ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oozed

UW1 Z D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oozed-, *oozed*, ooz, ooze
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
OOZED UW1 Z D
BOOZ B UW1 Z
OOZE UW1 Z
OOZES UW1 Z IH0 Z
DOOZY D UW1 Z IY0
BOOZY B UW1 Z IY0
WOOZY W UW1 Z IY0
BOOZE B UW1 Z
SNOOZE S N UW1 Z
BOOZER B UW1 Z ER0
OOZING UW1 Z IH0 NG
SHMOOZE SH M UW1 Z
BOOZING B UW1 Z IH0 NG
BOOZIER B UW1 Z IY0 ER0
SCHMOOZE SH M UW1 Z
SHMOOZER SH M UW1 Z ER0
SNOOZING S N UW1 Z IH0 NG
SHMOOZING SH M UW1 Z IH0 NG
VANHOOZER V AE2 N HH UW1 Z ER0
SCHMOOZING SH M UW1 Z IH0 NG
LOLLAPALOOZA L AA2 L AH0 P AH0 L UW1 Z AH0
LOLLAPALOOZAS L AA2 L AH0 P AH0 L UW1 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oozed (v) ˈuːzd (uu1 z d)
ooze (v) ˈuːz (uu1 z)
oozy (j) ˈuːziː (uu1 z ii)
booze (v) bˈuːz (b uu1 z)
boozy (j) bˈuːziː (b uu1 z ii)
oozes (v) ˈuːzɪz (uu1 z i z)
boozed (v) bˈuːzd (b uu1 z d)
boozer (n) bˈuːzər (b uu1 z @ r)
boozes (v) bˈuːzɪz (b uu1 z i z)
floozy (n) flˈuːziː (f l uu1 z ii)
oozier (j) ˈuːzɪəʳr (uu1 z i@ r)
oozing (v) ˈuːzɪŋ (uu1 z i ng)
snooze (v) snˈuːz (s n uu1 z)
boozers (n) bˈuːzəz (b uu1 z @ z)
boozier (j) bˈuːzɪəʳr (b uu1 z i@ r)
boozing (v) bˈuːzɪŋ (b uu1 z i ng)
floozie (n) flˈuːziː (f l uu1 z ii)
ooziest (j) ˈuːzɪɪst (uu1 z i i s t)
snoozed (v) snˈuːzd (s n uu1 z d)
snoozes (v) snˈuːzɪz (s n uu1 z i z)
booze-up (n) bˈuːz-ʌp (b uu1 z - uh p)
booziest (j) bˈuːzɪɪst (b uu1 z i i s t)
floozies (n) flˈuːzɪz (f l uu1 z i z)
snoozing (v) snˈuːzɪŋ (s n uu1 z i ng)
bamboozle (v) bˈæmbˈuːzl (b a1 m b uu1 z l)
booze-ups (n) bˈuːz-ʌps (b uu1 z - uh p s)
bamboozled (v) bˈæmbˈuːzld (b a1 m b uu1 z l d)
bamboozles (v) bˈæmbˈuːzlz (b a1 m b uu1 z l z)
bamboozling (v) bˈæmbˈuːzlɪŋ (b a1 m b uu1 z l i ng)

Longdo Dictionary อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN)
schmooze(vi) : to talk with someone in a friendly way often in order to get some advantage for yourself

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ooze(vi) ไหลซึม, See also: ซึมออก, รั่ว, Syn. exude, percorate
ooze(vt) ทำให้ไหลซึม, See also: ทำให้ซึมออก, Syn. exude
ooze(n) การไหลซึมอย่างช้าๆ, Syn. slow flow
ooze(n) โคลนหรือเลน (ที่อยู่ใต้แม่น้ำหรือทะเลสาบ), Syn. slime, mud, muck
oozy(adj) ที่มีของเหลวซึมออกมา, See also: ซึ่งไหลเยิ้ม
oozy(adj) ซึ่งเป็นโคลน, Syn. slimy, clammy
booze(n) เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. liquor, alcohol
booze(vi) ดื่มแอลกอฮอล์อย่างมาก
booze(n) การดื่มเหล้า (คำไม่เป็นทางการ)
booze(sl) เครื่องดื่มอัลกอฮอล์
booze(sl) การดื่ม, Syn. Booze-up, piss-up
boozy(adj) ซึ่งดื่มเหล้า
woozy(sl) ง่วงนอน, See also: ง่วงเหงาหาวนอน
woozy(adj) หน้ามืด, See also: วิงเวียน, Syn. dizzy, giddy, queasy
woozy(adj) สับสน, See also: งุนงง
boozer(n) ผับ, See also: คนดื่มเหล้ามาก
boozer(sl) ร้านเหล้า
boozer(sl) นักดื่ม, See also: คนที่ดื่มเหล้าเป็นประจำ, คนที่ติดเหล้า
snooze(sl) สิ่งน่าเบื่อ (จนทำให้หลับ)
snooze(vi) งีบหลับ (คำไม่เป็นทางการ), See also: นอนหลับ, Syn. drowse, nap, sleep, Ant. awaken
snooze(n) การงีบหลับ, Syn. catnap, doze, rest
