส่วนผสมที่ประหลาดมากจากสองพรรคใหญ่ แถมด้วยความหมกมุ่น ในคำสอนของพระเจ้าแบบเต็มเปี่ยม  ()
I won't increase the dosage of aggression drugs.ฉันจะไม่เพิ่มปริมาณยาที่เราใช้ฉีดแน่ The Lawnmower Man (1992)
I'm going to step up the virtual treatments... and increase the dosage of nootropic drugs.ผมจะเริ่มขั้นต่อไป การเยียวยาในโลกเสมือน รวมทั้งเพิ่มปริมาณยาที่ฉีด The Lawnmower Man (1992)
With Moe, I tapered off the dosage gradually.กับเจ้าโม ฉันลดขนาดการให้ยาลง Junior (1994)
I've noticed that the side effects of pregnancy are greatly amplified... with the dosage of Expectane that I've required.ฉันรู้สึกได้ว่าผลข้างเคียงของการตั้งท้องมันเริ่มรุนแรงแล้ว ปริมาณเอ็กซ์เพกเทนที่ฉันต้องทาน Junior (1994)
I think I need to have my dosage checked.ฉันต้องการ ให้เช็คยาที่ให้กิน Jumanji (1995)
Up the dosage.เพิ่มปริมาณยา Resident Evil: Apocalypse (2004)
Adrian, you have got to tell Dr. Kroger to adjust your dosage.เอเดรียน คุณต้องบอกหมอครูเกอร์ ให้ลดปริมาณยาที่คุณทานลง Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
My dosage is fine.ปริมาณยาที่ทานของฉันไม่มีอะไร Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
I'm going to need a list of your meds and the proper dosages.ฉันต้องการรายการใบสั่งยาของคุณ และการใช้ยาในปริมาณที่เหมาะสม Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
They said that dosage would kill an ordinary man, but apparently, I'm not ordinary.พิษนั้นสามารถฆ่าคนธรรมดาได้ แต่ขอโทษนะพ่อ ผมไม่ใช่คนธรรมดา Crusade (2004)
The wrong dosage will kill you.ยาผิดขนาดจะฆ่านาย Chapter Eleven 'Powerless' (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
osagWhat is the maximum dosage for an adult?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขนาดยา[N] dose, See also: dosage, Example: แพทย์สั่งให้คนไข้กินยาให้ครบขนาดยา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขนาดยา[n. exp.] (khanāt yā) EN: dose ; dosage   FR: dose [f] ; dosage [m]
ขนาดยาผิด[n. exp.] (khanāt yā phit) EN: dosage error   FR: erreur de dosage [f]
รูปยี่สิบเหลี่ยม[n. exp.] (rūp yīsip līem) EN: icosagon   
สายยาง[n.] (sāiyāng) EN: hose ; rubber tube   FR: tuyau (d'arrosage) [m]
ท่อยาง[n. exp.] (thø yāng) EN: garden hose ; ubber hose   FR: tuyau d'arrosage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OSAGE    OW0 S EY1 JH
DOSAGE    D OW1 S AH0 JH
OSAGES    OW0 S EY1 JH AH0 Z
DOSAGES    D OW1 S AH0 JH AH0 Z
BOROSAGE    B AO1 R AH0 S IH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dosage    (n) (d ou1 s i jh)
dosages    (n) (d ou1 s i jh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arzneiform {f}dosage form [Add to Longdo]
Darreichungsform {f}dosage form [Add to Longdo]
Dosierung {f} | Dosierungen {pl}dosage | dosages [Add to Longdo]
Dosierungsschema {n}dosage schedule [Add to Longdo]
Überdosis {f}; Überdosierung {f}overdose; overdosage [Add to Longdo]
Formosagrüntaube {f} [ornith.]Formosan Green Pigeon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おさげ髪;お下げ髪[おさげがみ, osagegami] (n) pigtails; two plaits hanging about one's shoulders; two plaits hanging down one's back; queue [Add to Longdo]
お下げ[おさげ, osage] (n) wearing one's hair in braids [Add to Longdo]
インストール後の作業[インストールごのさぎょう, insuto-ru gonosagyou] (n) {comp} post installation step [Add to Longdo]
