ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

me!

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -me!-, *me!*
Possible hiragana form:
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wait for me! Wait for...รอฉันด้วย! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Leave me! I want to be alone.ขอผมอยู่ลำพัง The Great Dictator (1940)
Wait for me! Hang on!รอเดี๋ยว! Pinocchio (1940)
- Oh, give it to me! - Call it a day.เรียกว่าวัน มันดัดฉันวันหิน Help! (1965)
Give it to me! Sir Tiberius Foot Juice!ส่งมาให้ฉัน น้ำผลไม้เซอร์ ไทบีเริยส เท้า Help! (1965)
- Me! - Who took my man's water?ที่เอาน้ำชายของฉันได้ อย่างไร ฉันต้องการน้ำ. How I Won the War (1967)
- Dooley! To me! - My name is Dooley.ชื่อของฉันคือ ดูลี How I Won the War (1967)
God will take pity on me! Don't dishonour me!\ไม่มีความเสื่อมเกียรติที่ฉัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Kill me! Free me from this torment, seeing and hearing such horrors!ฆ่าฉัน ฟรีฉันจากความระทมทุกข์นี้, \ Nseeing และที่พิจารณาความน่ากลัวนั้น Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Jerry, it's gotten to me! Don't you see?มันรบกวนใจฉัน คุณมองไม่เห็นเหรอ Oh, God! (1977)
Help me! Help me!ช่วยด้วย! Suspiria (1977)
Help me! Help!ช่วยด้วย! Suspiria (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
me!"Ah, a raw egg for me!" "Is one enough?" "Yep, if I need more I'll top it up."
me!Ah, me!
me!Alas, what ill luck has befallen me!
me!Amazing! This moving a story is a first for me! It's truly an epic among epics!
me!Cleanse me! Release me! Set me free!
me!Don't let that dog come near me!
me!Don't talk to me!
me!Even so ... she didn't have to slap me!
me!Everything is so new to me!
me!Get your crude cop hand away from me!
me!God, hear me!
me!Grandpa bought it for me!

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนิจจา[anitjā] (excl) EN: alas! ; dear me! ; bless me!  FR: hélas !

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっち行け[あっちいけ, acchiike] (exp) get away from me! [Add to Longdo]
いやはや[iyahaya] (int) (Oh) dear!; (Oh) dear me!; Good gracious [Add to Longdo]
いらっしゃい(P);いらしゃい(ik)[irasshai (P); irashai (ik)] (int, n) (1) (hon) (See いらっしゃる) (used as a polite imperative) come; go; stay; (2) (See いらっしゃいませ) welcome!; (P) [Add to Longdo]
お出でなさい;御出でなさい[おいでなさい, oidenasai] (exp) (1) (uk) (hon) (used as a polite imperative) (See 御出でなさる・1) come; go; stay; (2) (See いらっしゃい・2) welcome! [Add to Longdo]
ざけんなよ;ざけんじゃねーよ[zakennayo ; zakenjane-yo] (exp) (X) (vulg) (See くたばれ) fuck you!; don't fuck with me!; don't fuck around!; don't be a screw off! [Add to Longdo]
したり[shitari] (int) God bless me!; Good heavens! [Add to Longdo]
そら[sora] (conj, exp) look!; look out!; look at me! [Add to Longdo]
ただいま帰りました;只今帰りました;ただ今帰りました[ただいまかえりました, tadaimakaerimashita] (exp, int) (See ただ今) Here I am; I'm home! [Add to Longdo]
ただ今(P);唯今(oK);只今[ただいま, tadaima] (int, exp) (1) (uk) (abbr) (See ただいま帰りました) Here I am; I'm home!; (n-t, adv) (2) presently; right away; right now; just now; (P) [Add to Longdo]
はて;はてな[hate ; hatena] (int) (1) Dear me!; Good gracious!; (2) well ... (used before sentences expressing a doubt); let me see; now ... [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Me \Me\ (m[-e]), pron.
   One. See {Men}, pron. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Me \Me\ (m[=e]), pers. pron. [AS. m[=e], dat. & acc., mec, acc.
   only; akin to D. mij, G. mich, Icel. & Goth. mik, L. me, Gr.
   me`, 'eme`, Skr. m[=a], m[=a]m. [root]187. Cf. 2d {Mine}.]
   The person speaking, regarded as an object; myself; a pronoun
   of the first person used as the objective and dative case of
   the pronoum I; as, he struck me; he gave me the money, or he
   gave the money to me; he got me a hat, or he got a hat for
   me.
   [1913 Webster]
 
   Note: In methinks, me is properly in the dative case, and the
      verb is impersonal, the construction being, it appears
      to me. In early use me was often placed before forms of
      the verb to be with an adjective; as, me were lief.
      [1913 Webster]
 
         Me rather had my heart might frrl your love
         Than my unpleased eye see your courtesy. --Shak.
      [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ME
     Mapping Entity
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ME
     Millennium Edition (MS, Windows)
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 me /mə/
  me; to me; me

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 me /mə/
  1. me; tome
  2. me; tome
  3. me; tome
  4. me; tome
  5. me
  6. me
  7. me
  8. me

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top