Search result for

oases

(839 entries)
(0.0349 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oases-, *oases*, oase
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา oases มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *oases*)
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
bloatware (n ) โปรแกรมที่มีความสามารถหลากหลายแต่ก็สิ้นเปลืองทรัพยากรของเครื่องมากเกินความจำเป็น

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
foam[โฟม] (n ) ฟอง

English-Thai: Longdo Dictionary
road-rage(n) ความเดือดดาลบนถนน(ของผู้คนใช้ถนน) เช่น The attempt to control traffic and cool tempers has been unsuccessful, judging by the number of recent road-rage attacks.
student loan(n) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(โดยทั่วไป ในระดับอุดมศึกษา) เช่น Did you apply for a student loan?
loafer(n) รองเท้าส้นเตี้ยไม่มีเชือกผูก ส่วนใหญ่ทำจากหนัง
Image:
coagulant(n) ตัวหรือสารที่ทำให้เกิดการเกาะเป็นก้อน
a load of(phrase) มาก, มากมาย เช่น a load of rubbish, What a load of muggles.
proactively(adv) อย่างมั่นใจ เช่น California law continues to refine its requirements for employers to proactively address sexual harassment.
laundry soap(n phrase) ผงซักฟอก เช่น I live in Canada and would like to import the white bar laundry soap from Peru here. I have used it and it is very good., S. detergent, laundry detergent
ferry boat(n) เรือข้ามฟาก
MOA(abb) หนังสือบริคณห์สนธิ ย่อมาจาก Memorandum of Association
sports coat(n) สูทลำลอง เช่น Most sport coats are run-of-the-mill with strips or no pattern at all. I'm looking for something a bit more interesting but stylish., S. sportcoat, sport coat
baseboard(n) บัวเชิงผนัง เช่น Changing the look of a room can be as simple as some changes in the trim work. Replacing baseboard is one easy place to start.
showboat(vt slang) ชอบอวด, ขี้อวด เช่น He wasn't showboating; he was trying to retain possession of the ball when facing the wrong way and heading into the United half of the pitch., S. show-off,
roadmap(n) แผน แผนกลยุทธ์ เช่น This section describes the general development roadmap., S. plan, strategic plan,
coal tar(n ) น้ำมันดิน ที่ทำมาจากถ่านหิน
poacher(n ) 1. พรานเถื่อน, ผู้ลักลอบล่าสัตว์, ผู้บุกรุกป่าเข้าไปล่าสัตว์, ผู้รุกล้ำอาณาเขตเข้าไปจับสัตว์ 2. กระทะพิเศษสำหรับทำ poached egg (ไข่ปรุงกึ่งสุกในน้ำขลุกขลิก,ไข่ลวกฝรั่ง,ไข่ดาวน้ำ) 3. Goal poacher นักฟุตบอลที่รออยู่โกลฝั่งตรงข้ามเพื่อรอได้บอลแล้วยิง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boa[N] งูเหลือม, See also: งูหลาม, งูเหลือม, Syn. boa constrictor
oaf[N] คนโง่, See also: คนทึ่ม, คนซุ่มซ่าม, คนเซ่อ, Syn. idiot, fool, clod, Ant. brains
oak[N] ต้นโอ๊ก
oak[N] ไม้โอ๊ก
oar[N] ไม้พาย, Syn. paddle
oar[N] คนพายเรือ, Syn. oarsman, rower
oar[VT] พายเรือ, See also: พาย, แจว, Syn. row, paddle
oar[VI] พายเรือ, See also: พาย, แจว, Syn. row, paddle
oat[N] ข้าวโอ๊ต
boar[N] หมูป่าตัวผู้
boat[N] เรือ, Syn. ship
boat[VI] เดินทางโดยเรือ, See also: เดินทางทางน้ำ
coal[VT] จัดหาถ่านหินให้
coal[N] ถ่านหิน, See also: ถ่าน, ก้อนถ่าน, Syn. ember, clinker
coal[VT] เผาให้เป็นถ่าน, Syn. char
coal[VI] ใส่ถ่าน, See also: เติมถ่านหินใส่
coat[N] ขนสัตว์, See also: หนังสัตว์, Syn. fur, hair, wool
coat[VT] ปกป้องผิวหน้าด้วยชั้นบางๆ, See also: เคลือบผิว, ฉาบ, หุ้ม, Syn. surface, glaze
coat[N] สิ่งที่ปกคลุมผิวหน้าไว้บางๆ, Syn. layer, sheet, film, glaze, priming, overlay
coat[N] สิ่งที่ห่อหุ้ม, See also: สิ่งปกคลุม, เปลือก, Syn. crust, bark, covering, blanket, overlay
coat[N] เสื้อนอก, See also: เสื้อคลุม, Syn. topcoat, overcoat, jacket, cloak, tuxedo, parka
coat[VT] ใส่เสื้อคลุม
coax[VI] เกลี้ยกล่อม, See also: คะยั้นคะยอ, ชักชวน, โน้มน้าว, Syn. blandish, urge
coax[VT] เกลี้ยกล่อม, See also: คะยั้นคะยอ, ชักชวน, โน้มน้าว, Syn. wheedle, persuade, cajole, blandish, urge, induce
foal[N] ลูกม้า
foal[VI] ตกลูก, See also: ออกลูก, คลอดลูก, Syn. give birth to
foal[VT] ตกลูก, See also: ออกลูก, คลอดลูก, Syn. give birth to
foam[N] โฟมที่ใช้ในการทำเบาะหรือที่นอน, Syn. foam rubber
foam[N] สารที่ทำให้เกิดฟองนุ่มๆ ใช้สำหรับล้างหน้า โกนหนวดและดับเพลิง, Syn. cream
foam[N] ฟอง, See also: พรายฟอง, ฟองเหงื่อ, ฟองน้ำลาย, Syn. froth, bubbles, spume
foam[VT] ทำให้เกิดฟอง, See also: ปกคลุมด้วยฟอง, Syn. bubble, froth, lather
foam[VI] เกิดฟอง, See also: เป็นฟอง, Syn. fizz, lather
goad[VT] กระตุ้น, See also: ยุแหย่, Syn. stimulate, Ant. soothe
goad[N] สิ่งยั่วยุ, See also: สิ่งกระตุ้น, Syn. catalyst, stimulus
goal[N] ประตู
goal[N] จุดมุ่งหมาย, See also: ความมุ่งหมาย, ความประสงค์, จุดหมายปลายทาง, Syn. ambition, objective
goat[N] แพะ
goat[N] คนที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหา
hoax[N] การหลอกลวง, Syn. deception, humbug
hoax[VT] หลอกลวง
load[N] ของบรรทุก, See also: สินค้าที่บรรทุก
load[VI] เข้าไปในยานพาหนะ
load[N] เครื่องมือรับพลังงานไฟฟ้า
load[VT] ถ่ายข้อมูลหรือโปรแกรมในคอมพิวเตอร์
load[VT] ทำให้หนักใจ, See also: เป็นภาระหนัก, Syn. weight, encumber, Ant. disburden
load[N] น้ำหนักถ่วง, See also: น้ำหนัก
load[N] น้ำหนักบรรทุก, See also: ระวางน้ำหนัก
load[VT] บรรจุ (ฟิล์มในกล้องถ่ายรูป)
load[VT] บรรจุกระสุน, Syn. prime, ready, prepare for shooting
load[VI] บรรจุกระสุน, Syn. prime, ready, prepare for shooting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aboard(อะบอร์ด') adv. ,prep. บนเรือ,บนเครื่องบิน,บนรถ,ไปทางข้าง, Syn. on board, on aboard
above-board(อะบัฟว' บอร์ด) adv.,adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา, Syn. honest, forthright
abroach(อะไบรซ) adj., adv. ซึ่งเปิดช่องหรือรู (ให้ของเหลวหรือสิ่งของไหลออกได้)
abroad(อะบรอด') adj.,adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ, แพร่หลาย, ไปทั่ว, พิศวง, ไม่หนักแน่น, ไม่ตรงประเด็น, Syn. circulating, outdoors
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม
acroataxiaภาวะที่นิ้วมือนิ้วเท้าไม่ประสานกัน
across-the-boardadj. ทั่วทั้งหมด, ทั่วไปตลอดแนว, ทั่วทุกส่วน, Syn. blanket
actinozoan(แอคทิโนโซ' แอน) n., adj. anthozoan
afloat(อะโฟลท') adv.,adj. ลอย (บนน้ำ) ,ลอยตัว, ไม่ล่ม, บนเรือ, บนแพ, ท่วมน้ำ, ชุ่มน้ำ, ล่องลอย, แพร่หลาย, ไม่ล้ม (การเงิน) (on the water)
air coachเครื่องบินโดยสารชั้นสอง
aminoacetic acidเป็นกรดอะมิโนแบบธรรมดาที่สุดชนิดหนึ่ง เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของน้ำดี
aminoacidopathyโรคที่เกิดจากความผิดปกติในการย่อยของเอนไซม์ใน metabolic pathway ชองกรดอมิโนแอซิด
aminoacylaseเอนไซม์ในไตซึ่งกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง hippuric acid เป็น benzoic acid และ glycine
angora goatแพะพันธุ์หนึ่งมีขนยาวคล้ายไหมที่เรียกว่า mahair., Syn. Angora
anticoagulant(แอนทีโคแอก' กิวเลินทฺ) adj.,n. ซึ่งต้านการจับเป็นก้อนหรือลิ่มของเลือด, สารหรือยาที่มีฤทธิ์ดังกล่าว., Syn. anticoagulative
approach(อะโพรช') vt.,vi. เข้าใกล้, ประชิด, ใกล้เข้ามาทุกที,จวน,มีความสามารถเกือบเท่ากับ,เริ่ม. -n. การเข้าใกล้, ความใกล้,วิธีการเข้าไป (เช่น ถนน) , วิธีการ,วิถีทาง (come near,near)
approachable(อะโพรช'ชะเบิล) adj. ซึ่งเข้าใกล้ได้,คุยด้วยได้ง่าย. -approachability n., Syn. accessible ###A. unfriendly,hostile)
armload(อาร์ม'โลด) n. ปริมาณเต็มแขนที่จะแบกอุ้มได้ (...carry in an arm)
astarboard(อัสทรา'บอร์ด) adv. ทางกาบเรือด้านขวา (on the starboard)
austroasiatic(ออสโทรเอซีแอท'ทิค) n. ภาษาตระกูลหนึ่งในอาเซียอาคเนย์ ประกอบด้วยภาษาญวน เขมรและมอญ (a familuy of languages)
autoboat(ออ'โทโบทฺ) n. เรือยนต์
back roadn. ทางเล็ก ๆ ที่ไม่ได้ราดยาง,ถนนชนบท
bed and boardn. ที่พักและอาหาร,พันธะการสมรส
bemoan(บิโมน') {bemoaned,bemoaning,bemoans} v. คร่ำครวญ,ร้องไห้สะอึกสะอื้น แสดงความสงสารต่อ, Syn. weep ###A. rejoice,
billboard(บิล'บอร์ด) n. กระดานป้าย
billy goatn. แพะตัวผู้
bioassay n.vt. (การ) วิเคราะห์ทางชีวภาพของสาร
bituminous coaln. ถ่านหินชนิดอ่อน/เวลาเผามีควันสีเหลือง, Syn. soft coal
black coatn. บาทหลวง
blackboard(แบลคฺ'บอร์ด) n. กระดานดำ
bloat(โบลท) vt.,vi. (ทำให้) ขยายตัว, (ทำให้) บวม, (ทำให้) หยิ่งหรือเหลิง -n. โรคลำไส้ใหญ่บวมแก๊ส,คนที่หยิ่ง,คนอ้วนฉุ, Syn. inflate,swell
boa(โบ'อะ) n. งูเหลือม -pl. boas
boa constrictorn. งูเหลือม
boar(บอร์) n. หมูตัวผู้ที่ไม่ได้ตอน,หมูป่าตัวผู้
board(บอร์ดฺ) {boarded,boarding,boards} n. ไม้กระดาน,แผ่นกระดาน,แผ่นกระดาษแข็ง,กระดานหมากรุก,ข้างเรือ,ค่าอาหาร,อาหาร,ที่พัก,โต๊ะประชุม,โต๊ะอาหาร,เวที,คณะกรรมการ,สภา,กลุ่มผู้บริหารของหน่วยงาน,แป้นสวิตช์ไฟฟ้าบนผลฝาผนัง,ขอบ,ข้าง vt. ใช้กระดานปู,บริการอาหาร,บริการ แผงวงจรแผงหมายถึง แผ่นพลาสติกที่มีการติดตั้งวงจรไฟฟ้าซึ่งใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แผงเหล่านี้จะทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น แผงวงจรเร่งความเร็ว (accelerator board) จะมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลทีมีอยู่เดิม แผงวงจรภาพ (video board) แผงวงจรเสียง (sound board) ก็จะเป็นตัวเพิ่มภาพและเสียง เป็นต้น
