Search result for

oakes

(450 entries)
(0.0263 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oakes-, *oakes*, oake
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา oakes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *oakes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oak[N] ต้นโอ๊ก
oak[N] ไม้โอ๊ก
soak[VI] จุ่ม, See also: แช่, หมัก, Syn. drench, dowse, wet
soak[VT] จุ่ม, See also: แช่, ทำให้เปียก, Syn. drench
cloak[N] เสื้อคลุมไม่มีปก
croak[VT] ฆ่า (คำสแลง)
croak[VI] ตาย (คำสแลง), Syn. die, expire, pass away
croak[VI] พูดด้วยเสียงต่ำ
croak[VT] พูดด้วยเสียงต่ำ
croak[VI] ร้องเสียงต่ำๆ (เช่น เสียงร้องของกบ)
croak[SL] ตาย
croak[SL] ฆ่า
oaken[ADJ] ที่ทำจากไม้โอ๊ก
oakum[N] เชือกด้ายดิบ
soaker[N] คนเมา, Syn. drunkard
soak in[PHRV] ซึมเข้า, Syn. sink in
soak in[PHRV] ค่อยๆ เข้าใจ, See also: เข้าใจทีละน้อย, Syn. sink in
soak in[PHRV] ทำให้หมกมุ่นกับ, See also: ทำให้สนใจอยู่กับ, ทำให้ง่วนอยู่กับ, Syn. absorb in
soak up[PHRV] จุ่มใน, See also: แช่ใน
soakage[N] การแช่, See also: การจุ่ม, การทำให้เปียก
soaking[ADJ] ซึ่งเปียกชุ่ม (คำไม่เป็นทางการ), See also: เปียก, Syn. wet
uncloak[VI] ถอดเสื้อคลุมออก, Syn. uncover, undress
uncloak[VT] ถอดเสื้อคลุมออก, Syn. uncover, undress
uncloak[VI] เปิดเผย, Syn. tell, reveal, expose
uncloak[VT] เปิดเผย, Syn. tell, reveal, expose
cloak in[PHRV] คลุมไว้หลวมๆ ด้วย, See also: สวมไว้หลวมๆ
cloak in[PHRV] ซ่อนอยู่ใน
oak tree[N] ต้นโอ๊ก
soak off[PHRV] แช่น้ำเพื่อเอาออก
oak apple[N] ปุ่มกลมและเป็นแอ่งบนต้นโอ๊ก, Syn. oak gall
soak into[PHRV] จมใน, Syn. sink into
soak into[PHRV] ค่อยๆ ซึมซาบ, See also: ค่อยๆ เข้าใจ, Syn. sink into
soak with[PHRV] จุ่มใน, See also: ทำให้ชุ่มด้วย, Syn. drench in, saturate with
soak through[PHRV] เปียกมาก
cloak-and-dagger[IDM] ลับๆ, See also: ไม่เปิดเผย, ซึ่งแอบซ่อน
soaked to the skin[IDM] เปียกโชกไปทั้งตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cloak(โคลค) n. เสื้อคลุมหลวม ๆ ,สิ่งปกคุม v. ปกคลุม,ปิดบัง,ซ่อนเล้น
cloakroomn. ห้องฝากเก็บเสื้อคลุม,ห้องฝากกระเป๋า,ห้องน้ำ
croak(โครค) {croaked,croaking,croaks} vi. ร้องเสียงแหบแห้ง,ร้องเสียงอย่างกบ,ตาย. vt. ออกเสียงหรือพูดเสียงแหบแห้ง n. การร้องเสียงหรือออกเสียงดังกล่าว
croaky(โคร'คี่) adj. มีเสียงแหบแห้ง
oak(โอค) n. ต้นโอ๊ก (genus ouercus) ,ไม้โอ๊ก
oak appleปุ่มกลมบนต้นโอ๊ก
oak gallปุ่มกลมบนต้นโอ๊ก
soak(โซค) vi.,n. (การ) จุ่ม,ทำให้โชก,ทำให้ชุ่ม,หมัก,แช่. vt. จุ่ม,ทำให้โชก,ทำให้ชุ่ม,หมัก,แช่,ทำให้เมา,จำนำ,ลงโทษอย่างหนัก,เก็บภาษีมากเกินไป,เก็บเงินมากเกินไป. soaking adj. เปียกชุ่ม, Syn. seep,steep
uncloak(อันโคลค') vt.,vi. ถอดเสื้อคลุมออก,เปิดเผย,เปิดออก,เผยออก, Syn. unmask

English-Thai: Nontri Dictionary
cloak(n) เสื้อคลุม,สิ่งปกคลุม,สิ่งปิดบัง
cloak(vt) สวมเสื้อ,ปกคลุม,ปิดบัง,ซ่อน
croak(n) การบ่น,การทำนาย,เสียงร้องของกบหรืออีกา
croak(vi) บ่น,ทำนาย,ร้องอย่างกบหรืออีกา
oak(n) ต้นโอ๊ก,ไม้โอ๊ก
oaken(adj) ทำด้วยไม้โอ๊ก
oakum(n) เส้นเชือก,ด้ายดิบ,ชันยาเรือ
soak(vt) ดูด,แช่,ซึม,ทำให้โชก,ทำให้ชุ่ม,ทำให้เปียก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hot soakฮอตโซ้ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oakโอ๊ก [TU Subject Heading]
Cloakingแบบลูกคลื่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mok.MoakThis Girl Is Bad-Ass!! (2011)
Oh, the girls and I thought we'd hit up 1oak, then maybe Bijoux,อ๋อ เพื่อนๆกับชั้นว่าจะไป 1oak ไม่ก็ Bijoux Chuck in Real Life (2008)
Hey, is just texted me-- she said the bartender at 1oakเธอโทรมาหาฉัน บาร์เทนเดอร์ที่ 1oak There Might be Blood (2008)
Tests didn't show-- because it found a cloak of invisibility hiding--การทดสอบไม่แสดง เพราะว่ามันถูกปิดบังด้วยสิ่งที่มองไม่เห็น Emancipation (2008)
What am I supposed to tell our boys up in Oaktown?แล้วฉันจะบอก ทีมงานของเราในโอ๊คทาวน์ยังไง Pilot (2008)
# You wanna do ## Long ride from Charming to Oakland.# You wanna do ## ขับมาไกลจากชาร์มมิ่งถึงโอ๊คแลนด์ Pilot (2008)
Twenty minutes outside of Oakland, here.ขับไปยี่สิบนาที นอกโอคแลนด์ ตรงนี้ Pilot (2008)
Marcus Alvarez, president of the Oakland charter.มาคัส อัลวาเรซ ประธานของโอคแลนด์ผู้เป็นเจ้าของ Pilot (2008)
And I was about to make rice cake soup for dinner, so there are rice cakes that I soaked in water.แล้วฉันก็ทำซุปเค้กข้าวไว้เป็นอาหารเย็น เค้กข้าวอ่ะ มันแช่อยู่ในน้ำ Beethoven Virus (2008)
-Soak.- แช่ไว้น่ะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Rainy. Yeah, you´re soaked. Let´s get you out of this.ฝนตก\ ที่รักแฉะอะ, มา Shutter (2008)
- Soak it up.-รอต่อไป Marley & Me (2008)
Gwen made a fatal mistake trying to get back on you and when she did, you covered her mouth with any of your soaked cloth.เกวนทำผิดอย่างร้ายแรง พยายามที่จะตอบโต้คุณ และเมื่อเธอทำ คุณปิดปากเธอด้วยผ้าที่ชุ่มไปด้วยอะไรบางอย่าง Pathology (2008)
