ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

now, the seco [...] e front door.

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -now, the seco [...] e front door.-, *now, the seco [...] e front door.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, the second bullet penetrated the plaster wall above the front door.และ กระสุนลูกที่ 2 ทะลุผนังปูน เหนือประตูทางเข้า The Young Indiana Jones Chronicles (1992)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Now ( N AW1), the ( DH AH0) second ( S EH1 K AH0 N D) bullet ( B UH1 L AH0 T) penetrated ( P EH1 N AH0 T R EY2 T AH0 D) the ( DH AH0) plaster ( P L AE1 S T ER0) wall ( W AO1 L) above ( AH0 B AH1 V) the ( DH AH0) front ( F R AH1 N T) door ( D AO1 R).

 


  

 
Now
 • ตอนนี้: ในขณะนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้ [Lex2]
 • เนื่องจาก: ด้วยเหตุที่ [Lex2]
 • ตอนนี้: ขณะปัจจุบัน [Lex2]
 • (เนา) adv. ขณะนี้,เดี๋ยวนี้,บัดนี้,ปัจจุบัน -Phr. (now and again,now and then บางครั้งบางคราว) conj. ตราบใด,เนื่องจาก. n. เวลาปัจจุบัน,สมัยนี้ [Hope]
 • (adv) เดี๋ยวนี้,ขณะนี้,ปัจจุบันนี้,บัดนี้,ประเดี๋ยว [Nontri]
 • /N AW1/ [CMU]
 • (a) /nau/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
second
 • ที่สอง: เป็นลำดับที่สอง [Lex2]
 • อีก: อีกอย่าง, อีกครั้ง, อื่น [Lex2]
 • ด้อยกว่า: รองลงมา, ด้อยลงมา, เป็นรอง [Lex2]
 • ลำดับที่สอง: ที่สอง, คนที่สอง, ขั้นที่สอง, ครึ่งที่สอง, คุณภาพชั้นสอง, ส่วนที่สอง [Lex2]
 • พี่เลี้ยง (มวย): คนสนับสนุน, ผู้ช่วย [Lex2]
 • เกียร์สอง (รถ)[Lex2]
 • สนับสนุน: ช่วยเหลือ, เป็นผู้ช่วย, เป็นพี่เลี้ยง [Lex2]
 • เห็นชอบ: อนุมัติ, อนุญาต, เห็นด้วย, สนับสนุน [Lex2]
 • รองลงมา: ถัดมา, ต่อมา, ตามมา [Lex2]
 • วินาที: 1/60 นาที, วิลิปดา, ฟิลิปดา, 1/60 ลิปดา [Lex2]
 • ระยะเวลาสั้นๆ: ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วครู่, ชั่วขณะ [Lex2]
 • ย้ายไปทำหน้าที่พิเศษชั่วคราว: ย้ายราชการชั่วคราว, ย้ายตำแหน่งชั่วคราว [Lex2]
 • (เซค'เคินดฺ) adj. ที่สอง,ชั้นสอง,อันดับสอง,ตัวรอง,วินาที,1/60นาที,วิลิปดา,ฟิลิปดา,1/60ลิปดา,ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยวด้อยคุณภาพ,ไม่สำคัญ,อื่น,เสียงระดับสอง,ลอกเลียน, (รถ) เกียร์สอง n. ส่วนที่สอง,ครึ่งที่สอง,ที่สอง,ชั้นสอง, อันดับสอง,ตัวรอง,ตัวสำรอง,ผู้ช่วย [Hope]
 • (adj) สำรอง,ที่สอง,รอง,ด้อยคุณภาพ,อื่น [Nontri]
 • (n) วินาที,ผู้ช่วยเหลือ,พี่เลี้ยง,ผู้สนับสนุน [Nontri]
 • (vt) ค้ำจุน,สนับสนุน,ช่วยเหลือ,เป็นพี่เลี้ยง [Nontri]
 • /S EH1 K AH0 N D/ [CMU]
 • (v) /s'ɛkənd/ [OALD]
 • (v) /s'ɪk'ɒnd/ [OALD]
bullet
 • กระสุนปืน: ลูกปืน, ลูกกระสุน, ลูกกระสุนปืน [Lex2]
 • (บูล'ลิท) {bulletted,bulletting,bullets} n. กระสุนปืน,กระสุน,หัวกระสุน,ลูกตะกั่ว,ลูกกลม เล็ก. vi. เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วมาก ###S. shot เครื่องหมายนำสายตา จุดนำหมายถึงสัญลักษณ์รูปต่าง ๆ ที่นำมาวางหน้าข้อความ หรือหัวข้อเพื่อเน้นให้ดูเด่นหรือเห็นชัดขึ้นเช่น* ตัวอักษร* ตัวเลข* เครื่องหมายต่าง ๆ [Hope]
 • (n) กระสุนปืน,ลูกตะกั่ว,หัวกระสุน [Nontri]
