ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

my stomach hurts

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -my stomach hurts-, *my stomach hurts*, my stomach hurt
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
my stomach hurtsจับเค้านอนหงาย Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
Oh my stomach hurts. Man I laughed till my stomach hurts.โอ้ย ปวดท้อง ฉันหัวเราะจนปวดท้องเลย Sorry, I Love You (2004)
My stomach hurts.ผมปวดท้อง Babel (2006)
- My stomach hurts all of a sudden.ผมปวดท้องกระทันหันหน่ะ If in Love... Like Them (2007)
Oh, my stomach hurts.โอ๊ย! เจ็บอะ Episode #1.12 (2009)
My stomach hurtsปวดท้องมากเลย Love in Disguise (2010)
My stomach hurts. I'm hot. What does that mean?ชั้นปวดท้องด้วย มันเป้นยังไง? Bridesmaids (2011)
My stomach hurts.- หนูปวดท้อง Asian F (2011)
My stomach hurts.ท้องผมเจ็บ The Bittersweet Science (2011)
Ugh... My stomach hurts.ปวดท้อง Fae-nted Love (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
my stomach hurtsMy stomach hurts.
my stomach hurtsMy stomach hurts. Can I have some stomach medicine?

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top