- It's soaking through. - Where's the O2? Stat.ระดับออกซิเจนเป็นยังไง The Day the Earth Stood Still (2008)
A little cloak-and-dagger, Don't you think?มันค่อนข้างจะลึกลับซ่อนเงื่อนอยู่นะ คุณว่าไม๊ Shut Down (2008)
(SCOFFS) Shady Oaks Retirement. Oh, brother.บ้านพักคนชรา โธ่ เวรกรรม Up (2009)
The guys from Shady Oaks will be by to pick you up in the morning, okay?เจ้าหน้าที่จากบ้านพักคนชรา จะมารับคุณตอนเช้า Up (2009)
(CROAKING)(CROAKING) Up (2009)
(croaking) Please...ได้โปรด.. Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Make sure you soak the periphery, as well.รดรอบๆ ด้วย Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Oakley and Potomac.โอ็คลี่ตัดโปโตแม็ค Public Enemies (2009)
I may be a rum-soaked narcissist, but I am also the best wingman you will ever have.ฉันอาจจะเป็นคนที่หลงตัวเองว่าคอทองแดง แต่ฉันยังเป็นพ่อสื่อ ที่ดีที่สุด ที่นายเคยมีเลย Chuck Versus the Third Dimension (2009)
That rope is soaked in salt water, dirk.เชือกนี่น่ะมันชุ่มไปด้วยน้ำเกลือ เดิร์ค After School Special (2009)
They see what you want most, and then they can kind of, like, cloak themselves.มันรู้ว่าเราชอบอะไรที่สุด แล้วมันก็สามารถสวมรอยเป็นอย่างที่เราชอบได้ Sex and Violence (2009)
For making the long drive down from oakdale.ที่ขับรถทางไกลจากโอคเดลมาที่นี่ Home Is the Place (2009)
And smelling the roses, soaking in nature.และสูดกลิ่นดอกไม้ ดื่มด่ำธรรมชาติ Home Is the Place (2009)
But it's not like there aren't sick people in oakdale.แต่ก็ไม่ใช่ว่าเมืองโอ๊คเดลจะไม่มีคนไข้เสียหน่อย Home Is the Place (2009)
You'd really like oakdale--เธอต้องชอบโอ๊คเดลแน่ๆ Home Is the Place (2009)
Well, I told dr. Hardy you're moving to oakdale.คือ ฉันบอก ดร.ฮาร์ดี้ \ คุณย้ายมาที่ oakdale. Home Is the Place (2009)
They're thinking about moving to oakdale.พวกเขาคิดถึงเรื่องนี้ \ ย้ายมาที่ oakdale. Home Is the Place (2009)
Here's to oakdale.แด่โอ๊คเดล Home Is the Place (2009)
Unfortunately, this whole silly oakdale thingโชคไม่ดี เกี่ยวกับโอ๊คเดลโง่ๆ นี่ Home Is the Place (2009)
Running a school like Oakridge mustn't leave you with much...การดูแลโรงเรียนอย่างโอ็คริจช์ คงทำให้คุณไม่มี Mama Spent Money When She Had None (2009)
Look, I know how much you want your son at Oakridge.คืออย่างนี้ครับ ผมรู้ว่าคุณอยากให้ลูกชายมาเรียนที่นี่มากแค่ไหน Mama Spent Money When She Had None (2009)
You get us the Russian guns we need to keep our Oakland business intact.นายขายปืนรัสเซียให้เรา เราจะควบคุมธุรกิจในโอคแลนด์ของเรา เหมือนเดิม Albification (2009)
Nowthatwe'rekeeping the Oakland business, who the hell we gonna sell guns to?ธุรกิจในโอคเเลนด์ แล้วเราจะขายปืนให้้ห่าใครกันว่ะ Albification (2009)
Oakland.ในโอคเเลนด์ Albification (2009)
Georgie's studio's halfway to Oaktown.สตูดิโอของจอร์จี้ อยู่ครึ่งทางไปโอคทาว Potlatch (2009)
Got my guy detained in Oakland.คนของฉันถูกกักขังอยู่ที่โอคเเลนด์ ระบบรักษาความปลอดภัยแบบใหม่ Fa Guan (2009)
He lives alone, cushy little suburb just outside of Oaklandพ่อหม้าย อยู่ชานเมืองเล็กๆ ด้านนอกของโอกแลนด์ Fa Guan (2009)
Also another low rent brothel at the Red Oak Suitesได้เช่าซ่องโสเภณีในราคาถูกเช่นกัน ที่เร้ด โอก Fa Guan (2009)
- Annie Oakley.- Annie Oakley. Did You Hear About the Morgans? (2009)
I'm Sandra with Oakcrest Realty.- ฉันซานดร้า บ.โอ๊คเครส The Rhodes Not Taken (2009)
With April in Glee, you're taking away a kid's chance to grow, and you're giving it to someone whose brain is soaked in corn booze. April's not finished, Emma.ถ้าเอพริลอยู่ในชมรม คุณพรากโอกาสที่เด็กๆจะได้เติบโต แต่เอาไปให้บางคนที่ สมองเปี่ยมล้นไปด้วยเหล้าขาว เอพริลยังเรียนไม่จบ เอมม่า The Rhodes Not Taken (2009)
Ian Coakley.เอียน โคกลีย์ Roadkill (2009)
September 28,2007,Ian and Sheila Coakley crashed28 กันยายน ปี 2007 เอียนและเชียลา โคกลีย์เกิดอุบัติเหตุ Roadkill (2009)
Coakley survived. Paramedics indicated spinal cord injury.โคกลีย์รอดมาได้ หมอบอกว่าเขาบาดเจ็บ ที่เส้นประสาทตรงกระดูกสันหลัง Roadkill (2009)
No. It says Coakley suffered memory loss after the accident.ไม่ ในนี้บอกว่าโคกลีย์สูญเสียความทรงจำหลังจากเกิดอุบัติเหตุ Roadkill (2009)
Ok. The house Coakley and his wife bought was foreclosed on 10 months after his accident.โอเค บ้านที่โคกลีย์กับภรรยาซื้อถูกเพิกถอนสิทธิครอบครอง 10 เดือนหลังจากเกิดอุบัติเหตุ Roadkill (2009)
If Coakley comes back this way, we want to be ready for him.ถ้าโคกลีย์ย้อนกลับมาที่นี่ เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมไว้ Roadkill (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oakHills and fields cloaked in spring colors.
