ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mariette

M EH2 R IY0 EH1 T   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mariette-, *mariette*
Possible hiragana form: まりえって
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mariette มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mariette*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Marietta, we need a different thread here!Mariette! Dazu braucht man einen anderen Faden. Fellini's Casanova (1976)
- Who is Mariette Hartley?Wer ist Mariette Hartley? - Das stimmt. Short Cuts (1993)
Hello, Marian.Hallo, MarietteAway from Her (2006)
Come on, Mariette, don't sulk over bananas.Mariette. Sie sind doch nicht sauer wegen der Bananen. La maîtresse du président (2009)
Thanks, Mariette.Danke, MarietteLa maîtresse du président (2009)
Mariette, did Mrs. Steinheil go to the Charity Bazaar today?Mariette, sagen Sie, wollte Frau Steinheil zum Bazar de la Charité? La maîtresse du président (2009)
Mrs. Mariette Wolfe.Mariette Wolff. La maîtresse du président (2009)
- Yes, Mariette.Ja, MarietteLa maîtresse du président (2009)
- It's Mariette.Ida, hier ist MarietteID:A (2011)
Mariette told me you and Martin used to be in this group.Mariette hat gesagt, dass du und Martin zu irgendeiner Gruppe gehört habt. ID:A (2011)
It's Mariette.Ich bin's, MarietteID:A (2011)
- I was with Mariette.Ich war bei MarietteID:A (2011)
Mariette Blanchot, nice to meet you.- Mariette Blanchot. Freut mich. Pauline détective (2012)
Mariette Blanchot, nice to meet you.Mariette Blanchot. Freut mich. Pauline détective (2012)
Fortunately, Mariette is a good alibi.Gott sei Dank, dass deine Freundin Mariette uns ein Alibi gibt. The Iron Stairs (2013)
Mariette, it's you.MarietteThe Iron Stairs (2013)
Mariette gave me her name.Mariette empfahl die Neue. The Iron Stairs (2013)
-Mariette and I met her.- Habe ich mit Mariette getroffen. The Iron Stairs (2013)
Mariette, she's hiding something.Mariette verbirgt etwas. The Iron Stairs (2013)
I'll have it with Mariette.Den trinke ich mit Mariette. Tschüss. The Iron Stairs (2013)
Mariette.MarietteThe Iron Stairs (2013)
You could go with Mariette.Du könntest mit Mariette gehen. The Iron Stairs (2013)
Don't bother. Mariette is taking care of her.Mariette kümmert sich drum. The Iron Stairs (2013)
One of the old brigade, Cpt. Ange Mariette.Das hier ist unser alter Hase, Capitaine Ange MarietteThe Connection (2014)
The Strawberry Girl.Mariette mit Erdbeeren. Vanity (2015)
- I'll wake up the concierge to help us.Ich wecke Mariette, damit sie Ihnen hilft. The Visitors: Bastille Day (2016)
What are you up to in Marietta's chamber?- Was machen Sie bei Mariette? - Wurde geköpft. The Visitors: Bastille Day (2016)
James Garner and Mariette Hartley. It's not that.- wie James Garner und Mariette Hartley. Expenses (2017)
I want you to stay, Mariette.Du darfst nicht gehen, MarietteTrouble in Paradise (1932)
Mariette, Mariette, please, please believe us. No, no, no.Mariette, Mariette, es handelt sich um dieselbe Person. Trouble in Paradise (1932)
- Mariette.MarietteTrouble in Paradise (1932)
- Mariette.MarietteTrouble in Paradise (1932)
Mariette.MarietteTrouble in Paradise (1932)
What's that, Mariette?Was ist das, MarietteThe Sheep Has Five Legs (1954)
Mariette, push me.MarietteThe Sheep Has Five Legs (1954)
If I had had a daughter I wouldn't be dependent on a retarded, deaf servant.Wenn ich heute eine Tochter hätte, wäre ich nicht in den Händen einer blöden Bediensteten. MarietteThe Sheep Has Five Legs (1954)
Mariette, my briefcase.Mariette! Meine Tasche. The Sheep Has Five Legs (1954)
Let's go.Schieb, MarietteThe Sheep Has Five Legs (1954)

CMU English Pronouncing Dictionary
MARIETTE M EH2 R IY0 EH1 T

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top