ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

movement,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -movement,-, *movement,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
movement, activeการเคลื่อนไหวแบบทำเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
movement, labourขบวนการแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
movement, passiveการเคลื่อนไหวแบบทำให้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
movement, segmentation; contraction, segmentationการบีบเป็นปล้อง (ลำไส้เล็ก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Movement, Abnormalการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ [การแพทย์]
Movement, Abnormal Involuntaryส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายอยู่ไม่นิ่ง [การแพทย์]
Movement, Accessoryเคลื่อนในทิศทางต่างๆ [การแพทย์]
Movement, Activeผู้ป่วยเคลื่อนไหวข้อเอง [การแพทย์]
Movement, Alternateการเคลื่อนไหวสลับกัน [การแพทย์]
Movement, Amoeboidการเคลื่อนไหวโดยวิธีคล้ายอมีบา [การแพทย์]
Movement, Angularเคลื่อนไหวหักมุม [การแพทย์]
Movement, Anteroposteriorการเคลื่อนลง [การแพทย์]
Movement, Associatedการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายในขณะทำงาน [การแพทย์]
Movement, Athetoidการบิดตัวแบบแปลกๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
movement,Within the rape crisis movement, Greesite's dissent is significant.
movement,Your son took part in the student movement, I hear.

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かた(P);がた, kata (P); gata] (n) (1) model; type (e.g. of machine, goods, etc.); (2) (がた when a suffix) (See 朝型) type; style; pattern; (3) mold (mould); template; model; (4) kata (standard form of a movement, posture, etc. in martial arts, sport, etc.); (5) form (i.e. customary procedure); (6) size (i.e. clothing, shoes); (7) (obsc) (See 品種) (taxonomical) form; (P) [Add to Longdo]
推進母体[すいしんぼたい, suishinbotai] (n) nucleus (of a project proposal, of a social movement, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Movement \Move"ment\, n. [F. mouvement. See {Move}, and cf.
   {Moment}.]
   1. The act of moving in space; change of place or posture;
    motion; as, the movement of an army in marching or
    maneuvering; the movement of a wheel or a machine.
    [1913 Webster]
 
   2. Manner or style of moving; as, a slow, or quick, or
    sudden, movement.
    [1913 Webster]
 
   3. Transference, by any means, from one situation to another;
    a change of situation; progress toward a goal;
    advancement; as, after months of fruitless discussion
    there was finally some movement toward an agreement.
    [1913 Webster +PJC]
 
   4. Motion of the mind or feelings; emotion.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mus.)
    (a) The rhythmical progression, pace, and tempo of a
      piece. "Any change of time is a change of movement."
      --Busby.
    (b) One of the several strains or pieces, each complete in
      itself, with its own time and rhythm, which make up a
      larger work; as, the several movements of a suite or a
      symphony.
      [1913 Webster]
 
   6. (Mech.) A system of mechanism for transmitting motion of a
    definite character, or for transforming motion; as, the
    wheelwork of a watch; as, a seventeen jewel movement.
    [1913 Webster]
 
   7. A more or less organized effort by many people to achieve
    some goal, especially a social or artistic goal; as, the
    women's liberation movement; the progressive movement in
    architecture.
    [PJC]
 
   {Febrile movement} (Med.), an elevation of the body
    temperature; a fever.
 
   {Movement cure}. (Med.) See {Kinesiatrics}.
 
   {Movement of the bowels}, an evacuation or stool; a passage
    or discharge.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Motion.
 
   Usage: {Movement}, {Motion}. Motion expresses a general idea
      of not being at rest; movement is oftener used to
      express a definite, regulated motion, esp. a progress.
      [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top