oakHe cut some branches off the oak tree.
oakWhen investigating the pH (acidic, neutral, alkaline) of a liquid, don't soak the litmus paper completely in the liquid but just put the end of the paper in it.
oakGreat oaks from little acorns grow.
oakThe freight on the ship got soaked.
oakI was caught in the rain and got soaked to the skin.
oakAn old oak is groaning in the storm.
oak"I'm soaked with sweat.' "Step back. You stink!"
oakShe was soaked from head to foot.
oakWhat kind of tree is an oak?
oakI only had to take off my skirt and his pants were soaked with precum. [XXX]
oakThis table is made of good oak.
oakI was utterly soaked by the downpour.
oakThe oak tree remained standing after the storm.
oakLet's return when the frog croaks.
oakI visited American friends in Oakland.
oakThe big oak tree breaks the force of the wind.
oakJapanese love to soak in a hot tub before bed.
oakAge brandy in oak casks.
oakI stepped in a puddle and now my shoes are completely soaked going squish squish squish.
oakI got soaked boating down river.
oakThe morning after I arrived there I took a walk into the woods of oaks.
oakShe cloaked her disappointment with a smile.
oakThe lovers engraved the oak tree with their initials.
oakHe cloaked his evil intentions with his friendly behavior.
oakYou have tennis elbow. Soak your arm in warm water.
oakI got soaked to the skin.
oakI was caught in a shower on my way home from school, got soaking wet and caught a cold.
oakHe cloaks his wickedness under a smiling face.
oakFrom acorns come oaks.
oakOaks may fall when reeds stand the storm.
oakDue to the heavy rain we were soaked to the skin.
oakSoak the gelatin in water.
oakThe clothes soaked in water overnight were heavy.
oakI checked my briefcase and umbrella in the cloakroom.
oakWe were soaked to the skin but very happy.
oakI was in a coffee bar soaking in the atmosphere.
oakShe enjoys soaking herself in a hot bath.
oakThe conference was cloaked in secrecy.
oakAre there oak tree on the hill?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปียกโชก[V] soak, See also: saturate, drench, wet thoroughly, Syn. เปียกปอน, Example: ผมถูกฝนจนเสื้อกางเกงเปียกโชกไปทั้งตัว
อุ้ม[V] absorb, See also: hold (water), soak up, Example: ป่าไม้ช่วยอุ้มน้ำเอาไว้ไม่ให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก, Thai definition: พยุงเอาไว้
เปียกแฉะ[ADJ] wet, See also: soak, drip, muddy, damp, Syn. เปียก, โชก, แฉะ, เปียกน้ำ, เปียกปอน, Ant. แห้ง, Example: เนื้อตัวของป้อมเลอะเทอะเพราะหกล้มลงไปบนดินที่เปียกแฉะ
เสื้อคลุม[N] cloak, See also: overcoat, Example: ในสังคมชาวตะวันตกบุคคลที่ไปงานเลี้ยงรับรองต้องถอดเสื้อคลุมฝากไว้ที่ห้องเสื้อผ้าก่อนจะเข้าร่วมงาน, Count unit: ตัว, Thai definition: เสื้อที่คลุมทับเสื้อนอก
ล้ม[V] die, See also: perish, croak, pass away, kick the bucket, peg out, snuff it, , Syn. give up the ghost, Ant. ตาย, Thai definition: จากเหตุไฟป่าทำให้ช้างล้มจำนวนหลายเชือก
วายปราณ[V] die, See also: breathe one's last, pass away, kick the bucket, croak, sniff it, perish, peg out, Syn. ตาย, สิ้นลม, สิ้นใจ, ถึงแก่กรรม, Example: แม้ว่าท่านจะวายปราณไปนานแล้ว แต่ผลงานของท่านก็ยังคงเป็นที่กล่าวขวัญอยู่, Thai definition: สิ้นสุดสภาพของการมีชีวิต
ส้วม[N] lavatory, See also: latrine, toilet, cloakroom, water closet, loo, privy, powder room, W.C, Example: บ่อเกรอะที่ใช้ปุ๋ยรดนั้น มันหมักหมมและสกปรกกว่าส้วมด้วยซ้ำ, Count unit: ส้วม, Thai definition: ที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะ
สิ้นใจ[V] die, See also: pass away, perish, breathe one's last, croak, kick the bucket, peg out, sniff it, Syn. สิ้นชีพ, สิ้นชีวิต, สิ้นบุญ, สิ้นลม, ตาย, สิ้นลมปราณ, หมดลม, Example: เจ้าพ่อต้องสิ้นใจไปทั้งๆ ที่ในมือยังกำไพ่อยู่, Thai definition: อาการที่แสดงว่าตาย
สิ้นบุญ[V] die, See also: pass away, perish, breathe one's last, croak, kick the bucket, peg out, sniff it, Syn. สิ้นชีพ, สิ้นชีวิต, สิ้นใจ, สิ้นลม, ตาย, สิ้นลมปราณ, หมดลม, Example: ท่านสิ้นบุญหลังพ่อผมราว 2 ปีเห็นจะได้, Thai definition: อาการที่แสดงว่าตาย
สิ้นลมหายใจ[V] die, See also: pass away, perish, breathe one's last, croak, kick the bucket, peg out, sniff it, Syn. สิ้นชีพ, สิ้นชีวิต, สิ้นบุญ, สิ้นลม, ตาย, สิ้นลมปราณ, หมดลม, สิ้นใจ, Example: ท่านสิ้นลมหายใจลงเมื่ออายุ 55 ปี, Thai definition: อาการที่แสดงว่าตาย
หมดลม[V] pass away, See also: perish, succumb, croak, expire, die, breathe one's last, Syn. หมดลมหายใจ, ตาย, สิ้นชีวิต, ถึงแก่กรรม, มรณะ, เสีย, สิ้น, ดับ, ล่วงลับ, สิ้นลม, สิ้นอายุขัย, สิ้นชีพ, สิ้นใจ, Example: เขาสั่งเสียกับหล่อนก่อนที่จะหมดลมไป
ม่อลอกม่อแลก[ADJ] soaked, See also: wet and dirty, dirty, muddy, stained, soaking, Syn. เปื้อนๆ เปรอะๆ, มะลอกมะแลก
อาบน้ำตา[V] be soaked with tears, Example: ใบหน้าของหญิงสาวอาบน้ำตาหลังจากอ่านจดหมายของคนรัก, Thai definition: เต็มได้ด้วยน้ำตา