floozie(sl) แฟนสาว (ปัจจุบันอาจหมายถึงแฟนหนุ่มด้วย)
snoozer(n) คนที่งีบหลับ, See also: คนหลับ
whoozis(sl) ชื่อเรียกแทนชื่อจริง (ที่ลืมไปแล้ว), Syn. whoozit
woozily(adv) อย่างสับสน
booze up(phrv) ดื่มสุรามาก (คำไม่เป็นทางการ)
booze-up(n) การดื่มเหล้ามากเกินไป
booze-up(sl) การดื่ม, Syn. Booze, Piss-up
ooze out(phrv) (ของเหลว) ไหลซึมออกมา
bamboozle(vt) หลอกลวง (คำสแลง), See also: ล่อลวง, Syn. swindle, trick
ooze away(phrv) (ของเหลว) ค่อยๆซึมออกมา
ooze away(phrv) ค่อยๆหายไป, See also: คุณภาพ ค่อยๆ หมด
wooziness(n) ความสับสน, See also: ความงุนงง
bamboozled(sl) สับสน, See also: ยุ่งเหยิง, มึนงง
boozer-booze(sl) การดื่ม
lollapalooza(sl) สิ่งที่ใหญ่มาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bamboozle(แบมบู'เซิล) vt. หลอกลวง, ทำให้ฉงน, See also: bamboozlement n. ดูbamboozle bamboozler n. ดูbamboozle, Syn. mislead
booze(บูซ) { boozed, boozing, boozes } n. เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, วิสกี้ vt., vi. ดื่มเหล้ามากเกินไป, See also: boozer n.
boozy(บู'ซี) adj. เมา, ชอบดื่มเหล้า, ติดเหล้า
ooze(อูซ) vi., n. (การ) ไหลซึม, ซึมออก, เยิ้ม, รั่ว, สิ่งที่ซึมออกมา, Syn. seep, leak
snooze(สนูซ) vi., n. (การ) นอน, นอนหลับ, งีบหลับ, สัปหงก, นั่งสัปหงก., See also: snoozer n. snoozy adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
bamboozle(vt) หลอกลวง, ลวง, ทำให้ฉงน
booze(n) เหล้า, วิสกี้, ของมึนเมา
ooze(n) การซึมออก, การล้น, การรั่ว, การเยิ้ม
ooze(vi) รั่วออก, ซึมออก, ไหลออก, เยิ้ม
oozy(adj) เป็นโคลน, เป็นเลน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pteropod oozeเลนเทโรพอด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
radiolarian oozeเลนเรดิโอลาเรีย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
oozeซึมเยิ้ม [ มีความหมายเหมือนกับ weep ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oozeเลนพื้นท้องทะเล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calcareous oozeเลนเนื้อปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
diatom oozeเลนไดอะตอม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But as you can see this one is a doozey.แต่นายท่านก็เห็น... ...หมอนี่เพี้ยน Blazing Saddles (1974)
That scag and his floozy, they're gonna die!ที่ สแคก และหญิงสกปรกของ เขา พวกเขากำลังจะตาย! Mad Max (1979)
Lay off the fuckin' booze for a while, why don't ya?ทำไมไม่ร้องประกาศขายเหล้าดูวะ? Day of the Dead (1985)
Well, if we stay down here long enough, I'll have to lay off the fuckin' booze, Steel, 'cause there won't fuckin' be any of it fuckin' left.ถ้าอยู่ที่นี่นานอีกหน่อย ฉันเปิดผับไปแล้ว สตีล เพราะร้านแถวนี้มันปิดหมดแล้ว Day of the Dead (1985)
And addressed to boozy Barley Blair.และจ่าหน้าถึงเหล้าข้าวบาร์เลย์แบลร์ The Russia House (1990)
The little ones were crawling into a strange glowing ooze from a broken canister nearby.คนน้อยได้คลานเข้าไปในโคลนตมเรืองแสงแปลก ... ... จากกระป๋องหักที่ใกล้เคียง Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
He was one of the city's biggest hijackers... of booze, cigarettes, razor blades, shrimp and lobsters.เขาคือหัวขโมยขาใหญ่ที่สุดของเมือง เหล้า บุหรี่ ใบมีด กุ้งฝอย และกุ้งมังกร Goodfellas (1990)
