ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

master's

M AE1 S T ER0 Z   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -master's-, *master's*, master'
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
master's degree[N] ปริญญาโท, See also: ปริญญามหาบัณฑิต, Syn. Master's degree, master's

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
master's degreen. ปริญญามหาบัณฑิต
quartermaster's departmenn. กรมพลาธิการ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cosmo curled up at his master's feet as the Major proceeded to brief Hunt on his mission...คอสโมมาอยู่แทบเท้าเจ้านายของมัน ทันใดที่หัวหน้าเข้ารวบตัวเขา The Cement Garden (1993)
Chief! The Puppet Master's gone!หัวหน้า, นักเชิดหุ่นหายไปแล้ว! Ghost in the Shell (1995)
First I must visit my master's grave.แต่ก่อนอื่น ฉันต้องไปสุสานท่านอาจารณ์ก่อน Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Sol shall avenge my master's death after all.ในที่สุด ฉันก็จะได้แก้แคนแทนเจ้านาย ใช่ไหม Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
It's heard its master's call.มันได้ยินนายมันเรียก The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Oh, huzzah, the master's home.คุณผู้ชายมาแล้ว The Time Machine (2002)
Kraven who was richly rewarded for not only setting the great blaze but for returning with evidence of the Lycan master's demise the branded skin, cut from Lucian's very arm.ผีดูดเลือดคนเดียวที่ลอดชีวิต/คราเว่น ผู้ที่ได้รางวัลอย่างงาม/ไม่ใช่แค่การยืนอยู่บนเปลวเพลิง แต่เพื่อกลับมาด้วยหลักฐานจากการตายของลูเซียน Underworld (2003)
Take this to the house of your master's patron, Pieter van Ruijven.(สวดภาษาลาติน) เอานี่ไปให้ที่บ้านปีเตอร์ ฟอน ไรเว่น Girl with a Pearl Earring (2003)
On the master's account.ลงบัญชีของนายท่านไว้นะ Girl with a Pearl Earring (2003)
Tell me, has the master's brush unlocked the secrets of your heart?หรือพู่กันของเจ้านายเธอ ปลดล็อคความลับในหัวใจเธอได้? Girl with a Pearl Earring (2003)
Nevermore will I my master's tears to you deplore.Nevermore will I my master's tears to you deplore. Wicker Park (2004)
I heard you're writing your Master's thesis.ได้ยินมาว่าคุณกำลังทำวิทยานิพนธ์ Everybody Has a Little Secret (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
master'sAs soon as the dog heard his master's voice, off he ran like a shot.
master'sHe got a master's degree in law.
master'sHe recoiled before his master's anger.
master'sShe got a master's degree three years ago.
master'sThe dog waited day after day for its master's return.
master'sThe servants tried to carry out their master's order.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปริญญาโท[N] master's degree, See also: master's, Example: งานวิจัยส่วนใหญ่ทางภาษาศาสตร์เป็นผลงานของนิสิตระดับปริญญาโท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มหาบัณฑิต[n.] (mahābandit) EN: holder of a master's degree ; Master (of science, engineering, medicine)   
ปริญญาโท[n. exp.] (parinyā thō) EN: master's degree   FR: maîtrise [f] ; licence [f]
ทนาย[n.] (thanāi) EN: master's representative ; royal officer ; retainer   

CMU English Pronouncing Dictionary
MASTER'S    M AE1 S T ER0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
硕士[shuò shì, ㄕㄨㄛˋ ㄕˋ, / ] master's (degree), #6,088 [Add to Longdo]
硕士生[shuò shì shēng, ㄕㄨㄛˋ ㄕˋ ㄕㄥ, / ] Master's degree student, #25,855 [Add to Longdo]
硕士学位[shuò shì xué wèi, ㄕㄨㄛˋ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, / ] master's degree (MSc) [Add to Longdo]
考研[kǎo yán, ㄎㄠˇ ㄧㄢˊ, ] Master's course entrance exams; taking a graduate exam [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
衣鉢[いはつ;えはつ;えはち, ihatsu ; ehatsu ; ehachi] (n) (1) mysteries of one's master's art; (2) {Buddh} (original meaning) robes and a bowl (monk's key possessions auctioned off at his funeral); transmission of the dharma from master to disciple (in Zen) [Add to Longdo]
駅長室[えきちょうしつ, ekichoushitsu] (n) stationmaster's office [Add to Longdo]
主家[しゅか;しゅけ, shuka ; shuke] (n) employer's house; master's house [Add to Longdo]
主思い[しゅうおもい, shuuomoi] (n) worrying about one's master's affairs; one who so worries [Add to Longdo]
主命[しゅめい, shumei] (n) ruler's orders; master's orders [Add to Longdo]
主用[しゅよう, shuyou] (n) the master's business; necessary business [Add to Longdo]
修士[しゅうし, shuushi] (n,adj-no) master's (academic degree); (P) [Add to Longdo]
修士課程[しゅうしかてい, shuushikatei] (n) master's course; (P) [Add to Longdo]
修士号[しゅうしごう, shuushigou] (n) master's degree [Add to Longdo]
修士論文[しゅうしろんぶん, shuushironbun] (n) master's thesis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top