ดับชีพ[V] die, See also: pass away, perish, croak, Syn. สิ้นชีพ, เสียชีวิต, วายชนม์, Example: ท่านดับชีพตามคุณหญิงไปแล้ว ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของลูกหลาน, Thai definition: สิ้นใจตายไป, สิ้นสภาพของการมีชีวิต
ซี้[V] die, See also: pass away, perish, croak, Syn. ตาย, สิ้นชีวิต, สิ้นใจ, สิ้นลม, Example: โกวร้านกาแฟซี้แล้วเมื่อคืนนี้, Thai definition: สิ้นใจตายไป, สิ้นสภาพของการมีชีวิต, Notes: (ปาก)
แช่น้ำ[V] soak, See also: be immersed in water, Example: แม่ครัวนำวุ้นเส้นมาแช่น้ำให้นิ่มก่อนลงมือผัด, Thai definition: จุ่มหรือใส่ลงไปในน้ำชั่วระยะเวลาหนึ่ง
ไข่เยี่ยวม้า[N] preserved egg, See also: egg prepared by soaking in quick lime which turns the albumen green or black, Syn. ไข่สำเภา, Example: ชาวบ้านสามารถแปรรูปไข่ที่เหลือจากการขายสดมาทำเป็นไข่เยี่ยวม้า, Count unit: ฟอง, ใบ, ลูก, Thai definition: ไข่ที่นำไปแช่น้ำด่าง
ไข่สำเภา[N] preserved egg, See also: egg prepared by soaking in quicklime which turns the albumen green or black, Syn. ไข่เยี่ยวม้า, Example: เธอไม่รู้จักไข่สำเภาเหรอ มันก็คือไข่เยี่ยวม้านั่นแหละ, Count unit: ฟอง, ใบ, ลูก, Thai definition: ไข่ที่นำไปแช่น้ำด่าง
ฟูม[ADJ] soaked, See also: flooded, saturated, Syn. อาบ, โซม, ท่วม
เปียกแฉะ[V] be wet, See also: get soaked, be soggy, become sodden, Syn. เปียก, แฉะ, Ant. แห้ง, Example: การร้องไห้ของทารกแสดงถึงความต้องการของร่างการเช่น หิวไม่สบาย เปียกแฉะ ร้อนหนาวเกินไป เจ็บปวดเมื่อได้รับการตอบสนองเด็กจะหยุดร้อง
เปียกปอน[V] be soaked, See also: be drenched, be/get soaking wet, be soggy, Syn. เปียก, แฉะ, โชก, เปียกโชก, เปียกชุ่ม, Ant. แห้ง, Example: ผมไปเที่ยวถูกสาดน้ำเปียกปอนไปทั้งตัว
เปียก[ADJ] wet, See also: soaked, soggy, sodden, Syn. ชุ่ม, เปียกชุ่ม, เปียกแฉะ, Ant. แห้ง, Example: เขาไม่สบายเพราะสวมเสื้อผ้าเปียกอยู่หลายชั่วโมง
เปียก[V] be wet, See also: be soaked, be soggy, become sodden, Syn. ชุ่ม, เปียกชุ่ม, เปียกแฉะ, Ant. แห้ง, Example: คืนที่ผ่านมามีฝนตกพรมตลอดคืนพื้นดินจึงเปียกชื้น
เปียก[V] wet, See also: soak, moisten, Syn. แฉะ, เฉอะแฉะ, Ant. แห้ง, Example: คืนที่ผ่านมามีฝนตกพรมตลอดคืนพื้นดินจึงเปียก, Thai definition: มีน้ำชุ่มปนผสมอยู่หรือติดอยู่
เปียก[ADJ] wet, See also: soak, moist, Syn. ชุ่ม, ชื้น, Ant. แห้ง, Example: เขาไม่สบายเพราะสวมเสื้อผ้าเปียกอยู่หลายชั่วโมง, Thai definition: ที่มีน้ำชุ่มปนผสมอยู่หรือติดอยู่
แป[V] get wet, See also: soak, drip, Syn. เปียก, โชก, แฉะ, เปียกน้ำ, เปียกปอน, Ant. แห้ง, Example: ผ้าอ้อมของลูกเปียกแฉะไปหมดแล้ว ต้องรีบเปลี่ยนใหม่
เปียกปอน[V] soak, See also: drench, moisten, damp, Syn. เปียก, แฉะ, โชก, เปียกน้ำ, เปียกแฉะ, Ant. แห้ง, Example: ผมไปเที่ยวถูกสาดน้ำเปียกปอนไปทั้งตัว
โอ้ก[INT] oak!, Syn. เสียงโอ้ก, Example: เขาเดินเข้ามาในบ้านได้ไม่ช้านาน ก็ได้ยินเสียงโอ้กดังลั่นจากในห้องน้ำ, Thai definition: เสียงอย่างเสียงอาเจียน
โอ๊ก[N] oak, Syn. ต้นโอ๊ก, Example: ต้นไม้ตระกูลไม้โอ๊กเป็นพันธุ์ไม้สกุลเขตอบอุ่นของจีน และยุโรป, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นหลายชนิดในสกุล Quercus วงศ์ Fagaceae เนื้อไม้ใช้ทำเครื่องเรือน, Notes: (อังกฤษ)
ตาย[V] die, See also: pass away, decease, perish, expire, be dead, croak, kick the bucket, peg out, breathe one', Syn. ม้วยมรณ์, เสียชีวิต, ถึงแก่กรรม, มรณะ, สิ้นใจ, Ant. เป็น, มีชีวิตอยู่, Example: พ่อของเขาตายด้วยโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร, Thai definition: สิ้นชีวิต, ไม่เป็นอยู่ต่อไป, สิ้นสภาพของการมีชีวิต
ชำ[V] root a cutting, See also: soak a cutting root, leave to rot, Syn. ปักชำ, เพาะ, เพาะชำ, Example: ชาวสวนกำลังชำกล้าลงบนดินที่เตรียมไว้, Thai definition: เอากิ่งไม้ที่ตัดหรือตอนมาปักไว้ที่ที่ดินแฉะๆ หรือแช่น้ำไว้ชั่วคราว เพื่อให้รากงอก
ชุบ[V] dip, See also: soak, immerse, douse, Syn. จุ่ม, จ่อม, แช่, Example: แม่เอาผ้าชุบน้ำก่อนถูพื้น, Thai definition: เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจุ่มลงไปในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ เพื่อให้เปียก ให้กล้า ให้แข็ง
ชุ่ม[V] be soaked, See also: dampen, be moist, be humid, be damp, be wet, be drenched, Syn. โชก, เปียก, ฉ่ำ, เปียกแฉะ, Ant. แห้ง, Example: ผิวหนังของเราชุ่มไปด้วยเหงื่อ, Thai definition: มีน้ำหรือของเหลวซึมซาบเอิบอาบอยู่
ชุ่มชื้น[ADJ] damp, See also: soaked, moist, wet, Syn. เปียกชื้น, Ant. แห้ง, Example: กบเขียดน้อยๆ ตามป่าทั่วๆ ไปพวกนี้มักชอบป่าที่ชุ่มชื้น, Thai definition: มีไอน้ำหรือน้ำซึมซาบชุ่มอยู่
ซับ[V] absorb, See also: mop up, soak up, Syn. ดูดซึม, ซึมซับ, ซึม, ดูดซับ, ดูด, Example: ผ้าสำลีจะซับน้ำได้ดี, Thai definition: เอาสิ่งของเช่น ผ้า ฟองน้ำ หรือกระดาษทาบลงบนของเหลว เช่น น้ำ เพื่อให้แห้ง
ซึม[V] seep, See also: soak into, leak, permeate, Syn. รั่ว, Example: เนื่องจากฝนตก น้ำจึงซึมเข้ามาในห้องชั้นล่าง, Thai definition: กิริยาของน้ำหรือของเหลวที่ไหลไปตามรูเล็กๆ อย่างช้าๆ
ซึมซับ[V] absorb, See also: soak up, suck up, Syn. ดูดซึม, ซึม, ซับ, ดูดซับ, ดูด, Example: ถ้าไม่มีต้นไม้ รากไม้จะซึมซับเก็บน้ำไว้ไม่ได้ พื้นแผ่นดินก็จะถูกน้ำท่วม
โซก[V] soak, See also: be soggy, Syn. โชก, อาบ, Example: เด็กๆ วิ่งเล่นจนเหงื่อโซกไปทั้งตัว, Thai definition: เปียกมากจนไหลอาบไปทั่ว
