Search result for

mumms

(131 entries)
(0.0371 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mumms-, *mumms*, mumm
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mumms มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mumms*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mummy[N] มัมมี่, See also: ศพแห้งและไม่เน่า, Syn. cadaver, corpse
mummy[N] แม่, Syn. mother
mummer[N] นักแสดงละครใบ้, Syn. actor, pantomimist
mummery[N] การแสดงละครใบ้, Syn. amusement, performance
mummify[VT] ทำให้ศพแห้งและไม่เน่า, See also: ทำให้เป็นมัมมี่, ทำให้คล้ายมัมมี่, Syn. dry up, embalm, mortify
mummichog[N] ปลาชนิดหนึ่งแถบชายฝั่งแอตแลนติก
mummification[N] การทำให้เป็นมัมมี่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mummer(มัม'เมอะ) n. ผู้สวมหน้ากากหรือเครื่องแต่งกายแปลก ๆ ,นักแสดง,ผู้แสดงละครใบ้โบราณที่คล้ายการสวดคฤหัสถ์, Syn. pantomimist
mummery(มัม'เมอรี) n. การแสดงของmummer (ดู) ,พิธีหรือการแสดงที่แปลก ๆ หรือโอ้อวด
mummify(มัม'มะไฟ) vt. ทำให้ศพแห้งและไม่เน่า,ทำให้คล้ายมัมมี่. vi. ทำให้แห้ง
mummy(มัม'มี) n. มัมมี่,ศพแห้งและไม่เน่าเนื่องจากใส่น้ำยา,ศพแห้งและไม่เน่าโดยธรรมชาติ,สิ่งมีชีวิตที่เหี่ยวแห้ง,แม่ vi. ทำให้เป็นมัมมี pl. mummies

English-Thai: Nontri Dictionary
mummify(vt) อาบยาศพ,ดองศพ,ทำให้เป็นมัมมี่
mummy(n) มัมมี่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mumming playละครมัมมิง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mummiesมัมมี่ [TU Subject Heading]
Mummiesมัมมี่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Guts.- MummSuddenly (1954)
I'm no mummy, no old-hag, you know!ฉันไม่ได้เป็นแม่ ยังไม่แก่ เธอก็รู้นี่ Heartbreak Library (2008)
Contents of box, mummified remains.กล่องนี้ทำให้ศพแห้งและไม่เน่า Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
/"Now safely aboard the airship /with the mummy finally vanquished,เมือขึ้นเครื่องบินโดยปลอดภัย .. The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Thank you. Until they asked me, "When will there be another Mummy adventure?"กระทั่งมีคนถามว่า "จะมีการผจญภัยมัมมี่ตอนต่อไปมั้ย" The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
/Bad Mummy.มัมมี่เลว อืม.. The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
/Vile Mummy?มัมมี่ร้าย The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
No. /Cursed Mummy!มัมมี่คำสาป The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
/Mysterious Mummy.มัมมี่ปริศนา The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
/Malignant Mummy.มัมมี่มหาภัย The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Do you remember the time the mummy had me tied down?คุณจำได้มั้ยตอนที่มัมมี่จับฉันมัด? The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
No, no, I've seen enough mummies to last a lifetime.ไม่ๆ ฉันเห็นมัมมี่จนอิ่มไปทั้งชาติแล้ว The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
I guess mummies bring out the best in me.มัมมี่คงจุดพลังดีๆในตัวฉันขึ้นมา The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Raising an army of mummies is insane.การปลุกชีพกองทัพมัมมี่เป็นเรื่องที่ไร้สติ ฟังนะ หยาง The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
There's a mummy on the loose. - You wanna drive?ขับหรอ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
You guys are like mummy magnets!พวกนายเป็นพวกแม่เหล็กติดมัมมี่ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Trust me. I've got a little more experience with mummies.เชื่อผม, ผมมีประสบการณ์เรื่องมัมมี่มากกว่าคุณ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Yeah, well, good going, you raised another mummy.พ่อมือไม่ตกปลุกมัมมี่ขึ้นมาอีกตัว The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Yeah, but that's what you used to say about mummies, too, Jon. - You did pretty well off it. - Good point.ใช่นายก็พูดอย่างนี้ตอนเจอมัมมี่จอนนี่ แล้วนายก็โดนไปเต็มๆ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
