Search result for

memberships

(111 entries)
(0.0505 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -memberships-, *memberships*, membership
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา memberships มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *memberships*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
membership[N] การเป็นสมาชิก, See also: สมาชิกสภาพ, การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม, การเข้าร่วม, Syn. participation, affiliation, association

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
membership(เมม'เบอชิพ) n. สมาชิกภาพ,จำนวนสมาชิกทั้งหมด

English-Thai: Nontri Dictionary
membership(n) จำนวนสมาชิก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
membershipสมาชิกภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
membershipสมาชิกภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
membership functionฟังก์ชันภาวะสมาชิก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
membership, termination ofความสิ้นสุดแห่งสมาชิกภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
termination of membershipความสิ้นสุดแห่งสมาชิกภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Membershipสมาชิก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have to renew my gym membership.ฉันต้องไปต่ออายุสมาชิกยิม Punch-Drunk Love (2002)
Good. Did you get your gym membership?ดี เธอไปต่อสมาชิกยิมหรือยัง? Punch-Drunk Love (2002)
A 180-degree window facing the golf course plus club membership costs less than a millionหน้าต่าง180 องศา หันเข้าสนามกอล์ฟ รวมทั้งราคาสมาชิกไม่ถึงล้าน Infernal Affairs (2002)
With the authority invested in me by the Melchizedek priesthood, and in the name of Jesus Christ, I have no choice but to begin excommunication proceedings against you, at which point you will be stripped of the priesthood... the garments... and membership in this church.จากการเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ the Melchizedek priesthood และในนามของพรเจ้า เราไม่มีทางเลือก เราของตัดสิทธิทางการเป็นพระของคุณ ห้ามแต่งกายชุดนี้อีก Latter Days (2003)
We have a very exclusive membership here.ที่นี่เรามีสมาชิกพิเศษอยู่หลายคน Match Point (2005)
I won't waive even a single cent from the membership, so start doing some exercises.ผมจะไม่ยอมให้ค่าสมาชิกเสียไปฟรีๆหรอก มาออกกำลังกันเถอะ Sweet Spy (2005)
We are not going to return his membership fee even if he's not moving, etc..เราจะไม่คืนค่าสมาชิกให้เขา แม้ว่าเขาจะไม่ขยับอะไรเลยก็ตาม.. Sweet Spy (2005)
Do we have to pay a membership fee?เราต้องจ่ายค่าสมาชิกรึเปล่า Gangster High (2006)
Looks like I have a fan club, membership of one.ดูเหมือนผมมีแฟนคลับซะด้วย สมาชิกมีหนึ่งคน Dex, Lies, and Videotape (2007)
You'll buy a membership?คุณจะสมัครเป็นสมาชิกเหรอ? Unstoppable Marriage (2007)
In addition, the board is extending membership privileges to you.อ้อ นอกจากนั้น ทางคณะกรรมการ อยากให้เธอเป็นสมาชิกของที่นี่ High School Musical 2 (2007)
I got an NRA membership in my pocket and a shotgun over the fireplace, so get out...ชั้นมีบัตรเม็มเบอร์สมาคมปืน อยู่ในกระเป๋านะโว้ย แล้วก้อมีลูกซองบนหิ้งด้วย ออกไปซะ Trick 'r Treat (2007)
I've got an NRA membership in my pocket and a shotgun over the fireplace, so get out of here before I...ชั้นมีบัตรเม็มเบอร์สมาคมปืน อยู่ในกระเป๋านะโว้ย แล้วก้อมีลูกซองบนหิ้งด้วย ออกไปซะ Trick 'r Treat (2007)
We really must revoke your membership.เราน่าจะถอนเธอออกจากกลุ่มซะจริง ๆ Heaven and Hell (2008)
No kiddie porn, no membership to illicit websites, no dubious emails, no chat room history.ไม่มีของลามกอนาจาร ไม่มีสมาชิกเวปผิดกฏหมาย ไม่มีอีเมล์น่าสงสัย ไม่มีประวัติของห้องแชท Memoriam (2008)
- Tribe attracts a good membership.- Tribe ดึงดูดสมาชิกที่ดี - อายุ18 Patch Over (2008)
Yeah, factor in membership fees, downloads, she's making three times that much.ใช่ ปัจจัยค่าภาษีของสมาชิก การขนส่ง เธอหาเงินได้ถึงสามครั้งนั่นมากพอ The Pull (2008)
Why would you pay for a three-Year gym membership And only go twice?ทำไมคุณถึงจ่ายเงินค่าสมาชิกยิมราย 3 ปีแต่ไปแค่ 2ครั้ง Adverse Events (2008)