โซม[V] drench, See also: wet through, soak, Syn. อาบ, ทา, ชโลม, Example: เด็กๆ วิ่งเล่นจนเหงื่อโซมตัว, Thai definition: เปียกทั่ว
การแช่[N] soaking, See also: drenching, saturation, Example: ในวงศ์ถั่วบางพันธุ์ที่งอกช้าอาจทำให้งอกเร็วได้โดยการแช่น้ำร้อน, Thai definition: การจุ้มหรือใส่ลงไปในน้ำหรือของเหลวอย่างอื่นชั่วระยะเวลาหนึ่ง
จุ่ม[V] dip, See also: douse, immerse, soak, Syn. จุ้ม, จิ้ม, Example: ถ้าเราเอามือเย็นๆ จุ่มลงไปในน้ำเย็นจะรู้สึกว่าน้ำอุ่น, Thai definition: เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจิ้มลงไปในของเหลวแล้วรีบยกขึ้น
จุ้ม[V] steep, See also: immerse, soak, dip, douse, Syn. ชุบ, จุ่ม, Example: หากคุณนำผ้าจุ้มในน้ำยาปรับผ้านุ่มก่อนตากจะทำให้ผ้ามีกลิ่นหอมมากขึ้น, Thai definition: เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งทิ่มหรือชุบลงไปในของเหลว
ดอง[V] pickle, See also: preserve, soak in, Syn. หมัก, แช่, เก็บ, Example: คนไทยมีวิธีถนอมอาหารหลายวิธีได้แก่วิธีดอง เช่น มะม่วงดอง มะยมดอง, Thai definition: แช่หรือหมักผัก ผลไม้ และสิ่งต่างๆ ไว้ในน้ำส้ม น้ำเกลือ เป็นต้น เพื่อเก็บรักษาไว้ให้อยู่ได้นาน หรือเพื่อไม่ให้เปื่อยเน่า
ดองยา[V] put the macerated drugs tied in a bag and soaked in brandy or wine, Example: เขาดองยาไว้ขาย, Thai definition: แช่เครื่องยาไว้ในของเหลวมีเหล้าเป็นต้น
ดูดซึม[V] absorb, See also: suck up, soak up, Syn. ดูดกลืน, ซับ, ซึมซับ, ดูด, ซึม, ดูดซับ
ล้ม[V] die, See also: pass away, perish, croak, kick the bucket, Syn. ตาย, Example: ผลจากการทำสงครามทำให้ช้างล้มไปเป็นจำนวนมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แช่[v.] (chaē) EN: steep ; soak ; immerse ; dip   FR: macérer ; tremper ; immerger
แช่น้ำ[v. exp.] (chaē nām) EN: soak in water ; be immersed in water   FR: immerger dans l'eau ; plonger dans l'eau
ชำ[v.] (cham) EN: leave to rot (in water) ; ret ; moisten ; root a cutting ; soak a cutting root   FR: affier (vx)
โชก[adj.] (chōk) EN: thoroughly ; wet dripping wet ; soaked   FR: trempé ; ruisselant
ชุ่ม[v.] (chum) EN: be soaked ; dampen ; be moist ; be humid ; be damp ; be wet ; be drenched   
ชุ่ม[adj.] (chum) EN: soaked ; wet   FR: imbibé ; imprégné
ชุ่มชื้น[adj.] (chumcheūn) EN: damp ; soaked ; moist ; wet   FR: humide ; moite
ชุบ[v.] (chup) EN: soak ; immerse ; dip ; steep ; put in a bathe ; douse   FR: plonger ; tremper ; immerger
ดอง[v.] (døng) EN: infuse ; soak ; immerse ; steep   FR: mariner ; infuser ; macérer
ดองเหล้า[v. exp.] (døng lao) EN: soak in the liquor   FR: macérer dans de l'alcool
ดูด [v.] (dūt) EN: suck ; absorb ; imbibe ; soak up ; draw in   FR: sucer ; absorber ; aspirer
ดูดซึม[v.] (dūtseum) EN: absorb ; suck up ; soak up   FR: absorber ; assimiler
จิกนา [n. exp.] (jik nā) EN: Indian oak ; Chee   
จุ่ม[v.] (jum) EN: dip ; douse ; immerse ; soak ; steep   FR: plonger ; tremper
กัดป่า[n. exp.] (kat pā) EN: striped croaking gourami   
ข้าวหลาม[n.] (khāolām) EN: glutinous rice roasted in bamboo joints ; sticky rice soaked in coconut milk and baked in a length of bamboo   FR: riz gluant dans une section de bambou [m]
มะลอกมะแลก[adj.] (malømalaēk) EN: soaked   
โอ๊ก[n.] (ōk) EN: oak   FR: chêne [m]
ผีเสื้อใบไม้ใหญ่(อินเดีย)[n. exp.] (phīseūa baimāi yai (Indīa)) EN: Orange Oakleaf   
ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อกระขาว[n. exp.] (phīseūa fā māi kø kra khāo) EN: White-spotted Oakblue   
ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อมดเลี้ยง[n. exp.] (phīseūa fā māi kø mot līeng) EN: Common Centaur Oakblue   
ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อแถบขวางยาว [n. exp.] (phīseūa fā māi kø thaēp khwāng yāo) EN: Large Oakblue   
เปียก[adj.] (pīek) EN: wet ; soaking ; humid ; damp   FR: mouillé ; humide
เปียกโชก[v. exp.] (pīek chōk) EN: soak ; saturate ; drench ; wet thoroughly   FR: être trempé jusqu'aux os
ซับ[v.] (sap) EN: mob up ; blot ; absorb ; soak up   FR: éponger ; sécher ; absorber ; pomper
เสื้อ [n.] (seūa) EN: clothing ; clothes ; shirt ; blouse ; coat ; cloak   FR: vêtement [m] ; habit [m] ; chemise [f] ; tenue [f]
เสื้อคลุม [n.] (seūakhlum) EN: cloak ; overcoat   FR: manteau [m]
ซึม[v.] (seum) EN: percolate ; ooze ; seep ; leek ; weep ; permeate ; soak   FR: suinter ; dégoutter ; dégouliner ; s'infiltrer
ซี้[v.] (sī) EN: die ; pass away ; perish ; croak   FR: mourir ; périr
โซก[v.] (sōk) EN: soak ; be soggy   
โซก[adj.] (sōk) EN: soaked   FR: trempé ; en sueur
ส้วม[n.] (sūam) EN: lavatory ; latrine ; toilet ; cloakroom ; water closet ; loo ; privy ; powder room ; W.C   FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; latrines [fpl]
ตาย[v.] (tāi) EN: die ; pass away ; decease ; perish ; expire ; be dead ; croak ; kick the bucket ; peg out ; breathe one's last   FR: mourir ; périr ; décéder ; disparaître ; s”éteindre ; partir ; succomber ; trépasser (vx – litt.) ; clamser (pop.) ; claquer (fam.) ; calancher (vx – pop.) ; caner (fig.) ; crever ; crever (fam.)