I've put down more mummies in my time than you.ฟังนะ ในชีวิตพ่อเคยปราบมัมมี่ มามากกว่าลูก The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
You put down one mummy, Dad. Yeah.- เคยปราบมัมมี่แค่ตัวเดียวเอง. The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Same mummy twice!\ - ใช่ตัวเดียว แต่สองครั้ง The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
I hate mummies! They never play fair!เกลียดพวกมัมมี พวกมันเล่นขี้โกง The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
I really hate mummies!ฉันขอร่วมด้วยช่วยเกลียด The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Die, you mummy bastards! Die!ตายห่าซะ ไอ้พวกมัมมี่ผีดิบ ตาย The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Soon after, mummies were found in Peru.บรรยายไทยโดย nhomjeep, boat2499, hoom, tspame, khundhong The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Well, Mummy and Daddy say it's a good thing, so I suppose it must be.แม่กับพ่อ บอกว่า มันเป็นเรื่องดีนี่คะ งั้น.. หนูก็ว่า มันก็ดีแล้วเหมือนกัน The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Thank you, Mummy.- ขอบคุณค่ะ แม่ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
- Georgia, Mummy wants you. - Libby.จอเจีย แม่เรียก ลิ๊บบี้ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
I'm right here, mummy.อยู่นี่ค่ะ แม่ Loyal and True (2008)
- Mummy, you're not going to die.- แม่, แม่ยังไม่ตายหรอกน่า Loyal and True (2008)
- Mummy,แม่คะ.. Loyal and True (2008)
- Mummy, I'm gonna go talk to your doctors, find out exactly what's going on about getting the solution remedy of yours, because I have a standby return ticket.หนูจะไปคุยกับหมอ ให้รู้เรื่อง ว่าจะยังไงกันแน่ เรื่องรักษาอาการแม่เนี่ย เพราะตั๋วเครื่องบินขากลับหนูสแตนบายไว้ Loyal and True (2008)
Isn't that extorsion, mummy?อย่างนั้นมันขู่กันไม่ใช่เหรอ คุณแม่ Loyal and True (2008)
Mummy, you're the one who's not being very clear.แม่คะ แม่ต่างหากที่ พูดอะไรไม่ค่อยแจ่ม Loyal and True (2008)
What makes you think I'm more dignified now, mummy?แล้วแม่ว่าหนูสมศักดิ์ศรี แล้วเหรอคะ ตอนนี้ Loyal and True (2008)
Looks almost mummified.ดูเหมือนถูกทำเป็นมัมมี่เลยนะ Cold Comfort (2009)
Mummy?แม่ Nowhere Boy (2009)
Mummy?แม่ Nowhere Boy (2009)
Mummy?แม่ Nowhere Boy (2009)
Mummy?แม่ Nowhere Boy (2009)
Daddy? Mummy?พ่อ แม่ Nowhere Boy (2009)
So, Mummy's cool about baby Paul wanting to be Elvis?สงสัยแม่นายคงปลื้มน่าดู ลูกชายจะเป็นเอลวิส Nowhere Boy (2009)
- Mummy's not sad. Look.-แม่ไม่เสียใจหรอก ดูซิ Nowhere Boy (2009)
Where's Daddy, Mummy? Alf, that's his name, right?คุณพ่ออยู่ไหน คุณแม่ ชื่ออัลฟ์ไช่มั๊ย Nowhere Boy (2009)
Mummy? I'm tired now.แม่จ๋า หนูเหนื่อยแล้ว Nowhere Boy (2009)
It's the one we had to get because I didn't want to stay in the old one after Mummy slept there with Larry.It's the one we had to get because I didn't want to stay in the old one after Mummy slept there with Larry. Did You Hear About the Morgans? (2009)
Hey, Cookie. Does your mummy know where you are?แก คุ้กกี้, แม่แกรู้ไหมว่าแกอยู่ที่นี่? Cook (2009)
This is an Egyptian mummy.นี่คือมัมมี่อียิปต์โบราณ A Night at the Bones Museum (2009)
Like a mummy?เหมือนมัมมี่รึ? A Night at the Bones Museum (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mummYou've already drunk mummy's milk. Don't cry, please go sleepy-sleep.
mummMummy and I moved into the hall.
mummYou'll catch it from Mummy.
mummMummy, who's terrified of mice, had two fears to cope with.
mummOn TV we saw Mummy's office in flames.
mummMummy cried.
mummMummy and Daddy are very nervous.
mummWe saw a mummy at the museum.
mummMummy has to do the washing this afternoon.
