ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

marie

M ER0 IY1   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marie-, *marie*
Possible hiragana form: まりえ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marie-Bamberger Diseaseข้อโตผิดปกติจากโรคปอด [การแพทย์]
Marie-Strumpell Ankylosing Spondylitisข้อกระดูกสันหลังอักเสบจากโรครูมาตอยด์ [การแพทย์]
Marie-Strumpell Diseaseโรคกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Marie Antoinette and her little sister.แมรี่ แอนโทนีทตี และน้องสาวของเธอ Toy Story (1995)
Your extracted eggs, Marie have been fertilized with Antonio's sperm.ไข่ของคุณนะ, มารี จะถูกผสมกับ สเปิร์มของอันโตนิโอ Gattaca (1997)
I'll put Tom Thumb to bed, and I'll show Marie her room.ฉั้นจะไปพาทอมไปนอน และจะพา Marie ไปดูห้องนอนของเธอ High Tension (2003)
Last week I was 4000 miles away in India watching Marie die.อาทิตย์ก่อน ผมอยู่ที่อินเดีย ห่างไปจากนี่ 4,000 ไมล์ ดูมารีตายไป ต่อหน้าต่อตาผม The Bourne Supremacy (2004)
Was it A, queen Elizabeth, B, Marie antoinette,A พระราชินีควีนอลิซาเบธ Bพระราชินีมาเรีย แอนโตเน็ตต์ Mr. Monk and the Game Show (2004)
Uh, that is correct. Marie antoinette.โอ้ถูกต้องครับ พระราชินีมาเรีย แอนโตเน็ตต์ Mr. Monk and the Game Show (2004)
[Feels Like I'm in Love by Kelly Marie playing][Feels Like I'm in Love by Kelly Marie playing] Imagine Me & You (2005)
the first time was in 1982, when he faked the suicide death of his first wife marie mccullough, who had the nerve to try to leave him.ครั้งแรกเมื่อปี1982 ในการสร้าง สถานการณ์ฆ่าตัวตายของภรรยาคนแรก มาเรีย แมคคอลล่า ผู้ซึ่งมีความกล้าที่จะทิ้งเขา Out of the Past (2007)
Me too, even if I'm married, The Marie Shop...ฉันก็เหมือนกัน หากฉันแต่งงาน... ร้านของฉัน... . Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
The Marie Shop ?ร้านของเธอใช่ไหม ? Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
I saw Queen Marie Antoinette wear something the same at a ball once.ฉันเคยเห็นราชินีมารี อังตัวเน็ต ใส่ชุดนี้ออกงานครั้งนึง Becoming Jane (2007)
Marie Kreutz, his girlfriend.มารี ครูซ, แฟนของเค้า The Bourne Ultimatum (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
marieDo cheer up, Marie!
marieIt was Marie Curie who discovered radium.
marieMarie told me that she enjoyed the drive.
marieThat a glrl, Marie!

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าบ่าว[n. exp.] (jaobāo) EN: bridegroom ; groom   FR: jeune marié [m]
เจ้าสาว[n.] (jaosāo) EN: bride   FR: jeune mariée [f] ; mariée [f]
ขนปลายปีก[n. exp.] (khon plāi pīk) EN: primaries   FR: rémiges primaires [fpl]
คู่สมรส[n.] (khūsomrot) EN: spouse ; mate ; husband and wife ; bride and groom ; bridal pair ; married couple   FR: couple marié [m]
กล่าวเมีย[v. exp.] (klāo mīa) EN: take a wife ; get married   FR: prendre une épouse ; épouser ; se marier
มารี คูรี[n. prop.] (Mārī Khūrī) FR: Marie Curie
เป็นสามีภรรยา กัน[v. exp.] (pen sāmī phanrayā kan) EN: be married   FR: être mari et femme ; être mariés l'un à l'autre
เรือนหอ[n.] (reūoenhō) EN: home for newly wedding couple ; bridal house   FR: maison des jeunes mariés [f]
สาวใหญ่[n. exp.] (sāo yai) EN: spinster ; unmaried woman   FR: femme célibataire [f] ; vieille fille (péj.) [f]
สมรส[v.] (somrot) EN: marry ; get married ; wed   FR: se marier ; marier

CMU English Pronouncing Dictionary
MARIE M ER0 IY1
MARIER M EH1 R IY0 ER0
MARIEN M EH1 R IY0 N
MARIEL M EH1 R IY0 AH0 L
MARIE'S M ER0 IY1 Z
MARIETTE M EH2 R IY0 EH1 T
MARIETTA M EH2 R IY0 EH1 T AH0
MARIELITO M AA0 R IY2 EH0 L IY1 T OW0
MARIELITOS M AA0 R IY2 EH0 L IY1 T OW0 S
MARIENBONN M EH1 R IY0 N B AO2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Marie (n) mˈərˈiː (m @1 r ii1)
Marietta (n) mˈærɪˈɛtə (m a1 r i e1 t @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Marienkäfer {m} [zool.] | Marienkäfer {pl}ladybird | ladybugs [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
marié(adj) |f. mariée| แต่งงานแล้ว, มีสถานภาพสมรส, See also: A. célibataire,

Japanese-English: EDICT Dictionary
信夫摺;信夫摺り;忍摺;忍摺り[しのぶずり, shinobuzuri] (n) (arch) (See 忍・しのぶ・5) clothing patterned using the fern Davallia mariesii [Add to Longdo]
青森椴松[あおもりとどまつ;アオモリトドマツ, aomoritodomatsu ; aomoritodomatsu] (n) (uk) (See 大白檜曾) Maries' fir (Abies mariesii) [Add to Longdo]
大白檜曾[おおしらびそ;オオシラビソ, ooshirabiso ; ooshirabiso] (n) (uk) Maries' fir (Abies mariesii) [Add to Longdo]
忍;荵[しのぶ, shinobu] (n) (1) (uk) Davallia mariesii (species of fern); (2) (See 軒忍) Lepisorus thunbergiana (species of fern); (3) (See 襲の色目) color of clothing layers under one's overcoat (light green on blue); (4) (abbr) (See 忍髷) ancient women's hairstyle; (5) (abbr) (See 忍摺) clothing patterned using the fern Davallia mariesii [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Marie \Mar"ie\, interj.
     Marry. [Obs.] --Chaucer.
     [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  Marie /maʀi/ 
   Mary

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  Marie /mari/
   Mary

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top