หรือคุณหมายถึง lißi?
Search result for

lissi

(14 entries)
(0.029 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lissi-, *lissi*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
generalissimon. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(♪ LISSIE: "1,2")Lissie: 1,2 ) Paranoia (2013)
Uh, Lissie Calhoun.ลิซซี่ คัลฮูน Red Lacquer Nail Polish (2013)
Elise was outside talking with Lissie Calhoun when Wiley and Reinhardt appeared.เอลลิสอยู่ข้างนอก คุยกับลิซซี่ คอลฮูน ตอนที่วิลลี่ และรีนฮารด์ทโผล่มา Red Lacquer Nail Polish (2013)
Now Lissie Calhoun-- she's the nurse, served in Vietnam?ลิซซี่ คอลฮูน เธอคือพยาบาลที่เคยอยู่ที่เวียดนาม Red Lacquer Nail Polish (2013)
You know, Lissie's good people.คุณก็รู้ ลิซซี่เป็นคนดี Red Lacquer Nail Polish (2013)
I tracked down Lissie Calhoun in Vegas.ฉันลองตามรอย ลิซซี่ คาฮูนในเวกัส Red Lacquer Nail Polish (2013)
Lissie Calhoun died.ลิสซี่ แคลฮูน เธอตาย Red Lacquer Nail Polish (2013)
Girls like that are so naive and foolish. Oh. And what about Lissie Calhoun?เด็กแบบนั้น ไร้เดียงสา หลอกง่าย แล้วเรื่องของ ลิซซี่ คาลฮอนล่ะ? Red Lacquer Nail Polish (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล้วย[adj.] (klūay) EN: very easy ; easy ; effortless , a piece of cake   FR: simplissime

CMU English Pronouncing Dictionary
LISSIE    L IH1 S IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
総統[そうとう, soutou] (n) (1) supreme ruler; generalissimo; (2) president (of Taiwan); (3) (See フューラー) fuhrer; fuehrer; (P) [Add to Longdo]
太元帥妙王[だいげんすいみょうおう, daigensuimyouou] (n) {Buddh} Atavaka; generalissimo of the Vidya-rajas [Add to Longdo]
大元帥[だいげんすい, daigensui] (n) commander-in-chief; generalissimo [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top