ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

na ja,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -na ja,-, *na ja,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm not!Na ja, 8 Schillinge. A Christmas Carol (1951)
~ They're not?Na ja, dann nicht. The Children of Noisy Village (1986)
The police took Papa away.Na ja, die Bullen haben Papa mitgenommen. Premier mai (1958)
Ok, as long as you're here...Na ja, Sie haben es ja nicht eilig. Inspector Maigret (1958)
- Ah, yes it's a chore.- Na ja, es ist eine lästige Pflicht. Mon Oncle (1958)
Well, something like a club, for instance.Na ja, so was wie eine Keule. Lamb to the Slaughter (1958)
Well, it's a little the same.Na ja, so ähnlich. Another Time, Another Place (1958)
- Well, this is a...- Na ja, das ist ein... The Big Country (1958)
Well, because.Na ja, weil... The Big Country (1958)
Well, you could.Na ja, du könntest es. Bonjour Tristesse (1958)
I suppose it's to be expected.Na ja, das war wohl zu erwarten. Gigi (1958)
FOR KILLING.Na ja, ich hatte das Radio an. How to Make a Monster (1958)
Well, just the same, I think you'd have been way ahead if you let them hang me.Na ja, was das Hängen betrifft, wärst du ihnen wohl voraus gewesen. The Law and Jake Wade (1958)
- Well, they're gonna live.- LUKE: Na ja, sie werden überleben. The Law and Jake Wade (1958)
Well, I ain't exactly crazy about it but I can see the necessity for it.Na ja, ich bin nicht gerade scharf darauf, aber ich verstehe die Notwendigkeit. The Law and Jake Wade (1958)
Well, you see, Madame Bouffier, I am a great admirer of beauty.Na ja, wissen Sie, Madame Bouffier, ich bin ein großer Verehrer der Schönheit. Me and the Colonel (1958)
But, but...Na ja, bloß... Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
Yes, when I was 12 or 13.Na ja, als ich 12 oder 13 war. Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
But... sound a bit odd maybe, but... what if I asked you a favor to return there just for a few days.Bloß... na ja, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber... wenn ich dich nun trotzdem bitten würde, noch ein paar Tage auszuhalten. Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
Well, one day you have to know it anyway.Na ja, mal musst du es ja doch erfahren. Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
Well, it should pop out into my hand.Na ja, sie sollte kommen. The Sheriff of Fractured Jaw (1958)
Well, if you put it like that, I suppose.Na ja, wenn Sie es so sagen... The Sheriff of Fractured Jaw (1958)
Just because you've lost your teeth...Na ja, du hast keine Zähne. Big Deal on Madonna Street (1958)
Well, I really couldn't say... See here, it has depth to it.Na ja, ich weiß nicht recht... es hat eine gewisse Tiefe. Big Deal on Madonna Street (1958)
Well... your shopping.Na ja, der Beutel... Big Deal on Madonna Street (1958)
The cats are pretty filthy.Na ja, die Katzen sind etwas schmuddelig. Big Deal on Madonna Street (1958)
Well, there's no rush.Na ja, es hat keine Eile. Teacher's Pet (1958)
Well, what have I got to lose?Na ja, was hab ich schon zu verlieren? Touch of Evil (1958)
- Well, it's...- Na ja, wir waren... Touch of Evil (1958)
Well, I couldn't really say it in my own defense. - Go on, Hank.Na ja, ich wollte es nicht zu meiner eigenen Verteidigung sagen. Touch of Evil (1958)
Well, looks like all right.Na ja, ich sehe ganz gut. The Gunfight at Dodge City (1959)
Well, I guess I mentioned you some, but...Na ja, ich hab' mal von Dir gesprochen. The Gunfight at Dodge City (1959)
Or was, till we destroyed it.Na ja, sie war es, denn wir haben sie zerstört. Ben-Hur (1959)
- Well, previously I wanted to.Na ja, früher wollte ich das mal werden. The Bridge (1959)
- Couldn't you try again?Kann man denn das nicht feststellen? - Na ja, ich werd's mal versuchen. The Bridge (1959)
You're quite good at this already.Na ja, das könnt ihr ja alles schon ganz gut. The Bridge (1959)
OK, climb up and keep an eye on everything.Na ja, kletter mal nach oben und pass schön auf. The Bridge (1959)
But if I- Well, if we could help...Aber wenn ich... Na ja, wenn wir dir helfen dürfen... The Diary of Anne Frank (1959)
Rather, Father did.Na ja, Vater hat sie gedreht. The Diary of Anne Frank (1959)
Well, Mrs. Frank divides things better.Na ja, Frau Frank teilt die Dinge gerechter. The Diary of Anne Frank (1959)
Here we are with the whole world falling around our ears and you think well, you don't know what's going to happen tomorrow.Da sind wir, während uns die Welt um die Ohren fliegt... und du denkst... na ja, du weißt einfach nicht, was morgen passieren wird. The Diary of Anne Frank (1959)
- Not exactly an order.Na ja, nicht ganz... Fever Mounts at El Pao (1959)
The rub out.Na ja, einen umlegen. Face of the Frog (1959)
I'm thinking too much about that Frog! Or about that curious accomplice of his, who hasn't even been heard of since the accident.Na ja, ich denke zu viel an diesen Frosch, besser gesagt, an seinen Komplizen, der seitdem nie mehr aufgetaucht ist. Face of the Frog (1959)
Well, I wanted an engagement ring.Na ja, ich wollte einen Verlobungsring. It Happened to Jane (1959)
Well, it's his tracks, all right.Na ja, es sind seine Schienen. It Happened to Jane (1959)
- Well, you know you can.Na ja, du weißt sehr wohl, dass du das kannst. It Happened to Jane (1959)
Well, they're not here.Na ja, sie sind nicht hier. Last Train from Gun Hill (1959)
I never did like the name Geraldine.Na ja, Geraldine hat mir noch nie gefallen. Some Like It Hot (1959)
I guess some like it hot.Na ja, manche mögen's heiß. Some Like It Hot (1959)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top