ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

milk.

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -milk.-, *milk.*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's full of milk. I asked her to nurse her.เธอเต็มไปด้วยนม ฉันขอให้เธอพยาบาลเธอ Idemo dalje (1982)
- She took the last of the chocolate milk. - She took the last of the chocolate milk?ก็เธอเอาช็อกโกแลตมิลค์ชิ้นสุดท้ายไปน่ะสิ \ แค่นี้เองน่ะเหรอ? Show Me Love (1998)
I've brought you some warm milk. Want a sip?ฉันเอานมอุ่นมาให้ จะจิบหน่อยไหม? Howl's Moving Castle (2004)
No milk. Right.ไม่เอานม ถูกต้อง Mr. Monk and the Game Show (2004)
Baby wants mama's milk. Come on.หนูอยากกินนมแล้วใช่มั้ย มาม่ะ The King and the Clown (2005)
Oh, the young lady who delivers our milk. My Terry's girlfriend?ใช่ฮะ, ฉันส่งนมให้ที่บ้านคุณไง First Cup (2007)
You're out of milk. You want me to pick some up?นมเธอหมดน่ะ เธออยากให้ฉันไปซื้อให้มั้ย Sunday (2008)
...but only breast milk. - (Good, good.)ดื่มแต่นมจากเต้าเท่านั้น (ดี... Baby and I (2008)
Nice milk. Moo.นมดีนี่ อูด Dare (2009)
- We're always running out of milk. Did you get me a cow too?นมก็หมดอยู่เรื่อย คุณซื้อวัวให้ผมด้วยรึเปล่า If I Had a Hammer (2009)
We're also out of milk. You gotta go to the store.นมก็หมดเหมือนกัน แม่ต้องไปร้านค้าซักหน่อย Remember Paul? (2010)
I'm out of milk. Well, your grandmother is not here to serve you.-ย่าไม่ได้มานี่เพื่อมาคอยบริการลูกนะ Let Me Entertain You (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
milk.A baby craves its mother's milk.
milk.A cow gives us milk.
milk.Add a little milk.
milk.Be sure to pick up some milk.
milk.Bring two breakfasts, please. No 2 on the menu, and two teas with milk.
milk.Butter and cheese are made from milk.
milk.Butter is made from milk.
milk.Cheese and butter are products made from milk.
milk.Cheese is made from milk.
milk.Cows give us milk.
milk.Cows provide us with good milk.
milk.Cows provide us with milk.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Milk \Milk\ (m[i^]lk), n. [AS. meoluc, meoloc, meolc, milc; akin
   to OFries. meloc, D. melk, G. milch, OHG. miluh, Icel.
   mj[=o]lk, Sw. mj["o]lk, Dan. melk, Goth. miluks, G. melken to
   milk, OHG. melchan, Lith. milszti, L. mulgere, Gr.
   'ame`lgein. [root]107. Cf. {Milch}, {Emulsion}, {Milt} soft
   roe of fishes.]
   [1913 Webster]
   1. (Physiol.) A white fluid secreted by the mammary glands of
    female mammals for the nourishment of their young,
    consisting of minute globules of fat suspended in a
    solution of casein, albumin, milk sugar, and inorganic
    salts. "White as morne milk." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A kind of juice or sap, usually white in color,
    found in certain plants; latex. See {Latex}.
    [1913 Webster]
 
   3. An emulsion made by bruising seeds; as, the milk of
    almonds, produced by pounding almonds with sugar and
    water.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) The ripe, undischarged spat of an oyster.
    [1913 Webster]
 
   {Condensed milk}. See under {Condense}, v. t.
 
   {Milk crust} (Med.), vesicular eczema occurring on the face
    and scalp of nursing infants. See {Eczema}.
 
   {Milk fever}.
    (a) (Med.) A fever which accompanies or precedes the first
      lactation. It is usually transitory.
    (b) (Vet. Surg.) A form puerperal peritonitis in cattle;
      also, a variety of meningitis occurring in cows after
      calving.
 
