ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

molecules

M AA1 L AH0 K Y UW2 L Z   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -molecules-, *molecules*, molecule
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moleculesโมเลกุล [การแพทย์]
Molecules, Basicอณูแบบพื้นฐาน [การแพทย์]
Molecules, Carrierโมเลกุลที่เป็นตัวนำ [การแพทย์]
Molecules, Complexโมเลกุลค่อนข้างซับซ้อน, โมเลกุลที่ซับซ้อน [การแพทย์]
Molecules, Giantโมเลกุลยักษ์ [การแพทย์]
Molecules, Hydrophilicโมเลกุลที่ชอบน้ำ [การแพทย์]
Molecules, Ionization ofทำให้โมเลกุลแตกตัว [การแพทย์]
Molecules, Ionizedโมเลกุลที่แตกตัวแล้ว [การแพทย์]
Molecules, Non-Polarโมเลกุลไม่มีขั้ว [การแพทย์]
Molecules, Parentโมเลกุลเดิม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I learned to control the molecules around me.ข้าเรียนรู้ที่จะควบคุมอนุภาครอบตัว Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
I'm gonna have to shrink between the molecules to get in there.ต้องย่อเล็กกว่าอะตอม ถึงจะเข้าได้ Ant-Man (2015)
Those molecules don't have anything to bond to.โมเลกุลพวกนั้นก็ไม่มีอะไร ที่จะเชื่อมมต่ออีก The Fury of Firestorm (2015)
Those highly reactive molecules needed something to bond with in order to stabilize.โมเลกุลปฏิกิริยาสูงเหล่านั้น ต้องการบางอย่าง ที่มีการเชื่อมต่อในการรักษา สเถียรภาพเอาไว้ The Fury of Firestorm (2015)
I knew I had to shrink between the molecules to disarm the missile.พ่อคิดจะย่อส่วน แทรกระหว่างโมเลกุล เข้าไปปลดหัวรบ Ant-Man (2015)
When trillions and trillions of molecules exploded from a pin head, were there rules dictating how to establish a universe?เมื่อล้านและล้านล้านโมเลกุล ระเบิดออกจากหัวเข็ม มีกฎที่ชี้ให้เห็นวิธี สร้างจักรวาลมั้ย? The Candidate (2015)
The competing molecules became more elaborate.การแข่งขันกลายเป็น โมเลกุลที่ซับซ้อนมากขึ้น The Immortals (2014)
Somehow, carbon-rich molecules began using energy to make crude copies of themselves.อย่างใดโมเลกุลคาร์บอนที่อุดมไปด้วย เริ่มใช้พลังงานในการทำ สำเนาดิบของตัวเอง The Immortals (2014)
When it hits our atmosphere, the oxygen and nitrogen molecules in the air glow like giant fluorescent lightbulbs.เมื่อมันกระทบบรรยากาศของเรา ออกซิเจนและไนโตรเจนโมเลกุล ในอากาศเรืองแสงเช่น หลอดฟลูออเรยักษ์ The Electric Boy (2014)
They need matter to ride on, like molecules of air, or water, or rock.เช่นโมเลกุลของอากาศ หรือน้ำหรือก้อนหิน แต่คลื่นแสงบินเดี่ยว พวกเขาสามารถย้ายผ่าน พื้นที่ว่างเปล่า Hiding in the Light (2014)
And with twice as many, we're still talking about only six molecules out of 10,000 things would get uncomfortably hot and cause us some serious problems.และด้วยสองเท่า, เราก็ยังคงพูดคุยเกี่ยวกับ เพียงหกโมเลกุล ออกจากหมื่น The World Set Free (2014)
Think of it, fewer than three molecules out of every 10,000.คิดว่าพูดไปน้อยกว่าสามโมเลกุล จากทุกหมื่น The World Set Free (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moleculesBehind thermodynamics lie the movements of atoms and molecules following the laws of motion learned in the first volume.

CMU English Pronouncing Dictionary
MOLECULES    M AA1 L AH0 K Y UW2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
molecules    (n) mˈɒlɪkjuːlz (m o1 l i k y uu l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
集塊[しゅうかい, shuukai] (n) agglomerate (e.g. of cells, molecules, etc.); aggregation; mass; cluster [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top