board of commissionersn. คณะกรรมาธิกา
boardern. นักเรียนกินนอน,ผู้มาพักและได้รับบริการอาหารด้วย
boardingn. ไม้กระดานทั้งหมด,ผิวหน้าไม้กระดาน,การขึ้นเรือ,เครื่องบิน รถไฟหรือยานพาหนะอื่น
boarding cardn. ใบขึ้นเครื่องบิน,ใบขนส่งสินค้าขึ้นเรือหรือเครื่องบิน
boarding schooln. โรงเรียนกินนอน
boardinghousen. บ้านพักหรือหอพักที่จัดอาหารให้พร้อม
boarfish(บอร์'ฟิซ) n. ปลาที่มีจมูกออกเป็นหนาม
boast(โบสทฺ) {boasted,boasting,boasts} vt. คุยโต,คุยโว,อวดอ้าง,โม้ -n. เรื่องคุยโม้,สิ่งที่คุยโม้, See also: boaster n.
boastful(โบสทฺ'ฟูล) adj. คุยโม้,อวดดี,ขี้คุย, See also: boastfulness n. ดูboastful, Syn. bragging
boat(โบท) {boated,boating,boats} n. เรือ,เรือบด,เรือลำเล็ก,สิ่งที่มีรูปร่างเหมือนเรือ,จานคล้ายเรือ vi. ลงเรือ vt. ขนส่งทางเรือ,เอาพายขึ้นเรือ
boat trainn. ขบวนรถไฟที่วิ่งเชื่อมติดกับเรือเพื่อถ่ายผู้โดยสาร
boatel(โบเทล') โรงแรมริมฝั่งน้ำ
boater(โบ'เทอะ) คนแล่นเรือ ,หมวกฟางชนิด
boating(โบท'ทิง) n.,adj. การพายเรือแล่น,การแล่นเรือเล่น
boatman(โบท'เมิน) n. ผู้ชำนาญทางเรือ,ผู้ค้าขายเกี่ยวกับเรือ, See also: boatmanship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
aboard(adv,pre) บนเรือ,บนรถ,บนรถไฟ,บนเครื่องบิน
aboveboard(adj) ไม่หลอกลวง,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา
aboveboard(adv) อย่างไม่หลอกลวง,อย่างเปิดเผย,อย่างตรงไปตรงมา
abroad(adv) ในต่างประเทศ,นอกประเทศ,นอกบ้าน,กว้างออกไป
afloat(adj) ลอยไป,ไม่ล่ม,ชุ่มน้ำ
approach(n) การเข้าใกล้,วิธีการเข้าไป
approach(vi,vt) เข้าใกล้,เข้าหา,ประชิด,ทาบทาม,เข้าถึง
approachable(adj) ซึ่งเข้าถึงได้,ไปมาสะดวก,พูดง่าย
bemoan(vt) ร้องคร่ำครวญ,ร้องครวญคราง
billboard(n) บอร์ด,กระดานปิดประกาศ
BILLY billy goat(n) แพะตัวผู้
BITUMINOUS bituminous coal(n) ถ่านหิน
bloat(vi,vt) บวม,ขยายตัว,พอง
bloated(adj) ป่อง,พอง,อ้วน,บวม
boa(n) งูเหลือม
boar(n) หมี,หมูป่า
board(n) กระดาน,กระดาษแข็ง,ที่พัก,อาหาร,สภา,คณะกรรมการ,ผู้บริหาร
boarder(n) นักเรียนกินนอน,นักเรียนประจำ
BOARDING boarding school(n) โรงเรียนประจำ,โรงเรียนกินนอน
boarding(adj) ให้เช่าที่พักพร้อมจัดอาหารให้ด้วย
boarding(n) การกินอาหารนอกบ้าน
boardwalk(n) ทางเดินริมทะเล,ถนนกระดานไม้
boast(n) การคุยโว,การโม้,การโอ้อวด
boast(vi,vt) คุยโว,โม้,โอ้อวด
boastful(adj) ชอบคุยโว,ชอบโม้,ชอบโอ้อวด
boat(n) เรือ
boating(n) การพายเรือ,การแล่นเรือ
boatman(n) คนแจวเรือ,ผู้ชำนาญทางเรือ
boatswain(n) หัวหน้ากะลาสีเรือ,จ่ายามเรือ,สรั่งเรือ
boatyard(n) บริเวณท่าเรือ
broach(n) สว่าน,เครื่องกว้าน,เครื่องเจาะ,เข็มกลัด
broach(vt) ทาบทาม,แนะนำ,เริ่มเรื่อง
broad(adj) กว้าง,กว้างขวาง,โจ่งแจ้ง,ไม่ถูกจำกัด
BROAD-broad-minded(adj) ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อ,มีน้ำใจ
broadcast(adj) แพร่หลาย,ทั่วไป
broadcast(n) การกระจายเสียง,การกระจายข่าว,การออกข่าว
broadcast(vi,vt) กระจายเสียง,แพร่ข่าว,เผยแพร่,ออกข่าว
broadcloth(n) ผ้าสักหลาดอย่างดี
broaden(vi,vt) กว้างออก,ขยายออก
broadside(adv) หันด้านข้าง
broadside(n) การวิจารณ์อย่างรุนแรง,กระดาษพิมพ์หน้าเดียว
byroad(n) ตรอก,ทางแยก,ทางอ้อม
cardboard(n) กระดาษแข็ง
carload(n) เต็มรถ
chalkboard(n) กระดานดำ
charcoal(n) ถ่าน
checkerboard(n) กระดานหมากรุก
chessboard(n) กระดานหมากรุก
cloak(n) เสื้อคลุม,สิ่งปกคลุม,สิ่งปิดบัง
cloak(vt) สวมเสื้อ,ปกคลุม,ปิดบัง,ซ่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
precarious loanการยืมที่ไม่มีกำหนดเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
poachingการบุกรุกเข้าไปล่าสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protozoaสัตว์เซลล์เดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protozoacideสารฆ่าสัตว์เซลล์เดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protozoal-สัตว์เซลล์เดียว [มีความหมายเหมือนกับ protozoan ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protozoan๑. สัตว์พวกสัตว์เซลล์เดียว๒. -สัตว์เซลล์เดียว [มีความหมายเหมือนกับ protozoal] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phacoanaphylaxisภาวะแพ้แก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
premium loadingส่วนบวกเพิ่มเบี้ยประกันภัย มีความหมายเหมือนกับ loading [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pathological anatomy; anatomy, pathologic; pathoanatomyพยาธิกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paroxysmal dyspnea; dyspnoea, paroxysmal; pseudoasthmaหืดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paroxysmal dyspnoea; dyspnea, paroxysmal; pseudoasthmaหืดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panel boardแผงไฟ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
pathologic anatomy; anatomy, pathological; pathoanatomyพยาธิกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photocoagulationการจับลิ่มโดยแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peak loadปริมาณการใช้สูงสุด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preloadingการให้ภาระก่อน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pseudoaesthesia; pseudaesthesia; pseudesthesia; pseudoesthesiaความรู้สึกสัมผัสหลอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudoanaemia; pseudoanemiaอาการซีดเสมือนเลือดจาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudoanemia; pseudoanaemiaอาการซีดเสมือนเลือดจาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudoasthma; dyspnea, paroxysmal; dyspnoea, paroxysmalหืดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathoanatomy; anatomy, pathologic; anatomy, pathologicalพยาธิกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyarthrosis; pyoarthrosis๑. ภาวะข้อมีหนอง๒. การเกิดหนองภายในข้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterior naris; choana (เอก.); choanae (พหู.)รูจมูกด้านหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posteroanterior-จากด้านหลังไปด้านหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychoactive substanceสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychoanalysisจิตวิเคราะห์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychoanalystนักจิตวิเคราะห์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychoanalytic-จิตวิเคราะห์, เชิงจิตวิเคราะห์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudaesthesia; pseudesthesia; pseudoaesthesia; pseudoesthesiaความรู้สึกสัมผัสหลอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudesthesia; pseudaesthesia; pseudoaesthesia; pseudoesthesiaความรู้สึกสัมผัสหลอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudoesthesia; pseudaesthesia; pseudesthesia; pseudoaesthesiaความรู้สึกสัมผัสหลอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prime coatสีรองพื้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
participation loanการร่วมให้กู้เงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
photoallergyภูมิแพ้แสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photoautotropic-สร้างอาหารได้เองด้วยแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pay loadน้ำหนักบรรทุก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pyoarthrosis; pyarthrosis๑. ภาวะข้อมีหนอง๒. การเกิดหนองภายในข้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
low-volatile bituminous coalถ่านหินบิทูมินัสสารระเหยต่ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
link loaderโปรแกรมบรรจุเชื่อมโยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
loss loadingส่วนบวกเพิ่มค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loading program; loader; loading routineโปรแกรมบรรจุ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
loading program; loader; loading routineโปรแกรมบรรจุ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
loamดินร่วน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
loanเงินกู้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
loan๑. การกู้ยืม๒. เงินกู้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
loan capitalทุนกู้ยืม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
loan for consumptionยืมใช้สิ้นเปลือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
loan for exchangeยืมใช้แลกเปลี่ยน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
loan for useยืมใช้คงรูป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
loan valueมูลค่าเงินกู้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Downloadดาวน์โหลด [เทคโนโลยีการศึกษา]
Downloadดาวน์โหลด

คำว่า ดาวน์โหลด มีหลายความหมาย เช่น หมายถึง บรรจุลง การก๊อบปี้ การโอนย้ายข้อมูลหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากระบบที่ใหญ่สู่ระบบที่เล็กกว่า หรือบรรจุคำสั่งลงไปในเครื่อง ซึ่งโดยทั่วไป ดาวน์โหลดหมายถึงการรับไฟล์ และอัปโหลดหมายถึงการส่งไฟล์