To register membership...ลงทะเบียนสมัครสมาชิก Heartbreak Library (2008)
The organization strips Muntz of his membership.ทางชมรมถอดมันซ์ท ออกจากการเป็นสมาชิก Up (2009)
And in Geneva, the League of Nations voted the USSR full membership.และในเจนนิวา องค์การระหว่างชาติ โหวตรับรองสมาชิกภาพ Public Enemies (2009)
Let's toast to our new membership and friendshipดื่มให้หมดสำหรับเพื่อนสมาชิกใหม่ และเพื่อความสัมพันธ์ Invitation Only (2009)
Let's toast to our new membership and friendshipดื่มให้หมด สำหรับความสัมพนธ์ที่ดีต่อสมาชิกใหม่ Invitation Only (2009)
I am going to respond by saying, as Senior Vice-President of Membership and Claims.ผมจะคุยกับผู้บริหารให้ละกันนะครับ Saw VI (2009)
This is our... membership coordinator.นี่เป็น... สมาชิกผู้ประสานงานของเรา Smite (2009)
And I could use a gym membership.และฉันสามารถใช้ โรงยิมของสมาชิก Chuck Versus the First Kill (2009)
He's not on the membership roster.ไม่มีชื่อของเขา เป็นสมาชิกอยู่ในบัญชีรายชื่อ Grey Matters (2009)
They had no right to revoke my membership.พวกเขาไม่มีสิทธิ์มาเพิกถอนผมออกจากสมาชิค What Lies Below (2010)
To talk about membership policies, right?เพื่อพูดเรื่องนโยบายรับคนเข้ากลุ่มจริงมั้ย? Investigative Journalism (2010)
Membership in the famous people's club.- รับมืออะไรกัน? ก็เข้าสังคมคนดังไงคะ Peleliu Hills (2010)
Membership in the famous people's club.ก็รับมือกับการเป็นคนมีชื่อเสียงไง Peleliu Landing (2010)
I've been looking through membership lists of chess clubs pre-'90.ผมยังตามดูข้อมูลรายชื่อ สมาชิกชมรมหมากรุก ในช่วงทศวรรษ 1990 Queen Sacrifice (2010)
And here is my Justice League membership card.และนี่ บัตรสมาชิกฮีโร่จัสติกของผม The Apology Insufficiency (2010)
Their membership is so restricted they make soho house look like a halfway house.จนบ้านโซโฮ เป็นบ้านเด็กเล่นไปเลย The Undergraduates (2010)
She created the mama bears campaign, increased female membership by a third.เธอเป็นคนก่อตั้งแคมเปญ Mama Bears เพิ่มสมาชิกหญิงให้ขึ้นเป็นที่สาม Goodbye, Columbia (2010)
Because membership is mandatory.เพราะว่าสมาชิกปฎิบัติตามคำสั่ง It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
This is membership club was created for 0.1 percent of South Korea upper-class people.นี่เป็นสมาคนที่ตั้งขึ้นสำหรับคนชั้นสูงของเกาหลีที่มีจำนวนแค่ 0.1 เปอร์เซ็นต์ Dae Mul (2010)
The gallery is a membership-based so should be no difficulty.ห้องภาพเป็นของเรื่องของสมาชิก คงไม่มีอะไรยาก Dae Mul (2010)
It's a membership to a health club.มันเป็นบัตรสมาชิกของเฮล์ทคลับ Episode #1.9 (2010)
Thanks for the health club membership.ขอบคุณสำหรับสมาชิกเฮลท์คลับ Episode #1.9 (2010)
Hey, it's not weird. It's pretty cool, actually. No membership fee...เราไม่ได้เพี้ยน แก๊งเราเจ๋ง ไม่เก็บค่าสมาชิกด้วย The Hangover Part II (2011)
Hey, membership's one-fifty a month.ค่าสมาชิก 50/50 ต่อเดือนนะ Raging Fae (2011)
You want him to train here get him a membership!ถ้าอยากให้เขาซ้อมก็จ่ายค่าสมาชิก Raging Fae (2011)
Gave me a free membership here so I could train-ให้ผมมาฝึกแบบไม่คิดเงิน Raging Fae (2011)
She got a membership at a yoga studio and stated paying for cooking classes.เธอเป็นสมาชิกของ โยคะ สตูดิโอ และก็การจ่ายสำหรับคลาสทำอาหาร Today I Do (2011)
Ok, so I cross-checked Morgan's list of people who may have seen Talbot's darkroom with church membership.โอเค,ลิสต์ของมอร์แกนมีส่วนที่เรามองข้ามไป. ถึงคนที่อาจเคยมาที่ห้องมืดนั้น ที่เป็นสมาชิกจากทางโบสถ์. Out of the Light (2011)
You have a membership to the Einstein Museum and an overbearing obsession with facial symmetry.เธอเป็นสมาชิก พิพิธภัณฑ์ไอน์สไตน์ และความหยิ่งยโส ด้วยใบหน้าที่ได้สัดส่วน Last Temptation (2011)
Guess she lost her gym membership.สงสัยจะทำบัตรเมมเบอร์ฟิตเนสหาย Smokey and the Bandit (2011)
I found the complete membership roster.ผมพบรายชื่อสมาชิกที่สมบูรณ์ Foe (2011)
We're not exactly membership material.เราไม่ได้ว่า วัสดุสมาชิก. The Iceman (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
membershipHe got membership of the club by virtue of his wealth.
