ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

me?

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -me?-, *me?*
Possible hiragana form: め?
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Me? !ฉันหรอ? Episode #1.10 (2010)
Me? !ฉัน? Bears in Heat (2012)
What do they give me? A baby stool?เขาเอาอะไรให้ผมนั่งนี่ ที่นั่งขี้เด็กรึยังไง The Great Dictator (1940)
Looking for me? - I didn't make you jump, did I?มองหาผมอยู่หรือ ไม่ได้ตั้งใจทำคุณสะดุ้งนะ Rebecca (1940)
Why do you hate me? What have I done to you that you should ever hate me so?ทําไมคุณถืงเกลียดฉัน ฉันไปทําอะไรให้คุณถึงได้เกลียดฉันนัก Rebecca (1940)
Who would believe me? I lost my head.ใครจะเชื่อผมล่ะ ผมคิดอะไรไม่ออก Rebecca (1940)
- Me? You're improperly dressed.คุณกำลังสวมใส่ไม่ถูกต้อง How I Won the War (1967)
Can you understand me? My name's Brent.เธอเข้าใจมั้ย Beneath the Planet of the Apes (1970)
What do you want of me? Tell me anything, but do what I beg you to do.สิ่งที่คุณต้องการของฉันหรือไม่ บอกฉันอะไร แต่ทำในสิ่งที่ฉันขอให้คุณทำ The Godfather (1972)
Are you trying to muscle me? Listen, you son-of-a-bitch!คุณพยายามที่จะกล้ามเนื้อได้หรือไม่ ฟังคุณลูกชายของ-บ้า! The Godfather (1972)
Why do you come to me? Why do I deserve this generosity?ทำไมคุณมากับผมหรือเปล่า ทำไมฉันสมควรได้รับความเอื้ออาทรนี้ The Godfather (1972)
Fascinating Rhythm, do you read me? Come in, Hooper. What do you see?ฟาสชิเนติ้ง ริทึ่ม ได้ยินมั้ย ว่ามา ฮูเปอร์เห็นอะไรบ้าง Jaws (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
me?Are there any discount tickets for me?
me?Are there any letters for me?
me?Are there any messages for me?
me?Are you freaking kidding me?!
me?Are you going to pull curfew on me?
me?Are you making a pass at me?
me?Are you referring to me?
me?Are you talking to me?
me?Are you trying to make a fool of me?
me?Can I have a doctor look at me?
me?Can I reserve a bottle and have you keep it here for me?
me?Can't you do something to help me?

Japanese-English: EDICT Dictionary
何時[なんどき, nandoki] (n) what time? [Add to Longdo]
何時何分[なんじなんぷん, nanjinanpun] (exp) (See 何時・なんじ,何分・なんぷん) at what time?; when? [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Me \Me\ (m[-e]), pron.
   One. See {Men}, pron. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Me \Me\ (m[=e]), pers. pron. [AS. m[=e], dat. & acc., mec, acc.
   only; akin to D. mij, G. mich, Icel. & Goth. mik, L. me, Gr.
   me`, 'eme`, Skr. m[=a], m[=a]m. [root]187. Cf. 2d {Mine}.]
   The person speaking, regarded as an object; myself; a pronoun
   of the first person used as the objective and dative case of
   the pronoum I; as, he struck me; he gave me the money, or he
   gave the money to me; he got me a hat, or he got a hat for
   me.
   [1913 Webster]
 
   Note: In methinks, me is properly in the dative case, and the
      verb is impersonal, the construction being, it appears
      to me. In early use me was often placed before forms of
      the verb to be with an adjective; as, me were lief.
      [1913 Webster]
 
         Me rather had my heart might frrl your love
         Than my unpleased eye see your courtesy. --Shak.
      [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ME
     Mapping Entity
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ME
     Millennium Edition (MS, Windows)
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 me /mə/
  me; to me; me

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 me /mə/
  1. me; tome
  2. me; tome
  3. me; tome
  4. me; tome
  5. me
  6. me
  7. me
  8. me

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top