ลักษณะการดาวน์โหลด มีหลากหลายมาก ทั้งเรื่องการศึกษาและความบันเทิง เช่น ดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวน์โหลดเพลง ดาวน์โหลดหนัง หรือดาวน์โหลดลงโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น ดาวน์โหลดริงโทน เป็นต้น

สำหรับในด้านห้องสมุด คำว่า ดาวน์โหลด ส่วนใหญ่หมายถึง การดาวน์โหลดบทความหรือเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) และ ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) โดยเฉพาะการดาวน์โหลดบทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ และ ฐานข้อมูลออนไลน์ จำนวนครั้งในการดาวน์โหลด แสดงถึงสถิติการใช้ข้อมูล เป็นตัวชี้วัดความคุ้มค่าที่สำคัญในการจัดหาหรือบอกรับได้อีกวิธีหนึ่ง ที่ห้องสมุดใช้ในการติดตาม วิเคราะห์ และรายงานผลการใช้ต่อผู้บริหาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Interlibrary loanการยืมระหว่างห้องสมุด
การยืมระหว่างห้องสมุด คือ เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดให้เพื่อให้มีการยืม ทำสำเนาเอกสาร จากห้องสมุดแห่งอื่น เป็นการขยายการให้บริการเพื่อให้ผู้ใช้สามารถได้รับเอกสาร หนังสือ หรือทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบอื่นๆ ที่ต้องการใช้ได้ แม้ว่าจะไม่มีรายการนั้นๆ อยู่ในห้องสมุดที่ผู้ใช้นั้นสังกัดอยู่ โดยต้องมีการกรอกรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการยืมลงในแบบฟอร์ม การใ้ห้บริการยืมระหว่างห้องสมุดส่วนใหญ่มีในห้องสมุดมหาวิทยาลัย

การใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด อาจทำได้ 2 วิธี คือ

1. ผู้ใช้บริการไปติดต่อขอยืมด้วยตนเอง

ผู้ใช้กรอกรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการยืม ผ่านให้บรรณารักษ์ของห้องสมุดที่ผู้ใช้สังกัดอยู่ และนำไปแบบฟอร์มนี้ไปติดต่อยืมด้วยตนเอง