membershipHe has the privileges of membership.
membershipHe limited the membership to twenty.
membershipHow much is the annual membership fee?
membershipI applied for membership in the association.
membershipShe applied for the membership in a golf club.
membershipThe membership of the Boy Scout troop swelled.
membershipThere's no membership fee for joining.
membershipThis society has a large membership.
membershipWith regard to the membership fee, you must ask the treasurer of the club.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัตรสมาชิก[N] membership card
สมาชิกภาพ[N] membership, Example: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางท่านประกาศว่า ยินดีที่จะลาออกจากสมาชิกภาพเพื่อให้มีการเลือกตั้งซ่อม, Thai definition: สถานภาพของสมาชิก
ค่าบำรุง[N] fee, See also: subscription charge, membership fee, Example: ประชาชนทั่วไปมีความเห็นว่าการ เก็บค่าบำรุงหรือค่าธรรมเนียมจากสมาชิกพรรคเป็นวิธีการหาเงินเข้าพรรคที่เหมาะสมที่สุด
ค่าบำรุงรักษา[N] fee, See also: subscription charge, membership fee, Example: รถ ขสมก. ทุกคันจะต้องมีค่าบำรุงรักษารถเพื่อที่คนขับจะได้นำมาใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมรถให้อยู่ในสภาพที่ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรสมาชิก[n. exp.] (bat samāchik) EN: membership card   FR: carte de membre [f]
ค่าสมาชิก[n. exp.] (khā samāchik) EN: membership fee   FR: cotisation de membre [f]
สมาชิกภาพ[n.] (samāchikkaphāp) EN: membership   FR: adhésion [f]
สมัครสมาชิก[v. exp.] (samak samāchik) EN: apply for a membership ; sign up for ; subscribe (to)   FR: s'abonner
ทะเบียนสมาชิก[n. exp.] (thabīen samāchik) EN: membership roster   FR: liste des membres [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MEMBERSHIP    M EH1 M B ER0 SH IH2 P
MEMBERSHIPS    M EH1 M B ER0 SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
membership    (n) (m e1 m b @ sh i p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beitrittsantrag {m}application for membership [Add to Longdo]
Mitgliedsbeitrag {m}membership fee [Add to Longdo]
Mitgliedschaft {f} | Mitgliedschaften {pl}membership | memberships [Add to Longdo]
Mitgliedskarte {f}membership card [Add to Longdo]
Mitgliedsnummer {f}membership number [Add to Longdo]
Parteibuch {n}membership book [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
メンバーシップ;メンバシップ[, menba-shippu ; menbashippu] (n) membership [Add to Longdo]
員外[いんがい, ingai] (n) non-membership [Add to Longdo]
会を抜ける[かいをぬける, kaiwonukeru] (exp,v1) to withdraw from a society; to quit an association; to give up one's membership of a society [Add to Longdo]
会員[かいいん, kaiin] (n) member; the membership; (P) [Add to Longdo]
会員規約[かいいんきやく, kaiinkiyaku] (n) membership agreement (e.g. for a credit card) [Add to Longdo]
会員券[かいいんけん, kaiinken] (n) membership card [Add to Longdo]
会員章[かいいんしょう, kaiinshou] (n) membership badge [Add to Longdo]
会員証[かいいんしょう, kaiinshou] (n) membership certificate [Add to Longdo]
会員制[かいいんせい, kaiinsei] (n) membership system [Add to Longdo]
会員登録[かいいんとうろく, kaiintouroku] (n,vs) membership registration; subscription; member enrolment [Add to Longdo]
会員名簿[かいいんめいぼ, kaiinmeibo] (n) membership list [Add to Longdo]
会費[かいひ, kaihi] (n) membership fee; (P) [Add to Longdo]
教籍[きょうせき, kyouseki] (n) church membership [Add to Longdo]
皇籍[こうせき, kouseki] (n) membership of the Imperial family [Add to Longdo]
[せき, seki] (n,n-suf) (1) (sens) one's family register; one's domicile; (2) membership (club, party, etc.); (P) [Add to Longdo]
脱会[だっかい, dakkai] (n,vs) withdrawal (from membership of organization, organisation) [Add to Longdo]
党籍[とうせき, touseki] (n) party register; membership in a party; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
接纳[jiē nà, ㄐㄧㄝ ㄋㄚˋ, / ] admit (into membership of an organization) [Add to Longdo]
会友[huì yǒu, ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ, / ] membership [Add to Longdo]
转正[zhuǎn zhèng, ㄓㄨㄢˇ ㄓㄥˋ, / ] to transfer to full membership; to obtain tenure [Add to Longdo]
开除党籍[kāi chú dǎng jì, ㄎㄞ ㄔㄨˊ ㄉㄤˇ ㄐㄧˋ, / ] to expel from party membership [Add to Longdo]
党票[dǎng piào, ㄉㄤˇ ㄆㄧㄠˋ, / ] party membership; membership card [Add to Longdo]
党籍[dǎng jí, ㄉㄤˇ ㄐㄧˊ, / ] party membership [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top