หรือคุณหมายถึง nölle?
Search result for

noelle

(13 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noelle-, *noelle*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're gonna let Noelle take that one, and you and I are gonna go have a coffee. - We're gonna continue to have the talk.ให้โนเอลรับไป เราไปนั่งจิบกาแฟ คุยกัน Fresh Paint (2010)
Terrific! Noelle!เยี่ยมมาก! Mercury Retrograde (2010)
So has, uh, Noelle let you drive yet?โนเอล ให้เธอขับรึยัง? Broad Daylight (2010)
I have no idea. Ask noelle.ฉันไม่รู้ ถามโนเอล Bullet Proof (2010)
we'll go ask noelle.- งั้นไปถามโนเอล Bullet Proof (2010)
Ha ha! Thank you. So what were you and noelle talking about for so long?เธอกับโนเอล คุยอะไรกันตั้งนาน? Bullet Proof (2010)
Excuse me. I'm Noelle Hawthorne.ฉันคือ โนเอล ฮอว์ทอร์น ฉันเป็นเพื่อนรักของเอมี่ Gone Girl (2014)
Where do you live, Noelle? Five doors down. 1032.ห้าหลังถัดไป 1032 Gone Girl (2014)
Noelle Hawthorne?Nnoelle hawthorne? Gone Girl (2014)
I've never heard the name Noelle Hawthorne.ฉันไม่เคยได้ยินชื่อนั้นเลย Nnoelle hawthorne Gone Girl (2014)
He acted like Noelle was a complete stranger.เขาทำเหมือนโนวเอล เป็นคนแปลกหน้า แน่นอน เขาทำ Gone Girl (2014)
Noelle Hawthorne!ผมรู้จักทุกคนที่นั่น Gone Girl (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
NOELLE    N OW0 EH1 L

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top