mummMummy, that man just fell flat on his face!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่[N] mother, See also: mom, mum, mummy, ma, mater, Syn. มาดา, มารดา, คุณแม่, มาตุรงค์, มารดร, มาตา, มาตุ, มาตุเรศ, ชนนี, Ant. บิดา, Example: ความรักที่แม่มีให้ลูกเป็นรักที่ยิ่งใหญ่กว่ารักใดในโลก, Thai definition: หญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูลูก, คำที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูตน
คุณแม่[N] mother, See also: mummy, mama, mom, Syn. แม่, ม้า, ม่าม้า, Ant. คุณพ่อ, พ่อ, Example: คุณแม่เป็นผู้หญิงที่ทำอาหารอร่อยที่สุด
มัมมี่[N] mummy, Example: เราไปดูมัมมี่ที่พิพิธภัณฑ์, Count unit: ตัว, Thai definition: ศพอาบน้ำยากันเน่าเปื่อยของชาวอียิปต์โบราณ, Notes: (อังกฤษ)
มัมมี่[N] mummy, Example: เราไปดูมัมมี่ที่พิพิธภัณฑ์, Count unit: ตัว, Thai definition: ศพอาบน้ำยากันเน่าเปื่อยของชาวอียิปต์โบราณ, Notes: (อังกฤษ)
ตายซาก[V] be mummified, See also: die leaving the undecayed (as spiders or fogs), die leaving the body exposed to the air un, Example: หนูตายซากอยู่ในลิ้นชัก 2 ตัว ทำให้มีกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมา, Thai definition: ตายทิ้งร่างแห้งอยู่ (ใช้แก่สัตว์บางอย่าง เช่น คางคก จิ้งจก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แม่[n.] (maē) EN: mother ; mummy ; mommy (Am.) ; mum ; mom (Am.) (inf.) ; mater   FR: mère [f] ; maman [f]
มัมมี่[n.] (mammī ) EN: mummy   FR: momie [f]
ตายซาก[v.] (tāisāk) EN: be mummified ; lie dead in a dried up state   

CMU English Pronouncing Dictionary
MUMM    M AH1 M
MUMMA    M AH1 M AH0
MUMME    M AH1 M
MUMMY    M AH1 M IY0
MUMMEY    M AH1 M IY0
MUMMIFY    M AH1 M AH0 F AY2
MUMMY'S    M AH1 M IY0 Z
MUMMIES    M AH1 M IY0 Z
MUMMERT    M AH1 M ER0 T
MUMMIFIED    M AH1 M AH0 F AY2 D
MUMMIFYING    M AH1 M AH0 F AY2 IH0 NG
MUMMIFICATION    M AH2 M AH0 F IH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mummy    (n) (m uh1 m ii)
mummer    (n) (m uh1 m @ r)
mummers    (n) (m uh1 m @ z)
mummery    (n) (m uh1 m @ r ii)
mummies    (n) (m uh1 m i z)
mummify    (v) (m uh1 m i f ai)
mummeries    (n) (m uh1 m @ r i z)
mummified    (v) (m uh1 m i f ai d)
mummifies    (v) (m uh1 m i f ai z)
mummifying    (v) (m uh1 m i f ai i ng)
mummification    (n) (m uh2 m i f i k ei1 sh @ n)
mummifications    (n) (m uh2 m i f i k ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Demonstrant {m}; Demonstrantin {f} | vermummte Demonstrantendemonstrator | masked demonstrators; hooded demonstrators [Add to Longdo]
Moorleiche {f}bog body; bog mummy [Add to Longdo]
Mumie {f}mummy [Add to Longdo]
Mumifizierung {f} | Mumifizierungen {pl}mummification | mummifications [Add to Longdo]
Mumm {m} [ugs.]strength; spunk; guts [Add to Longdo]
Mummenschanz {m}disguise; masquerade [Add to Longdo]
Mutti {f}; Mama {f}; Mami {f} | Muttis {pl}; Mamas {pl}; Mamis {pl}mum; mummy [Br.] | mommies [Add to Longdo]
Muttersöhnchen {n}mummy's darling [Add to Longdo]
Vermummung {f}mummery [Add to Longdo]
knabbern; mummelnto mumble [Add to Longdo]
mumifizieren | mumifizierend | mumifiziert | mumifizierteto mummify | mummifying | mummifies | mummified [Add to Longdo]
vermummen; warm anziehento wrap up (warm) [Add to Longdo]
vermummt {adj}hooded [Add to Longdo]
sich vermummen; sich warm anziehento wrap up oneself (warm) [Add to Longdo]
sich zusammenkuscheln; sich einmummelnto cuddle up [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カノポス壺;カノプス壺;カノープス壺[カノポスつぼ(カノポス壺);カノプスつぼ(カノプス壺);カノープスつぼ(カノープス壺), kanoposu tsubo ( kanoposu tsubo ); kanopusu tsubo ( kanopusu tsubo ); kano-pusu tsu] (n) Canopic jar; Canopic vase (used to store the internal organs of an Egyptian mummy) [Add to Longdo]
ミイラ取りがミイラになる[ミイラとりがミイラになる, miira toriga miira ninaru] (exp) intending to persuade someone and instead being persuaded oneself; going for wool and coming home shorn; the biter bit; the mummy hunter himself becomes a mummy [Add to Longdo]
即身仏[そくしんぶつ, sokushinbutsu] (n) monks who practise austerity to the point of death and mummification [Add to Longdo]
木乃伊[ミイラ(P);みいら, miira (P); miira] (n) (uk) mummy (por [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妈咪[mā mī, ㄇㄚ ㄇㄧ, / ] Mummy (mother), #9,236 [Add to Longdo]
木乃伊[mù nǎi yī, ㄇㄨˋ ㄋㄞˇ ㄧ, ] mummy (preserved corpse), #30,257 [Add to Longdo]
木乃伊化[mù nǎi yī huà, ㄇㄨˋ ㄋㄞˇ ㄧ ㄏㄨㄚˋ, ] to mummify; mummification, #347,980 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
覆面[ふくめん, fukumen] -Maske, Schleier, Vermummung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top