 • /B UH1 L AH0 T/ [CMU]
 • (n) /b'ulɪt/ [OALD]
penetrated
 • /P EH1 N AH0 T R EY2 T AH0 D/ [CMU]
 • /P EH1 N AH0 T R EY2 T IH0 D/ [CMU]
 • (v) /p'ɛnɪtrɛɪtɪd/ [OALD]
  [penetrate]
 • แทรกซึม: ทะลุ, ทะลวงเข้าไป [Lex2]
 • ขยายอิทธิพล: แผ่ขยายวัฒนธรรม [Lex2]
 • ได้ส่วนแบ่งตลาด[Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • สอดใส่ (อวัยวะเพศชายเข้าไปทางช่องคลอดหรือทวารหนัก)[Lex2]
 • (เพน'นิเทรท) vt. ผ่านทะลุ,เจาะทะลุ,แทง,ลอด,บุกเข้าไป,แทรกซึม,มองทะเล,มอง ###S. pierce,perforate,permeate [Hope]
 • (vt) ทะลุเข้าไป,เจาะ,แทง,ลอด,ฝ่าเข้าไป,บุก [Nontri]
 • /P EH1 N AH0 T R EY2 T/ [CMU]
 • (v) /p'ɛnɪtrɛɪt/ [OALD]
plaster
 • ปูนฉาบผนัง[Lex2]
 • ปลาสเตอร์ปิดแผล: ผ้ายางปิดแผล [Lex2]
 • ปูนปลาสเตอร์[Lex2]
 • ผงยิปซั่ม[Lex2]
 • ยาพอก[Lex2]
 • ฉาบด้วยปูนฉาบผนัง: โบกปูน [Lex2]
 • ปิดแผล[Lex2]
 • (พลาส'เทอะ) n. ปูนปลาสเตอร์,ปูนฉาบผนัง,ผ้ายางปิดแผล,ยาพอก,ยาเหนียวปิดแผล,ผงยิปซั่ม (gypsum) ,=plaster of Paris (ดู) . vt. ปิดแผล,ฉาบปูน,พอกแป้ง,แนบ,พอก,ฉาบ,ปลอบโยน ###SW. plasterer n. plastery adj. [Hope]
 • (n) พลาสเตอร์ปิดแผล,ปูนพลาสเตอร์,ยาพอก [Nontri]
 • /P L AE1 S T ER0/ [CMU]
 • (v) /pl'aːstər/ [OALD]
wall
 • ผนังห้อง[Lex2]
 • กำแพง: หินที่ก่อขึ้นเป็นรั้ว [Lex2]
 • สิ่งที่ไม่อาจทะลุผ่านไปได้[Lex2]
 • ตั้งกำแพงล้อมรอบ: ล้อมรอบด้วยกำแพง, สร้างกำแพงล้อมรอบ [Lex2]
 • แบ่งพื้นที่ด้วยกำแพง[Lex2]
 • สิ่งที่เป็นอุปสรรค[Lex2]
 • ผนังของอวัยวะในร่างกาย (เช่น ผนังมดลูก)[Lex2]
 • (วอล) n. กำแพง,ผนัง,ป้อมปราการ,ฉากกำบัง,เขื่อน, -Phr. (drive (push) to the wall) ทำให้เข้าตาจนทำให้ปราชัย,adj. เกี่ยวกับกำแพง vt. ตั้งกำแพง [Hope]
 • (n) กำแพง,ฝา,ผนัง,เขื่อน,เครื่องกั้น,ฉากกำบัง [Nontri]
 • (vt) ล้อมกำแพง,ปิดกั้น,สกัดกั้น [Nontri]
 • /W AO1 L/ [CMU]
 • (v) /w'ɔːl/ [OALD]
above
 • ข้างบน: เหนือ [Lex2]
 • ดังกว่าเสียงอื่น[Lex2]
 • ด้านเหนือ: ในทิศเหนือ [Lex2]
 • ดีเกินกว่า[Lex2]
 • ที่มีอำนาจมากกว่า[Lex2]
 • มากกว่า[Lex2]
 • ยากเกินกว่า[Lex2]
 • เหนือกว่า: สูงกว่า [Lex2]
 • (อะบัฟว') adv.,prep. เหนือ, เบื้องต้น, เกิน, พ้นเหลือ, กว่า ###S. overhead, aloft [Hope]
 • (adj,adv,p บน,เหนือ,สูงกว่า,ดีกว่า,เกิน [Nontri]
 • /AH0 B AH1 V/ [CMU]
 • (a) /'əb'ʌv/ [OALD]
front
 • ด้านหน้า: แถวหน้า, ส่วนหน้า [Lex2]
 • ข้างหน้า: ด้านหน้า, แถวหน้า, เบื้องหน้า [Lex2]
 • เผชิญหน้า: หันหน้าเข้าหา [Lex2]
 • หน้าแรก (หนังสือ)[Lex2]
 • (ฟรันทฺ) n.,adj.,interj. หน้า,ข้างหน้า,ด้านหน้า -v. หันหน้าไปทาง,เผชิญหน้า,รับมือ,ต่อต้าน ###S. anterior,face [Hope]
 • (adj) ข้างหน้า,ด้านหน้า,หน้า [Nontri]
 • (n) หน้าผาก,ตอนหน้า,แนวหน้า,แนวรบ,ส่วนหน้า,โฉมหน้า [Nontri]
 • (vt) เผชิญหน้า,,รับมือ,ต่อต้าน [Nontri]
 • /F R AH1 N T/ [CMU]
 • (v) /fr'ʌnt/ [OALD]
door
 • ประตู: ทางเข้าออก, ช่องทาง [Lex2]
 • (ดอร์,โดร์) n. ประตู,ทางเข้า,ทางผ่าน,บ้านที่มีประตูริมทาง,วิธีการ -Id. (show someone the door ขอให้ออกไปได้) ###S. doorway,means [Hope]
 • (n) ประตู,ทางเข้า,ทางผ่าน [Nontri]
 • /D AO1 R/ [CMU]
 • (n) /d'ɔːr/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top