ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

morgenthau

M AO1 R G AH0 N TH AW2   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -morgenthau-, *morgenthau*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา morgenthau มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *morgenthau*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uh, they list Henry Morgenthau, Jr.Äh, Henry Morgenthau jr. Our Man in Tegernsee (1984)
He works with Morgenthau, and having been captivated by him at more than one cocktail party, he is a charmer.Er arbeitet bei Morgenthau und wurde von ihm bei mehr als einer Cocktail-Party verzaubert. Er ist ein Charmeur. Indian Summer (2007)
J.P., update on the Morgenthau murder?JP, irgendwas neues bei dem Morgenthau-Mord? Pilot (2013)
Earlier this morning, someone decided to shoot and kill luxury food importer, Henry Morgenthau.Heute Morgen... Hat sich jemand entschlossen auf den Importeur für luxuriöses Essen, Henry Morgenthau, zu schießen und ihn zu töten. Pilot (2013)
Henry Morgenthau? No.- Henry MorgenthauPilot (2013)
You do know Morgenthau.Sie kannten MorgenthauPilot (2013)
You knew they were worth a lot of money, so you tried to steal them from him when he wasn't home.Sie wussten, dass der Schinken eine Menge Geld wert war, also versuchten Sie ihn zu stehlen, wenn Morgenthau nicht zuhause war. Pilot (2013)
Oh, I'm Henry Morgenthau, owner of delicious and expensive hams.Oh! Ich bin Henry Morgenthau, Besitzer eines köstlichen und teuren Schinkens. Pilot (2013)
He was known to hang out at a storage unit near Boerum Park, which has red soil, hence, the muddy red footprint on Morgenthau's counter.Boerum Park abhängt, welcher roten Boden hat, was eine Erklärung für den roten Schuhabdruck in Morgenthaus Wohnung ist. Pilot (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
MORGENTHAU M AO1 R G AH0 N TH AW2

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top