   {Milk glass}, glass having a milky appearance.
 
   {Milk knot} (Med.), a hard lump forming in the breast of a
    nursing woman, due to obstruction to the flow of milk and
    congestion of the mammary glands.
 
   {Milk leg} (Med.), a swollen condition of the leg, usually in
    puerperal women, caused by an inflammation of veins, and
    characterized by a white appearance occasioned by an
    accumulation of serum and sometimes of pus in the cellular
    tissue.
 
   {Milk meats}, food made from milk, as butter and cheese.
    [Obs.] --Bailey.
 
   {Milk mirror}. Same as {Escutcheon}, 2.
 
   {Milk molar} (Anat.), one of the deciduous molar teeth which
    are shed and replaced by the premolars.
 
   {Milk of lime} (Chem.), a watery emulsion of calcium hydrate,
    produced by macerating quicklime in water.
 
   {Milk parsley} (Bot.), an umbelliferous plant ({Peucedanum
    palustre}) of Europe and Asia, having a milky juice.
 
   {Milk pea} (Bot.), a genus ({Galactia}) of leguminous and,
    usually, twining plants.
 
   {Milk sickness} (Med.), See {milk sickness} in the
    vocabulary.
 
   {Milk snake} (Zool.), a harmless American snake ({Ophibolus
    triangulus}, or {Ophibolus eximius}). It is variously
    marked with white, gray, and red. Called also {milk
    adder}, {chicken snake}, {house snake}, etc.
 
   {Milk sugar}. (Physiol. Chem.) See {Lactose}, and {Sugar of
    milk} (below).
 
   {Milk thistle} (Bot.), an esculent European thistle ({Silybum
    marianum}), having the veins of its leaves of a milky
    whiteness.
 
   {Milk thrush}. (Med.) See {Thrush}.
 
   {Milk tooth} (Anat.), one of the temporary first set of teeth
    in young mammals; in man there are twenty.
 
   {Milk tree} (Bot.), a tree yielding a milky juice, as the cow
    tree of South America ({Brosimum Galactodendron}), and the
    {Euphorbia balsamifera} of the Canaries, the milk of both
    of which is wholesome food.
 
   {Milk vessel} (Bot.), a special cell in the inner bark of a
    plant, or a series of cells, in which the milky juice is
    contained. See {Latex}.
 
   {Rock milk}. See {Agaric mineral}, under {Agaric}.
 
   {Sugar of milk}. The sugar characteristic of milk; a hard
    white crystalline slightly sweet substance obtained by
    evaporation of the whey of milk. It is used in pellets and
    powder as a vehicle for homeopathic medicines, and as an
    article of diet. See {Lactose}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Milk \Milk\, v. i.
   1. To draw or to yield milk.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. (Elec.) To give off small gas bubbles during the final
    part of the charging operation; -- said of a storage
    battery.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Milk \Milk\ (m[i^]lk), v. t. [imp. & p. p. {Milked} (m[i^]lkt);
   p. pr. & vb. n. {Milking}.]
   [1913 Webster]
   1. To draw or press milk from the breasts or udder of, by the
    hand or mouth; to withdraw the milk of. "Milking the
    kine." --Gay.
    [1913 Webster]
 
       I have given suck, and know
       How tender 't is to love the babe that milks me.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To draw from the breasts or udder; to extract, as milk;
    as, to milk wholesome milk from healthy cows.
    [1913 Webster]
 
   3. To draw anything from, as if by milking; to compel to
    yield profit or advantage; to plunder. --Tyndale.
    [1913 Webster]
 
       They [the lawyers] milk an unfortunate estate as
       regularly as a dairyman does his stock. --London
                          Spectator.
    [1913 Webster]
 
   {To milk the street}, to squeeze the smaller operators in
    stocks and extract a profit from them, by alternately
    raising and depressing prices within a short range; --
    said of the large dealers. [Cant]
 
   {To milk a telegram}, to use for one's own advantage the
    contents of a telegram belonging to another person. [Cant]
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top