You take a $200 case of booze and sell it for $100.คุณซื้อเหล้ามา200$ และขายไป100$ Goodfellas (1990)
...when you can't borrow another buck or buy another case of booze... you bust the joint out.เมื่อคุณไม่สามารถยืมเงินใครได้ หรือซื้อเหล้าได้อีกต่อไป คุณก็ต้องขายร้าน คุณหมดตัวแล้ว Goodfellas (1990)
Now, we'll have to wait for the lab results, of course but what's the betting he's oozing Tubocurarine?ตอนนี้ เราต้องรอผลจากห้องวิจัย แน่นอน... ...แต่เขาพนันอะไรเพื่อ ซี้ดยาเทอร์โบเคอร์เรนนะ? Basic Instinct (1992)
Probably dancing with the booze lady.มันกำลังเพ้อล่ะมั้ง The Lawnmower Man (1992)
Ooh, Jack, you made wounds ooze and flesh crawl.อู๊ย แจ๊ก เธอทำให้มีเลือดซึมออกมาจากบาดแผล ไหลออกมาจากเนื้อน่าขนลุกขนพอง The Nightmare Before Christmas (1993)
Wasted for a decade. Coke, booze, pills.แอรโรสมิธเอาแต่เสพพวก โคเคน เหล้า ยา Junior (1994)
Go buy booze.ไปซื้อเหล้ากัน Platonic Sex (2001)
Go buy booze?ไปซื้อเหล้าเหรอ? Platonic Sex (2001)
Go ahead and run your booze, you big dope!กินเข้าไปเถอะเหล้าน่ะ A Walk to Remember (2002)
Time for riverton to take a true snooze. Ha ha!ถึงเวลาที่เมืองรีเวอร์ตั้นต้อง สะดุ้งแล้ว Inspector Gadget 2 (2003)
Hey, go easy on the booze tonight, right?เฮ้.. คืนทำตัวตามสบาย.นะ 21 Grams (2003)
I don't think so. But I need some booze.ฉันคิดจะใส่ แต่ ฉันอยากดื่มเหล้า High Tension (2003)
burning, itching, oozing, weeping...คำเตือน! ผมข้างเคียงทำให้: ไหม้, คัน, มึน, เป็นแผล... Shrek 2 (2004)
You snooze, you lose!เธอแพ้.. ! A Cinderella Story (2004)
She stinks of boozeแม่กลิ่นเหล้าหึ่งเลย Nobody Knows (2004)
You with the lunchbox! drinking booze or smoking...ห้ามดื่มเหล้าหรือว่าสูบบุหรี่ คนที่กินข้าวอยู่น่ะ Windstruck (2004)
What is this smell? It's booze!กลิ่นอะไรน่ะ กลิ่นเหล้านี่ Romance of Their Own (2004)
- Booze, smokes, a couple Playboys.- เหล้า บุหรี่ นิตยสารเพลย์บอย Tabula Rasa (2004)
- You snooze, you win.- คุณหลับ คุณเป็นผู้ชนะ Mr. Monk and the Game Show (2004)
I grew up on a council estate with a dad on the dole and a mum on the booze.ผมโตมาในย่านคนจน พ่อพึ่งรัฐ ส่วนแม่พึ่งเหล้า Goal! The Dream Begins (2005)
ROB: Now, I need booze.ตอนนี้ขอผมสักแก้ว พึ่งเจอสาวงาม... Imagine Me & You (2005)
But I should be in California schmoozing Dinoco right now!แต่ผมควรจะอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ดีโนโค ในขณะนี้! Cars (2006)
Chick's in California schmoozing Dinoco.ของไก่ในแคลิฟอร์เนียเล่นดีโนโค Cars (2006)
I don't know. Dude, we're out of booze, man.ไม่รู้ว่ะ เมาชิบหาย Alpha Dog (2006)
You know, things that make a woman feel like a woman and not look like a hussy or a floozy.คุณรู้, สิ่งต่างๆซึ่งทำผู้หญิง\รู้สึกเหมือนผู้หญิง และไม่ใช่ดูเหมือน สาวเจ้าชู้หรือ floozy. Black Snake Moan (2006)
- Let's go hit the booze. - Sounds good.ปะไปแดกเหล้ากัน เจ๋งไปเลย A Millionaire's First Love (2006)
Hey, we are out of booze!เฮ้ เหล้าหมดแล้ว... Almost Love (2006)
