ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

make no viole [...] ghter planes.

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -make no viole [...] ghter planes.-, *make no viole [...] ghter planes.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Make no violent control movements like you did in the fighter planes.อย่าทำการควบคุมแบบรุนแรง อย่างที่คุณเคยทำในเครื่องบินต่อสู้ Airplane! (1980)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Make ( M EY1 K) no ( N OW1) violent ( V AY1 AH0 L AH0 N T) control ( K AH0 N T R OW1 L) movements ( M UW1 V M AH0 N T S) like ( L AY1 K) you ( Y UW1) did in ( D IH1 D IH0 N) the ( DH AH0) fighter ( F AY1 T ER0) planes ( P L EY1 N Z).

 


  

 
Make
 • ทำ: จัดทำ, สร้าง, ผลิต [Lex2]
 • แต่งตั้ง[Lex2]
 • จัดหา[Lex2]
 • ก่อให้เกิด: ทำให้เป็น [Lex2]
 • จัด (เตียงนอน): จัดแต่ง, ทำเตียง [Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • บังคับ: บังคับให้ทำ [Lex2]
 • ทำกำไร: ทำเงิน, สร้างกำไร, สร้างรายได้ [Lex2]
 • คาดคะเน: กะ, ประเมิน, ประมาณ [Lex2]
 • กลายเป็น: เปลี่ยนสภาพเป็น [Lex2]
 • หาได้: มีรายได้, หารายได้ [Lex2]
 • จัด (ที่นอน): เตรียม [Lex2]
 • จัดเวลา: จัดตารางเวลา [Lex2]
 • เท่ากับ: รวมเป็น, มีจำนวนเป็น [Lex2]
 • ทำคะแนน (กีฬา)[Lex2]
 • บรรลุเป้าหมาย[Lex2]
 • กระตุ้น: ทำให้, เป็นเหตุให้ [Lex2]
 • เขียน: แต่ง, ประพันธ์ [Lex2]
 • ไปถึง: ถึง, มาถึง [Lex2]
 • ทัน: ทันเวลา [Lex2]
 • ปรุง (อาหาร)[Lex2]
 • เครื่องหมายการค้า: ยี่ห้อ [Lex2]
 • กระบวนการผลิต: แบบ, วิธีการผลิต [Lex2]
 • (เมคฺ) {made,made,making,makes} n. ทำ,ทำให้เกิดขึ้น,สร้าง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้,เปลี่ยนให้เป็น,ประกอบขึ้นเป็น,เตรียม,ปรุง,บรรลุ,ถึง,ทำรายได้,ประพันธ์,เขียน,ประกาศเป็นกฎหมาย,แต่งตั้ง,ตั้งชื่อ,กลายเป็น,แปล,ประเมิน,ประมาณ,รวมเป็นเท่ากับ,มาทันเวลา [Hope]
 • (n) แบบ,สิ่งที่สร้างขึ้น,การกระทำ,ยี่ห้อ,กิริยามารยาท [Nontri]
 • (vi) รวมขึ้น,ประกอบขึ้น,ทำขึ้น [Nontri]
 • (vt) ทำ,จัดตั้ง,เตรียม,สร้าง,บรรลุ,แต่ง,สมมุติ [Nontri]
 • /M EY1 K/ [CMU]
 • (v) /m'ɛɪk/ [OALD]
no
 • ไม่มี[Lex2]
 • ไม่: เปล่า, ไม่มี, ไม่ได้ [Lex2]
 • (โน) adv. adv. ไม่,ไม่มี -n. การปฏิเสธ,คำปฏิเสธ pl. noes,nos [Hope]
 • /N OW1/ [CMU]
 • (n) /n'ʌmbər/ [OALD]
 • (n) /n'ɒu/ [OALD]
violent
 • รุนแรง: ี่ร้ายแรง, สาหัส [Lex2]
 • ที่มีสาเหตุจากความรุนแรง[Lex2]
 • ที่มีอารมณ์ดุเดือด[Lex2]
 • (ไว'อะเลินทฺ) adj. รุนแรง,ดุเดือด,ใช้กำลัง,พลการ,ทำลาย,ล่วงละเมิด,สบประมาท,ซึ่งทำให้บาดเจ็บ. ###SW. violently adv. [Hope]
 • (adj) รุนแรง,หักโหม,ใช้กำลัง,ล่วงละเมิด [Nontri]
 • /V AY1 AH0 L AH0 N T/ [CMU]
 • (j) /v'aɪələnt/ [OALD]
control
 • การจำกัด[Lex2]
 • ควบคุมดูแล[Lex2]
 • เครื่องควบคุม[Lex2]
 • จัดการ: กำกับ [Lex2]
 • ตรวจสอบ[Lex2]
 • ทักษะ[Lex2]
 • ผู้ควบคุม[Lex2]
 • มาตรฐานเปรียบเทียบในการทดลอง[Lex2]
 • สถานที่ที่ใช้ในการควบคุม[Lex2]
 • อำนาจในการควบคุม[Lex2]
 • (คันโทรล') {controlled,controlling,controls} vt.,n. (การ) ควบคุม,มีอำนาจเหนือ,บังคับ,บังคับบัญชา,ยับยั้ง ###SW. controllability n. ดูcontrol controllableness n. ดูcontrol ###S. hold,rule,restraint [Hope]
 • (n) การควบคุม,การบังคับบัญชา,การบังคับ,อำนาจ,การบงการ [Nontri]
