ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nanook

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nanook-, *nanook*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา nanook มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *nanook*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Who are you? - I'm Shasta, son of Nanook.เธอเป็นใคร ผมชื่อเชสต้า ลูกชายของนานุก Snow Buddies (2008)
Nanook? He was my greatest student.นานุกหรือ เขาเป็นลูกศิษย์ที่เก่งที่สุดของฉัน Snow Buddies (2008)
- Hey, nanook. Why you wearing a parka?- เฮ้ มนุษย์หิมะ ใส่เสื้อคลุมกันลมทำไมเนี่ย The Coffee Cup (2009)
Roy Rogers or Nanook of the North?Roy Rogers oder Nanook aus dem Norden? Scum (1979)
I'd say that's part of the crew from the Nanooket Pipeline.Ja, ich würde sagen, das sind welche von der Nanooket Pipeline. Na los. Ghost Ship (1987)
A mile south of the Nanooket Pipeline.Das ist etwa zwei Kilometer südlich der Nanooket Pipeline. Ghost Ship (1987)
Come on, Nanook.Nanook, komm. The Lost Boys (1987)
[Nanook barking][Nanook bellt] The Lost Boys (1987)
Nanook?NanookThe Lost Boys (1987)
Nanook...Nanook... The Lost Boys (1987)
What about Nanook?Was ist mit NanookThe Lost Boys (1987)
Nanook, get upstairs. Go on.Nanook, gehe hinauf! The Lost Boys (1987)
[Nanook pants][Nanook hechelt] The Lost Boys (1987)
[Nanook barks][Nanook bellt] The Lost Boys (1987)
Cool it, Nanook!Ruhig, NanookThe Lost Boys (1987)
Come on, Nanook.Komm, NanookThe Lost Boys (1987)
[Nanook crying and barking][Nanook jault und bellt] The Lost Boys (1987)
Nanook! I left him outside.Nanook ist noch draußen! The Lost Boys (1987)
[Nanook barks][Nanook bellt] The Lost Boys (1987)
[Nanook barks][Nanook bellt] The Lost Boys (1987)
And Nanook helped a little.Nanook hat ein wenig geholfen. The Lost Boys (1987)
[Nanook barks][Nanook bellt] The Lost Boys (1987)
You fought Nanook the Bear.Du hast mit Nanook dem Bären gekämpft. On Deadly Ground (1994)
Cool is one thing, but you're frozen solid.Zuerst sollten Sie diese "Nanook aus dem Norden" His Way (1998)
Stay with me, pally.Und heute wird es besonders gut werden. Greif in die Tasten, NanookHis Way (1998)
I'll turn back into Nanook of the North. At least you're starting to talk the talk.In der Holosuite mag ich ein Romeo sein, aber wenn ich die echte Kira sehe, verwandle ich mich wieder in NanookHis Way (1998)
In one of the bloodiest battles of the war, Carter nearly lost his life in the battle with the infamous, walrus-backed Nanookwaffe.In einer der blutigsten Schlachten des Krieges, hat Carter fast sein Leben im Kampf verloren... durch die berühmte Walross- Rücken-Nanookwaffe. Welcome Back Carter (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top