That's my buddy, Mike Coozeman.นั้นเพื่อนผม ไมค คูซแมน American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Everybody calls him Cooze 'cause that's all he's ever interested in.ทุกคนเรียกเขาว่า คูซ เพราะนั้นเป็นสิ่งเดียวที่เขาสนใจ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Cooze is a self-proclaimed ladies' man and a legend in his own mind.คูซ ขนานนามตัวเองว่าเสือผู้หญิง ซึ่งเขาคิดเองเออเอง American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
- COOZE: Yes.-ใช่ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
COOZE: This place is incredible.ที่นี่เยี่ยมมาก American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
They're our arch rivals in everything: Sports, women, booze.พวกมันเป็นศัตรูตัวสำคัญของเราในทุกเรื่อง American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
COOZE: Jesus!คุณพระช่วย American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
COOZE: Hey, his girlfriend's pretty hot.เฮ๊ย แฟนมันสวยฉิบหายเลยว่ะ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
We're in a college bar full of unlimited booze and pussy, and we're sitting at the bar talking about high-school parties.เรากำลังอยู่ในบาร์ของมหาลัย ซึ่งเต็มไปด้วยเหล้าและจิ๋ม แต่เรากับมาพูดกันเรื่องงานปาร์ตี้ของโรงเรียนมัธยม American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Cooze, never mind that. Where the hell were you?ว่าไง แววนายละหายไปไหนมาเมื่อคืน American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Hey, Cooze.เฮ้ Cooze. American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Jill the Thrill. Back on the Cooze radar.Jill เสียวส่าน ระเบิด ใช่เรดาร์ Cooze American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Of course the Cooze wants to dance.Of course the Cooze wants to dance. American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Give a big Beta House welcome to Ryan "Steel Rod" Grimm and Mike "Everhard" Coozeman!Give a big Beta House welcome to Ryan "Steel Rod" Grimm and Mike "Everhard" Coozeman! American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Yeah, Cooze!Yeah, Cooze! American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Do not let Cooze win.คูซไม่มีทางชนะแล้ว American Pie Presents: The Naked Mile (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oozMy friends were so boozed up that I had to drive them home.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลับไหล(v) sleep, See also: be asleep, slumber, go to bed, snooze, Syn. หลับ, นอนหลับ, นอน, Example: เมื่อกลับไปถึงบ้าน ทั้งคู่ต่างหลับไหลลงด้วยความเหนื่อยอ่อน
ของมึนเมา(n) liquor, See also: drink, booze, spirits, alcohol, Example: เขาให้สัตยาธิษฐานว่าเขาจะไม่เสพของมึนเมาต่อไป, Thai Definition: สิ่งที่กินแล้วทำให้เกิดอาการมึนเมา ซึ่งส่วนใหญ่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ เช่น เหล้า
งีบหลับ(v) nap, See also: have/take a nap, doze off, drop off, kip, nod off, snooze, Syn. งีบ, Example: ฉันงีบหลับไปพักใหญ่หลังอาหารกลางวัน มาตื่นอีกทีก็บ่ายคล้อยแล้ว, Thai Definition: เผลอหลับไปชั่วขณะหนึ่ง
โคลนตม(n) mire, See also: mud, slime, muck, dirt, ooze, Syn. ตม, Example: ระวังอย่าขับรถไปใกล้ดินตรงที่เป็นโคลนตม เพราะเดี๋ยวล้อรถจะติด ออกไม่ได้, Thai Definition: ดินเปียกเหลวที่เหนียวกว่าเลน