一歩下がる[いっぽさがる, ipposagaru] (v5r) to take a step backward [Add to Longdo]
過剰投与[かじょうとうよ, kajoutouyo] (n) overdosage [Add to Longdo]
過量[かりょう, karyou] (n) overdose; overdosage [Add to Longdo]
外を探す[ほかをさがす, hokawosagasu] (exp,v5s) to search somewhere else [Add to Longdo]
許容量[きょようりょう, kyoyouryou] (n) maximum permissible level or dosage [Add to Longdo]
現行の作業ディレクトリ[げんこうのさぎょうディレクトリ, genkounosagyou deirekutori] (n) {comp} current working directory [Add to Longdo]
御下がり;お下がり;御下り[おさがり, osagari] (n,adj-no) (1) food offering to the gods; (2) leftovers; hand-me-downs [Add to Longdo]
黒鷺[くろさぎ, kurosagi] (n) eastern reef heron [Add to Longdo]
剤形;剤型[ざいけい, zaikei] (n) dosage form [Add to Longdo]
三歩下がって師の影を踏まず;三歩さがって師の影を踏まず[さんぽさがってしのかげをふまず, sanposagatteshinokagewofumazu] (exp) a student must never forget to honor their teacher (honour) [Add to Longdo]
仕事探し[しごとさがし, shigotosagashi] (n) job hunting; job searching [Add to Longdo]
持ちも提げもならない[もちもさげもならない, mochimosagemonaranai] (exp,adj-i) (obsc) no way at all to deal with [Add to Longdo]
持ちも提げもならぬ[もちもさげもならぬ, mochimosagemonaranu] (exp) (obsc) having no way to deal with something [Add to Longdo]
宿下がり[やどさがり, yadosagari] (n) (short-term) leave allowed a servant [Add to Longdo]
所作事[しょさごと, shosagoto] (n) dance (in kabuki); dance play [Add to Longdo]
女の性[おんなのさが, onnanosaga] (n) the ways of women [Add to Longdo]
小鷺[こさぎ, kosagi] (n) (uk) little egret (Egretta garzetta) [Add to Longdo]
職を探す[しょくをさがす, shokuwosagasu] (exp,v5s) to hunt for a job; to seek employment [Add to Longdo]
人捜し[ひとさがし, hitosagashi] (n) manhunt [Add to Longdo]
人探し[ひとさがし, hitosagashi] (n) searching for someone [Add to Longdo]
青鷺[あおさぎ, aosagi] (n) (uk) grey heron (Ardea cinerea) [Add to Longdo]
大佐賀;大逆[おおさが;オオサガ, oosaga ; oosaga] (n) (uk) Sebastes iracundus (species of rockfish) [Add to Longdo]
地雷除去作業[じらいじょきょさぎょう, jiraijokyosagyou] (n) mine-clearing operation [Add to Longdo]
長亀;革亀[おさがめ;かわがめ(革亀);オサガメ, osagame ; kawagame ( kawa kame ); osagame] (n) (uk) leatherback turtle (Dermochelys coriacea) [Add to Longdo]
痛くもない腹を探られる[いたくもないはらをさぐられる, itakumonaiharawosagurareru] (exp,v1) to be suspected without cause [Add to Longdo]
投薬[とうやく, touyaku] (n,vs) administration; medication; dosage; (P) [Add to Longdo]
投薬量[とうやくりょう, touyakuryou] (n) dosage; dose [Add to Longdo]
投与量[とうよりょう, touyoryou] (n) dose; dosage [Add to Longdo]
頭を下げる[あたまをさげる, atamawosageru] (exp,v1) to bow one's head [Add to Longdo]
道を探る[みちをさぐる, michiwosaguru] (exp,v5r) to seek a path; to find one's way [Add to Longdo]
保護作業場[ほごさぎょうば, hogosagyouba] (n) sheltered workshop [Add to Longdo]
良さげ;良さ気;善さげ;善さ気[よさげ, yosage] (adj-na) (col) (uk) (See 気・げ,良さそう) seemingly good; (of) good appearance; looking good [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剂量[jì liàng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] dosage; prescribed dose of medicine [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
現行の作業ディレクトリ[げんこうのさぎょうディレクトリ, genkounosagyou deirekutori] current working directory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Osages \O*sa"ges\, n. pl.; sing. {Osage}. (Ethnol.)
     A tribe of southern Sioux Indians, now living in the Indian
     Territory.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top