ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

morelli

M AO0 R EH1 L IY0   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -morelli-, *morelli*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My name is Morelli.ครูชื่อมอเรลลี Wild Reeds (1994)
Give my keys to Morelli. Thank him.เอากุญแจไปให้มอเรลลี ขอบคุณมันด้วย Wild Reeds (1994)
People like you. Morelli wants to help.ครูมอเรลลีอยากช่วย เปลี่ยนแปลงคนอย่างนาย Wild Reeds (1994)
I'm Jennifer Morelli, but at 10:00, I'm "Destiny".ฉัน เจนนิเฟอร์ มอเรลลี่ แต่พอสี่ทุ่มปุ๊บ ฉันจะเป็น "เดสทินี่" You Gotta Get a Gimmick (2010)
Jill Morelli. She's a freelance reporter.จิลล์ มอเรลลี่ เธอเป็นนักข่าวอิสระ Kill Jill (2010)
Target name is Jill Morelli.เป้าหมายชื่อ จิล มอเรลลี่ Kill Jill (2010)
Morelli, you scared the hell out of me!มอเรลลี่ เธอทำให้ฉันตกใจ Kill Jill (2010)
And put out an APB for Jill morelli.ผมส่งประกาศ APB ของ จิล มอเรลลี่ Kill Jill (2010)
I listed morelli as armed and dangerous.ผมระบุว่ามอเรลลี่เป็นอันตรายและมีอาวุธ Kill Jill (2010)
2 highway patrol officers recognized morelliจนท.ลาดตระเวณทางหลวง 2 นายจำมอเรลลี่ได้ Kill Jill (2010)
Walk slowly toward us, Ms. Morelli.เดินมาหาเราช้าๆ คุณมอเรลลี่ Kill Jill (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
MORELLI    M AO0 R EH1 L IY0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top