พูดพร่ำ(v) chatter, See also: prattle, blather, babble, natter, rabbit on, schmooze, Syn. พูดพล่าม, พูดรำพัน, พูดพร่ำเพรื่อ, Example: คุณอย่ามัวพูดพร่ำอยู่เลย จะทำอะไรก็ทำลงไปเลย, Thai Definition: ี่พูดมากจนเสียประโยชน์, อาการที่พูดไม่รู้จักจบ
รั่ว(v) leak, See also: seep, exude, ooze, escape, spill, Example: เพียงเสียงตะโกนว่าแก๊สรั่ว ผู้คนก็วิ่งกันอลหม่านแล้ว, Thai Definition: มีรอยแตก หรือมีรูซึ่งเกิดจากความชำรุด ทำให้อากาศหรือของเหลว เป็นต้น เข้าออกได้
เคล้ง(v) sleep, See also: doze, nap, drowse, snooze, slumber, Syn. นอน, หลับ, นอนหลับ, Ant. ตื่น, Example: คุณยายบอกหลานชายว่า รีบเคล้งได้แล้ว พรุ่งนี้จะได้ตื่นแต่เช้า, Thai Definition: เป็นคำบอกเด็กให้นอน
เปือกตม(n) soft mud, See also: mire, ooze, slime, sludge, Syn. ตม, เปือกตม, โคลน, เลน, Example: ช้างชอบนอนแช่เปือกตม, Thai Definition: เลนตมที่ละเอียด
เปือก(n) mud, See also: sludge, mire, ooze, slime, Thai Definition: ฟองหรือสิ่งที่เกิดเป็นฝ้าขึ้นจากโคลนตม
ปูด(v) reveal a secret, See also: disclose, divulge, ooze up, let the cat out of the bag, spill the beans, Syn. เผย, เปิดเผย, Example: การฉ้อฉลที่ทำมานานปีเกิดปูดขึ้นมาเสียก่อน ทำให้แผนการต่างๆ พังทลายลงหมด, Notes: (ปาก)
เผย(v) reveal a secret, See also: disclose, divulge, ooze up, let the cat out of the bag, spill the beans, Syn. เปิดเผย, Example: เขาเผยแผนการที่จะแก้แค้นให้ฉันฟังหมดแล้ว, Thai Definition: ค่อยๆ ขยายออก, ค่อยๆ แย้มออก
เปือก(n) mud, See also: sludge, mire, ooze, silt, slime, Syn. ตม, เปือกตม, Example: ในคลองนี้มีขยะและเปือกมากเหลือเกิน ควรลอกเสียที, Thai Definition: ฟองที่เกิดเป็นฝ้าขึ้นจากโคลนตม
เปือกตม(n) sludge, See also: mud, mire, ooze, silt, slime, Syn. ตม, เปือก, Example: ปลาในคลองนี้ตายหมดเพราะความสกปรกสกปรกมีทั้งขยะ ทั้งเปือกตม, Thai Definition: โคลนตมที่ละเอียด, เลนตมที่ละเอียด
สัปหงก(v) doze, See also: snooze, Syn. สับผงก, Example: พอเศรษฐกิจฝืดเคืองร้านค้าต่างๆ ก็ซบเซา วันๆ พ่อค้าแม่ค้าต่างก็สัปหงกกันเป็นแถว, Thai Definition: อาการที่หน้าหงุบลงเพราะง่วงนอน
เสพสุรา(v) drink, See also: booze, Syn. ดื่มสุรา, ดื่มเหล้า, Example: มารดาที่กำลังตั้งครรภ์ไม่ควรเสพสุรา เพื่อป้องกันมิให้เด็กที่เกิดมามีความผิดปกติ
ตุ๋น(v) swindle, See also: deceive, trick, dupe, hoodwink, cheat, bamboozle, gull, defraud, Syn. ต้ม, ต้มตุ๋น, หลอกลวง, หลอก, คดโกง, โกง, Example: เจ้าของบ้านถูกแก๊ง18มงกุฎใช้เล่ห์เหลี่ยมตุ๋นเงินไปอีกจำนวนโข, Thai Definition: หลอกลวงเอาไปแทบหมดตัว, Notes: (จีน)
น้ำซึม(n) area which water always ooze out, Syn. น้ำงึม, ที่น้ำซึม, Example: บริเวณนี้เป็นบริเวณที่พบน้ำซึม, Thai Definition: น้ำซึ่งไหลซึมออกมาจากพื้นดินอยู่เรื่อยๆ
ซิบ(v) drip, See also: ooze, trickle, dribble, drizzle, Example: เขาโดนครูตีจนเลือดซิบ ตั้งแต่ฝ่ามือถึงโคนแขน ด้วยความผิดฐานทำเลขผิด, Thai Definition: อาการที่เลือดไหลออกน้อยๆ
เหล้า(n) alcohol, See also: liquor, spirit, booze, Syn. สุรา, น้ำเมา, Example: ผมเป็นโรคตับแข็ง เนื่องจากดื่มเหล้าจัดเมื่อสมัยหนุ่มๆ, Thai Definition: น้ำเมาที่กลั่นหรือหมักแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหล้า[lao] (n) EN: alcohol ; liquor ; spirit ; booze (inf.)  FR: alcool [ m ] ; spiritueux [ m ] ; liqueur [ f ] ; gnôle [ f ] (fam.)