2. ให้ห้องสมุดดำเนินการให้

ผู้ใช้กรอกรายละเอียดลงในแบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุด ส่งให้บรรณารักษ์ที่รับผิดชอบดำเนินการให้ ขอใช้บริการไปยังห้องสมุดที่มีข้อมูล/ เอกสารสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Boarder termคำที่กว้างกว่า [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bioactive compoundsสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Radioactive wasteกากกัมมันตรังสี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Printed circuit board technologyเทคโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Radioactive elementธาตุกัมมันตรังสี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bioavailabilityการคงอยู่ทางชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coal gasificationการผลิตก๊าซจากถ่านหิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Roasting (Metallurgy)การเผา (โลหวิทยา) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electrocoagulationการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bioaccumulationการสะสมทางชีววิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bioacousticชีวสวนศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sodium benzoateโซเดียมเบนโซเอต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coastal geomorphologyธรณีสัณฐานวิทยาชายฝั่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Protozoaโปรตัวซัว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Broadbrand communication systemระบบสื่อสารแบบบรอดแบรนด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coastal engineeringวิศวกรรมชายฝั่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coatingสารเคลือบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Glass coatingสารเคลือบกระจก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Radioactive substanceสารกัมมันตรังสี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Monkey boardแท่น (Platform) เล็กๆ แขวนอยู่ส่วนบนของหอเจาะ (derrick)
แขวนในระดับความสูงตรงกับส่วนบนสุดของก้านเจาะ (ประมาณ 90 ฟุต) และเป็นที่ที่ derrick man (ดูคำ derrick man) อยู่ปฏิบัติงาน [ปิโตรเลี่ยม]
Radioactivityกัมมันตภาพรังสี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Peak Loadช่วงเวลาที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของแต่ละวัน
เช่น ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย สูงสุดอยู่ในช่วง 9 โมงเช้า ถึง 4 ทุ่ม ต่ำสุดอยู่ในช่วง 4 ทุ่ม ถึง 9 โมงเช้า [ปิโตรเลี่ยม]
Road Tanker Loadingระบบการขนถ่ายน้ำมันจาก Storage tank ลงสู่รถบรรทุก , ระบบการขนถ่ายน้ำมันจาก Storage tank ลงสู่รถบรรทุก
เพื่อจะได้ขนน้ำมันดิบไปยังโรงกลั่น โดยมี centrifugal pump เป็นตัวปั๊มน้ำมันดิบจาก storage tank ไปออกที่ loading arm เพื่อนำใส่ลงใน tank ของรถบรรทุก ซึ่งแต่ละคันมีความจุประมาณ 200 บาร์เรล [ปิโตรเลี่ยม]
Floaterแท่นเจาะในทะเลแบบลอยน้ำ ไม่มีขายึดติดกับท้องทะเล, แท่นเจาะในทะเลแบบลอยน้ำ ไม่มีขายึดติดกับท้องทะเล (ดูคำ Semi-submersible และ Drill ship) [ปิโตรเลี่ยม]
Free on Boardสัญญาการซื้อขายน้ำมัน, สัญญาการซื้อขายน้ำมันประเภทที่ผู้ขายรับผิดชอบในการขนถ่ายน้ำมันลงเรือของผู้ซื้อ ณ ท่าเรือขนถ่าย ความสูญเสียหรือภัยอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบเอง [ปิโตรเลี่ยม]
Floating Production Storage and Offloadingเรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]
Floating Storage Unitถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่, ถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ซึ่งใช้เก็บน้ำมันที่ผลิตได้จากแท่นผลิตในทะเล ก่อนที่จะส่งไปยังเรือบรรทุกน้ำมัน (tanker) [ปิโตรเลี่ยม]
Keyboard (Electronics)แผงแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Motherboard (Microcomputer)แผงวงจรหลัก (ไมโครคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Floating rate participationการร่วมให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยลอยตัว [เศรษฐศาสตร์]
Bail-out loanเงินให้กู้ยืมเพื่อกอบกู้กิจการ [เศรษฐศาสตร์]
Bank loanเงินกู้จากธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Cocoaโกโก้ [เศรษฐศาสตร์]
Coal industryอุตสาหกรรมถ่านหิน [เศรษฐศาสตร์]
Cocoa industryอุตสาหกรรมโกโก้ [เศรษฐศาสตร์]
Revolving loan fundกองทุนหมุนเวียนเพื่อให้กู้ยืม [เศรษฐศาสตร์]
Road user chargeค่าธรรมเนียมการใช้ถนน [เศรษฐศาสตร์]
Mortgage loanเงินกู้โดยมีการจำนอง [เศรษฐศาสตร์]
Equity-loan target ratioเป้าหมายอัตราส่วนของทุนต่อเงินกู้ [เศรษฐศาสตร์]
Student loanเงินกู้สำหรับนักศึกษา [เศรษฐศาสตร์]
Syndicated loanเงินให้กู้ยืมร่วม [เศรษฐศาสตร์]
QWERTY keyboardแป้นพิมพ์แบบ QWERTY [คอมพิวเตอร์]
Metal coatingการชุบเคลือบผิวโลหะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Radioactive contamination of milkการปนเปื้อนกัมมันตรังสีในน้ำนม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coagulationการรวมตะกอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Decay, radioactiveการสลาย(กัมมันตรังสี), การแปลงนิวเคลียสที่เกิดขึ้นเองของนิวไคลด์กัมมันตรังสีหนึ่งให้เป็นนิวไคลด์อีกชนิดหนึ่ง หรือชนิดเดิมที่มีสถานะพลังงานต่างกัน กระบวนการนี้ทำให้จำนวนอะตอมกัมมันตรังสีของสารตั้งต้นลดลงตามเวลาที่ผ่านไป โดยมีการปล่อยอนุภาคแอลฟา หรืออนุภาคบีตา และหรือรังสีแกมมาออกมา หรือมีการจับยึดแบบนิวเคลียร์ (nuclear capture) หรือการสลัดอิเล็กตรอนออกจากวงโคจร หรือการแบ่งแยกนิวเคลียส คำนี้มีความหมายเหมือนกับ radioactive disintegration [นิวเคลียร์]
Disintegration, radioactiveการสลายกัมมันตรังสี, การแปลงนิวเคลียสที่เกิดขึ้นเองของนิวไคลด์กัมมันตรังสีหนึ่งให้เป็นนิวไคลด์อีกชนิดหนึ่ง หรือชนิดเดิมที่มีสถานะพลังงานต่างกัน กระบวนการนี้ทำให้จำนวนอะตอมกัมมันตรังสีของสารตั้งต้นลดลงตามเวลาที่ผ่านไป โดยมีการปล่อยอนุภาคแอลฟา หรืออนุภาคบีตา และหรือรังสีแกมมาออกมา หรือมีการจับยึดแบบนิวเคลียร์ (nuclear capture) หรือการสลัดอิเล็กตรอนออกจากวงโคจร หรือการแบ่งแยกนิวเคลียส คำนี้มีความหมายเหมือนกับ radioactive disintegration [นิวเคลียร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
afloat (adj adv ) ไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระ ไม่มีข้อจำกัดหรือการชี้นำ
approach strategy (adj) กลยุทธ์เชิงรุก
bodyboarding (n ) การเล่นกระดานโต้คลื่น
chemoautotroph[chem-mo-au-to-troph] (n) สิ่งมีชีวิตที่ใช้สารอนินทร์ เช่น hydrogen sulfide, ammonium or ferrous iron เป็นแหล่งสร้างพลังงาน เช่น Bacteria
chiclet keyboard (n slang ) คำสแลงของ "คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์" เนื่องจากปุ่มบนคีย์บอร์ดแต่ละปุ่มมีลักษณะคล้ายกับหมากฝรั่งยี่ห้อ Chiclet
coal-fired powed plant (n ) โรงไฟฟ้าถ่านหิน, โรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน
coatrack (n ) เสาแขวนเสื้อหรือหมวก
Commissioner of Oath (n phrase ) เจ้าพนักงานผู้รับคำสาบาน, ผู้มีอำนาจจัดให้มีคำสาบาน
dish soap (n ) น้ำยาล้างจาน
dynamic loading[ไดนามิก โหลดดิ้ง] (n) การมีใช้ตลอดเวลาในขณะที่ทำการรันโปรแกรม
See also: R. dynamic
freeloader (n ) คนที่หาผลประโยชน์จากความใจกว้างของผู้อื่น
hit the road (slang ) หนีหัวซุกหัวซุน เช่น นายกอภิสิทธิ์ ตอกกลับนายใจล์เรื่องการหนีคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในการสัมมนา ที่ oxford ประเทศอังกฤษว่า : If you are not hit the road , why do you stand here ?
hit the road, hit the trail (vi ) ออกเดินทาง
interlibrary loanระบบการบริการให้ยืม, หนังสือระหว่างห้องสมุดสำหรับผู้ใช้ห้องสมุด
loaded (slang ) ร่ำรวย มีเงินทองเหลือเฟือ
loan (n) สินเชื่อ
loan for motor vehicleเงินกู้ยานพาหนะ
middle of the road (n) ทางสายกลาง
miss a boat (phrase ) พลาดโอกาส
onboarding (n ) การดูแลพนักงานใหม่
poaceaeดอกหญ้า
proactively (adv) อย่างมั่นใจ
pseudoarthrosisภาวะข้อต่อลวง
quinoa (n ) เมล็ดควินหวา (พืชตระกูลข้าวของชาวอินคาเป็นเมล็ดพืชประเภทข้าวชนิดหนึ่ง)
road agent (n) โจรปล้นรถม้า
road map[โร๊ด แมป] (n ) แนวทางการดำเนินการ eg. "the president said he had a road map for normalizing relations with Vietnam" "ท่านประธานธิบดี บอกว่า เขามีแนวทางดำเนินการเพื่อให้ความสัมพันธ์กับ ประเทศเวียตนาม กลับมาเหมือนเดิม"
See also: S. แนวปฏิบัติ, วิธีการ, R. วิธี
roadkill (n ) ซากสัตว์ที่ถูกรถทับตาย
roadshow (n) นำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไปนำเสนอในสถานที่หลายๆ แห่ง
secured loan (n) เงินกู้มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
soarพุ่งพรวดขึ้น
sore throat (n) เจ็บคอ
sow one's wild oats ( ) มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับหลายคนในเวลาเดียวกันม , มั่วเซ็กส์
tree boa (n name uniq) งูเหลือมต้นไม้
unsecured loan (n) เงินกู้ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
See also: A. secured loan,
water boatman (n ) มวนกรรเชียง
wheel loaderรถตักล้อยาง
้hit the road (vt ) กลับบ้าน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Whoa.WhoaHard Bargain (2013)
- Coach!Coach! Hardball (2001)
-Whoa!-WhoaPeter Pan 2: Return to Never Land (2002)
Whoa!WhoaLike It Was (2006)
Coach--Coach-- The Fingering (2010)
Noah.Noah. Fire with Fire (2012)
Whoa.WhoaAmerican Pie Presents: The Naked Mile (2006)
- What?- Noah. My Normal (2009)
Whoa!WhoaThe Hurt Locket (2010)
Joan.Joan. A Little Kiss, Part 1 (2012)
- Genoa.- GenoaFirst Thing We Do, Let's Kill All the Lawyers (2013)
Whoa.WhoaWhat Matters Most (2013)
Jesus!Noah! Norbit (2007)
Joan.Joan. For Those Who Think Young (2008)
Whoa!WhoaMamma Mia! (2008)
Whoa.WhoaGuess Who's Coming to Dinner (2009)
- Whoa!- WhoaSuperstition (2011)
Whoa.WhoaThe Break-In (2010)
Hey.WhoaChuck Versus the Tooth (2010)
Whoa!WhoaOh, the Guilt (2006)
Whoa!WhoaAmerican Gangster (2007)
Whoa!WhoaSmiley Face (2007)
Sloan.Sloan. Man on Fire (2014)
Joan?Joan? Levitate Me (2013)
Whoa!WhoaNo Regrets (2013)
Goalie.Goalie. I Am the Keeper (2014)
Joanna?Joanna? eps1.7_wh1ter0se.m4v (2015)
Noah.Noah. Wanna Play a Game? (2015)
Joan?Joan? I.T. (2016)
Whoa!WhoaGetting the Poison Out (2014)
Whoa, whoa.Whoa. Whoa...Goodbye (2014)
Noah.Noah? What Happened and What's Going On (2015)
Whoa!WhoaMe Before You (2016)
Piсk uр the soaр Now don't try to bluffกอบสบู่ ตอนนี้ไม่ได้พยายามที่ จะตรงไปตรงมา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
They're hid in the cupboard.มันกำลังซ่อนตัวอยู่ในตู้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Noah!Noah! Let the Right One In (2016)
Now, a formula to transform my beauty into ugliness, change my queenly raiment to a peddler's cloak.ตอนนี้เป็นสูตรที่จะเปลี่ยน ความงามของฉันเป็นความ อัปลักษณ์ เปลี่ยนเสื้อผ้าราชินีของฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Bunch of old nanny goats.พวงของแพะพี่เลี้ยงเก่า ยาทำให้ฉันรู้สึกแย่ไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Get the soap!ได้รับสบู่! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
One man might make us a loan:มีคนนึง เครดิตเค้าเพียบ: The Great Dictator (1940)
At least till we've negotiated this loan.อย่างน้อย ให้การเจรจากู้ยืมนี้ผ่านไปก่อน The Great Dictator (1940)
Our agent reports that all the board of directors are Aryans.ทูตรายงานว่า คณะกรรมขององค์กรเป็นอารยัน The Great Dictator (1940)
All right, the coast is clear.เอาล่ะ ทางปลอดโปร่ง The Great Dictator (1940)
- The loan's bound to go through. - Good.- เงินทั้งหมดกำลังจะมาถึงครับ The Great Dictator (1940)
Climb aboard! -We'll never get by those teeth!เราจะไม่ได้รับโดยฟันเหล่านั้น! Pinocchio (1940)
Get a load of that stained-glass window.ของหน้าต่างกระจกสีที่ Pinocchio (1940)
Whoop! Hey, whoa, let me out!เฮย หยุด ให้ฉันออก! Pinocchio (1940)
Woah, steady!โว้ นิ่งไว้ๆ The Great Dictator (1940)
- Loaf around, plenty to eat, plenty to drink.ก้อนรอบ ๆ มากมายที่จะกิน มากมายที่จะดื่ม Pinocchio (1940)
- Oh, you, you are soaking wet. - Yes, Father.โอ้คุณคุณจะเปียกโชก ใช่ พ่อ Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oaA ball is floating down the river.
oaA balloon was floating in the air.
oaA big tree had fallen across the road and was in my way as I drove.
oaA big typhoon is approaching.
oaA big wave swept the man off the boat.
oaA bird soared above.
oaA black coat is in fashion this winter.
oaA boat capsized.
oaA boat suddenly appeared out of the mist.
oaA bone stuck in my throat.
oaAbout two miles farther on, the road bent to the right.
oaA broad river runs through the city.
oaA broken-down car was standing in the middle of the road.
oaA button came off my coat.
oaA button has come off my coat.
oaA button has come off my raincoat.
oaA button is off the coat.
oaA cabinet is a cupboard of case for displaying or storing things.
oaA car bouncing along a bad road.
oaAccording to the news report, the ruling coalition has secured 72 seats as of 5 p.m.
oaAccording to the weather forecast, the typhoon is approaching Okinawa.
oaAccording to the weather forecast the typhoon is likely to approach the coast.
oaA cellar was dug on top of the hill and slowly they moved the house from the road to the hill.
oaA cloud floated across the sky.
oaA coat is an article of clothing.
oaA correspondent must soon adjust himself to life abroad.
oaA crow is as black as coal.
oaA fallen leaf floated on the surface of the water.
oaA fallen tree obstructed the road.
oaA fanatic threw a bomb at the king's coach.
oaA farm boy accidentally overturned his wagon load of wheat on the road.
