ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

majestically

M AH0 JH EH1 S T IH0 K AH0 L IY0   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -majestically-, *majestically*, majestical
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
majestically[ADV] อย่างสง่าผ่าเผย, See also: อย่างน่าเกรงขาม, อย่างน่าเคารพนับถือ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สง่าผ่าเผย[ADV] with a dignified look, See also: majestically, Syn. สง่า, Example: ท่านประธานนั่งสง่าผ่าเผยด้านหน้าที่ประชุม, Thai definition: ดูน่านับถือยำเกรง
ผ่าเผย[ADV] majestically, See also: grandly, Syn. สง่า, สง่าผ่าเผย, Example: การไปเยือนอเมริกาครั้งนี้เป็นภารกิจเพื่อชาติเราต้องไปอย่างผ่าเผยไร้ชนักติดหลัง เพื่อจะได้สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน, Thai definition: อย่างงามสง่า, อย่างองอาจน่าเกรงขาม

CMU English Pronouncing Dictionary
MAJESTICALLY M AH0 JH EH1 S T IH0 K AH0 L IY0
MAJESTICALLY M AH0 JH EH1 S T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
majestically (a) mˈəʤˈɛstɪkliː (m @1 jh e1 s t i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
儼として[げんとして, gentoshite] (adv) solemnly; gravely; majestically; authoritatively [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Majestical \Ma*jes"tic*al\, a.
   Majestic. --Cowley.
   [1913 Webster]
 
      An older architecture, greater, cunninger, more
      majestical.               --M. Arnold.
   [1913 Webster] -- {Ma*jes"tic*al*ly}, adv. --
   {Ma*jes"tic*al*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 majestically
   adv 1: in a majestic manner; "flamingoes walk majestically
       through the marshes"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top