หลับไหล[laplai] (v) EN: sleep ; be asleep ; slumber ; go to bed ; snooze
งีบหลับ[ngīp-lap] (v, exp) EN: nap ; have a nap ; take a nap ; doze off ; drop off ; kip ; nod of ; snooze  FR: faire la sieste ; faire un somme
เผย[phoēi] (v) EN: uncover ; disclose ; reveal ; give away ; leak out ; let out ; divulge ; betray ; reveal a secret ; ooze up ; let the cat out of the bag ; spill the beans  FR: dévoiler ; révéler ; divulguer
พูดพร่ำ[phūt-phram] (v, exp) EN: chatter ; prattle ; blather ; babble ; natter ; rabbit on ; schmooze  FR: parler interminablement
ซาบ[sāp] (v) EN: seep ; ooze ; exude  FR: s'infiltrer ; s'écouler ; suinter
ซึม[seum] (v) EN: percolate ; ooze ; seep ; leek ; weep ; permeate ; soak  FR: suinter ; dégoutter ; dégouliner ; s'infiltrer
ซึมออกมา[seum øk mā] (v, exp) EN: ooze out ; leak out  FR: suinter
ตุ๋น[tun] (v) EN: dupe ; cheat ; trick ; swindle ; deceive ; defraud ; bamboozle ; hoodwink  FR: duper ; escroquer ; rouler ; tromper ; embobiner
ยางบอน[yāngbøn] (n) EN: oozing
เยิ้ม[yoēm] (v) EN: ooze ; seep ; exude ; be sticky ; be wet ; be brimful ; moist  FR: suinter ; perler ; exsuder

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wāng, ㄨㄤ, ] expanse of water; ooze; surname Wang, #8,138 [Add to Longdo]
[shèn, ㄕㄣˋ, / ] to seep; to ooze; to horrify, #9,945 [Add to Longdo]
淤泥[yū ní, ㄩ ㄋㄧˊ, ] silt; sludge; ooze, #23,518 [Add to Longdo]
淤积[yū jī, ㄩ ㄐㄧ, / ] silt; sediment; ooze; slurry, #29,665 [Add to Longdo]
烂泥[làn ní, ㄌㄢˋ ㄋㄧˊ, / ] ooze, #36,349 [Add to Longdo]
荡妇[dàng fù, ㄉㄤˋ ㄈㄨˋ, / ] slut; floozy; prostitute, #59,514 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
大ざっぱ[おおざっぱ, oozappa] (adj) 1.คร่าว ๆ 2.หยาบ ๆ 3.ไม่ละเอียด 4.ไม่พิถีพิถัน, See also: A:丁寧(ていねい)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alkohol { m }; Schnaps { m }; Fusel { m }booze [Add to Longdo]
Ausströmung { f }ooziness [Add to Longdo]
Betrug { m }bamboozlement [Add to Longdo]
Flittchen { n }; leichtes Mädchen | Flittchen { pl }; leichte Mädchenfloozie; floozy; floosie; floosy | floozies; floosies [Add to Longdo]
Säufer { m }boozer [Add to Longdo]
Saufbold { m }drunkard; boozer [ coll. ] [Add to Longdo]
Sauferei { f }; Besäufnis { n } | Saufereien { pl }boozing; booze; bender; piss-up | benders [Add to Longdo]
Saufen { n }boozing [Add to Longdo]
Saufgelage { n } [ ugs. ]drinking bout; booze-up [ coll. ] [Add to Longdo]
Saufkumpan { m }; Saufbruder { m } [ ugs. ]boozing companion [Add to Longdo]
Sauftour { f }booze; bust [Add to Longdo]
Schickse { f } [ ugs. ]floozie; floozy [Add to Longdo]
Schlamm { m }ooze [Add to Longdo]
benebeltwoozy [Add to Longdo]
beschwindeln | beschwindelnd | beschwindelt | beschwindelt | beschwindelteto bamboozle | bamboozling | bamboozled | bamboozles | bamboozled [Add to Longdo]
dösen | dösend | gedöst | döst | dösteto snooze | snoozing | snoozed | snoozes | snoozed [Add to Longdo]
hereinlegen; über den Tisch ziehen; übers Ohr hauen [ ugs. ] | hereinlegend; über den Tisch ziehend; übers Ohr hauendto bamboozle | bamboozling [Add to Longdo]
langweilig seinto be snooze [Add to Longdo]
saufen; bechern | saufend; bechernd | gesoffen | er/sie säuft | ich/er/sie soff | er/sie hat/hatte gesoffen | ich/er/sie söffeto booze | boozing | boozed | he/she boozes | I/he/she boozed | he/she has/had boozed | I/he/she would booze [Add to Longdo]