oaA few passengers went on board the plane.
oaA fishing boat putt off just now.
oaA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.
oaA friend of mine is studying abroad.
oaA friend of mine showed me all the dolls he had bought abroad.
oaAfter I got on board a train, I found I had left my wallet behind at home.
oaAfter parting from me, he approached the station.
oaAfter reflecting on my life up to now, I decided that I needed to change my goals.
oaAfter the rain there were pools of water on the road.
oaAfter the storm, the road was blocked with fallen trees.
oaAgain, we can see this approach as deriving from Matthew Arnold's idea that everywhere there is connection.
oaA gang of three robbed the bank in broad daylight.
oaAge brandy in oak casks.
oaA girl approached the king from among the crowd.
oaA girl is loaded down with goods in a plastic bag.
oaA good coach is, as it were, the parent of the players.
oaA good coach trains this team.
oaA good salesman will not encroach on his customer's time.
oa"A-hem!" Alice boasted, puffing up with pride.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดเก็บ[V] store, See also: hoard, gather, collect, stash, stockpile, accumulate, Example: การนำไมโครคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เป็นที่แพร่หลายอย่างมากทั้งนี้เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและรวดเร็ว
ด่าว่า[V] scold, See also: reprimand, censure, rebuke, reproach, Syn. ดุด่า, ดุด่าว่ากล่าว, Example: เขาด่าว่าผมในหนังสือพิมพ์โดยปราศจากเหตุผล, Thai definition: ใช้ถ้อยคำว่าคนอื่น
ถ่านไม้[N] charcoal, Syn. ถ่าน, Example: ถ่านไม้และฟืนเป็นเชื้อเพลิงประจำบ้านที่คนไทยนิยมใช้มาแต่โบราณกาลแล้ว, Thai definition: ไม้ที่เผาจนดำใช้เป็นเชื้อเพลิง
ประเทืองปัญญา[V] enrich one's mind, See also: broaden one's mind, Example: หนังสือของผู้เขียนล้วนมีคุณค่าและประเทืองปัญญาให้กับผู้อ่าน, Thai definition: ทำให้สติปัญญาดีขึ้น
พุ่งพรวด[V] soar (e.g. prices), See also: rise abruptly, increase rapidly, Example: พรรคกรีนมีคะแนนสูงพุ่งพรวดจากร้อยละ 5.6 ในปี 1986 เป็น 8.3 ในปี 1987, Thai definition: เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ล้มกระดาน[V] turn over a board, See also: destroy, eliminate, eradicate, Syn. คว่ำกระดาน, Example: กรณีที่ กสช. ล้มกระดานกระบวนการสรรหานั้นเป็นการเสียผลประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก, Thai definition: ทำลายหรือทำให้พังหมดสิ้นไป
ลอยคว้าง[V] float, See also: adrift, Syn. ลอยเคว้ง, ลอยเคว้งคว้าง, Ant. จมลง, จมดิ่ง, Example: ดอกหญ้าลอยคว้างไปตามสายลมอย่างไร้จุดหมายเหมือนกับชีวิตของฉัน, Thai definition: ลอยไปตามกระแสลมหรือกระแสน้ำอย่างไม่มีจุดหมายหรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยว
ลอยตัว[V] float, Syn. ลอย, Ant. จม, จมดิ่ง, Example: ครูฝึกให้พวกเราลอยตัวในน้ำด้วยการถีบขาอย่างเดียวก่อน, Thai definition: ทรงตัวอยู่ในน้ำหรือในอากาศ
ลอยฟ่อง[V] float throughout, Syn. ลอยสูง, ลอยเด่น, Ant. จม, จมดิ่ง, Example: หลังคืนวันลอยกระทงทีไร เศษโฟมเศษขยะลอยฟ่องอยู่เต็มสระไปหมด, Thai definition: ลอยอยู่เห็นอย่างเด่นชัด
ละครทีวี[N] series on TV, See also: soap opera, Syn. ละครโทรทัศน์, ละครจอแก้ว, Example: เธอติดละครทีวีตอนเย็นมาก พอเลิกงานก็รีบกลับบ้านทันที, Count unit: เรื่อง, ตอน, Thai definition: ละครที่แสดงทางโทรทัศน์มีหลายตอนจบเป็นต้น
เปียกโชก[V] soak, See also: saturate, drench, wet thoroughly, Syn. เปียกปอน, Example: ผมถูกฝนจนเสื้อกางเกงเปียกโชกไปทั้งตัว
หยาบกร้าน[ADJ] rough, See also: coarse, not smooth, Syn. กระด้าง, แข็ง, หยาบ, Ant. อ่อนนุ่ม, Example: ฝ่ามือหยาบกร้านลูบไล้เส้นผมกระเซอะกระเซิงของฉัน
ห้าว[ADJ] husky, See also: hoarse, Example: เด็กชายเริ่มมีเสียงแตกห้าวขึ้นเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่น, Thai definition: เสียงใหญ่กังวาน
ครวญคร่ำ[V] cry over, See also: grumble, lament, bewail, deplore, complain, bemoan, moan, groan, pour out one's grievance, Syn. ครวญ, บ่น, โอดครวญ, คร่ำครวญ, ร้องร่ำรำพัน, รำพัน, รำพึงรำพัน, ครวญคร่ำรำพัน, Example: เขาครวญคร่ำถึงทรัพย์สมบัติที่สูญไป, Thai definition: ก่นแต่พร่ำรำพัน
ค่อนว่า[V] reproach intentionally, See also: taunt, upbraid, Syn. กระแนะกระแหน, Example: มีคนเคยค่อนว่าว่าเราตามใจลูกเกินไป, Thai definition: แกล้งว่าให้เจ็บใจ
คุยนักคุยหนา[V] brag, See also: boast, talk big, swagger, vaunt, Syn. คุยโว, คุยโต, Example: เขาคุยนักคุยหนาตั้งแต่ยังมาไม่ถึงบ้านว่า ทางบ้านมีบริเวณกว้างขวางใหญ่โตกว่าบ้านอื่นในบริเวณนั้น, Thai definition: บรรยายสรรพคุณเกินจริงครั้งแล้วครั้งเล่า
โค้ช[N] coach, Syn. ผู้ฝึกสอน, Example: เขาเหล่านั้นยืนกอดคอเข้าแถวกัน โดยมีโค้ชซึ่งเป็นฝรั่งอยู่ตรงกลาง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้สอนนักกีฬาให้เล่นได้ดี, Notes: (ปาก), (อังกฤษ)
จ่อคอหอย[V] point at someone's throat, See also: almost touch the throat, Example: คนร้ายใช้มีดปลายแหลมจ่อคอหอยตัวประกันไว้, Thai definition: เอาอาวุธจี้ตรงคอหอยจะหลีกเลี่ยง
จุกคอ[V] stick in one's throat, See also: lodge in one's throat, Example: อาหารจุกคอจึงต้องดื่มน้ำตามเข้าไปมากๆ, Thai definition: ติดคาค้างที่คอ
ถ่ายทอดสด[V] broadcast live, Example: คอนเสิร์ตถ่ายทอดสดจากห้างสรรพสินค้า, Thai definition: กระจายเสียงหรือแพร่ภาพไปในขณะที่กำลังเกิดเหตุการณ์ขึ้น
ทำประตู[V] kick a ball into the goal, See also: shoot the ball into the goal, score, Syn. ทำแต้ม, Example: นักฟุตบอลทำประตูให้ทีมจนนำไป 1-0, Thai definition: (ฟุตบอล) ยิงลูกเข้าประตูฝ่ายตรงข้าม
ประจบสอพลอ[V] fawn upon/on, See also: curry favour with, ingratiate oneself with, toady, flatter, Syn. ประจบประแจง, ยกยอปอปั้น, สรรเสริญเยินยอ, Example: ลูกน้องประจบสอพลอเจ้านายเพื่อหวังความก้าวหน้าในการทำงาน, Thai definition: ทำให้เขาชอบโดยการสอพลอเพื่อหวังผลประโยชน์
หยาบกระด้าง[ADJ] rough, See also: rude, harsh, base, coarse, vulgar, Syn. กร้าน, แข็ง, กักขฬะ, Ant. อ่อนละมุน, อ่อนน้อม, สุขุม, Example: จากที่เคยเป็นคนสุภาพเรียบร้อย บัดนี้เขาได้กลายเป็นคนหยาบกระด้างไปแล้ว, Thai definition: ไม่ละเอียด
กปร.[N] Office of the Royal Development Projects Board, See also: ORDPB, Syn. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ถ.[N] road, See also: r., Syn. ถนน
บพ.[N] The Department of Aviation, See also: DOA., Syn. กรมการบินพาณิชย์
บีบีซี[N] BBC, See also: British Broadcasting, Syn. สถานีวิทยุกระจายเสียงบีบีซี
บีโอไอ[N] BOI, See also: Board of Investment, Syn. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ป.ป.ส[N] Office of the Narcotics Control Board, See also: ONCB, Syn. สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามยาเสพติด
พป.[N] Office of Atomic Energy for Peace, See also: OAEP, Syn. สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
สกท.[N] Office of the Board of Investment, See also: BOI, Syn. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สกท.[N] Board of Investment, See also: BOI, Syn. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สคบ.[N] Office of the Consumer Protection Board, See also: OCPB, Syn. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สตง.[N] Office of the Auditor General of Thailand, See also: OAG, Syn. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สศช.[N] Office of the National Economic and Social Development Board, Syn. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เครื่องเสียง[N] stereo, See also: electroacoustic
กระดาษเขียนแบบ[N] drawing board, Syn. กระดาษวาดแบบ
คนกวาดถนน[N] road sweeper
ไก่ย่าง[N] roasting chicken
ขนมปังปอนด์[N] loaf
ขนมปังฝรั่งเศส[N] French loaf, See also: baguette, French stick
ขนมปังแถว[N] long loaf
เครื่องปิ้งขนมปัง[N] toaster
ตู้ยา[N] medicine cupboard
ผิวจราจร[N] road surface
ผิวถนน[N] road surface
เรือข้ามฟาก[N] harbour, See also: harbor, ferry, ferryboat
เสียงคำราม[N] roar, See also: long loud deep sounds, Example: เสียงคำรามของเสือนั้น ข้าพเจ้าไม่สามารถบรรยายได้ว่าเป็นอย่างไร, Thai definition: เสียงที่ทำเพื่อขู่หรือทำให้น่ากลัว
ไม่มีจุดหมาย[ADV] adrift, See also: aimlessly, driftingly, afloat, Syn. เลื่อนลอย, ไร้จุดหมาย, ไม่มีจุดหมายปลายทาง, Ant. มีจุดหมาย, Example: พวกเราเดินทางไปอย่างไม่มีจุดหมาย, Thai definition: โดยไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดที่ใด
นักจิตวิเคราะห์[N] psychoanalysis, Example: นักจิตวิเคราะห์ถือว่าความฝันเป็นสิ่งสะท้อนถึงจิตในส่วนลึกทั้งความสุขและความทุกข์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญการในด้านวิเคราะห์จิตใจตามหลักจิตวิทยา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อั้งโล่[n.] (anglō) EN: Chinese brazier ; Chinese earthen stove ; earthen stove ; burning charcoal   
อ้าว[X] (āo) EN: whoa ! ; oh !   FR: oh !
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว[n. exp.] (attrā laēkplīen løitūa) EN: floating exchange rate   
อาวรณ์[v.] (āwøn) EN: miss ; bemoan the loss of   
แบกะดิน[n.] (baēkadin) EN: roadside stand   
แบ่งเบาภาระ[v. exp.] (baengbao phāra) EN: lighten the load ; share the work   
ใบเรือ[n. exp.] (bai reūa) EN: sail (of a sailboat)   FR: voile (de bateau) [f]
บรรจุ[v.] (banju) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain   FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir
บรรจุกระสุน[v. exp.] (banju krasun) EN: load a gun ; charge a gun   FR: charger une arme
บรรจุไว้[v. exp.] (banju wai) EN: download   
บรรทุก [v.] (banthuk) EN: transport ; carry ; load ; be loaded ; be laden   FR: charger ; transporter ; mettre sur
บรรทุกเกินพิกัด[v. exp.] (banthuk koēn phikat) EN: overload ; overburden   FR: surcharger
บรรทุกเกินพิกัด[adj.] (banthuk koēn phikat) EN: overloaded   
บรรทุกเรือ[v. exp.] (banthuk reūa) EN: ship ; send by boat   
บรรทุกสินค้า[v. exp.] (banthuk sinkhā) EN: load goods ; transport goods   
บรรทุกสินค้าขึ้นรถไฟ[v. exp.] (banthuk sinkhā kheun rotfai) EN: load goods onto a train   
บรรทุกสินค้าลงเรือ[v. exp.] (banthuk sinkhā long reūa) EN: load goods into a ship   FR: charger un bateau
เบาวิสต้า[TM] (Baowittā) EN: Boavista   FR: Boavista
บัตรขึ้นเครื่องบิน[n. exp.] (bat kheun khreūangbin) EN: boarding card   FR: carte d'embarquement [f]
บีบีซี[org.] (Bī.Bī.Sī.) EN: BBC (British Broadcasting Corporation)   FR: BBC ([f]
บนบาน[v.] (bonbān) EN: vow ; pray ; take an oath ; pledge   FR: faire le voeu de
บนเครื่องบิน[n. exp.] (bon khreūangbin) EN: aboard (an aeroplane)   FR: à bord (d'un avion)
บนเรือ[n. exp.] (bon reūa) EN: aboard ship   FR: à bord (d'un bateau)
บนรถ[n. exp.] (bon rot) EN: aboard (a motor vehicle)   FR: à bord (d'un véhicule) ; en voiture
บริคณห์[n. exp.] (børikhon) EN: loan contract secured by an indenture agreement   
บริษัทซึ่งให้เงินกู้[n. exp.] (børisat seung hai ngoenkū) EN: loan company   
โบต[n.] (bōt) EN: boat   FR: bateau [m]
บอร์ด[n.] (bøt) EN: board   
บอร์ดประกาศ[n. exp.] (bøt prakāt) EN: bulletin board   FR: tableau d'affichage [m] ; valves [fpl] (Belg.)
บรอดแบนด์[X] (brøtbaēn) EN: broadband   
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach   FR: pénétrer ; s'introduire sans autorisation ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
บุกรุกป่า[v. exp.] (bukruk pā) EN: encroach on forests   
บูรณะถนน[v. exp.] (būrana thanon) EN: repair the roads   FR: réparer la route
แช่[v.] (chaē) EN: steep ; soak ; immerse ; dip   FR: macérer ; tremper ; immerger
แช่น้ำ[v. exp.] (chaē nām) EN: soak in water ; be immersed in water   FR: immerger dans l'eau ; plonger dans l'eau
แฉ่ง[adv.] (chaeng) EN: broadly ; cheerfully ; pleasantly   
ชายฝั่ง[n.] (chāifang) EN: coast ; shore ; bank ; seaside   FR: côte [f] ; rivage [m] ; rive [f]
ชายฝั่งทะเล[n. exp.] (chāifang thalē) EN: coast   FR: littoral [m] ; bordure côtière [f] ; bord de mer [m]
ชายเลน[n. exp.] (chāilēn) EN: muddy coast ; muddy bank ; wetlands ; bog ; marshland   FR: marécage [m] ; zone humide [f]
ชายทะเล[n. exp.] (chāithalē) EN: beach ; seaside ; shore ; coast   FR: plage [f] ; bord de mer [m] ; rivage [m] ; côte [f]
ชำ[v.] (cham) EN: leave to rot (in water) ; ret ; moisten ; root a cutting ; soak a cutting root   FR: affier (vx)
ชานชาลา[n.] (chānchālā ) EN: platform ; railroad station platform   FR: quai (de gare) [m] ; quai d'embarquement [m] ; plateforme = plate-forme [f]
ชัง[v.] (chang) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate   FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
ช่างเพชร [n.] (chang phet) EN: lapidary ; jeweller   FR: lapidaire [m] ; joaillier [m] ; bijoutier [m]
ชาวเล[n.] (chāolē) EN: sea gypsies ; sea folk ; sea people ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand   
ฉะอ้อน[v.] (cha-øn) EN: implore ; beseech ; entreat ; wheedle ; cajole ; coax ; talk amorously   
ชาวน้ำ[n.] (chāonām) EN: sea gypsies ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand   
ฉาบ[v.] (chāp) EN: glaze ; paint ; coat ; gloss ; varnish ; smear ; spread on   FR: enduire ; recouvrir
ชื่นชม[v.] (cheūnchom) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud   FR: admirer ; apprécier ; louanger ; se réjouir

