ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nilges

N IH1 L JH IH0 Z   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nilges-, *nilges*, nilge
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา nilges มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *nilges*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What I would really like is a Nile green corset...Was ich wirklich möchte, ist ein nilgrünes Korsett... Gigi (1958)
Give me apples from Syria, peaches from Amman, jasmine from Aleppo, lemons from Egypt, sultanas, myrtle, camomile, pomegranates, white roses, little pastries, nutmeg ring cakes, sweets, short pastry, puff pastry, sugar and incense,Händler, gib mir Äpfel aus Syrien, osmanische Quitten, Pfirsiche aus Amman, Jasmin aus Aleppo, Nilgurken, Zitronen aus Ägypten, Sultaninen, Myrte, Reseda, Kamille, Granatäpfel, Muskat und an Backwerk: Arabian Nights (1974)
Oh, I can't move my arms.Sind Ihre Kleider alle rosa? - Ich habe noch ein anderes. In nilgrün. Episode #1.2 (2012)
Five pairs of fully fashioned nylon stockings, three egg cups, one corkscrew, a whistle, 11 teaspoons, a hairpiece - which was blonde - a china robin, a box of gents' handkerchiefs, several coloured ribbons,Ein Porzellan-Rotkehlchen, eine Schachtel Herrentaschentücher, mehrere farbige Bänder, ein Strumpfbandgürtel in nilgrün, ein Pfeifenständer und eine Schachtel Gebissreiniger. Wie Sie vermutlich wissen, trägt Schwester Monica Joan kein Gebiss. Episode #1.6 (2012)
Alopochen Aegyptiaca, Branta CanadensisNilgänse, Kanadagänse, Tip Top (2013)
What if I live with the nilgai? No.Und wenn ich bei den Nilgau lebe? The Jungle Book (2016)
The Lord Moses, Prince of Egypt, son of the Pharaoh's sister, beloved of the Nile god, commander of the Southern Host.Der Fürst Moses, Prinz von Ägypten, Sohn der Schwester des Pharaoss, Geliebter des Nilgottes, The Ten Commandments (1956)
Prince of Thebes, beloved of the Nile god, conqueror of Ethiopia, general of generals, commander of the Egyptian Host a man of mud!Geliebter des Nilgottes, Eroberer Äthiopiens, General aller Generäle, Anführer des ägyptischen Heeres, und Mann des Schlammes! The Ten Commandments (1956)

CMU English Pronouncing Dictionary
NILGES N IH1 L JH IH0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nilgans {f} [ornith.]Egyptian Goose (Alopochen aegyptiacus) [Add to Longdo]
Nilgiritaube {f} [ornith.]Nilgiri Wood Pigeon [Add to Longdo]
Nilghiripieper {m} [ornith.]Nilgiri Pipit [Add to Longdo]
Nilghirischnäpper {m} [ornith.]Nilgiri Verditer Flycatcher [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top