ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lunger

L AH1 NG ER0   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lunger-, *lunger*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plunger(พลัน'เจอะ) n. ผู้กระโดดน้ำ,เครื่องสูบ,คนบ้าระห่ำ,คนไม่ยั้งคิด

English-Thai: Nontri Dictionary
plunger(n) ผู้กระโดดน้ำ,ลูกสูบ,เครื่องดัน,คนเสี่ยงโชค,คนบ้าระห่ำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Brett Lunger was unable to avoid the flaming wreck but was unhurt and joined other drivers to rescue Lauda, who was taken to Manheim Hospital with severe burns, the incident reminding us again of the dangers of Formula 1.เบร็ท Lunger ก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการก่อวินาศกรรมเผา แต่ก็ไม่เป็นอันตรายและเข้าร่วมไดรเวอร์อื่น ๆ ที่จะช่วยเลาดา, ที่ถูกนำตัวไปโรงพยาบาลไฮม์ที่มีการเผาไหม้อย่างรุนแรง Rush (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
LUNGER L AH1 NG ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lungert herummooches [Add to Longdo]
lungerte herumbummed [Add to Longdo]
lungerte herummooched [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピストン[, pisuton] (n) piston; plunger; (P) [Add to Longdo]
プランジャー[, puranja-] (n) plunger [Add to Longdo]
プランジャーポンプ[, puranja-ponpu] (n) plunger pump [Add to Longdo]
ラバーカップ[, raba-kappu] (n) (1) plunger (for unblocking sinks, toilets, etc.); (2) rubber cup [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 lunger \lunger\ (l[u^]ng"[~e]r), n.
   a person with pulmonary tuberculosis. [informal]
 
   Syn: consumptive.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lunger
   n 1: someone who moves forward suddenly (as in fencing)
   2: a person with pulmonary tuberculosis [syn: {consumptive},
     {lunger}, {tubercular}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top