ต้นโอ๊ก[n.] (ton ōk) EN: oak   FR: chêne [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OAK    OW1 K
BOAK    B OW1 K
DOAK    D OW1 K
OAKS    OW1 K S
SOAK    S OW1 K
MOAK    M OW1 K
HOAK    HH OW1 K
YOAK    Y OW1 K
OAKES    OW1 K S
OAK'S    OW1 K S
OAKAR    OW1 K AA2 R
OAKS'    OW1 K S
SMOAK    S M OW1 K
BOAKE    B OW1 K
CLOAK    K L OW1 K
SOAKS    S OW1 K S
CROAK    K R OW1 K
OAKEY    OW1 K IY0
OAKLEY    OW1 K L IY0
OAKMAN    OW1 K M AH0 N
YOAKAM    Y OW1 K AH0 M
SOAKED    S OW1 K T
YOAKUM    Y OW1 K AH0 M
OAKITE    OW1 K AY2 T
NOAKES    N OW1 K S
OAKDALE    OW1 K D EY2 L
CLOAKED    K L OW1 K T
SOAKING    S OW1 K IH0 NG
CROAKER    K R OW1 K ER0
HIROAKI    HH IH2 R OW0 AA1 K IY0
OAKWOOD    OW1 K W UH2 D
COAKLEY    K OW1 K L IY0
HOLYOAK    HH OW1 L IY0 OW2 K
JOAKIMA    JH OW2 K IY1 M AH0
OAKMONT    OW1 K M AA2 N T
OAKMARK    OW1 K M AA2 R K
JOAKIMA    W AA2 K IY1 M AH0
MOAKLEY    M OW1 K L IY0
OAKLEAF    OW1 K L IY2 F
OAKLAND    OW1 K L AH0 N D
OAKBROOK    OW1 K B R UH2 K
CLOAKING    K L OW1 K IH0 NG
CROAKING    K R OW1 K IH0 NG
OAKVILLE    OW1 K V IH2 L
OAKLEY'S    OW1 K L IY0 Z
OAKRIDGE    OW1 K R IH2 JH
OAKLAND'S    OW1 K L AH0 N D Z
CLOAKROOM    K L OW1 K R UW2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oak    (n) (ou1 k)
oaks    (n) (ou1 k s)
soak    (v) (s ou1 k)
Oakes    (n) (ou1 k s)
cloak    (v) (k l ou1 k)
croak    (v) (k r ou1 k)
oaken    (j) (ou1 k @ n)
oakum    (n) (ou1 k @ m)
soaks    (v) (s ou1 k s)
cloaks    (v) (k l ou1 k s)
croaks    (v) (k r ou1 k s)
soaked    (v) (s ou1 k t)
soaker    (n) (s ou1 k @ r)
Oakland    (n) (ou1 k l @ n d)
cloaked    (v) (k l ou1 k t)
croaked    (v) (k r ou1 k t)
soakers    (n) (s ou1 k @ z)
soaking    (v) (s ou1 k i ng)
cloaking    (v) (k l ou1 k i ng)
croaking    (v) (k r ou1 k i ng)
holm-oak    (n) - (h ou1 m - ou k)
Goffs Oak    (n) - (g o2 f s - ou1 k)
Sevenoaks    (n) (s e1 v n ou k s)
cloakroom    (n) (k l ou1 k r uu m)
holm-oaks    (n) - (h ou1 m - ou k s)
oak-apple    (n) - (ou1 k - a p l)
Oakengates    (n) (ou1 k n g ei t s)
cloakrooms    (n) (k l ou1 k r uu m z)
oak-apples    (n) - (ou1 k - a p l z)
opera-cloak    (n) - (o1 p @ r @ - k l ou k)
opera-cloaks    (n) - (o1 p @ r @ - k l ou k s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
浸る[ひたる, hitaru] Thai: แช่น้ำ English: to be soaked in

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Barrique {n}; Eichenfass zur Weinherstellungbarrique; oak barrel for wine-making [Add to Longdo]
Bootshaken {m}boat hoak [Add to Longdo]
Deckmantel {m} | Deckmäntel {pl} | unter dem Deckmantelcloak | cloaks | under the guise; in the guise [Add to Longdo]
Eiche {f} [bot.] | Eichen {pl}oak | oaks [Add to Longdo]
Eichenholz {n}oak [Add to Longdo]
Einweichen {n}; Durchtränken {n}soak [Add to Longdo]
Gallapfel {m} [bot.]oak apple; gall; gall nut [Add to Longdo]
Garderobe {f}cloakroom; checkroom [Am.] [Add to Longdo]
Garderobenfrau {m}cloakroom attendant; checkroom attendant [Am.] [Add to Longdo]
Garderobenmarke {m}cloakroom ticket; check [Am.] [Add to Longdo]
Gewandnadel {f}cloakpin [Add to Longdo]
Heiserkeit {f}croakiness [Add to Longdo]
Imprägnieren {n}soak [Add to Longdo]
Jauchengrube {f}; Jauchegrube {f}; Senkgrube {f}; Latrine {f}; Kloake {f}cesspool; cesspit [Add to Longdo]
Kloake {f}sewer [Add to Longdo]
Kloake {f}cloaca [Add to Longdo]
Korkeiche {f} [bot.]cork oak [Add to Longdo]
Mantel {m} | Mäntel {pl}cloak | cloaks [Add to Longdo]
Rabengekrächze {n}croaking of raven [Add to Longdo]
Radioaktivität {f} | abgeklungene Radioaktivitätradioactivity | cooled-down radioactivity [Add to Longdo]
Regenguss {m}; Dusche {f}soak [Add to Longdo]
Säufer {m} | Säufer {pl}soaker; soak | soakers [Add to Longdo]
Sauferei {f}soak [Add to Longdo]
Sickergrube {f}soakaway [Add to Longdo]
Steineiche {f} [bot.]holm; holm oak [Add to Longdo]
Tracer {m}; Indikator {m}; Fühler {m} | radioaktiver Tracer; radioaktiver Indikatortracer | radioactive tracer [Add to Longdo]
Werg {n}tow; oakum [Add to Longdo]
Zerfall {m} (von radioaktivem Material)decay (of radioactive material) [Add to Longdo]
eine abenteuerliche Sachea cloak and dagger operation [Add to Longdo]
aufsaugen; aufnehmento soak up [Add to Longdo]
durchdringento soak [Add to Longdo]
durchnässen; durchtränken; durchfeuchten | durchnässend | durchnässt | durchnässtto soak | soaking | soaked | soaks [Add to Longdo]
durchnässend; verschwitzendsoaking [Add to Longdo]
durchnässt; verschwitztsoaked [Add to Longdo]
