ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nonsense!

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nonsense!-, *nonsense!*
Possible hiragana form: のんせんせ!
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stop this nonsense! I will not. I will not let it continue!หยุดเรื่องไร้สาระเดี๋ยวนี้ ฉันจะไม่ยอมให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้น Mannequin: On the Move (1991)
Nonsense! Why would Snape put a curse on Harry's broom?เหลวไหล ทำไมสเนปถึงจะสาปไม้กวาดของแฮร์รี่ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Nonsense! If I kiss her, then I'd wanna touch her boobs.เหลวไหลน่า ถ้าผมจูบเธอ ผมก็อยากทำเรื่องอย่างว่า Crazy First Love (2003)
No, no! Nonsense! Where is your proof?เหลวไหล มีอะไรมาพิสูจน์ Around the World in 80 Days (2004)
Nonsense! I'm a well trained...จะเป็นไปได้ไง ฉันถูกสอนให้ไม่... Spygirl (2004)
- What nonsense! Ηow can I read this?- อะไรของคุณ ฉันจะอ่านได้ยังไง Like Stars on Earth (2007)
What a nonsense! Do you expect that I believe?น้ำเน่าที่สุด จะให้คนฉลาดอย่างข้าเชื่อเหรอ Dragonball: Evolution (2009)
nonsense! it's a small price to payเหลวไหล เงินแค่นี้ฉันออกให้ได้ Connect! Connect! (2009)
- Nonsense! Can a touch kill people?เหลวไหลน่ะ แค่สัมผัสจะฆ่าคนได้ไง? Orutorosu no inu (2009)
Stop this nonsense! It's some kind of genetically modified deviltry.เลิกไร้สาระได้แล้ว ไอ้นี่มันเป็นไอ้ตัวร้ายกลายพันธุ์ Trollhunter (2010)
What is this nonsense! What's the matter again?นีมันอะไรกัน อะไรกันอีก Episode #1.16 (2010)
- This is nonsense! I'm going!- ไร้สาระ ข้าไปเอง Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nonsense!Don't talk nonsense!
nonsense!Nonsense!
nonsense!Stop your nonsense!
nonsense!That's absolute nonsense!

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちゃらっぽこ[, charappoko] (int) no way; that can't be true; nonsense! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nonsense \Non"sense\, n. [Pref. non- + sense: cf. F. nonsens.]
   1. That which is not sense, or has no sense; words, or
    language, which have no meaning, or which convey no
    intelligible ideas; absurdity.
    [1913 Webster]
 
   2. Trifles; things of no importance.
    [1913 Webster]
 
   {Nonsense verses}, lines made by taking any words which
    occur, but especially certain words which it is desired to
    recollect, and arranging them without reference to
    anything but the measure, so that the rhythm of the lines
    may aid in recalling the remembrance of the words.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Folly; silliness; absurdity; trash; balderdash.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 fiddledeedee \fid"dle*dee*dee`\, interj.
   An exclamatory word or phrase, equivalent to {nonsense}!
   [Colloq.]
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top