ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

m��digkeit

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -m��digkeit-, *m��digkeit*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา m��digkeit มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *m��digkeit*)
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ナンキョウ[なんきょう, nankyou] (n) ข่า
ストレス発散[すとれすはっさん, sutoresuhassan] การผ่อนคลายความเครียด
短期[たんき, tanki] (vt adj adv) ระยะส้น , See also: A. 長期, R. 中期
短期大学[たんきだいがく, tankidaigaku] (n) ปวช., วิทยาลัยเทคนิค, อาชีวศึกษา
関心[かんしん, kanshin] (vt) สนอกสนใจ
短期[たんき, tanki] (adj adv) ช่วงเวลาส้นๆ , See also: A. 長期, R. 中期
判断[はんだん, handan] (n vi vt) การตัดสินใจ, ตัดสินใจ
所管[しょかん, shokan] (n adj) อำนาจในการตัดสิน
平準化[へいじゅんか, heijunka] (n) ทำให้กระจายเท่าๆกัน
飲料水[いんりょうすい, inryousui, inryousui , inryousui] (n) น้ำดื่ม, น้ำกิน
立憲君主政体[りっけんくんしゅせいたい, rikkenkunshuseitai] การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
原案[げんあん, gen'an] (n) แผนแม่บท
喫煙所[きつえんじょ, kitsuenjo] (n) ที่สูบบุหรี่
婚姻登録証[こんいんとうろくしょう, kon'intourokushou] (n) ทะเบียนสมรส
正規分布[せいきぶんぷ, seikibunpu] (n) การแจกแจงปกติ
莢豌豆[さやえんどう, sayaendou] (n adj) ถั่ว,ที่ใช้ถั่ว , See also: S. bead,pill,
偽善[ぎぜん, gizen] เจ้าเล่ห์
混乱[こんらん, konran] (n) ความปั่นป่วน , วุ่ยวาย , โกลาหล
認識[にんしき, ninshiki] (n) การยอมรับ
選別[せんべつ, senbetsu] (n vt) การเลือก การคัดเลือก
バ-ジョン[ばーしょん, bashon] เวอร์ชั่น (Version)
点検[てんけん, tenken] (n vi) (การ)ตรวจสภาพ , See also: S. 検査, R. 調査
基板[きばん, kiban] (n) แผ่นวงจรไฟฟ้า , See also: S. Printed Circuit Board (PCB),
換気扇[かんきせん, kankisen] (n) พัดลมระบายอากาศ , See also: R. 送風機、扇風機
犯行[はんこう, hankou] (n) อาชญากรรม , See also: R. 犯人
[けん, ken] (n) คดี, เรื่อง หรือ หัวข้อที่เป็นปัญหา , See also: R. 事柄、問題
参上[さんじょう, sanjou] (n vi vt) (การ)เยี่ยม, เยือน, แวะ, มาหา , See also: S. 訪問、伺う,
追伸[ついしん, tsuishin] (n) ปัจฉิมลิขิต (ป.ล.)
御膳[ごぜん, gozen] (n) อาหารที่จัดวางในสำรับสำหรับกษัตริย์ , See also: R. 食事
代金[だいきん, daikin] (n) ค่าใช้จ่าย, มูลค่า , See also: S. 代価、価格,
相関[そうかん, soukan] (n vt) ความเกี่ยวข้องกัน, ความเกี่ยวเนื่อง
新形[しんがた, shingata] (n) รุ่นใหม่, โฉมใหม่ , See also: S. 新型,
手付金[てつけきん, tetsukekin] (n) เงินมัดจำ , See also: S. 手付,
消火栓[しょうかせん, shoukasen] (n) หัวจ่ายน้ำดับเพลิง , See also: R. 火事
反対[はんたい, hantai] (n prep) ตรงกันข้าม, ...ตรงข้าม , See also: S. 逆,
炊飯器[すいはんき, suihanki] (n) หม้อหุงข้าว
缶切り[かんきり, kankiri] (n) ที่เปิดกระป๋อง
文句[もんく, monku] (n) - ถ้อยคำ, วลี - คำติ, คำต่อว่า , See also: R. 文句を言う
ずきんずきん[ずきんずきん, zukinzukin] (vt) ปวดตุบ ๆ (ใส่อารมณ์ว่าปวดมาก) - ปวดฟัน: 歯がずきずきする。 - ปวดฟันมาก : 歯がずきんずきんする。 , See also: S. ずきずき,
ガンガン[がんがん, gangan] (n vt adj adv) -(คำเลียนเสียง) แก๊ง แก๊ง : がんがん音。 - ปวดหัว : 頭ががんがんする。
医院[いいん, iin] (n) คลีนิก, ห้องตรวจโรค, ห้องรักษาโรค , See also: R. 病院、診療室
人文学部[じんぶんがくぶ, jinbungakubu] (n) คณะมนุษยศาสตร์
認識[にんしき, ninshiki] ตระหนัก
貧乏[びんぼう, binbou] (n vt adj) ยากจน ตัวอย่าง 私がびんぼう人です。(ฉันเป็นคนจน)
考え物[かんがえもの, kangaemono] (n) แปลตรงๆ ว่า เป็นสิ่งที่ควรจะต้องพิจารณา. แต่โดยมากใช้ในการแนะนำผู้อื่นไม่ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
勘弁[かんべん, kanben] (n) ยกโทษ ขออภัย ในบางครั้งใช้ในการปฏิเสธคำขอร้อง
人口稠密地[じんこうちゅうみつち, jinkouchuumitsuchi] (n) ที่ชุมนุมชน
人口甘味料[じんこうかんみりょう, jinkoukanmiryou] (n) น้ำตาลเทียม, น้ำตาลสังเคราะห์
人工呼吸を施す[じんこうこきゅうをほどこす, jinkoukokyuuwohodokosu] (modal verb) ผายปอด
人工降雨[じんこうこうう, jinkoukouu] (n) ฝนเทียม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top