Search result for

motives, physiological

(1 entries)
(0.0214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -motives, physiological-, *motives, physiological*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Motives, Physiologicalแรงจูงใจทางร่างกาย [การแพทย์]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

motives ( M OW1 T IH0 V Z), physiological ( F IH2 Z IY0 AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L)

 


  

 
motives
 • /M OW1 T IH0 V Z/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
  [motive]
 • แรงจูงใจ: เหตุจูงใจ, แรงกระตุ้น [Lex2]
 • จุดมุ่งหมาย: เป้าหมาย, วัตถุประสงค์ [Lex2]
 • ซึ่งกระตุ้น: ทำให้เคลื่อนไหว [Lex2]
 • (โม\'ทิฟว) n. แรงดลใจ. adj. เป็นการกระตุ้น,เป็นสิ่งดลใจ. vt. กระตุ้น,ดลใจ. [Hope]
 • (adj) ซึ่งทำให้เคลื่อนไหว,หมุน,เป็นการกระตุ้น [Nontri]
 • (n) สาเหตุ,ใจความสำคัญ,เหตุผล,แรงดลใจ,เป้าหมาย,เจตนา [Nontri]
 • /M OW1 T IH0 V/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
physiological
 • เกี่ยวกับทางชีวภาพหรือกายภาพ[Lex2]
 • ซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต [LongdoEN]
 • (adj) เกี่ยวกับสรีรวิทยา [Nontri]
 • /F IH2 Z IY0 AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Motive, Motivs, Motiven

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top