Search result for

observations

(21 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -observations-, *observations*, observation
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Observationsการสังเกต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I will no Ionger be able to relay my Jupiter observations according to program.ฉันจะไม่สามารถที่จะถ่ายทอด ของฉัน สังเกตดาวพฤหัสบดีตาม โปรแกรม 2010: The Year We Make Contact (1984)
You'll write field reports on your activities and your observations on the validity of the work.เหตุผลที่เรียกตัวคุณมาที่นี่ เพราะเราต้องการให้คุณเป็นผู้ช่วย Mulder ทำงานเกี่ยวกับ X-Files คุณต้องเขียนรายงาน ถึงงานที่คุณทำ Deep Throat (1993)
The British government... having received no reply to the observations presented... to the German government... has declared war on nazi Germany.รัฐบาลแห่งอังกฤษ ที่ยังไม่ได้รับคำตอบใด ๆ ที่แสดงท่าทีชัดเจนแน่นอน จากรัฐบาลเยอรมัน พวกเขาได้ประกาศสงครามกับนาซีเยอรมัน The Pianist (2002)
Timmy is making observations about the world.ทิิมมี่กำลังทำการสำรวจเกี่ยวกับโลก Fido (2006)
These are just simple observations. Natural side effects of chronic boredom.แค่สังเกตการณ์เอง ผลข้างเคียงจากความเบื่อสุดยอด Disturbia (2007)
Based on my observations, guys like Harvard Hottie only slum it when they're in college.โดยสายตาเจ้านายฉัน ผู้ชายอย่างหนุ่มฮอตฮาเวิร์ด คงแออัดกันอยู่ที่เดียว ในวิทยาลัย The Nanny Diaries (2007)
Well, from my observations sometimes it's better off not knowing and other times there's no reason to be foundจากประสบการณ์ที่ผมได้พบเห็น บางครั้งการไม่รู้อะไรเลยน่าจะดีกว่า และบางครั้งคูณอาจจะพบว่ามันก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลย My Blueberry Nights (2007)
While we're making these observations you two project this image of the perfect couple, when clearly it's a lie.ในขณะที่พวกเรากำลังพูดคุยกัน... ..พวกคุณได้สร้างภาพคู่รักที่แสนเพอร์เฟค ซึ่งมันเห็นได้ชัดว่าไม่จริง The Ugly Truth (2009)
It was wonderful, Filled with nuanced observations About the world around you.มีการประชดประชันอย่างไม่ไม่คาดฝันอยู่ด้วย Carrnal Knowledge (2009)
Based on my observations,จากการเฝ้าสังเกตการณ์ของฉัน Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Making observations.ทำการสังเกตการณ์ Fracture (2009)
You make good observations.คุณนี่ความคิดดีจริงๆเลยนะ Ohitori sama (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
observationsIn recent years, with a method called VLBI that uses quasar observations, and by GPS we have begun to understand the absolute movement of (tectonic) plates.
observationsScience is based on very careful observations.
observationsThe data presented in his book are not based on scientific observations.

CMU English Pronouncing Dictionary
OBSERVATIONS    AA2 B Z ER0 V EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
observations    (n) (o2 b z @ v ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
実体験[じったいけん, jittaiken] (n) real experience; actual observations [Add to Longdo]
著しい[いちじるしい, ichijirushii] (adj-i) striking; remarkable; considerable (used for good, bad, and neutral observations); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
官场现形记[guān chǎng xiàn xíng jì, ㄍㄨㄢ ㄔㄤˇ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] Observations on the current state of officialdom, late Qing novel of denunciation by Li Boyuan 李伯元 or Li Baojia 李寶嘉|李宝嘉 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top