ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

miami's

M AY0 AE1 M IY0 Z   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -miami's-, *miami's*, miami'
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a Calypso journey through Miami's inner harbor.ตามรอยคาลิปโซ่น่ะ ล่องตามท่าเรือไมอามี่ด้านใน It's Alive! (2007)
Miami's swamped with criminal immigrants and refugees from 3rd world countries.ไมอามี่น่ะเต็มไปด้วยผู้ร้ายข้ามแดน และ ผู้หลบหนีเข้าเมือง จากประเทศโลกที่3 Left Turn Ahead (2007)
No, miami's too hot for all that leather.ไม่ดีกว่า ไมอามี่ร้อนเกิน จะใส่ชุดหนังขนาดนั้น The Dark Defender (2007)
Well, Miami's gasoline comes from the same central distribution point, individual stations, they add unique additives.แต่ น้ำมันในไมอามี่มาจากแหล่งกระจายน้ำมันกลางเดียวกัน แต่ละสถานี เขาก็จะเพิ่มตัวประกอบเฉพาะของแต่ละที่เอง Won't Get Fueled Again (2008)
Yeah,22-year-old heir to one of Miami's largest fortunes.ใช่ ทายาทวัย 22 ของหนึ่งใน มหาเศรษฐีของไมอามี่ And How Does That Make You Kill? (2008)
Yeah, Miami's good.ไมอามี่ก็ดี Death Race (2008)
# Take heed 'cause I'm a lyrical poet # # Miami's on the scene just in case you didn't know it ## ระวังให้ดีเพราะ ฉันคือกวี จากไมอามี่ เผื่อนายไม่รู้ # Bad Reputation (2010)
Miami's finest.ที่ดีที่สุดของไมอามี่ Fallen (2010)
Look, now, we can either do this the right way, or I can call up the po-lice, let Miami's finest handle it.ทีนี้เราจะได้ทำเรื่องนี้ให้ถูกต้อง หรือจะให้โทรหาตำรวจ ให้ตำรวจไมอามี่จัดการ Take It! (2010)
You're here today because it's my privilege to introduce an officer who-- well, under my watch has proven herself to be one of Miami's finest and a true friend.พวกคุณมาที่นี่เนื่องในโอกาสที่ฉัน จะขอแนะนำเจ้าหน้าที่ซึ่ง... เอ่อ อยู่ภายใต้การดูแลของฉัน ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่า Once Upon a Time... (2011)
Miami's gonna feel so good in November.ไมอามี่อากาศจะดีมาก ในช่วงเดือนพฤศจิกายน Deadline (2011)
Miami's for trolls.ไมอามี่สำหรับพวกเกรียน Loyalty (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
MIAMI'S    M AY0 AE1 M IY0 Z

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Miamis \Mi*a"mis\, n. pl.; sing. {Miami}. (Ethnol.)
     A tribe of Indians that formerly occupied the country between
     the Wabash and Maumee rivers.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top