CMU English Pronouncing Dictionary
OAD    OW1 EY1 D IY1
GOA    G OW1 AH0
OAS    OW1 EY1 EH1 S
NOA    N OW1 AH0
ROA    R OW1 AH0
OAK    OW1 K
BOA    B OW1 AH0
OAT    OW1 T
TOA    T OW1 AH0
OAR    AO1 R
COAD    K OW1 D
HOAX    HH OW1 K S
BOAS    B OW1 AH0 Z
LOAD    L OW1 D
GOAN    G OW1 N
HOAR    HH AO1 R
MOAN    M OW1 N
HOAG    HH OW1 G
BOAZ    B OW1 AE0 Z
BOAL    B OW1 L
FOAL    F OW1 L
BOAK    B OW1 K
BOAN    B OW1 N
GOAL    G OW1 L
LOAM    L OW1 M
BOAR    B AO1 R
MOAT    M OW1 T
LOAF    L OW1 F
MOAB    M OW1 AE0 B
OAKS    OW1 K S
DOAN    D OW1 N
NOAA    EH1 N OW1 EY1 EY1
MOAD    M OW1 D
HOAK    HH OW1 K
GOAR    G AO1 R
BOAT    B OW1 T
COAN    K OW1 N
NOAA    N OW1 AH0
JOAO    JH OW1 OW0
COAL    K OW1 L
NOAH    N OW1 AH0
FOAM    F OW1 M
COAR    K AO1 R
OANA    OW1 N AH0
NOAM    N OW1 M
OAHU    OW2 AA1 HH UW0
DOAK    D OW1 K
LOAN    L OW1 N
LOAR    L AO1 R
COAX    K OW1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
OAP    (n) (ou2 ei2 p ii1)
OAU    (n) (ou2 ei2 y uu1)
boa    (n) (b ou1 @)
oaf    (n) (ou1 f)
oak    (n) (ou1 k)
oar    (n) (oo1 r)
oat    (n) (ou1 t)
Joan    (n) (jh ou1 n)
Noah    (n) (n ou1 @)
boar    (n) (b oo1 r)
boas    (n) (b ou1 @ z)
boat    (v) (b ou1 t)
coal    (v) (k ou1 l)
coat    (v) (k ou1 t)
coax    (v) (k ou1 k s)
foal    (v) (f ou1 l)
foam    (v) (f ou1 m)
goad    (v) (g ou1 d)
goal    (n) (g ou1 l)
goat    (n) (g ou1 t)
hoar    (j) (h oo1 r)
hoax    (v) (h ou1 k s)
load    (v) (l ou1 d)
loaf    (v) (l ou1 f)
loam    (n) (l ou1 m)
loan    (v) (l ou1 n)
moan    (v) (m ou1 n)
moat    (n) (m ou1 t)
oafs    (n) (ou1 f s)
oaks    (n) (ou1 k s)
oars    (n) (oo1 z)
oast    (n) (ou1 s t)
oath    (n) (ou1 th)
oats    (n) (ou1 t s)
road    (n) (r ou1 d)
roam    (v) (r ou1 m)
roan    (n) (r ou1 n)
roar    (v) (r oo1 r)
soak    (v) (s ou1 k)
soap    (v) (s ou1 p)
soar    (v) (s oo1 r)
toad    (n) (t ou1 d)
whoa    (uh) (w ou1)
woad    (n) (w ou1 d)
Oakes    (n) (ou1 k s)
Oates    (n) (ou1 t s)
Ochoa    (n) (o ch o1 @)
Alloa    (n) (a1 l ou @)
Genoa    (n) (jh e1 n ou @)
Joann    (n) (jh ou1 a1 n)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
海外[かいがい, kaigai] Thai: เมืองนอก English: abroad
乗せる[のせる, noseru] Thai: ให้ติดรถไปด้วย English: to take on board
掲示板[けいじばん, keijiban] Thai: ป้ายติดประกาศ English: bulletin board
浮かぶ[うかぶ, ukabu] Thai: ลอย English: to float
自動ロード[じどうろーど, jidouro-do] Thai: การโหลดข้อมูลโดยอัตโนมัติ English: autoload
苦しむ[くるしむ, kurushimu] Thai: โอดครวญ English: to groan
浮かべる[うかべる, ukaberu] Thai: ลอย หรือ ปล่อยลงบนน้ำ English: to float
浮く[うく, uku] Thai: ลอย English: to float
広げる[ひろげる, hirogeru] Thai: ขยายให้กว้างขึ้น English: to broaden
客船[きゃくせん, kyakusen] Thai: เรือผู้โดยสาร English: passenger boat
唸る[うなる, unaru] Thai: คำราม English: to groan
浸る[ひたる, hitaru] Thai: แช่น้ำ English: to be soaked in
誇る[ほこる, hokoru] Thai: อวด English: to boast of
広める[ひろめる, hiromeru] Thai: เผยแพร่ English: to broaden
辿る[たどる, tadoru] Thai: ไต่ไปตามถนน English: to follow (road)
遡る[さかのぼる, sakanoboru] Thai: มีผลย้อนหลังตั้งแต่ English: to make retroactive
漂う[ただよう, tadayou] Thai: ลอย English: to float
放送[ほうそう, housou] Thai: การกระจายเสียง English: broadcast

