ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nobody.

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nobody.-, *nobody.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No Tessio's men, no detectives, nobody. Papa's all alone.ผู้ชายไม่มี Tessio ของนักสืบไม่มีไม่มีใคร พ่อของคนเดียว The Godfather (1972)
Nobody. The tide.-ไม่มี ลอยตามนํ้าอยู่ Jaws (1975)
There's no body. Nobody. There's nobody in the study.ไม่มีศพ หมายถึงไม่มีใคร ไม่มีใครอยู่ในห้องหนังสือ Clue (1985)
Who? Nobody. Nobody kills him.ไม่มี ไม่มีใครฆ่าเขาหรอก The Princess Bride (1987)
Nobody. Good day, gentlemen.จำเอาไว้ สวัสดีทุกท่าน The Legend of Bagger Vance (2000)
-Are you famous? -No, we're nobody. Sorry.ทานย่า ทานย่า Rock Star (2001)
- Nobody. - Whoa!ไม่ใช่ใครหรอก Bringing Down the House (2003)
- AII plants. I never robbed nobody. - OK.เป็นแผน ฉันไม่เคยปล้นใครทั้งนั้น Bringing Down the House (2003)
- No, nobody. Let's get the hell out of here.ออกไปจากที่นี่กันเถอะ Ladder 49 (2004)
Nobody. They shut it down.ไม่มี โครงการมันปิดไปแล้ว The Bourne Supremacy (2004)
I mean, if you stop me from doing my work, then I am nothing. I'm just nobody. L—แต่ ถ้าคุณจะมาหยุดไม่ให้ฉันทำงาน ฉันก็ว่างเปล่า หมดความหมาย The Constant Gardener (2005)
Ok, nobody take shit from nobody. We estabilish that.โอเค,ไม่มีใครจะให้เรื่องบ้าๆเกิดหรอก พวกเราต้องร่วมมือกัน Saw II (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nobody.A friend to everybody is a friend to nobody. [Proverb]
nobody.Anybody is better than nobody.
nobody.Anybody would be better than nobody.
nobody.Employing him would amount to employing nobody.
nobody.He is a mere nobody.
nobody.He is just a Mr Nobody.
nobody.He thinks he is somebody, but actually he is nobody.
nobody.He thinks he is somebody, but really he is nobody.
nobody.He who praises everybody, praises nobody.
nobody.I am just a nobody.
nobody.I looked around but saw nobody.
nobody.She has married a nobody.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nobody \No"bod*y\, n.; pl. {Nobodies}. [No, a. + body.]
   1. No person; no one; not anybody.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: A person of no influence or importance; an
    insignificant or contemptible person. [Colloq.]
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top