ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

macht nichts.

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -macht nichts.-, *macht nichts.*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา macht nichts. มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *macht nichts.*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Never mind.- Das macht nichts. Tikhiy Don (1957)
As for things looking bad, they don't look bad, Mr Vole, they look terrible.Verzeihen Sie! Das macht nichts. Witness for the Prosecution (1957)
- Never mind.- Das macht nichts. Tikhiy Don II (1958)
It doesn't matter!Das macht nichts. Premier mai (1958)
No, not now, but it doesn't matter.Nein, noch nicht, aber das macht nichts. The Magician (1958)
It doesn't matter.Das macht nichts. The Magician (1958)
- Never mind.- Das macht nichts. Eve Wants to Sleep (1958)
- Not at all.- Macht nichts. Eve Wants to Sleep (1958)
Not at all.Macht nichts. Eve Wants to Sleep (1958)
- But I don't have money.- Ich habe aber kein Geld. - Macht nichts. Eve Wants to Sleep (1958)
Never mind.Das macht nichts. Eve Wants to Sleep (1958)
Never mind.Macht nichts. Houseboat (1958)
Oh, that doesn't matter.- Das macht nichts. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
I don't need one.- Macht nichts. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
Don't have to.Macht nichts. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
Never mind.Macht nichts. Teacher's Pet (1958)
- That's not important!- Das macht nichts. The Bridge (1959)
Never mind.Nun, das macht nichts. The Hound of the Baskervilles (1959)
Pity.Oh, schade. Macht nichts. The Hound of the Baskervilles (1959)
It's OK if I lose my way.Das macht nichts. The Human Condition I: No Greater Love (1959)
Never mind that.Macht nichts. North by Northwest (1959)
Never mind.Macht nichts. Black Orpheus (1959)
Let's hear it anyway.Macht nichts. Pickpocket (1959)
That's alright.Das macht nichts. Pillow Talk (1959)
We'll have to do without it.Macht nichts. Rio Bravo (1959)
Doesn't matter.Das macht nichts. Some Like It Hot (1959)
Julie, don't worry.- Julie, das macht nichts. Leda (1959)
WELL, THAT'S OKAY. THAT'S OKAY.Das macht nichts. And When the Sky Was Opened (1959)
- It doesn't matter at all, we golfers... have good legs.- Das macht nichts. The Terrible People (1960)
-I don't mind.- Das macht nichts. A Breath of Scandal (1960)
It doesn't matter, though.Aber das macht nichts. Croesus (1960)
- I can make you some in 2 minutes.Ich hole sofort welches. - Das macht nichts. The Grass Is Greener (1960)
Oh, come on, Hugh. One more ain't gonna hurt.Komm, Hugh, einer mehr macht nichts. Home from the Hill (1960)
Never mind.Das macht nichts. Home from the Hill (1960)
- I don't mind.- Das macht nichts. Makkers, staakt uw wild geraas (1960)
Cos ى in pajamas.Ich bin im Pyjama. Macht nichts. The Millionairess (1960)
- I've lost you again.- Ich habe dich wieder verloren. - Macht nichts. Peeping Tom (1960)
Doesn't matter.Macht nichts. Purple Noon (1960)
You talked a lot of nonsense, but that doesn't matter.Sie haben zwar lauter Blödsinn erzählt, aber das macht nichts. The Haunted Castle (1960)
Admiring your flora.- Macht nichts. Two Way Stretch (1960)
It doesn't matter; they'll impose a composer on me, tooDas macht nichts. Sie schreiben mir auch einen Musiker vor. Paris Belongs to Us (1961)
- It doesn't matter.- Macht nichts. Don Camillo monsignore... ma non troppo (1961)
- Never mind.- Macht nichts. The Devil's Daffodil (1961)
OH, I'M SO SORRY.Oh, so eine Ungeschicklichkeit! Ach, das macht nichts. The Innocents (1961)
We can't see him. He's got no body. But that's all right.Er hat keinen Körper, aber das macht nichts. Léon Morin, Priest (1961)
As long as I know what you say.Macht nichts. Hauptsache, ich weiß, was Sie sagen. Léon Morin, Priest (1961)
I don't care.Das macht nichts. The Misfits (1961)
No worries.Macht nichts. Saint-Tropez Blues (1961)
I'm not ashamed, Mom.- Das macht nichts. - So, jetzt setz dich zu uns. Splendor in the Grass (1961)
I don't mind.Das macht nichts. Yojimbo (1961)

German-Thai: Longdo Dictionary
Macht nichts.(phrase ) ไม่เป็นไร, See also: S. Das macht nichts.; Es macht nichts.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Das macht nichts.That doesn't matter. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  macht nichts /maxtniçts/
   never mind

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Macht nichts! /maxtniçts/
   Never mind!

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top