German-Thai: Longdo Dictionary
Koalitionen(n) |pl.|, See also: die Koalitionen
Koalition(n) |die, pl. Koalitionen| พรรคร่วมรัฐบาล

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gleit...floating [Add to Longdo]
Tischspruch {m}toast [Add to Longdo]
Abfahrtstafel {f}departure board [Add to Longdo]
Abladeplatz {m} | Abladeplätze {pl}unloading point | unloading points [Add to Longdo]
Ablader {m} | Ablader {pl}unloader | unloaders [Add to Longdo]
Ablage {f}clipboard [Add to Longdo]
Absolutlader {m}absolute loader [Add to Longdo]
Absorptionstheorie {f}absorption approach [Add to Longdo]
Absprungbalken {m}take-off board [Add to Longdo]
Abtropfbrett {n}draining board [Add to Longdo]
Abtrünnige {m,f}; Abtrünniger | Abtrünnigen {pl}; Abtrünnigeturncoat | turncoats [Add to Longdo]
Abwasserbelastung {f}waste water load [Add to Longdo]
Abzapfwechsler {m} unter Laston-load tap-changer [Add to Longdo]
Achterbahn {f} | Achterbahnen {pl}roller coaster | roller coasters [Add to Longdo]
Achterliekskrümmung {f} [naut.]roach [Add to Longdo]
Aktendeckelkarton {m}cardboard for folders; dossier cover [Add to Longdo]
Aktie {f} | Aktien {pl} | eigene Aktien; Vorratsaktien {pl} | Aktien und Anleihen kaufen und verkaufen | Aktien umsetzen | eine Aktie sperren | Aktien aufteilen | gesperrte Aktien | Aktien auf dem Markt abstoßen | sichere Aktien mit hoher Dividende | stark schwankende Aktien | stimmberechtigte Aktie | noch nicht emittierte Aktienshare [Br.]; stock [Am.] | shares; stocks | own shares [Br.]; treasury stock | to trade in stocks and bonds | to trade stocks | to stop a stock | to split stocks; to split shares | stopped stock | to unload stocks on the market | widow-and-orphan stock | yo-yo stock | voting stock | unissued stock [Am.]; unissued shares 1 [Add to Longdo]
Aktivkohlefilter {m}charcoal absorber; activated carbon filter [Add to Longdo]
Alabasterkarton {m}alabaster cardboard [Add to Longdo]
Albumkarton {m}album cardboard [Add to Longdo]
Ampere {n} (A) | Milliampere {n}ampere; amp (A) | microamp [Add to Longdo]
Amtseid {m}oath of office [Add to Longdo]
Anbiederungsversuch {m}smarmy approach [Add to Longdo]
Angestellter {m}; Büroangestellter {m}; Sekretärin {f}clerk [Add to Longdo]
Ankunftstafel {f}arrival board [Add to Longdo]
Anleihe {f}loan; public loan [Add to Longdo]
Annäherung {f} | Annäherungen {pl}approach | approaches [Add to Longdo]
Annäherungsversuche bei jdm. machento make approaches to sb. [Add to Longdo]
Annäherungsversuch {m} [pol.]attempted rapproachment [Add to Longdo]
Annuitätendarlehen {n}annuity loan [Add to Longdo]
Anpassungsdarlehen {n}adjustment loan [Add to Longdo]
Anrichte {f}; Büffet {n} | Anrichten {pl}sideboard | sideboards [Add to Longdo]
Ansatz {m} | Ansätze {pl}basic approach | basic approaches [Add to Longdo]
Ansatz {m}; Auffassung {f}(basic) approach [Add to Longdo]
Anschlagbrett {n}; Anschlagtafel {f}; Plakatwand {f} | Anschlagbretter {pl}; Anschlagtafeln {pl}; Plakatwände {pl}billboard | billboards [Add to Longdo]
Anschlagbrett {n}notice board [Add to Longdo]
Anschlussbaugruppe {f}adapter board [Add to Longdo]
Anschlussleiste {f}; Anschlusstafel {f}; Steckschalttafel {f}pinboard [Add to Longdo]
Anschlussleistung {f} [electr.]installed load; installed power [Add to Longdo]
Anschlusstor {n}; Anschlusstreffer {m}goal which leaves the side only one down [Add to Longdo]
Anstrich {m}; Belag {m}; Beschichtung {f} | zweiter Anstrichcoating | second coat [Add to Longdo]
Anstrichverträglichkeit {f}coating compatibility [Add to Longdo]
Antischaummittel {n}anti-foaming agent [Add to Longdo]
Anzeige {f}; Reklame {f} | Anzeigen {pl} | Anzeige, die Neugier weckt | großformatige Anzeige | eine Anzeige schaltenadvertisement; ad | advertisements; ads | teaser advertisement | broadsheet | to place an ad [Add to Longdo]
Anzeigetafel {f}scoreboard [Add to Longdo]
Aprilscherz {m}April fool hoax [Add to Longdo]
Arbeitsbeanspruchung {f}; Arbeitslast {f}; Arbeitsbelastung {f}; Arbeitspensum {n}workload [Add to Longdo]
Armaturenbrett {n} | Armaturenbretter {pl}car dashboard; dashboard | dashboards [Add to Longdo]
ASCII-Tastatur {f}ASCII keyboard [Add to Longdo]
Asynchron-Belastungsmaschine {f} [techn.]asynchronous load machine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
[のぎ, nogi] (n) (arch) small fish bone stuck in one's throat [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
1個当り;一個当り;1個あたり;一個あたり[いっこあたり, ikkoatari] (n,ctr) each; per piece [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
BBS[ビービーエス, bi-bi-esu] (n) bulletin board system; BBS [Add to Longdo]
DL[ディーエル, dei-eru] (n) {comp} (See ダウンロード) download [Add to Longdo]
G様[ジーさま, ji-sama] (n) (sl) (See ゴキブリ) euph. for cockroach [Add to Longdo]
HFC[エッチエフシー, ecchiefushi-] (n) (1) hydrofluorocarbon; HFC; (2) hybrid fiber coax; HFC [Add to Longdo]
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK [Add to Longdo]
OA[オーエー, o-e-] (n) (See オフィスオートメーション) office automation; OA [Add to Longdo]
Uボート[ユーボート, yu-bo-to] (n) U-boat; submarine [Add to Longdo]
あや[, aya] (int) (arch) wow; whoa [Add to Longdo]
あられ[, arare] (n) (See 霰餅) roasted mochi pieces (usu. flavoured with soy sauce, or sweetened with sugar, etc.) [Add to Longdo]
あら挽き;粗碾き;粗挽き;粗びき;荒びき[あらびき, arabiki] (adj-no) coarsely ground (e.g. coffee, grain); minced (e.g. meat) [Add to Longdo]
あれあれ[, areare] (int) whoa (used to express surprise or stupefaction) [Add to Longdo]
あれよあれよ[, areyoareyo] (int) expression of surprise; dumbfounded [Add to Longdo]
いがいが;イガイガ[, igaiga ; igaiga] (n) (1) crying of a baby; (2) (from 毬栗) tickle in the throat [Add to Longdo]
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いちい樫[いちいがし;イチイガシ, ichiigashi ; ichiigashi] (n) (uk) Quercus gilva (species of oak) [Add to Longdo]
いばりんぼ;えばりんぼ[, ibarinbo ; ebarinbo] (n) (col) (See 威張る) boaster [Add to Longdo]
ううん[, uun] (int) (1) no; (2) er, well, ...; (3) groan; (P) [Add to Longdo]
うだつの上がらない;卯建のあがらない[うだつのあがらない, udatsunoagaranai] (exp,adj-i) (See うだつが上がらない) lacking potential for advancement; no-hoper [Add to Longdo]
うなぎ上り;うなぎ登り;鰻上り;鰻登り;うなぎ昇り[うなぎのぼり, unaginobori] (n,adj-no) rapid promotion; soaring; going through the roof [Add to Longdo]
うなり声;唸り声[うなりごえ, unarigoe] (n) (1) roar; growl; (2) groan; moan [Add to Longdo]
おいおい[, oioi] (int) (1) Hey!; Wait a minute!; Whoa!; (adv,adv-to) (2) boohoo; waaaa [Add to Longdo]
おこし種;粔籹種(oK)[おこしだね, okoshidane] (n) (See 興し・おこし) roasted millet or rice cake used to make okoshi [Add to Longdo]
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お強請り;御強請り[おねだり, onedari] (n) (uk) (pol) (See 強請り) begging; pestering; pleading; coaxing [Add to Longdo]
お後がよろしいようで[おあとがよろしいようで, oatogayoroshiiyoude] (exp) (from rakugo) that's all from me, and now the next speaker ...; expression used to hand over to the next speaker [Add to Longdo]
お暑うございます;お暑うご座います[おあつうございます, oatsuugozaimasu] (exp) it is warm (very polite) [Add to Longdo]
お生憎さま;御生憎様;お生憎様[おあいにくさま, oainikusama] (adj-na,int,n) that's too bad (ironical); unfortunate person (often a gleeful "too bad for you!") [Add to Longdo]
お萩;御萩[おはぎ, ohagi] (n) rice ball coated with sweetened red beans, soybean flour or sesame [Add to Longdo]
お預け[おあずけ, oazuke] (n) postponement; wait (until one is given permission) [Add to Longdo]
お預けを食う;御預けを食う[おあずけをくう, oazukewokuu] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone [Add to Longdo]
お預けを食らう;御預けを食らう[おあずけをくらう, oazukewokurau] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone [Add to Longdo]
かじ付きフォア;舵付きフォア[かじつきフォア, kajitsuki foa] (n) coxed-four (rowing) [Add to Longdo]
かすれ声;掠れ声[かすれごえ, kasuregoe] (n) (See 嗄れ声) hoarse voice; husky voice [Add to Longdo]
かてきょ[, katekyo] (n) (abbr) (sl) (See 家庭教師) home tutor; private tutor; coach [Add to Longdo]
かんかん帽[かんかんぼう, kankanbou] (n) boater (flat straw hat) [Add to Longdo]
がさつ[, gasatsu] (adj-na) (1) crude; unrefinded; coarse; rough; (2) ill-mannered; rude; insensitive; tactless; boorish [Add to Longdo]
がぶる[, gaburu] (v5r) (1) to pitch (e.g. a boat); (2) to force out an opponent (Sumo) [Add to Longdo]
がらがら声[がらがらごえ, garagaragoe] (n) rough voice (e.g. when one has a cold or sore throat) [Add to Longdo]
きりり[, kiriri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar [Add to Longdo]
きんき;キンキ[, kinki ; kinki] (n) broadbanded thornyhead; broadfin thornyhead; kichiji rockfish (Sebastolobus macrochir) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一块面[yī kuài miàn, ㄧ ㄎㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] loaf [Add to Longdo]
一种粗棉布[yī zhǒng cū mián bù, ㄧ ㄓㄨㄥˇ ㄘㄨ ㄇㄧㄢˊ ㄅㄨˋ, / ] A coarse, loosely woven cotton gauze, originally used for wrapping cheese. [Add to Longdo]
三夷教[sān yí jiào, ㄙㄢ ㄧˊ ㄐㄧㄠˋ, ] the three foreign religions (Nestorianism, Manicheanism and Zoroastrianism) [Add to Longdo]
三岔口[sān chà kǒu, ㄙㄢ ㄔㄚˋ ㄎㄡˇ, ] At The Crossroads, the name of a famous opera, story from Shui Hu Zhuan [Add to Longdo]
三环路[sān huán lù, ㄙㄢ ㄏㄨㄢˊ ㄌㄨˋ, / ] Third ring road (Beijing), opened in 1994 [Add to Longdo]
上来[shàng lái, ㄕㄤˋ ㄌㄞˊ, / ] to come up; to approach; (verb complement indicating success) [Add to Longdo]
上岸[shàng àn, ㄕㄤˋ ㄢˋ, ] to land; to disembark; to abandon a boat and go ashore; fig. to give up evil ways and return to virtue [Add to Longdo]
上市[shàng shì, ㄕㄤˋ ㄕˋ, ] on the market; to float (a company on the stock market) [Add to Longdo]
上浮[shàng fú, ㄕㄤˋ ㄈㄨˊ, ] to float up [Add to Longdo]
上船[shàng chuán, ㄕㄤˋ ㄔㄨㄢˊ, ] to get on the boat [Add to Longdo]
上载[shàng zài, ㄕㄤˋ ㄗㄞˋ, / ] to upload [Add to Longdo]
下载[xià zǎi, ㄒㄧㄚˋ ㄗㄞˇ, / ] to download; also pr. xia4 zai4 [Add to Longdo]
不到长城非好汉[bù dào cháng chéng fēi hǎo hàn, ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ ㄈㄟ ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ, / ] lit. until you reach the Great Wall, you're not a proper person; fig. to get over difficulties before reaching the goal [Add to Longdo]
