ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

minn

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -minn-, *minn*
Possible hiragana form: みんん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
minnow[N] ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง
Minnehaha[SL] แชมเปญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
minnow(มิน'โน) n. ปลายุโรปขนาดเล็กจำพวกหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Minnesota Multiphasic Personality Inventoryแบบทดสอบบุคลิกภาพ เอ็มเอ็มพีไอ [TU Subject Heading]
Minnowsปลาซิว [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Minnieroot (n) ต้อยติ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a passenger on your Chicago flight, a little girl named Lisa Davis, en route to Minneapolis.มีผู้โดยสารคนหนึ่ง บนเที่ยวบิน 209 ไปชิคาโกของคุณ เป็นเด็กผู้หญิงชื่อลิซ่า เดวิส จะเดินทางไปมินนีอาโปลิส Airplane! (1980)
I knew a hooker once named Minnie Mazola.ผมรู้โสเภณีที่มีชื่อ มินีมะโซละ The Blues Brothers (1980)
Hey, folks, here's a story 'bout Minnie the Moocherเฮ้ ที่นี่เรื่องราวเกี่ยวกับ มินีเตอะมูเชอ The Blues Brothers (1980)
But Minnie had a heartแต่ มินี มีหัวใจ The Blues Brothers (1980)
In fact, I once got yelled at because during a fishing trip, I wouldn't take the hook and put it through a minnow.ผมเคยถูกดุด้วยซ้ำ... ...เพราะไม่กล้าเอาเบ็ดเกี่ยวเหยื่อ Punchline (1988)
Chisholm, Minnesota.- คิสโฮล์ม มินเนโซต้า Field of Dreams (1989)
What? It means we're going to Minnesota to find "Moonlight" Graham.มันหมายความว่าเราต้องไป มินเนโซต้าเพื่อหามูนไลท์ เกรแฮม Field of Dreams (1989)
We're going to Minnesota.- เรากำลังไปมินเนโซต้า Field of Dreams (1989)
What's in Minnesota?- มีอะไรที่มินเนโซต้า Field of Dreams (1989)
Minnie here had a history of miscarriages.มินนี่ตัวนี้มีประวัติการแท้งลูก Junior (1994)
Actually, I'm-- l see you kept Minnie and Moe.จริงๆแล้ว ผมมาดูมินนี่กับโม Junior (1994)
- Oh, yes, Minnie and Moe.- ใช่ มินนี่กับโม Junior (1994)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สร้อย[N] minnow, See also: Dangila leptocheila, Syn. ปลาสร้อย, กระสร้อย, Example: ปลาสร้อยเริ่มมีจำนวนน้อยลงเรื่อยๆ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาน้ำจืดหลายสกุล ในวงศ์ Cyprinidae พบอยู่รวมกันเป็นฝูงในตอนปลายฤดูน้ำหลาก และว่ายทวนน้ำขึ้นไปหากินในแหล่งน้ำที่สูงขึ้นไป ส่วนใหญ่ลำตัวสีขาวเงินและมีจุดคล้ำหรือจุดดำบนเกล็ดจนเห็นเป็นเส้นสายหลายแถบพาดตามยาวอยู่ข้างตัว

CMU English Pronouncing Dictionary
MINNA    M IH1 N AH0
MINNY    M IH1 N IY0
MINNS    M IH1 N Z
MINNIE    M IH1 N IY0
MINNOW    M IH1 N OW0
MINNIG    M IH1 N IH0 G
MINNER    M IH1 N ER0
MINNIS    M IH1 N IH0 S
MINNEY    M IH1 N IY0
MINNIX    M IH1 N IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
minnow    (n) mˈɪnou (m i1 n ou)
minnows    (n) mˈɪnouz (m i1 n ou z)
Minnelli    (n) mɪnˈɛliː (m i n e1 l ii)
Minnesota    (n) mˌɪnɪsˈoutə (m i2 n i s ou1 t @)
Minneapolis    (n) mˌɪnɪˈæpəlɪs (m i2 n i a1 p @ l i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闽南[Mǐn nán, ㄇㄧㄣˇ ㄋㄢˊ, / ] Minnan, lit. south Fujian; a southern Chinese dialect of Fujian and east Guangdong, #17,513 [Add to Longdo]
闽南语[Mǐn nán yǔ, ㄇㄧㄣˇ ㄋㄢˊ ㄩˇ, / ] Minnan, lit. south Fujianese dialect; southern Chinese dialects of Fujian and east Guangdong, #45,580 [Add to Longdo]
明尼苏达[Míng ní sū dá, ㄇㄧㄥˊ ㄋㄧˊ ㄙㄨ ㄉㄚˊ, / ] Minnesota, #55,278 [Add to Longdo]
明尼苏达州[Míng ní sū dá zhōu, ㄇㄧㄥˊ ㄋㄧˊ ㄙㄨ ㄉㄚˊ ㄓㄡ, / ] Minnesota, #62,828 [Add to Longdo]
明尼阿波利斯[Míng ní ā bō lì sī, ㄇㄧㄥˊ ㄋㄧˊ ㄚ ㄅㄛ ㄌㄧˋ ㄙ, ] Minneapolis, Missouri, #84,477 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Minnegesang {m}; Minnesang {m} [mus.]minnesong [Add to Longdo]
Minnelied {n} [mus.]minnelied [Add to Longdo]
Minnesänger {m}; Minnesinger {m} [mus.]minnesinger [Add to Longdo]
Minnesänger {m} | Minnesänger {pl}minstrel | minstrels [Add to Longdo]
Minnesota (US-Bundesstaat)Minnesota (MN) [Add to Longdo]
Minneapolis (Stadt in USA)Minneapolis (city in USA) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
みんなの党[みんなのとう, minnanotou] (n) Your Party (a Japanese political party) [Add to Longdo]
シルバーシャーク;シルバー・シャーク[, shiruba-sha-ku ; shiruba-. sha-ku] (n) silver shark (Balantiocheilos melanopterus); Bala shark; tricolor shark; shark minnow [Add to Longdo]
タップミノー[, tappumino-] (n) (See 蚊絶やし) topminnow [Add to Longdo]
ミネソタ[, minesota] (n) Minnesota; (P) [Add to Longdo]
ミンネ[, minne] (n) love of a knight for a courtly lady (upon which he is unable to act) (ger [Add to Longdo]
ミンネザング[, minnezangu] (n) minnesang (12th-14th century German love song) (ger [Add to Longdo]
ミンネゼンガー;ミンネジンガー[, minnezenga-; minnejinga-] (n) (See ミンネザング) minnesinger (ger [Add to Longdo]
ラスボラ[, rasubora] (n) rasbora (small minnow-like fish of genera Boraras, Microrasbora, Rasbora, and Trigonostigma) [Add to Longdo]
[みな(P);みんな(P), mina (P); minna (P)] (adv,n) (1) all; everyone; everybody; (2) everything; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top