ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

material made [...] le molecules.

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -material made [...] le molecules.-, *material made [...] le molecules.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Material made from self-regulating unstable molecules.วัสดุทำจาก self-unstable molecules. Fantastic Four (2005)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Material ( M AH0 T IH1 R IY0 AH0 L) made from ( M EY1 D F R AH1 M) self ( S EH1 L F)-regulating ( R EH1 G Y AH0 L EY2 T IH0 NG) unstable ( AH0 N S T EY1 B AH0 L) molecules ( M AA1 L AH0 K Y UW2 L Z).

 


  

 
Material
 • วัตถุ: สิ่งของ, สสาร [Lex2]
 • ข้อเท็จจริง: ข้อมูล, เนื้อหา, ใจความ, สาระ, ความคิด [Lex2]
 • ผ้า: สิ่งทอ [Lex2]
 • ผู้เหมาะสม: คนเหมาะสม [Lex2]
 • ทางกาย: ทางกายภาพ [Lex2]
 • ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ: ซึ่งประกอบด้วยวัตถุ, ในโลกของวัตถุ, ทางโลก, ทางวัตถุ [Lex2]
 • สำคัญ: จำเป็น, ที่สัมพันธ์กัน [Lex2]
 • (มะเทีย'เรียล) n. วัตถุ,ส่วนประกอบ,วัสดุ,ปัจจัย,เนื้อหา,เนอความ,สาระ,กลุ่มของความคิด ข้อเท็จจริงหรือข้อมูล,สิ่งทอ adj. ประกอบด้วยวัตถุ,ทางกาย,เป็นปัจจัยสำคัญ,เกี่ยวกับวัตถุพยาน. ###SW. materials n. อุปกรณ์เครื่องมือ [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับร่างกาย,เป็นรูปธรรม,สำคัญ,ประกอบด้วยวัตถุ [Nontri]
 • (n) สิ่งของ,วัตถุ,เนื้อหา,ส่วนประกอบ,ปัจจัย,สิ่งทอ [Nontri]
 • /M AH0 T IH1 R IY0 AH0 L/ [CMU]
 • (n) /m'ət'ɪəʳrɪəʳl/ [OALD]
made from
  [make from]
 • นำมาจาก: สร้างจาก [Lex2]
self
 • ลักษณะเฉพาะของบุคคล: ลักษณะนิสัยที่แสดงออก, รูปพรรณ, ลักษณะของบุคคล, คุณสมบัติของคน, เอกลักษณ์ของบุคคล [Lex2]
 • ผลประโยชน์ส่วนตัว: ความสนใจตัวเอง, การคำนึงถึงตัวเอง [Lex2]
 • ตนเอง: ความเป็นตัวตน, ตัวของตนเอง, มนุษย์, อัตตา [Lex2]
 • ซึ่งเป็นแบบเดียวกัน: อย่างเดียวกัน, เหมือนกัน, ซึ่งมีชนิดเดียวกัน, ซึ่งมีเนื้อเดียวกัน [Lex2]
 • ตนเอง (คำไม่เป็นทางการ): ตัวเอง, ตัวฉันเอง, ตัวเขาเอง [Lex2]
 • (เซลฟฺ) n. ตัวเอง,ตนเอง,ธาตุแท้,อาตมา,อัตตะ,เอกลักษณ์ของบุคคล,ผลประโยชน์ส่วนตัว,สภาพปกติ,สันดาน. adj.เหมือนกัน -pron. ตัวฉันเอง,ตัวเขาเอง ###S. ego,psyche,identity [Hope]
 • (n) ตนเอง,ตัวเอง,อัตตา,อาตมา,ธาตุแท้,สันดาน,ประโยชน์ [Nontri]
 • (pro) ตัวเอง,ตนเอง [Nontri]
 • /S EH1 L F/ [CMU]
 • (n) /s'ɛlf/ [OALD]
regulating
 • /R EH1 G Y AH0 L EY2 T IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /r'ɛgjulɛɪtɪŋ/ [OALD]
  [regulate]
 • ควบคุม (ทางวิศวกรรม): ดูแล [Lex2]
 • วางระเบียบ (ทางกฎหมาย): กำหนด, บัญญัติ [Lex2]
 • (เรก'กิวเลท) vt. ควบคุม,ดูแล,ปรับ,ทำให้เป็นระเบียบ,วางระเบียบ,กำหนด,บัญญัติ ###SW. regulative adj. regulatory adj. ###S. control,adjust,rule [Hope]
 • (vt) วางระเบียบ,ออกกฎ,บังคับ,กำหนด,ตั้ง [Nontri]
 • /R EH1 G Y AH0 L EY2 T/ [CMU]
 • (v) /r'ɛgjulɛɪt/ [OALD]
unstable
 • ซึ่งไม่แน่นอน: ซึ่งผันแปร, ซึ่งไม่สม่ำเสมอ [Lex2]
 • ไม่แน่นอน: ไม่มั่นคง, ไม่สม่ำเสมอ [Lex2]
 • เปลี่ยนแปลง: ผันผวน, เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา [Lex2]
 • ไม่สามารถวางใจได้: ไม่สามารถแน่ใจได้ [Lex2]
 • ที่มีอารมณ์ผันผวน: ที่มีอารมณ์ไม่แน่นอน, อารมณ์แปรปรวน, ป่วยทางใจ [Lex2]
 • (อันสเท'เบิล) adj. ไม่มั่นคง,ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลง,ไม่สม่ำเสมอ ###SW. unstableness n. unstably adv. ###S. unsteady,fluctuating ###A. stable [Hope]
 • (adj) ไม่แน่นอน,ไม่เที่ยง,ไม่มั่นคง,ไม่สม่ำเสมอ [Nontri]
 • /AH0 N S T EY1 B AH0 L/ [CMU]
 • (j) /'ʌnst'ɛɪbl/ [OALD]
molecules
 • /M AA1 L AH0 K Y UW2 L Z/ [CMU]
 • (n) /m'ɒlɪkjuːlz/ [OALD]
  [molecule]
 • โมเลกุล: อณูของสารประกอบ [Lex2]
 • (มอล'ละคูล) n. โมเลกุล,ปริมาณที่น้อยที่สุดของสาร ###S. smallest particle [Hope]
 • (n) โมเลกุล,อณู [Nontri]
 • /M AA1 L AH0 K Y UW2 L/ [CMU]
 • (n) /m'ɒlɪkjuːl/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top