langsam eindringen; einsickernto soak [Add to Longdo]
einhüllen; verhüllen; hüllen | einhüllend; verhüllend; hüllend | eingehüllt; verhüllt; gehüllt | über etw. wird der Mantel des Schweigens gehüllt [übtr.]to cloak | cloaking | cloaked | sth. is cloaked in secrecy [Add to Longdo]
einsaugento soak in [Add to Longdo]
etw. einweichento soak [Add to Longdo]
elektroakustisches Gerätacoustoelectric device [Add to Longdo]
enthüllen | enthüllend | enthülltto uncloak | uncloaking | uncloaked [Add to Longdo]
heisercroaky [Add to Longdo]
imprägnieren (mit)to soak (in) [Add to Longdo]
junge Eicheoaklett [Add to Longdo]
krächzen | krächzend | krächztto croak | croaking | croaks [Add to Longdo]
proaktiv {adj}; Initiative ergreifendproactive [Add to Longdo]
quaken | quakend | gequakt | quakt | quakteto croak | croaking | croaked | croaks | croaked [Add to Longdo]
quellen | die Erbsen über Nacht quellen lassento soak | to leave the peas to soak overnight [Add to Longdo]
radioaktiv machen [phys.] | radioaktiv machend | radioaktiv gemachtto activate | activating | activated [Add to Longdo]
radioaktiv {adj} | radioaktiver | am radioaktivsten | radioaktiver Müllradioactive | more radioactive | most radioactive | radioactive waste [Add to Longdo]
radioaktiv {adv}radioactively [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
いちい樫[いちいがし;イチイガシ, ichiigashi ; ichiigashi] (n) (uk) Quercus gilva (species of oak) [Add to Longdo]
ぐしょぐしょ;ぐちょぐちょ[, gushogusho ; guchogucho] (n,adj-no) (See ぐしょ濡れ) sopping; soaking [Add to Longdo]
ぐじゃぐじゃ[, gujaguja] (adj-no,adj-na,adv,adv-to) (1) soggy; soaking; drenched; (adv,adv-to) (2) incessantly (complaining) [Add to Longdo]
ぐっしょり[, gusshori] (adv) soaking (wet); wringing [Add to Longdo]
しっぽり[, shippori] (adv) (1) drenched; soaked; (2) (of love) tender [Add to Longdo]
しみ出る;染み出る;滲み出る(oK)[しみでる, shimideru] (v1,vi) (See にじみ出る) to ooze; to exude; to percolate; to soak through [Add to Longdo]
じとじと[, jitojito] (adv-to,adj-na) (See じっとり,びしょびしょ,ずぶぬれ,びしょぬれ,びちゃびちゃ,ぐしょぐしょ,ぐちゃぐちゃ) damp, soaked, moist to the point of being uncomfortable [Add to Longdo]
ずぶ濡れ[ずぶぬれ, zubunure] (n) soaked; dripping wet [Add to Longdo]
どぶ漬[どぶづけ, dobuduke] (n) drenching; soaking; marinating [Add to Longdo]
はりはり;ハリハリ[, harihari ; harihari] (n) (See はりはり漬け) thin, dried strips of daikon soaked in vinegar and other flavorings [Add to Longdo]
はりはり漬け;ハリハリ漬け[はりはりつけ(はりはり漬け);ハリハリつけ(ハリハリ漬け), hariharitsuke ( harihari tsuke ); harihari tsuke ( harihari tsuke )] (n) thin, dried strips of daikon soaked in vinegar and other flavorings [Add to Longdo]
びしゃびしゃ[, bishabisha] (adv) soaked; slushy; wet [Add to Longdo]
びたびた[, bitabita] (adj-no,adj-na,adv,vs) (1) drenched; soaked; (adv,vs) (2) romantically [Add to Longdo]
アーティキュレーテッドアクスル[, a-teikyure-teddoakusuru] (n) articulated axle [Add to Longdo]
インターネットアクセス[, inta-nettoakusesu] (n) {comp} Internet access [Add to Longdo]
オーク[, o-ku] (n) (1) oak; (2) orc; (P) [Add to Longdo]
オークス[, o-kusu] (n) oaks; (P) [Add to Longdo]
オフショアカンパニー[, ofushoakanpani-] (n) offshore company [Add to Longdo]
カーカー[, ka-ka-] (n) caw (sound made by crows); croak [Add to Longdo]
カロス[, karosu] (n) kaross (cloak made of animal skin) [Add to Longdo]
クライアントアクセスポイント[, kuraiantoakusesupointo] (n) {comp} client access point [Add to Longdo]
クライアントアクセスライセンス[, kuraiantoakusesuraisensu] (n) {comp} client access license [Add to Longdo]
クローク[, kuro-ku] (n) (abbr) (See クロークルーム) cloakroom; checkroom; (P) [Add to Longdo]
クロークルーム[, kuro-kuru-mu] (n) cloakroom [Add to Longdo]
ゲロゲロ鳴く[ゲロゲロなく, gerogero naku] (exp,v5k) to croak (e.g. like a frog) [Add to Longdo]
コアカリキュラム[, koakarikyuramu] (n) core curriculum [Add to Longdo]
コアキシャルケーブル[, koakisharuke-buru] (n) {comp} coaxial cable [Add to Longdo]
コアキシャルスピーカー[, koakisharusupi-ka-] (n) coaxial loudspeaker [Add to Longdo]
コアックス[, koakkusu] (n) {comp} coax; coaxial cable [Add to Longdo]
コア径[コアケイ, koakei] (n) {comp} core diameter (of a fiber) [Add to Longdo]
コルク樫[コルクがし, koruku gashi] (n) cork oak [Add to Longdo]
コンカレントアクセス[, konkarentoakusesu] (n) {comp} concurrent access [Add to Longdo]
シプレ調[シプレちょう, shipure chou] (n) Chypre fragrance (family of scents including sage, lavender, and oak moss, used in perfumes) [Add to Longdo]
ジワジワ(P);じわじわ[, jiwajiwa (P); jiwajiwa] (adv,adv-to) (1) (on-mim) slowly (but steadily); gradually; bit-by-bit; (2) (on-mim) slowly soaking in; slowly permeating; oozing out; seeping out; (P) [Add to Longdo]
スコアカード[, sukoaka-do] (n) scorecard [Add to Longdo]