 • (vt) ควบคุม,บังคับบัญชา,บังคับ,บงการ,มีอำนาจเหนือ [Nontri]
 • /K AH0 N T R OW1 L/ [CMU]
 • (v) /k'əntr'ɒul/ [OALD]
movements
 • /M UW1 V M AH0 N T S/ [CMU]
 • (n) /m'uːvmənts/ [OALD]
  [movement]
 • การเคลื่อนที่: การเคลื่อนไหว, การขยับ [Lex2]
 • กริยาท่าทาง[Lex2]
 • คณะบุคคล: องค์การ, ขบวนการ [Lex2]
 • การเคลื่อนกำลังทหาร: การโยกย้ายกำลังทหาร [Lex2]
 • ส่วนที่เคลื่อนไหวของระบบกลไก[Lex2]
 • ช่วงหนึ่งของเพลง[Lex2]
 • กระบวนการ[Lex2]
 • (มูฟว'เมินทฺ) n. การเคลื่อนไหว,การเคลื่อนที่,กิริยาท่าทาง,ขบวนการ,ความพยายาม,คณะบุคคล,การดำเนินงาน,คณะบุคคล ###S. motion ###A. rest [Hope]
 • (n) การเคลื่อนไหว,ความพยายาม,ขบวนการ,คณะ,ความประสงค์ [Nontri]
 • /M UW1 V M AH0 N T/ [CMU]
 • (n) /m'uːvmənt/ [OALD]
like
 • เช่น: ดังเช่น, ตัวอย่างเช่น [Lex2]
 • เท่ากัน: เท่าเทียมกัน, เสมอกัน [Lex2]
 • น่าจะเป็นไปได้: เป็นไปได้, เหมือนว่าจะ [Lex2]
 • ประเภทเดียวกัน: จำพวกเดียวกัน [Lex2]
 • เป็นลักษณะเฉพาะ: ลักษณะพิเศษ [Lex2]
 • เหมือนกัน: คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน [Lex2]
 • เหมือนกับ: เหมือนกันกับ, คล้ายกันกับ [Lex2]
 • ชอบ: นิยม, พอใจ, ถูกใจ, ชื่นชอบ [Lex2]
 • ต้องการ: ปรารถนา [Lex2]
 • เหมือน[Lex2]
 • (ไลคฺ) {liked,liking,likes} adj.,prep. เหมือนกัน,คล้ายกัน,อย่างเดียวกัน,จวนจะ,ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ,เกือบจะ,โดยประมาณ,ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ,ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน,คนที่เหมือนกัน,ชนิด,ประเภท. v. เกือบจะ,ชอบ,อยาก,ปรารถนา,n. สิ่งที่ชอบ,สิ่งที่ปรารถนา [Hope]
 • (adj) เหมือนกัน,คล้ายกัน,เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน [Nontri]
 • (vt) ชอบ,พอใจ,ต้องการ,สมัครใจ,ถูกใจ,ปรารถนา,อยาก [Nontri]
 • /L AY1 K/ [CMU]
 • (v) /laɪk/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
did in
  [do in]
 • ทำลาย: ทำให้พัง [Lex2]
 • กระทำฆาตกรรม (คำไม่เป็นทางการ): ฆ่า [Lex2]
 • ทำลาย: ทำให้พังทลาย [Lex2]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
fighter
 • นักสู้: นักรบ, นักมวย, ผู้กล้า, วีรบุรุษ [Lex2]
 • เครื่องบินประจัญบาน: เครื่องบินขับไล่ [Lex2]
 • (ไฟ'เทอะ) n. นักมวย,นักรบ,เครื่องบินรบ,ผู้ชอบต่อสู้,นักต่อสู้ ###S. contender [Hope]
 • (n) ผู้ต่อสู้,นักรบ,นักมวย,เครื่องบินรบ [Nontri]
 • /F AY1 T ER0/ [CMU]
 • (n) /f'aɪtər/ [OALD]
planes
 • /P L EY1 N Z/ [CMU]
 • (v) /pl'ɛɪnz/ [OALD]
  [plane]
 • เครื่องบิน: เรือบิน [Lex2]
 • บินร่อน: ร่อน [Lex2]
 • (เรือ) แล่นแฉลบ: แล่นไปเหนือผิวน้ำ [Lex2]
 • พื้นราบ: ที่ราบ, แนวราบ, ผิวหน้าที่ราบ [Lex2]
 • ระนาบ: ราบ, แบนราบ, ตามแนวราบ [Lex2]
 • เกี่ยวกับแนวราบ[Lex2]
 • ปีกเครื่องบิน: แพนหางเครื่องบิน [Lex2]
 • ระดับ: สถานะทางสังคม, ชั้น, ขั้น [Lex2]
 • กบไสไม้[Lex2]
 • ไม้ปาดปูน[Lex2]
 • เครื่องไสโลหะ[Lex2]
 • ไสกบ[Lex2]
 • ทำให้เรียบ: ปรับพื้นให้เรียบ [Lex2]
 • (เพลน) n. พื้นราบ,หน้าราบ,แนวราบ,เครื่องบิน,กบ,กบไสไม้,ไม้ปาดปูน adj. ราบ,แบน vt. ไสกบ,ทำให้เรียบ [Hope]
 • (adj) ราบ,แบน,เป็นแนวราบ,เป็นพื้นระนาบ [Nontri]
 • (n) เครื่องบิน,ระนาบ,ระดับชั้น,ที่ราบ,กบไสไม้,แนวราบ [Nontri]
 • (vt) ไสไม้,ปรับให้เรียบ [Nontri]
 • /P L EY1 N/ [CMU]
 • (v) /pl'ɛɪn/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top