schlammigoozy [Add to Longdo]
schlammig { adv }oozily [Add to Longdo]
sickern | sickernd | gesickert | sickert | sickerteto ooze | oozing | oozed | oozes | oozed [Add to Longdo]
verblüffento bamboozle [Add to Longdo]
verhunzen; vermasseln | verhunzend; vermasselnd | verhunzt; vermasselt | verhunzte; vermasselteto foozle | foozling | foozles | foozled [Add to Longdo]
versoffen { adv }boozily [Add to Longdo]
versoffenboozy [Add to Longdo]
versumpfen; versacken [ ugs. ]to stay out late boozing [Add to Longdo]
wirr { adv }woozily [Add to Longdo]
Ich rühre keinen Alkohol mehr an.I'm off the booze. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しみ出る;染み出る;滲み出る(oK)[しみでる, shimideru] (v1, vi) (See にじみ出る) to ooze; to exude; to percolate; to soak through [Add to Longdo]
じくじく[jikujiku] (adv, n, vs) (on-mim) oozily [Add to Longdo]
ぼたり;ぼったり[botari ; bottari] (adv, adv-to) (ぼったり is more emphatic) falling with a splat; oozing; dripping [Add to Longdo]
ジワジワ(P);じわじわ[jiwajiwa (P); jiwajiwa] (adv, adv-to) (1) (on-mim) slowly (but steadily); gradually; bit-by-bit; (2) (on-mim) slowly soaking in; slowly permeating; oozing out; seeping out; (P) [Add to Longdo]
ヘドロ(P);へどろ[hedoro (P); hedoro] (n) sludge; slime; chemical ooze; (P) [Add to Longdo]
案山子;鹿驚[かかし;かがし;あんざんし;そおど(案山子)(ok);そおず(案山子)(ok);そほず(案山子)(ok);そほど(案山子)(ok), kakashi ; kagashi ; anzanshi ; soodo ( kakashi )(ok); soozu ( kakashi )(ok); sohozu] (n) (1) (uk) scarecrow; (2) figurehead [Add to Longdo]
猿酒[さるざけ;ましらざけ, saruzake ; mashirazake] (n) monkey booze; sake-like liquid produced by the fermentation of fruits left by monkeys in tree caches or hollows in rocks [Add to Longdo]
遠ざかる[とおざかる, toozakaru] (v5r, vi) to go far off; (P) [Add to Longdo]
遠ざける[とおざける, toozakeru] (v1, vt) to keep away; to keep at a distance [Add to Longdo]
横綱大関[よこづなおおぜき, yokodunaoozeki] (n) grand champion filling the rank of champion to keep their number at 2 (sumo) [Add to Longdo]
海酸漿[うみほおずき, umihoozuki] (n) whelk egg case [Add to Longdo]
角番大関[かどばんおおぜき, kadoban'oozeki] (n) (See 角番) ozeki-ranked sumo wrester in danger of losing his rank [Add to Longdo]
看板大関[かんばんおおぜき, kanban'oozeki] (n) physically exceptional sumo wrestler promoted straight to champion rank during Edo period [Add to Longdo]
犬酸漿[いぬほおずき, inuhoozuki] (n) black nightshade (plant) (Solanum nigrum L.) [Add to Longdo]
溝酸漿[みぞほおずき, mizohoozuki] (n) monkey flower (plant); mimulus (plant) (Mimulus nepalensis var. japonicus) [Add to Longdo]
酸漿;鬼灯[ほおずき;ほおづき;ぬかずき(酸漿)(ok);かがち(酸漿)(ok);ほうずき(ik);ホオズキ, hoozuki ; hooduki ; nukazuki ( san shou )(ok); kagachi ( san shou )(ok); houzuki (i] (n) (uk) ground cherry (Physalis alkekengi var. franchetii); husk tomato; Chinese lantern plant [Add to Longdo]
酸漿貝[ほおずきがい;ホオズキガイ, hoozukigai ; hoozukigai] (n) (uk) (obsc) (See 三味線貝) lampshell (excluding the lingulate brachiopods); lamp shell [Add to Longdo]
酒飲み;酒呑み;酒呑[さけのみ, sakenomi] (n) (heavy) drinker; drunkard; tippler; boozer [Add to Longdo]
新大関[しんおおぜき, shin'oozeki] (n) sumo wrestler newly promoted to ozeki rank [Add to Longdo]
吹っ切れる;吹っきれる[ふっきれる, fukkireru] (v1, vi) to break through; to become unbound by; to ooze out [Add to Longdo]
