ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

my god!

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -my god!-, *my god!*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, my God!โอ้มายก้อด! Would I Think of Suicide? (2009)
My God! No time for that now.ไม่มีเวลา สำหรับว่าตอนนี้ How I Won the War (1967)
My God! It's... It's a city of apes!คุณพระช่วย นี่มันเมีองมนุษย์วานร Beneath the Planet of the Apes (1970)
My God!พระเจ้า! Jaws (1975)
Oh, my God! The automatic pilot, it's deflating!พระช่วย นักบินอัตโนมัติ มันกำลังแฟบ Airplane! (1980)
- Oh, my God!- โอ้, พระเจ้า! Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Oh, my God!โอ้พระเจ้า. 2010: The Year We Make Contact (1984)
Oh, my God!โอ้พระเจ้า. 2010: The Year We Make Contact (1984)
- Oh, my God!- โอ้พระเจ้า! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Oh, my God!โอ้พระเจ้า! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Oh, my God. Oh, my God!โอ้พระเจ้าของฉัน โอ้พระเจ้า! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Oh, my God!โอ้พระเจ้า! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
my god!Oh, my God!

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตายจริง[interj.] (tāi jing) EN: My God! ; What on earth! ; Man alive!   FR: ah non ! ; zut !
ตายละ[interj.] (tāi la) EN: My God! ; What on earth! ; Man alive!   

Japanese-English: EDICT Dictionary
うわ;うわー;うわあ[, uwa ; uwa-; uwaa] (int) Wow!; Holy smokes!; Aaargh!; O my God! [Add to Longdo]
おやまあ;あれまあ[, oyamaa ; aremaa] (exp) Good heavens!; Oh my god!; gee whiz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top