ストアコンセプト[, sutoakonseputo] (n) store concept [Add to Longdo]
ストアコントローラ[, sutoakontoro-ra] (n) {comp} store controller [Add to Longdo]
ソーキング[, so-kingu] (n) soaking [Add to Longdo]
ダイジェストアクセスプロトコル[, daijiesutoakusesupurotokoru] (n) {comp} digest access protocol [Add to Longdo]
ダイレクトアクセス[, dairekutoakusesu] (n) {comp} direct access [Add to Longdo]
ディスクの空き領域[ディスクのあきりょういき, deisuku noakiryouiki] (n) {comp} disk space [Add to Longdo]
ネットアクセス[, nettoakusesu] (n) {comp} net access [Add to Longdo]
ハンドアックス[, handoakkusu] (n) hand axe (ax) [Add to Longdo]
フゼア調[フゼアちょう, fuzea chou] (n) Fougere fragrance (family of scents including coumarin, oak moss, lavender, and geranium oil, used in perfumes) [Add to Longdo]
プロアクティブ[, puroakuteibu] (n) {comp} ProActive [Add to Longdo]
プロアクティブキャッシュ[, puroakuteibukyasshu] (n) {comp} proactive caching [Add to Longdo]
プロトアクチニウム[, purotoakuchiniumu] (n) protoactinium (Pa); (P) [Add to Longdo]
ボアコンストリクター[, boakonsutorikuta-] (n) boa constrictor (Boa constrictor) [Add to Longdo]
マイクロソフトプロダクトアクティベーション[, maikurosofutopurodakutoakuteibe-shon] (n) {comp} Microsoft Product Activation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大衣[dà yī, ㄉㄚˋ ㄧ, ] overcoat; topcoat; cloak [Add to Longdo]
大黄鱼[dà huáng yú, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄤˊ ㄩˊ, / ] Croceine croaker (Pseudosciaena crocea), a fish popular in Cantonese cooking [Add to Longdo]
奥克兰[Ào kè lán, ㄠˋ ㄎㄜˋ ㄌㄢˊ, / ] Auckland (New Zealand city); Oakland (California, US city) [Add to Longdo]
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, ] immerse; soak [Add to Longdo]
披风[pī fēng, ㄆㄧ ㄈㄥ, / ] cloak; cape [Add to Longdo]
斗篷[dǒu péng, ㄉㄡˇ ㄆㄥˊ, ] cloak; mantle [Add to Longdo]
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] oak; Quercus serrata [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] archaic variant of 櫪|枥, oak; type of tree in ancient books; stable (for horses) [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] (oak); thorny shrub [Add to Longdo]
[hú, ㄏㄨˊ, ] oak; Quercus dentata [Add to Longdo]
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] oak; Quercus serrata [Add to Longdo]
橡木[xiàng mù, ㄒㄧㄤˋ ㄇㄨˋ, ] oaken [Add to Longdo]
橡树[xiàng shù, ㄒㄧㄤˋ ㄕㄨˋ, / ] oak [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, / ] oak; Quercus serrata [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, / ] type of oak; stable (for horses) [Add to Longdo]
[pào, ㄆㄠˋ, ] to steep; to soak; bubble(s); foam; to dawdle [Add to Longdo]
泡饭[pào fàn, ㄆㄠˋ ㄈㄢˋ, / ] to soak cooked rice in soup or water; cooked rice reheated in boiling water [Add to Longdo]
浴血[yù xuè, ㄩˋ ㄒㄩㄝˋ, ] blood-soaked [Add to Longdo]
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, ] to immerse; to soak; to steep; gradually [Add to Longdo]
浸沉[jìn chén, ㄐㄧㄣˋ ㄔㄣˊ, ] to soak; to steep [Add to Longdo]
浸泡[jìn pào, ㄐㄧㄣˋ ㄆㄠˋ, ] steep; soak; immerse [Add to Longdo]
浸渍[jìn zì, ㄐㄧㄣˋ ㄗˋ, / ] to soak; to macerate [Add to Longdo]
浸种[jìn zhǒng, ㄐㄧㄣˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] to soak seeds (to make them germinate) [Add to Longdo]
浸透[jìn tòu, ㄐㄧㄣˋ ㄊㄡˋ, ] soak [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, / ] soaked; to wetten; see 淪浹|沦浃, deeply affected [Add to Longdo]
淋湿[lín shī, ㄌㄧㄣˊ ㄕ, 湿 / ] to get soaked [Add to Longdo]
[zì, ㄗˋ, / ] saturate; soak [Add to Longdo]
衣帽间[yī mào jiān, ㄧ ㄇㄠˋ ㄐㄧㄢ, / ] cloakroom [Add to Longdo]
黄花鱼[huáng huā yú, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄩˊ, / ] yellow croaker (fish); corvina [Add to Longdo]
黄鱼[huáng yú, ㄏㄨㄤˊ ㄩˊ, / ] yellow croaker (fish) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インターネットアクセス[いんたーねっとあくせす, inta-nettoakusesu] Internet access [Add to Longdo]
コアックス[こあっくす, koakkusu] coax, coaxial cable [Add to Longdo]
コア径[コアケイ, koakei] core diameter (of a fiber) [Add to Longdo]
コンカレントアクセス[こんかれんとあくせす, konkarentoakusesu] concurrent access [Add to Longdo]
ディスクの空き領域[ディスクのあきりょういき, deisuku noakiryouiki] disk space [Add to Longdo]
ネットアクセス[ねっとあくせす, nettoakusesu] net access [Add to Longdo]
リモートアクセス[りもーとあくせす, rimo-toakusesu] remote access [Add to Longdo]
プロアクティブ[ぷろあくていぶ, puroakuteibu] ProActive [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
夜明け[よあけ, yoake] Tagesanbruch, Morgendaemmerung [Add to Longdo]
放射性[ほうしゃせい, houshasei] Radioaktivitaet [Add to Longdo]
放射能[ほうしゃのう, houshanou] Radioaktivitaet [Add to Longdo]
粗悪[そあく, soaku] -grob, -roh, ungeschliffen, minderwertig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top