垂れる[たれる, tareru] (v1, vi) (1) to hang; to droop; to dangle; to sag; to lower; to pull down; (2) to leave behind (at death); to give; to confer; (3) to drip; to ooze; to trickle; to drop; (P) [Add to Longdo]
染み出す;しみ出す;滲み出す[しみだす, shimidasu] (v5s) to ooze (out); to seep [Add to Longdo]
大ざっぱ(P);大雑把[おおざっぱ, oozappa] (adj-na, n) rough (as in not precise); broad; sketchy; (P) [Add to Longdo]
大関[おおぜき, oozeki] (n) sumo wrestler of second highest rank; (P) [Add to Longdo]
大関陥落[おおぜきかんらく, oozekikanraku] (n) demotion from oozeki (the second highest rank in sumo wrestling) ranking [Add to Longdo]
大空[おおぞら, oozora] (n) heavens; firmament; sky; (P) [Add to Longdo]
大皿[おおざら, oozara] (n) large plate; platter [Add to Longdo]
大酒[おおざけ, oozake] (n) heavy drinking [Add to Longdo]
大酒飲み[おおざけのみ, oozakenomi] (n) heavy drinker [Add to Longdo]
大象虫[おおぞうむし;オオゾウムシ, oozoumushi ; oozoumushi] (n) (uk) Japanese giant weevil (Sipalinus gigas) [Add to Longdo]
大勢(P);大ぜい[おおぜい(P);たいぜい, oozei (P); taizei] (n, adj-no) many; crowd; great number of people; (P) [Add to Longdo]
大相撲[おおずもう, oozumou] (n) professional sumo wrestling; (P) [Add to Longdo]
大相撲さん[おおずもうさん, oozumousan] (n) unofficial term for professional sumo wrestlers [Add to Longdo]
大損[おおぞん, oozon] (n, vs) heavy loss [Add to Longdo]
大葉溝酸漿[おおばみぞほおずき, oobamizohoozuki] (n) plant native to eastern Russia and Hokkaido (Mimulus sessilifolius Maxim. p) [Add to Longdo]
売女[ばいた, baita] (n) (1) (uk) (derog) prostitute; whore; (2) tramp; floozy; slut [Add to Longdo]
返り大関[かえりおおぜき, kaerioozeki] (n) former ozeki-ranked sumo wrestler returning to that rank [Add to Longdo]
放散虫軟泥[ほうさんちゅうなんでい, housanchuunandei] (n) radiolarian ooze [Add to Longdo]
頬擦り;頬摺り;頬ずり[ほおずり, hoozuri] (n, vs) rubbing cheeks together (as a display of affection); pressing cheeks together [Add to Longdo]
[おおざと;おおざる, oozato ; oozaru] (n) (uk) (e.g. right side of 都) (See 阜偏・こざとへん) kanji "large village" radical at right (radical 163) [Add to Longdo]
流れ出す[ながれだす, nagaredasu] (v5s) to flow out; to stream out; to pour out; to gush forth; to leak; to ooze out; to drift away [Add to Longdo]
流れ出る[ながれでる, nagarederu] (v1) to flow out; to stream out; to pour out; to gush forth; to leak; to ooze out; to drift away [Add to Longdo]
滲み出る;にじみ出る[にじみでる, nijimideru] (v1, vi) (See 染み出る) to exude; to ooze; to seep out [Add to Longdo]
滲む[にじむ, nijimu] (v5m) to run; to blur; to spread; to blot; to ooze; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
大損[おおぞん, oozon] grosser_Verlust [Add to Longdo]
大皿[おおざら, oozara] grosser_Teller, grosse_Schuessel [Add to Longdo]
大相撲[おおずもう, oozumou] Ringturnier [Add to Longdo]
大空[おおぞら, oozora] Himmel, Firmament [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ooze \Ooze\, v. i. [imp. & p. p. {Oozed}; p. pr. & vb. n.
   {Oozing}.] [Prov. Eng. weeze, wooz. See {Ooze}, n.]
   1. To flow gently; to percolate, as a liquid through the
    pores of a substance or through small openings.
    [1913 Webster]
 
       The latent rill, scare oozing through the grass.
                          --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To leak (out) or escape slowly; as, the secret oozed
    out; his courage oozed out.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top