不到黄河心不死[bù dào huáng hé xīn bù sǐ, ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ ㄏㄨㄤˊ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄣ ㄅㄨˋ ㄙˇ, / ] lit. do not stop until one reaches the Yellow River (成语 saw); fig. to persevere until one reaches one's goal; to keep going while some hope is left [Add to Longdo]
不登大雅之堂[bù dēng dà yǎ zhī táng, ㄅㄨˋ ㄉㄥ ㄉㄚˋ ㄧㄚˇ ㄓ ㄊㄤˊ, ] lit. not fit for elegant hall (of artwork); not presentable; coarse; unrefined [Add to Longdo]
丫巴儿[yā bā r, ㄧㄚ ㄅㄚ ㄖ˙, / ] fork (of a tree, road, argument etc); bifurcation; fork junction [Add to Longdo]
中外[zhōng wài, ㄓㄨㄥ ㄨㄞˋ, ] Sino-foreign; Chinese-foreign; home and abroad [Add to Longdo]
中文广播[Zhōng wén guǎng bō, ㄓㄨㄥ ㄨㄣˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ, 广 / ] Chinese (language) broadcast [Add to Longdo]
主板[zhǔ bǎn, ㄓㄨˇ ㄅㄢˇ, ] motherboard (computer) (lit. lord board) [Add to Longdo]
主机板[zhǔ jī bǎn, ㄓㄨˇ ㄐㄧ ㄅㄢˇ, / ] motherboard [Add to Longdo]
乃堆拉[Nǎi duī lā, ㄋㄞˇ ㄉㄨㄟ ㄌㄚ, ] Nathu La (Himalayan pass on Silk Road between Tibet and Indian Sikkim) [Add to Longdo]
乃堆拉山口[Nǎi duī lā shān kǒu, ㄋㄞˇ ㄉㄨㄟ ㄌㄚ ㄕㄢ ㄎㄡˇ, ] Nathu La (Himalayan pass on Silk Road between Tibet and Indian Sikkim) [Add to Longdo]
乘务员[chéng wù yuán, ㄔㄥˊ ˋ ㄩㄢˊ, / ] attendant on an airplane, train, boat etc [Add to Longdo]
乙种射线[yǐ zhǒng shè xiàn, ㄧˇ ㄓㄨㄥˇ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] beta ray (electron stream from radioactive decay) [Add to Longdo]
乙种粒子[yǐ zhǒng lì zǐ, ㄧˇ ㄓㄨㄥˇ ㄌㄧˋ ㄗˇ, / ] beta particle (electron, esp. high speed electron emitted by radioactive nucleus) [Add to Longdo]
干杯[gān bēi, ㄍㄢ ㄅㄟ, / ] to drink a toast; Cheers! (proposing a toast); Here's to you!; Bottoms up!; lit. dry cup [Add to Longdo]
二环路[èr huán lù, ㄦˋ ㄏㄨㄢˊ ㄌㄨˋ, / ] Second ring road (Beijing), opened in 1960s [Add to Longdo]
二苯氯胂[èr běn lǜ shēn, ㄦˋ ㄅㄣˇ ㄌㄩˋ ㄕㄣ, ] diphenylchloroarsine [Add to Longdo]
互相推诿[hù xiāng tuī wěi, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄊㄨㄟ ㄨㄟˇ, 诿 / ] mutually shirking responsibilities (成语 saw); each blaming the other; passing the buck to and fro; each trying to unload responsibilities onto the other [Add to Longdo]
五月节[wǔ yuè jié, ˇ ㄩㄝˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] Dragon Boat Festival (the 5th day of the 5th lunar month) [Add to Longdo]
五环路[wǔ huán lù, ˇ ㄏㄨㄢˊ ㄌㄨˋ, / ] Fifth ring road (Beijing), opened in 2003 [Add to Longdo]
亚穆苏克罗[Yà mù sū kè luó, ㄧㄚˋ ㄇㄨˋ ㄙㄨ ㄎㄜˋ ㄌㄨㄛˊ, / ] Yamoussoukro (city in the Ivory Coast) [Add to Longdo]
交汇[jiāo huì, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄟˋ, / ] to flow together; confluence (of rivers, airflow, roads); (international) cooperation [Add to Longdo]
交叉点[jiāo chā diǎn, ㄐㄧㄠ ㄔㄚ ㄉㄧㄢˇ, / ] junction; crossroads; intersection point [Add to Longdo]
交彙[jiāo huì, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄟˋ, ] variant of 交匯|交汇; to flow together; confluence (of rivers, airflow, roads); (international) cooperation [Add to Longdo]
[hài, ㄏㄞˋ, ] 12th earthly branch: 9-11 p.m., 10th solar month (7th November-6th December), year of the Boar [Add to Longdo]
亥猪[hài zhū, ㄏㄞˋ ㄓㄨ, / ] Year 12, year of the Boar (e.g. 2007) [Add to Longdo]
他山之石可以攻玉[tā shān zhī shí kě yǐ gōng yù, ㄊㄚ ㄕㄢ ㄓ ㄕˊ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄩˋ, ] lit. the other mountain's stone can polish jade (成语 saw); to improve oneself by accepting criticism from outside; to borrow talent from abroad to develop the nation effectively [Add to Longdo]
代拿买特[dài ná mǎi tè, ㄉㄞˋ ㄋㄚˊ ㄇㄞˇ ㄊㄜˋ, / ] dynamite (loan) [Add to Longdo]
代罪羔羊[dài zuì gāo yáng, ㄉㄞˋ ㄗㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄧㄤˊ, ] a scapegoat [Add to Longdo]
任凭风浪起,稳坐钓鱼台[rèn píng fēng làng qǐ, ㄖㄣˋ ㄆㄧㄥˊ ㄈㄥ ㄌㄤˋ ㄑㄧˇ, wen3 zuo4 diao4 yu2 tai2, / ] lit. sitting at ease in a fishing boat despite wind and storm (成语 saw); to stay calm during tense situation; a cool head in a crisis [Add to Longdo]
任教[rèn jiào, ㄖㄣˋ ㄐㄧㄠˋ, ] to teach; to coach; to work as teacher [Add to Longdo]
任重[rèn zhòng, ㄖㄣˋ ㄓㄨㄥˋ, ] a load; a heavy burden [Add to Longdo]
任重道远[rèn zhòng dào yuǎn, ㄖㄣˋ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄠˋ ㄩㄢˇ, / ] a heavy load and a long road; fig. to bear heavy responsibilities through a long struggle (cf Confucian Analects, 8.7) [Add to Longdo]
伊妹儿[yī mèi r, ㄧ ㄇㄟˋ ㄖ˙, / ] email (loan) [Add to Longdo]
伊里格瑞[Yī lǐ gé ruì, ㄧ ㄌㄧˇ ㄍㄜˊ ㄖㄨㄟˋ, / ] Irigaray (psychoanalyst, feminist) [Add to Longdo]
[fá, ㄈㄚˊ, ] to cut down; to fell; to dispatch an expedition against; to attack; to boast [Add to Longdo]
布告[bù gào, ㄅㄨˋ ㄍㄠˋ, / ] posting on a bulletin board; notice; bulletin; to announce [Add to Longdo]
布告栏[bù gào lán, ㄅㄨˋ ㄍㄠˋ ㄌㄢˊ, / ] Bulletin board; Notice board [Add to Longdo]
布尔乔亚[bù ěr qiáo yà, ㄅㄨˋ ㄦˇ ㄑㄧㄠˊ ㄧㄚˋ, / ] bourgeois (loan word) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けん盤[けんばん, kenban] keyboard [Add to Longdo]
イニシャルプログラムロード[いにしゃるぷろぐらむろーど, inisharupuroguramuro-do] initial program load (IPL) [Add to Longdo]
インターネットアクセス[いんたーねっとあくせす, inta-nettoakusesu] Internet access [Add to Longdo]
カーブフォロア[かーぶふぉろあ, ka-buforoa] curve follower [Add to Longdo]
カットアンドペースト[かっとあんどぺーすと, kattoandope-suto] cut and paste [Add to Longdo]
キーボード[きーぼーど, ki-bo-do] keyboard [Add to Longdo]
キーボードパスワード[きーぼーどぱすわーど, ki-bo-dopasuwa-do] keyboard password [Add to Longdo]
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
キーボード入力[キーボードにゅうりょく, ki-bo-do nyuuryoku] keyboard input [Add to Longdo]
クリップボード[くりっぷぼーど, kurippubo-do] clipboard [Add to Longdo]
グループ同報[グループどうほう, guru-pu douhou] group broadcast [Add to Longdo]
グローバルローミング[ぐろーばるろーみんぐ, guro-baruro-mingu] global roaming [Add to Longdo]
ゲートアレイ[げーとあれい, ge-toarei] gate array [Add to Longdo]
コールセットアップ[こーるせっとあっぷ, ko-rusettoappu] call setup [Add to Longdo]
コア[こあ, koa] core [Add to Longdo]
コアックス[こあっくす, koakkusu] coax, coaxial cable [Add to Longdo]
コア技術[コアぎじゅつ, koa gijutsu] core technology [Add to Longdo]
コア径[コアケイ, koakei] core diameter (of a fiber) [Add to Longdo]
コンカレントアクセス[こんかれんとあくせす, konkarentoakusesu] concurrent access [Add to Longdo]
システムボード[しすてむぼーど, shisutemubo-do] system board [Add to Longdo]
システム負荷レベル[システムふかレベル, shisutemu fuka reberu] system work load level [Add to Longdo]
シフトアウト[しふとあうと, shifutoauto] shift out (SO) [Add to Longdo]
シングルボードコンピュータ[しんぐるぼーどこんぴゅーた, shingurubo-dokonpyu-ta] single-board computer [Add to Longdo]
スタートアップディスク[すたーとあっぷでいすく, suta-toappudeisuku] startup disk [Add to Longdo]
スタンドアローン[すたんどあろーん, sutandoaro-n] stand-alone [Add to Longdo]
スタンドアロン[すたんどあろん, sutandoaron] stand alone [Add to Longdo]
セットアップ[せっとあっぷ, settoappu] setup (vs) [Add to Longdo]
セットアップメッセージ[せっとあっぷめっせーじ, settoappumesse-ji] SETUP message [Add to Longdo]
セットアップ手続き[セットアップてつづき, settoappu tetsuduki] (call) setup procedure [Add to Longdo]
セパレートアドレッシング[せぱれーとあどれっしんぐ, separe-toadoresshingu] separate addressing [Add to Longdo]
セルレートアルゴリズム[せるれーとあるごりずむ, serure-toarugorizumu] cell rate algorithm [Add to Longdo]
ダウンラインロード[だうんらいんろーど, daunrainro-do] down-line loading [Add to Longdo]
ダウンロード[だうんろーど, daunro-do] down load [Add to Longdo]
データ処理システムの安全保護[データしょりシステムのあんぜんほご, de-ta shori shisutemu noanzenhogo] data processing system security, computer system security [Add to Longdo]
ディスクの空き領域[ディスクのあきりょういき, deisuku noakiryouiki] disk space [Add to Longdo]
トラフィック量[トラフィックりょう, torafikku ryou] traffic load, traffic amount [Add to Longdo]
ドローイングボード[どろーいんぐぼーど, doro-ingubo-do] drawing board [Add to Longdo]
ネットアクセス[ねっとあくせす, nettoakusesu] net access [Add to Longdo]
ピッギーバックボード[ぴっぎーばっくぼーど, piggi-bakkubo-do] piggyback board [Add to Longdo]
ファイルの圧縮[ファイルのあっしゅく, fairu noasshuku] file compression [Add to Longdo]
ファイルストア動作[ファイルすとあどうさ, fairu sutoadousa] filestore action [Add to Longdo]
フィールドアップグレード[ふぃーるどあっぷぐれーど, fi-rudoappugure-do] field upgrade [Add to Longdo]
フェライトコア[ふぇらいとこあ, feraitokoa] ferrite core [Add to Longdo]
フォアグランドジョブ[ふぉあぐらんどじょぶ, foagurandojobu] foreground job [Add to Longdo]
フォアシステムズ[ふぉあしすてむず, foashisutemuzu] Fore Systems [Add to Longdo]
フレキシブルアドバンストアーキテクチャシステム[ふれきしぶるあどばんすとあーきてくちゃしすてむ, furekishiburuadobansutoa-kitekuchashisutemu] Flexible Advanced Systems Architecture [Add to Longdo]
フロアノード[ふろあのーど, furoano-do] floor node [Add to Longdo]
ブート[ぶーと, bu-to] boot (vs), bootload [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一足[ひとあし, hitoashi] ein_Paar (Schuhe, Struempfe) [Add to Longdo]
一足[ひとあし, hitoashi] ein_Schritt [Add to Longdo]
喜怒哀楽[きどあいらく, kidoairaku] Freud_und_Leid, Gefuehle [Add to Longdo]
坪当たり[つぼあたり, tsuboatari] pro_Tsubo [Add to Longdo]
夜明け[よあけ, yoake] Tagesanbruch, Morgendaemmerung [Add to Longdo]
大慌て[おおあわて, ooawate] grosse_Hast, grosse_Eile [Add to Longdo]
大雨[おおあめ, ooame] starker_Regen, schwere_Regenfaelle [Add to Longdo]
放射性[ほうしゃせい, houshasei] Radioaktivitaet [Add to Longdo]
放射能[ほうしゃのう, houshanou] Radioaktivitaet [Add to Longdo]
粗悪[そあく, soaku] -grob, -roh, ungeschliffen, minderwertig [Add to Longdo]
連合[れんごう, rengou] Vereinigung, Verbindung, Koalition [Add to Longdo]
遠浅[とおあさ, tooasa] flacher_Strand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oasis \O"as*is\ ([=o]"[.a]*s[i^]s or [-o]*[=a]"s[i^]s; 277), n.;
   pl. {Oases} (-s[=e]z). [L., fr. Gr. 'o`asis; cf. Copt.
   ouahe.]
   A fertile or green spot in a waste or desert, esp. in a sandy
   desert, where the water table approaches the surface.
   [WordNet sense 1] "The Arab does not love the desert; the
   Arab loves the oasis and green fields."
   [1913 Webster]
 
   2. Hence: (fig.) Any refuge from a prevailing stressful,
    unpleasant, or annoying situation. [WordNet sense 2 & 3]
 
   Syn: haven.
     [PJC]
 
        My one oasis in the dust and drouth
        Of city life.            --Tennyson.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top