ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

liar!

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liar!-, *liar!*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Liar!โกหก Beauty and the Beast (2017)
Liar! Abomination!โกหก แกคือสิ่งเลวทราม Resident Evil: The Final Chapter (2016)
- You're a liar!- หล่อนโกหก Alice Through the Looking Glass (2016)
You liar!โกหกทั้งเพ Guernica (2016)
- You're a liar!คุณโกหก! The Magnificent Seven (2016)
Liar!คนโกหก The Great Wall (2016)
Liar!โกหก! Alice Through the Looking Glass (2016)
No! Liar!ไม่จริง! Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)
You're a liar!คุณ โกหกกก! Draw Back Your Bow (2014)
Ugh, liar! Nope.ไม่นะ Us (2014)
Liar!โกหกกกกกกกกก The Interview (2014)
You liar! Why aren't I naked yet? Uh...ไอ้คนโกหก ! ทำไมชั้นยังไม่ล่อนจ้อนหละ? อ่า อา The Interview (2014)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Liar \Li"ar\ (l[imac]"[~e]r), n. [OE. liere. See {Lie} to
     falsify.]
     A person who knowingly utters falsehood; one who lies.
     [1913 Webster]

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

  liar
   bind; connect; join; tie; tieup(ligi)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top