ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

now!

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -now!-, *now!*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We gotta do it together now! Come on!เราต้องช่วยกันเปิดตอนนี่ เร็วเข้า Life (2017)
Now! Barbara, dive bomb!เอาเลยบาร์บารา พุ่งชน! The Lego Batman Movie (2017)
Hurry now! Move!ไปเร็วเข้า ไป The Boss Baby (2017)
Down on the ground, now! Give me the money!หมอบลงกับพื้น เร็ว ส่งเงินมา xXx: Return of Xander Cage (2017)
We need the help of the Kirin Tor. Now! Go.เราต้องขอความช่วยเหลือจากคิรินธอร์ เดี๋ยวนี้ Warcraft (2016)
Now! Get to the ground now!เดี๋ยวนี้! หมอบลงไป! The Bicameral Mind (2016)
We need an ambulance! Get an ambulance now! Put your hands on there!ตำรวจบาดเจ็บ เราต้องการรถพยาบาล เรียกรถพยาบาลเดี๋ยวนี้ Patriots Day (2016)
I'll take care of it! Feed her in the bedroom right now! Go!เออ เดี๋ยวจัดการให้ ไปให้นมลูกในห้องนอนไป Patriots Day (2016)
Get the... get the fuck outta here now! - Every fuckin' one of you!ออกไปโว้ย ทุกคนออกไปให้หมด Patriots Day (2016)
Everybody down! Right now! Get down!ทุกคนหมอบลง เดี๋ยวนี้ Jason Bourne (2016)
Right now! Right now!เดี๋ยวนี้ๆ Jason Bourne (2016)
Get the cars ready, right now! No.ไปเตรียมรถให้พร้อมเดี๋ยวนี้ Jason Bourne (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
now!"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
now!Do it but now!
now!Go off right now!
now!If only I knew the answer now!
now!She just can't have the nerve to lift it up now!
now!Ta-dah! Well then, Haruta, it's OK to look now! It's everybody's yukata debut.
now!Take that back, right now!
now!The little boy has grown, he comes up to my waist now!

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Now \Now\ (nou), adv. [OE. nou, nu, AS. n[=u], nu; akin to D.,
   OS., & OHG. nu, G. nu, nun, Icel., n[=u], Dan., Sw., & Goth.
   nu, L. nunc, Gr. ny`, ny^n, Skr. nu, n[=u]. [root]193. Cf.
   {New}.]
   [1913 Webster]
   1. At the present time; at this moment; at the time of
    speaking; instantly; as, I will write now.
    [1913 Webster]
 
       I have a patient now living, at an advanced age, who
       discharged blood from his lungs thirty years ago.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   2. Very lately; not long ago.
    [1913 Webster]
 
       They that but now, for honor and for plate,
       Made the sea blush with blood, resign their hate.
                          --Waller.
    [1913 Webster]
 
   3. At a time contemporaneous with something spoken of or
    contemplated; at a particular time referred to.
    [1913 Webster]
 
       The ship was now in the midst of the sea. --Matt.
                          xiv. 24.
    [1913 Webster]
 
   4. In present circumstances; things being as they are; --
    hence, used as a connective particle, to introduce an
    inference or an explanation.
    [1913 Webster]
 
       How shall any man distinguish now betwixt a parasite
       and a man of honor?          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
       Why should he live, now nature bankrupt is? --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Then cried they all again, saying, Not this man, but
       Barabbas. Now, Barabbas was a robber. --John xviii.
                          40.
    [1913 Webster]
 
       The other great and undoing mischief which befalls
       men is, by their being misrepresented. Now, by
       calling evil good, a man is misrepresented to others
       in the way of slander.        --South.
    [1913 Webster]
 
   {Now and again}, now and then; occasionally.
 
   {Now and now}, again and again; repeatedly. [Obs.] --Chaucer.
 
   {Now and then}, at one time and another; indefinitely;
    occasionally; not often; at intervals. "A mead here, there
    a heath, and now and then a wood." --Drayton.
 
   {Now now}, at this very instant; precisely now. [Obs.] "Why,
    even now now, at holding up of this finger, and before the
    turning down of this." --J. Webster (1607).
 
   {Now . . . now}, alternately; at one time . . . at another
    time. "Now high, now low, now master up, now miss."
    --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Now \Now\, a.
   Existing at the present time; present. [R.								

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top