ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

no,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -no,-, *no,*
Possible hiragana form:
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, sir.- ผมเปล่า Schindler's List (1993)
No, No!ไม่ ไม่! Paris ei yeonin (2004)
No, sir.ไม่ครับ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
- No, no- # ไม่ๆ High School Musical 2 (2007)
No, no.ไม่... Frontier(s) (2007)
No, thanks.ไม่ละ ขอบใจ Here Comes the Flood (2008)
No, Coach.โค้ช! 500 Days of Summer (2009)
- No, no.ไม่ Surrogates (2009)
No, she did.ใช่สิ Legion (2010)
- No, I...ไม่ ฉันแค่... The Blind Banker (2010)
No, no.- ไม่ ไม่ Samaritan (2010)
No, no...ไม่หรอก The Thirteenth Step (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
no, A scientist had to know how to ask the correct question and to state it so clearly that the answer would be, in effect, a definite yes or no, not "maybe".
no, Could it be that her prickly attitude is just because she has period pains? No, couldn't be.
no, However it was not just me, there was one more person, no, one more creature visiting.
no, Is there any sauce left? No, there is none.
no, No, but I like going to baseball.
no, No, but I'll look it up in the dictionary.
no, No, but I play tennis.
no, No, but they might have them at our other store.
no, No, Chinese dishes are the best.
no, No, don't go yet.
no, No, he didn't.
no, No, he has gone out for lunch already?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ๊อแม่น[bø maen] (xp) EN: no, it isn't !  FR: non, ce n'est pas cela ! ; ce n'est pas exact
ไม่ใช่[mai chai = mai chāi] (v, exp) EN: no, it isn't !  FR: Non, ce n'est pas cela ! ; Ce n'est pas vrai ! ; non ! ; non pas
ไม่ใช่หรอก[mai chai røk] (xp) EN: no, it isn't !  FR: pas du tout !

Japanese-English: EDICT Dictionary
X指定[エックスしてい, ekkusu shitei] (adj-no, n) (See 18禁・じゅうはちきん) x-rated; x-rating [Add to Longdo]
お人好し;お人よし[おひとよし, ohitoyoshi] (adj-na, adj-no, n) softhearted (good-natured, credulous) person; easy mark; soft touch; simple soul [Add to Longdo]
お先真っ暗;御先真っ暗[おさきまっくら, osakimakkura] (adj-na, adj-no, n) (of the future) very bleak; dim [Add to Longdo]
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na, n, adj-no, vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P) [Add to Longdo]
お馴染み(P);御馴染み;お馴み(iK)[おなじみ, onajimi] (adj-no, n) (pol) (See 馴染み) familiar; well-known; regular (e.g. customer); old stand-by; (P) [Add to Longdo]
かすかす[kasukasu] (adj-na, adj-no, adv, vs) (1) dry (and tasteless); (adv, vs) (2) barely; just [Add to Longdo]
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to, adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no, adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
きつめ[kitsume] (adj-no, adj-na, n) a little too tight [Add to Longdo]
ぎざぎざ(P);ギザギザ[gizagiza (P); gizagiza] (adj-na, adj-no, n, adv) (on-mim) jagged; notched; corrugated; milled; serrated; (P) [Add to Longdo]
ぐじゃぐじゃ[gujaguja] (adj-no, adj-na, adv, adv-to) (1) soggy; soaking; drenched; (adv, adv-to) (2) incessantly (complaining) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top